Светлана Жекова запали Добруджа!

С благословията на служебната министърка на Околната среда и водите Светлана Жекова, блок Вранино в Добруджа ще бъде запален от американската фирма Парк Плейс. Запалването не е по синора на нивите – нито по растителността в района. Ще бъдат запалени подземни въглищни пластове, за да се добива от тях синтетичен газ. – Обърнете внимание на думата „Синтетичен” – т.е. изкуствен. Какво представлява метода Въглищна газификация може да прочетете тук.

Vazdeistvie

Самата Светлана Жекова е на поста в МОСВ за два месеца, през това време обаче тя не пропусна да продължи делото по унищожаване на Добруджа – започнато още през 2010 година от Бойко Борисов с раздаване на цяла Добруджа на концесии за търсене и проучване за нефт и газ/шистов нефт и газ, защото още преди 89-та година проучванията са показали, че в България конвенционални нефто-газови находища, с големи залежи – подходящи за индустриална експоатация няма/. Делото е продължено от Орешарски – с подписване на договора на 01.04 2014 с Парк Плейс Енерджи Корп, за експериментални сондажи за проучване на възможностите за подземна въглищна газификация на въглищните пластове. Повече за самият проект може да прочетете тук.

Три месеца по-късно Светлана Жекова с Решение №28 от 26 август 2014 година даде разрешение на американската компания „Парк Плейс Енерджи Корп“ да извърши проучване на нефт и природен газ в Блок „1-11 Вранино“ в Добруджа. Може да го свалите от тук. Ние също го свалихме и даже сме подчертали важното!

1 reshenie Certa

2 reshenie Certa

3 reshenie Certa4 reshenie Certa

Какво стана ясно – че на територията на 4 Защитени зони, ще се правят проучвания и експериментални сондажи за въглищна газификация, който няма да окажат „трайно” въздействие върху защитените видове. Значи все пак въздействие ще бъде оказано – но то няма да е „трайно”! Какво обаче се разбира под „трайно” в случая? – Не знаем, но сме сигурни, че и самата Жекова не знае. Не знае сигурно, че и под думата „тестване” се крие „запалване” – защото само със сондаж, ако ще и 1000 километра да е дълъг, газ от въглища не може да се изкара. Има и друго – в текста е описано само за въздействието върху „защитените“ видове. Ами за въздействето върху „НЕзащитените“ видове? Към които спада и човека, и обикновенната вода и обикновенната флора и фауна? Въздействието върху тях май не е в компетенциите на г-жа Жекова. Друго интересно изречение от одобреният план беше „поне 10 хиляди метра сондажи” – тука не е оказано какъв ще е този сондаж – вертикален, хоризонтален, – какви сондажи? И още нещо – казано е „поне” – какво значи „поне”? Значи, че сондажите няма да са по-малко от 10 хиляди метра, но колко ще бъдат – никой не може да каже – с думичката „поне” разрешените сондажи могат да стигнат и до 200 хиляди метра – горна граница за покарани сондажи НЯМА.

Представител и преговарящ от страна на Парк Плейс, е адвокатска кантора „Атанасов и Иванов”. Както се вижда – тяхна лична гордост е изготвянето на Договора между Марица Изток 3 и Националната Електрическа Компания. Този договор е известен с това, че е направен така – че държавата в случая България и НЕК не могат да го разтрогнат. Т.е адвокатската кантора „Атанасов и Иванов” е помогнала да се заробите в сметки, и е утъпкала пътя на американската енергийна мафия. Много интересно е, че към момента на писане на статията ни снимките от представянето на екипа на Атанасов и Иванов бяха махнати от сайта. – Явно лобистите, заради които ще взривят и запалят утробата на Добруджа се притесняват, някой да не ги заплюе на улицата – ако ги разпознае. Но не се безпокойте – скоро платените американски мишки ще излезнат на показ. Кантората им е близо до сградата на МОСВ на бул. Мария Луиза 22, – на ул. Сердика 23! Да припомним отново – същата кантора е консултант по договорите на американските ТЕЦ-ове Марица Изток. Заради същите лобисти, България не може да разтрогне договора с Мариците и ние си плащаме тока на „американски“ цени!

Ето и данните на кантората от регистъра:

Личен номер: 3100002110
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; ул. „Сердика“ № 23 Телефон: (02) 9836787
www: http://www.atanassovivanov.com
E-mail: office@atanassovivanov.com
Договор за съдружие: 01.1.1900 г.
Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 26.4.2005 г.
Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1100214410 Илиян Георгиев Иванов
1600232610 Стоян Георгиев Атанасов
Съдружници
съдружник: 1100214410 Илиян Георгиев Иванов
съдружник: 1600232610 Стоян Георгиев Атанасов

Да погледнем сега и другата страна на сделката – министър Светлана Жекова

И така със какво се е занимавала Светлана Жекова, до преди са стане служЕбна министърка? /Знаем че изразът „министърка” – не е правилен от лексикологична гледна точка, но просто той и приляга най-добре – мислим, че и при самата Жекова, има нещо сбъркано/

Според автобиографията и на сайта на МОСВ

Родена на 1 февруари 1967 г. в София.

Завършва 9-а Френска гимназия в София. Магистър по френска филология е в СУ „Св. Климент Охридски“ и специалист по Международни икономически отношения от Свободния факултет на Минно-геоложкия институт в София. От 1997 г. до 1999 г. е специализирала „Международни отношения с Европейския съюз, развитие на Общия пазар“ в American University, School of International Services във Вашингтон. Има специализации по „Глобален мониторинг и качество на околната среда“ и „Организация, система и дейности на ООН“ от United Nations University в Токио.

Светлана Жекова започва професионалната си кариера в държавната администрация през 1999 г. в отдел „Европейска интеграция“ на Министерството на околната среда и водите. От май 2004 г. досега заема различни длъжности в Постоянното представителство на България към ЕС (до 1 януари 2007 г. – Мисия на България към Европейските общности) в Брюксел. До 2008 г. е първи секретар, представител на МОСВ в Мисията на България към ЕО. През 2008 г. е предсрочно повишена в дипломатически ранг „съветник“ за експертния си принос при защитата на националния интерес в рамките на многостранните преговори по Законодателния пакет „Климат-енергетика”, както и в двустранен формат с Председателството на ЕС и ЕК. От 2008 г. досега е ръководител на сектор „Околна среда” в Представителството.

Светлана Жекова е била хоноруван лектор в Института по публична администрация и европейска интеграция. От 1997 г. до 1999 г. е била административен асистент по проекти, свързани с източноевропейските страни, в Washington College of Law. Работила е като изследовател в Съвета на Европа в направление „Образование, култура и околна среда”.

От така написаното става ясно, че г-жа Жекова е магистър по френска филология, след това става любимка на „глобализаторския елит” и започва да се занимава с климатични промени и разбира се – специализира „Развитие на общия пазар” във Вашингтон. Специализира и „Глобален мониторинг и качество на околната среда” Работила е в сектор „европейска интеграция”, и е била повишена до съветник за „голям принос за защита на националният интерес”! Усещате ли какъв човек е Жекова? Обикновена пионка на глобализма, и американско чадо – дето никога няма да счупи хатъра на американския си господар. Ако четем през редовете – „За защита на националният интерес” – В последните 25 години, са награждавани най-големите продажници и родоотстъпници. Такава е и Жекова – иначе нямаше да разпише това позорно разрешение. Ако беше чак такъв експерт – за какъвто се представя в биографията си – поне щеше да знае или да иска обяснение – какво представлява „тестването” при проучването за въглищна газификация.

Та какво представлява „тестването” – за да се види има ли газ във въглищата и може ли той да се извади?

След като се прокара вертикален сондаж, се започва хоризонталният. Вади се ядка, който се обработва със химикали в лаборатория за да се определи вида и количеството химикал или вещество, който ще може да реагира с нея, така че да се получи газ. Под реагиране разбираме – да предизвика отделяне на газ./обработка на ядката се прави и при пориучване и определяне на количествата и вида на химикалите и за фракинг. За въглищната газификация, върху ядката се експериментира с различни методи на запалване и горене/. След като опитите със извадената ядка приключат се пристъпва към „тестване“ на сондажа. Вкарват възпламенители/пара кислород и химически агенти/ и въглищният пласт се пали. Запален от единият край се предполага,че газта от изгорелите въглища ще излезе през пробит сондаж в другият край на площадката. Това обаче никога не става по предварително планирания сценарии, защото запален веднъж процесът на горене на въглищният пласт е неконтролируем. Температурата при горене стига до хиляда градуса. Както се сещате – водоносен хоризонт не остава. Най-често проектите за подземна въглищна газификация завършват безславно, след началните „експериментални“ сондажи, и точно затова методът, въпреки че е познат повече от 50 години, не е използван за постоянен и устойв начин за добив на газ. За съжаление последиците от тези опити, за Подземна въглишна газификация, са вечни.

Proekt Vranino

Сега пак ще се върнем на проекта: Първо отваряме сайта на Парк Плейс. На тази страница виждаме много подробно какво се готви за Вранино. ВНИМАНИЕ! От 3D илюстрацията в техния проект се вижда каква е геологическата обстановка под Вранино! Дебел слой подпочвени води, който са в пряк контакт с въглищата, които искат да газифицират. Какво прави впечатление – водоносният хоризонт е в пъти по-голям от въглищния пласт. Ние питаме – заслужава ли си за чужда печалба да унищожим това природно богатство – сладката вода под Добруджа??? И защо това се случва – при положение, че цял газопровод има възможност да мине през България? С колко кървави стотинки ще е по-евтин газа уважаеми лобисти и политици – ако си унищожим водата и природата? Вие с газ ли се къпете или го пиете? Газ ли ядете вечер на масата? И само не обяснявайте – че не сте знаели за последиците от подземната въглищна газификация! Не обяснявайте – че не знаете че под Добруджа има вода! От 3D модела, става ясно, че и самите Парк Плейс знаят!

Тук може да прочетете още подробности за пъкления проект.

coal%20mine%20fire UKG

Модели на метода „подземна въглища газификация“

Видео от злощастният град Централия, в Пенсилвания където метода е приложен може да видите тук.

Повече от 50 години въглищата още не са изгаснали, температурата на повръхностния земен слой е над 38 градуса по целзий. Хора както се сещате – няма, земеделие или жвотновъдство – също. За вода или извори не говорим.

И така ако до 10-ти септември не се спре решението на Светлана Жекова, утробата на Добруджа се пали!!! Това осъзнавате ли го???

ANONYMOUS BULGARIA

38 thoughts on “Светлана Жекова запали Добруджа!

 1. Поразително, наскоро бях в Добрич, повечето не знаят, че има подобно развитие по въпроса… Откъде и как се информират? Какво се случва?! Това е тревожен факт! Необходимо е по-сериозно запознаване на местните жители – те са в състояние да реагират най-бързо и адекватно на тази приближаваща за България беда!

 2. Братя българи, разберете!Единствения начин за освобождение от евроамериканското робство е въоръжената борба.Никакви мирни протести няма да откажат или да предотвратят американската алчност за шистов газ.Тяхната цел е да изместят Русия като доставчик на газ за Европа и вместо нея САЩ да продават газ – шистов газ.Без значение от екологичните и здравословна катастрофи, които ще настъпят при добиването на шистов газ.
  Техните прислуги, които са си ги поставили да управляват територията на България ще направят всичко , което в техен интерес.Светлана Жекова е техен кадър.Обърнете внимание къде и какво е учила.Има стотици като нея.Всички те са враговете на България.Враговете не се убеждават, с враговет не се спори с тях, по тях се работи, но се работи така , че да замлъкнат завинаги или да бъдат прогонени вовеки.

  • Подстрекател.
   Но, че от УНСС излизат с промити мозъци е вярно.
   Дано не всички останат наивни и осъзнаят в какво се състои курсът там.
   Не звучи ли познато?!
   Университет за Национално и Световно Стопанство.
   Управление за Неусетно Следване на САЩ…
   Университет за Наивници и Слуги на САЩ…
   Училище за Невежи Слуги на Сатаната…

 3. Много интересно защо се налага да се експериментира… тук…?! Вероятно няма възможност на тяхна територия… в САЩ (USA)… горкичките… или са изчерпали… или тестовете са неуспешни… или…?

  • Брат няма ли обработваема земя и вода това ще ни принуди да купуваме консумативите от други страни но понеже не можем да произвеждаме каквото и да било ние нямаме износ което означава че няма от къде да влизат пари в държавата по този начин ни фалираме икономиката рухва и силна България изчезва от картата те целят унищожаване на всичко което е извън САЩ

   • Освен, че искат унищожаването на всичко извън САЩ, те отдавна са започнали и унищожаването на всичко свястно и човешко вътре в САЩ. Играта се играе още от създаването на тази държава, но особено голямо ускорение се получава от 1913 г., след преминаване на Федералния резерв в частни еврейски банки…

 4. Трябва нещо да се направи защото ще стане още по-зле слез изборите. Само чакат да минат и ще започнат да добиват газ по вредни технологии.

Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s