30 факта, които трябва да знаете за „пандемията“

Това са жизненоважните факти от пандемията, представени тук като ресурс, който да ви помогне да формулирате и подкрепите аргументите си с приятели или непознати.

“Обединени родители”: Дебатът за противоепидемичните мерки в училищата е режисиран

“Имаме огромно обосновано притеснение, че с цел въвеждането на предварително договорени мерки, се извършва контролиран протест от новосъздадена фейсбук група, която се администрира от членове на НПО с външно финансиране. Считаме, че е възможно да се прави опит за подлъгване на обществеността, че за мерките, касаещи учениците, се вземат предвид настроенията и нагласите на всички…