Светлана Жекова запали Добруджа!

С благословията на служебната министърка на Околната среда и водите Светлана Жекова, блок Вранино в Добруджа ще бъде запален от американската фирма Парк Плейс. Запалването не е по синора на нивите – нито по растителността в района. Ще бъдат запалени подземни въглищни пластове, за да се добива от тях синтетичен газ. – Обърнете внимание на думата „Синтетичен” – т.е. изкуствен. Какво представлява метода Въглищна газификация може да прочетете тук.

Vazdeistvie

Самата Светлана Жекова е на поста в МОСВ за два месеца, през това време обаче тя не пропусна да продължи делото по унищожаване на Добруджа – започнато още през 2010 година от Бойко Борисов с раздаване на цяла Добруджа на концесии за търсене и проучване за нефт и газ/шистов нефт и газ, защото още преди 89-та година проучванията са показали, че в България конвенционални нефто-газови находища, с големи залежи – подходящи за индустриална експоатация няма/. Делото е продължено от Орешарски – с подписване на договора на 01.04 2014 с Парк Плейс Енерджи Корп, за експериментални сондажи за проучване на възможностите за подземна въглищна газификация на въглищните пластове. Повече за самият проект може да прочетете тук.

Три месеца по-късно Светлана Жекова с Решение №28 от 26 август 2014 година даде разрешение на американската компания „Парк Плейс Енерджи Корп“ да извърши проучване на нефт и природен газ в Блок „1-11 Вранино“ в Добруджа. Може да го свалите от тук. Ние също го свалихме и даже сме подчертали важното!

1 reshenie Certa

2 reshenie Certa

3 reshenie Certa4 reshenie Certa

Какво стана ясно – че на територията на 4 Защитени зони, ще се правят проучвания и експериментални сондажи за въглищна газификация, който няма да окажат „трайно” въздействие върху защитените видове. Значи все пак въздействие ще бъде оказано – но то няма да е „трайно”! Какво обаче се разбира под „трайно” в случая? – Не знаем, но сме сигурни, че и самата Жекова не знае. Не знае сигурно, че и под думата „тестване” се крие „запалване” – защото само със сондаж, ако ще и 1000 километра да е дълъг, газ от въглища не може да се изкара. Има и друго – в текста е описано само за въздействието върху „защитените“ видове. Ами за въздействето върху „НЕзащитените“ видове? Към които спада и човека, и обикновенната вода и обикновенната флора и фауна? Въздействието върху тях май не е в компетенциите на г-жа Жекова. Друго интересно изречение от одобреният план беше „поне 10 хиляди метра сондажи” – тука не е оказано какъв ще е този сондаж – вертикален, хоризонтален, – какви сондажи? И още нещо – казано е „поне” – какво значи „поне”? Значи, че сондажите няма да са по-малко от 10 хиляди метра, но колко ще бъдат – никой не може да каже – с думичката „поне” разрешените сондажи могат да стигнат и до 200 хиляди метра – горна граница за покарани сондажи НЯМА.

Представител и преговарящ от страна на Парк Плейс, е адвокатска кантора „Атанасов и Иванов”. Както се вижда – тяхна лична гордост е изготвянето на Договора между Марица Изток 3 и Националната Електрическа Компания. Този договор е известен с това, че е направен така – че държавата в случая България и НЕК не могат да го разтрогнат. Т.е адвокатската кантора „Атанасов и Иванов” е помогнала да се заробите в сметки, и е утъпкала пътя на американската енергийна мафия. Много интересно е, че към момента на писане на статията ни снимките от представянето на екипа на Атанасов и Иванов бяха махнати от сайта. – Явно лобистите, заради които ще взривят и запалят утробата на Добруджа се притесняват, някой да не ги заплюе на улицата – ако ги разпознае. Но не се безпокойте – скоро платените американски мишки ще излезнат на показ. Кантората им е близо до сградата на МОСВ на бул. Мария Луиза 22, – на ул. Сердика 23! Да припомним отново – същата кантора е консултант по договорите на американските ТЕЦ-ове Марица Изток. Заради същите лобисти, България не може да разтрогне договора с Мариците и ние си плащаме тока на „американски“ цени!

Ето и данните на кантората от регистъра:

Личен номер: 3100002110
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; ул. „Сердика“ № 23 Телефон: (02) 9836787
www: http://www.atanassovivanov.com
E-mail: office@atanassovivanov.com
Договор за съдружие: 01.1.1900 г.
Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 26.4.2005 г.
Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1100214410 Илиян Георгиев Иванов
1600232610 Стоян Георгиев Атанасов
Съдружници
съдружник: 1100214410 Илиян Георгиев Иванов
съдружник: 1600232610 Стоян Георгиев Атанасов

Да погледнем сега и другата страна на сделката – министър Светлана Жекова

И така със какво се е занимавала Светлана Жекова, до преди са стане служЕбна министърка? /Знаем че изразът „министърка” – не е правилен от лексикологична гледна точка, но просто той и приляга най-добре – мислим, че и при самата Жекова, има нещо сбъркано/

Според автобиографията и на сайта на МОСВ

Родена на 1 февруари 1967 г. в София.

Завършва 9-а Френска гимназия в София. Магистър по френска филология е в СУ „Св. Климент Охридски“ и специалист по Международни икономически отношения от Свободния факултет на Минно-геоложкия институт в София. От 1997 г. до 1999 г. е специализирала „Международни отношения с Европейския съюз, развитие на Общия пазар“ в American University, School of International Services във Вашингтон. Има специализации по „Глобален мониторинг и качество на околната среда“ и „Организация, система и дейности на ООН“ от United Nations University в Токио.

Светлана Жекова започва професионалната си кариера в държавната администрация през 1999 г. в отдел „Европейска интеграция“ на Министерството на околната среда и водите. От май 2004 г. досега заема различни длъжности в Постоянното представителство на България към ЕС (до 1 януари 2007 г. – Мисия на България към Европейските общности) в Брюксел. До 2008 г. е първи секретар, представител на МОСВ в Мисията на България към ЕО. През 2008 г. е предсрочно повишена в дипломатически ранг „съветник“ за експертния си принос при защитата на националния интерес в рамките на многостранните преговори по Законодателния пакет „Климат-енергетика”, както и в двустранен формат с Председателството на ЕС и ЕК. От 2008 г. досега е ръководител на сектор „Околна среда” в Представителството.

Светлана Жекова е била хоноруван лектор в Института по публична администрация и европейска интеграция. От 1997 г. до 1999 г. е била административен асистент по проекти, свързани с източноевропейските страни, в Washington College of Law. Работила е като изследовател в Съвета на Европа в направление „Образование, култура и околна среда”.

От така написаното става ясно, че г-жа Жекова е магистър по френска филология, след това става любимка на „глобализаторския елит” и започва да се занимава с климатични промени и разбира се – специализира „Развитие на общия пазар” във Вашингтон. Специализира и „Глобален мониторинг и качество на околната среда” Работила е в сектор „европейска интеграция”, и е била повишена до съветник за „голям принос за защита на националният интерес”! Усещате ли какъв човек е Жекова? Обикновена пионка на глобализма, и американско чадо – дето никога няма да счупи хатъра на американския си господар. Ако четем през редовете – „За защита на националният интерес” – В последните 25 години, са награждавани най-големите продажници и родоотстъпници. Такава е и Жекова – иначе нямаше да разпише това позорно разрешение. Ако беше чак такъв експерт – за какъвто се представя в биографията си – поне щеше да знае или да иска обяснение – какво представлява „тестването” при проучването за въглищна газификация.

Та какво представлява „тестването” – за да се види има ли газ във въглищата и може ли той да се извади?

След като се прокара вертикален сондаж, се започва хоризонталният. Вади се ядка, който се обработва със химикали в лаборатория за да се определи вида и количеството химикал или вещество, който ще може да реагира с нея, така че да се получи газ. Под реагиране разбираме – да предизвика отделяне на газ./обработка на ядката се прави и при пориучване и определяне на количествата и вида на химикалите и за фракинг. За въглищната газификация, върху ядката се експериментира с различни методи на запалване и горене/. След като опитите със извадената ядка приключат се пристъпва към „тестване“ на сондажа. Вкарват възпламенители/пара кислород и химически агенти/ и въглищният пласт се пали. Запален от единият край се предполага,че газта от изгорелите въглища ще излезе през пробит сондаж в другият край на площадката. Това обаче никога не става по предварително планирания сценарии, защото запален веднъж процесът на горене на въглищният пласт е неконтролируем. Температурата при горене стига до хиляда градуса. Както се сещате – водоносен хоризонт не остава. Най-често проектите за подземна въглищна газификация завършват безславно, след началните „експериментални“ сондажи, и точно затова методът, въпреки че е познат повече от 50 години, не е използван за постоянен и устойв начин за добив на газ. За съжаление последиците от тези опити, за Подземна въглишна газификация, са вечни.

Proekt Vranino

Сега пак ще се върнем на проекта: Първо отваряме сайта на Парк Плейс. На тази страница виждаме много подробно какво се готви за Вранино. ВНИМАНИЕ! От 3D илюстрацията в техния проект се вижда каква е геологическата обстановка под Вранино! Дебел слой подпочвени води, който са в пряк контакт с въглищата, които искат да газифицират. Какво прави впечатление – водоносният хоризонт е в пъти по-голям от въглищния пласт. Ние питаме – заслужава ли си за чужда печалба да унищожим това природно богатство – сладката вода под Добруджа??? И защо това се случва – при положение, че цял газопровод има възможност да мине през България? С колко кървави стотинки ще е по-евтин газа уважаеми лобисти и политици – ако си унищожим водата и природата? Вие с газ ли се къпете или го пиете? Газ ли ядете вечер на масата? И само не обяснявайте – че не сте знаели за последиците от подземната въглищна газификация! Не обяснявайте – че не знаете че под Добруджа има вода! От 3D модела, става ясно, че и самите Парк Плейс знаят!

Тук може да прочетете още подробности за пъкления проект.

coal%20mine%20fire UKG

Модели на метода „подземна въглища газификация“

Видео от злощастният град Централия, в Пенсилвания където метода е приложен може да видите тук.

Повече от 50 години въглищата още не са изгаснали, температурата на повръхностния земен слой е над 38 градуса по целзий. Хора както се сещате – няма, земеделие или жвотновъдство – също. За вода или извори не говорим.

И така ако до 10-ти септември не се спре решението на Светлана Жекова, утробата на Добруджа се пали!!! Това осъзнавате ли го???

ANONYMOUS BULGARIA

Advertisements

39 thoughts on “Светлана Жекова запали Добруджа!

 1. Поразително, наскоро бях в Добрич, повечето не знаят, че има подобно развитие по въпроса… Откъде и как се информират? Какво се случва?! Това е тревожен факт! Необходимо е по-сериозно запознаване на местните жители – те са в състояние да реагират най-бързо и адекватно на тази приближаваща за България беда!

 2. Братя българи, разберете!Единствения начин за освобождение от евроамериканското робство е въоръжената борба.Никакви мирни протести няма да откажат или да предотвратят американската алчност за шистов газ.Тяхната цел е да изместят Русия като доставчик на газ за Европа и вместо нея САЩ да продават газ – шистов газ.Без значение от екологичните и здравословна катастрофи, които ще настъпят при добиването на шистов газ.
  Техните прислуги, които са си ги поставили да управляват територията на България ще направят всичко , което в техен интерес.Светлана Жекова е техен кадър.Обърнете внимание къде и какво е учила.Има стотици като нея.Всички те са враговете на България.Враговете не се убеждават, с враговет не се спори с тях, по тях се работи, но се работи така , че да замлъкнат завинаги или да бъдат прогонени вовеки.

  • Подстрекател.
   Но, че от УНСС излизат с промити мозъци е вярно.
   Дано не всички останат наивни и осъзнаят в какво се състои курсът там.
   Не звучи ли познато?!
   Университет за Национално и Световно Стопанство.
   Управление за Неусетно Следване на САЩ…
   Университет за Наивници и Слуги на САЩ…
   Училище за Невежи Слуги на Сатаната…

 3. Много интересно защо се налага да се експериментира… тук…?! Вероятно няма възможност на тяхна територия… в САЩ (USA)… горкичките… или са изчерпали… или тестовете са неуспешни… или…?

  • Брат няма ли обработваема земя и вода това ще ни принуди да купуваме консумативите от други страни но понеже не можем да произвеждаме каквото и да било ние нямаме износ което означава че няма от къде да влизат пари в държавата по този начин ни фалираме икономиката рухва и силна България изчезва от картата те целят унищожаване на всичко което е извън САЩ

   • Освен, че искат унищожаването на всичко извън САЩ, те отдавна са започнали и унищожаването на всичко свястно и човешко вътре в САЩ. Играта се играе още от създаването на тази държава, но особено голямо ускорение се получава от 1913 г., след преминаване на Федералния резерв в частни еврейски банки…

   • пичове разровете се за Илуминати

 4. Трябва нещо да се направи защото ще стане още по-зле слез изборите. Само чакат да минат и ще започнат да добиват газ по вредни технологии.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s