Подземна Въглищна Газификация – АДЪТ НА ЗЕМЯТА

Искат да я приложат в Добруджа!

Dobrudja Kuinsland

от ляво – Добруджа, от дясно – пилотен експериментален UCG проект в Куйнсланд, Австралия

Какво представлява този метод за добиване на газ? Къде се прилага и защо е един от най-опасните наравно с хидрофракинга? Кой печели от кървавия газ добит по този експериментален метод? На тези въпроси ще опитаме да отговорим в следващите редове.

Dobrudja Centralia

от ляво – терена на който точи зъби Овергаз, от дясно – екологична катастрофа след подземен пожар в Централия, Пенсилвания

Подземна въглищна газификация – на английски – Underground coal gasification или UCG представлява неконвенционален метод за добив на газ. Газът добит по тази технология е синтетичен – т.е. реално него го няма – получен е при подземно изгаряне на въглищни пластове. Неговата калоричност е ниска. След допълнителна обработка се получават горива или химически продукти (възможно е да се произведе и водород или синтетичен природен газ). При подземната въглищна газификация се запалват въглищни пластове, който са на голяма дълбочина и добивът им чрез открит или закрит минен способ не е финансово рентабилен. Т.е да бъдат извадени излиза много скъпо и често е невъзможно заради голямата дълбочина. Вместо обаче тази невъзможност да откаже добивните компании, те решават че е по-добре и по-евино, да се запалят в самият въглищен пласт. Запалването става с инжектиране на кислород, обогатен на кислород въздух, вода и горивни агенти под високо налягане във въглищния пласт. Получава се горим ниско калоричен газ, (състоящ се предимно от СО2 – 27%, водород – 27%, СО – 10%, метан – 6% водни пари и други газове – 30%), този газ се извлича от земята посредством сондажи. Тази технология е експериментална и е била изоставена до сега, заради мащабното замърсяване на подземните водоизточници с бензен. Единствения добре документиран експеримент е този в „Hoe Creek“ проведен в периода от 1976-1979 година. Изследванията са проведени от Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), след което резултатите са публикувани.

UCG-Process-726px

UCG2Регистрирано е пропадане на земни пластове и замърсяването на подземните водоизточници с много летливи въглеводороди, но най вече с бензен и фенол (за всички, които не знаят бензена е най-канцерогенния химикал познат на медицината, а фенола има изключително висока разтворимост във вода – той е известен и като протоплазмена отрова, предизвиква пресичане на белтъците и изгаряне, един от най-опасните замърсители на водите и околната среда) – те остават в горивните кухини и се инфилтрират от подпочвените води – така тези тежко канцерогенните вещества влизат във водния кръговрат).

След регистрираното замърсяване на подпочвените води експеримента е спрян. За отстраняване на част от пораженията от единствения опит, са изразходени около $10 милиона през 1979 г., което по днешни цени прави повече от $32 милиона. На този фон добивните компании представят тази все още експериментална технология като „изключително” чиста. Техните доводи са, че така се спестяват 25% от парниковите газове, 80% по-малко азотни и серни окиси от традиционното изгаряне на въглища. Това което пропускат да отбележат обаче е че процеса веднъж започнат т.е. запален вече е неконтролируем – т.е. няма как подземният пожар да бъде загасен.

Друг „екологичен” довод в подкрепа на Подземната въглищна газификация е идеята в празните кухини, получени след изгарянето, да бъде нагнетяван улавяния CO2. Т.е метода за съхранение на въглероден диоксид в земните недра върви ръка за ръка с UCG. Изгарянето на въглищата става при високо налягане и температура от 700-900° С (1,290-1,650° F), но може да достигне и до 1500° С (2730° F). Като дизайн съоръженията са най-различни, но общото е че при всички е необходимо да бъде осигурена така наречената пропускливост на въглищата. Това е необходимо за да може газът от изгорелите въглища да отиде до изходния сондаж. В най-простия вариант се правят два сондажа – от единия сондаж въглищата се палят, а от другия трябва да започне да се издига газът на повръхността. Отделно, за да бъде осигурена пропускливост на пластовете, въглищата отдолу се разбиват допълнително с хидравличен разрив, химически агенти или обратно горене. Различните модификации на съоръженията и производствените ямки се правят с идея процесът да бъде успешно контролиран, но това почти никога не се случва. Това е и причината до момента методът да е бил изоставян много пъти. И все още да е само в експериментална фаза.

UCGprocessfigure-02Една от най-големите опасности за България в момента идва от възможността технологията „Подземна въглищна газификация“ да бъде приложена в Добруджа или по точно в находището Добруджанският въглищен басейн, от дъщерната фирма на руската корпорация ГазпромОвъргаз. Газпром се интересува и от добив на шистов газ в България чрез друга своя дъщерна фирма Русгеоком, която незаконно е получила четвърто удължаване на правото си да проучва за нефт и газ (при три допустими от закона). Тази концесия на Русгеоком е показана като действаща концесия за шистов газ към 2013 г. в  доклад на лобистка конференция – (виж на трета страница)

„Добруджанският въглищен басейн (ДВБ)” е разположен в североизточната част на страната в района на Добруджа. Той е най-големият басейн в България за черни въглища (дългопламъчни, газови, коксови). Открит е през 1962. Има площ от около 500 km2. Възраст – карбон. Разкрити са 68 въглищни пласта. Въглищата съдържат: 2-4 % влага, 15-40 % пепел, 12-45 % летливи вещества и 0,4-2,1 % сяра. Средна калоричност на въглищата – (31-33) MJ/kg (7600-8100 kcal/kg). Запаси – около 1500 млн. t. Не се експлоатира до момента поради голяма дълбочина на залягане (над 1200 m) и сложна хидрогеоложка обстановка.

UCG6

експериментален пилотен UCG проект в Куйнсланд, Австралия

Но да се върнем на газа от въглища. Трябва да се отбележи, че в случая с Добруджа, въглищните пластове на места са в контакт с водоносния хоризонт чието замърсяване би имало катастрофален ефект върху природата в Североизточна България и върху икономиката на страната като цяло. Това е и причината до момента да не са правени опити за експоатация на въглищните пластове в Добруджа – въпреки, че са открити още през 60-те години. Още тогава изследванията показали, че водоносния хоризонт и въглищните пластове се допират и буквално водата мие въглищния пласт. Т.е ако технологията се приложи, от Малм валанжа в Добруджа няма да остане нищо. 30 млрд. кубика газ чакат в Добруджа Ако Овергаз реализира „инвестиционното” намерение и реализира пъкления проект от Добруджа ще остане горяща пустиня.

Експерименти на технологията са правени в САЩ, Китай, Австралия, Русия, до момента обаче никъде произведеният газ не е в достатъчни обеми, да задоволи изцяло енергийните нужди на страните експериментаторки. Въпреки многото експериментални изпробвания на технологията – още от 80-те години на миналият век до сега, още не са постигнати екологични стандарти необходими за комерсиализация и индустриално производство. Притеснително в случая обаче е че самата Европейска Комисия подкрепя експерименталния проект на Овергаз, цитат: „Това е първи български проект, финансиран по програма на Изследователския фонд за въглища и стомана (RFCS) на Европейската комисия. Разработването му ще бъде пилотно за цялата Общност през идната година. Проектът е на обща стойност 3,06 милиона евро, но 60% от сумата ще бъде осигурена безвъзмездно от фонда.” Европейски експерти търсят варианти за подземна въглищна газификация в България

На фона на това, че тръба с газ може да минава през България, защо е необходимо да съсипем Добруджа и да унищожим Малм валажния воден хоризонт? Няма логически смислен отговор на въпроса! Защо и самата Европейска комисия иска да ни отрови житницата, също е загадка.

В Австралия фирмата „linc energy“ иска законови промени и вадене от регулация на водоносният хоризонт от Закона за водите. Тя представи пилотен проект за UCG през октомври 2013 година и вече има глоби за над 2 милиона долара за „сериозни вреди на околната среда”. Компанията вместо да спре дейността си, обеща да се бори с обвиненията и да намери начини за „благоприятно регулиране” на нормативните уредби. Същото се случва и в различните щати в Америка, където има „условия и инвеститори” в подобни проекти. Местното население – протестира, но отново за тези протести не може да видите по новините.

Protest 80-godina

още през 80-те години на миналият век е имало постоянни протести против подземнага въглищна газификация

ProtestЕдно от местата където е била приложена технологията е градчето Централия в Пенсилвания, Америка. Там повече от 50 години горят въглищни пластове. Процесът е изпуснат и последиците са трагични.

Така изглежда Централия днес:

Един от основните проблеми, които се срещат при използването на технологията UCG е невъзможността обектите да бъдат изведени безопасно от експоатация и да се предотврати замърсяването на подпочвените води. Основните екологични последици от Подземната въглищна газификация са потъване на земните пластове, трайно замърсяване и изчезване на водата, както и високите емисии парникови газове – не всичкият газ получен при процеса може да бъде уловен от експоатационните съоръжения, той често излиза през пукнатини от земята.

centralia-coal-fire-still-burning-wood_62969_600x450centralia-coal-fire-still-burning-china_62963_600x450UCG4

centralia-coal-fire-still-burning-jharia_62966_600x450UCG3UCG5Източници:
en.wikipedia.org
theconversation.com
stamatovia.blog.bg/technology
news.nationalgeographic.com

Advertisements

22 thoughts on “Подземна Въглищна Газификация – АДЪТ НА ЗЕМЯТА

 1. Нямам думи за престъпленията,които извърши за 3 месеца служебното правителство(герберско) по партийност и особено за човекоподобната светлана жекова.Така ако върви няма как да бъдат изгонени освен с оръжие.Те сами няма да си дадат властта,а това демокрация и демократични избори си е чист бошлаф поне за тази територия.

 2. „Vzeto e re6enie“, da se unu6togi Balgaria ?…………
  Edinstvenoto bogatstvo y slava e na6ata Dobrudga! Kakvo 6te se samoubivame li,…??………..

 3. Така е Милене! Но за това всички поколения сме виновни! И ние, по-старите, че не възпитахме подрастващите в по-стойностни идеали и стремежи, и по-младите, че независимо от малкия жизнен път, се оставят да бъдат „зарибявани“ от западните лъскавини от всякакъв вид, не се замислят за истинските ценности в живота и сами не възпитават децата си както би трябвало!… Мислете си само – егоизмът се въздигна в култ, образованието почти изчезна, далаверджийството е на почит и уважение, такива думички като „любов и уважение към ближния“ са само митове от „онова“ време… Като прибавим и пословичния стремеж на българина от типа „…я не сакам да съм добре…сакам на Вуте, комшията да му е зле!…“ какво можем да очакваме от бъдещето?!
  Но и само с едно „Ура! Да им избием зъбките!“ няма да стане!… Окопали са се добре нагаждачите и блюдолизците, много жертви ще трябва да бъдат дадени, докато се освободим от тях! И сигурно не едно поколение ще бъде терзано и измъчвано до смърт!…И за това се иска хъс! И много желание за борба!… За сега сме много далеч не само от гърците, ама…

 4. В неделя, 16:00 часа се събираме в МС. Усмивка във Варна, бул. „Сливница“ 181А (бивша циркова площадка) за да обсъдим и да се разберем НА КОЯ ДАТА ЩЕ Е „мирното протестно шествие“ с маршрут: Варна – Каварна – Вранино, до мястото на „проучванията“.

 5. Никъде в популярните медии не се пише и говори за това. При тях всяко чудо е за 3 дни. Трябва широко да се разпространи петиция ли, що ли …? И народът да се вдигне, ама той е смазан, гладен и болен. Затова ни държат в това мизерно положение – да си мълчим… Другите народи имат по-висок стандарт и това оказва влияние и на активността. Така поне си мисля…

  • В неделя 13.07.2014г. , 16:00 часа се събираме в МС. Усмивка /във Варна на цирковата площадка/ за да обсъдим и да се разберем НА КОЯ ДАТА ЩЕ Е „мирното протестно шествие“ с маршрут: Варна – Каварна – Вранино, до мястото на „проучванията“.

 6. Това е една от най бруталните и безумни технологии за добив на газ. Радвам се че все повече хора разпространяват този факт. Има една подробност относно пожара в Centralia, Pennsylvania той не е резултат от въглищна газификация аз съм писал за това в моя блог – stamatovia.blog.bg/technology

 7. The Centralia mine fire is a coal seam fire that has been burning underneath the borough of Centralia, Pennsylvania, United States since at least May 27, 1962. The cause of the fire is suspected to be from a trash burning that hit a coal strip in a cave.

 8. Ако допуснем който и да е да отрови земята ни – значи самите ние нямаме право на живот. Всички „фенове“ на тази газификация, на ГМО и шистов газ трябва да бъдат съдени за престъпления срещу човечеството!

  • Absolutno sum suglasen no zabravq se 4e tezi internacionalni kompanii sa na masonite koito celqt ynishtojenieto na xorata

 9. БГ е прекалено малко парче земя ,за да можем да си позволим да загубим която и да е част. Земите в, които се сондира по такъв варварски начин са загубени завинаги. Водата също. Водата ще е следващото най-скъпо нещо на земята. Трябва да се пази водата.

  • Не става и за дишане, поне не и този. Но късно е го разберат някои хора…

 10. В никакъв случай не бива да се позволява на нашите продажни политически изроди дори да си помислят че може да стане това чудовищно злодеяние в България!!! Ако трябва с оръжие да им се попречи, но да не се започва това нещо!

  • Г-н Помаков, за съжаление вече е факт….твърде късно е, както и със канадската фирма за злато и други добиви…българина само мрънка, но не дрънка…и това всеки вече го знае и затова всички експерименти и всичко лошо и несигурно се правят в бг, така беше с ГМО царевицата..от колко години вече никой даже и не говори…а тя вече си е навсякъде из бг, така беше и с Дънди и Ада тепе…е вижте и там си почват…така става и с това за газта…ето че и тук всичко е готово да си почне….кой ще ги спре…никой…запомнете…няма я България, няма да остане нищо…тази земя и народ ги няма в картите на Бъдещето….пак ви казвам…българина мрънка но не дрънка….виж Гърция…там никой не мрънка, там веднага народа почва да дрънка…и в германия е така и в англия…но тук …така…

   • Ами „тук“ никой не „дрънка,а мрънка“, защото все още сме под руско влияние,така наречената „смяна“ на системата се оказа едно фиаско или по-точно казано, излезе,че е техен (на БКП) преврат с цел да „спасят“ взетите от джоба на всички нас пари, с които техни „избраници“ станаха „бизнесмени“,които обаче са обречени до гроб да им пълнят джоба и,за да хвърлят прах в очите на запада си смениха името на БСП и създадоха ДПС със свои верни кадри и вот тебя – вместе заиграли на гормошке:)))…

   • Ами щом има 9 дена, на база национално богатство и др. такива (относно водния фонд- сладки води) да се направи обжалване, а на тази дама Светлана Жекова, няма ли кой да и „поговори“ – и тя до тоалетна ходи и на ресторант също (или да и „погледне дистанционно“ в лаптопчето) ..и да и извади кирливите ризи или да я остави 6-9 месеца в къщи болнични? Толкова ли нямаме български хакери?

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s