Белега на звяра

Отнася се за нещо, голямо колкото оризово зърно… Нова разработка, която елиминира необходимостта от използването на пари или кредитни карти! Вече е в употреба от заможни хора като средство за предотвратяване на отвличания. Вие бихте го използвали заради неговите предимства, за да се помогне да бъдат предотвратени измами и кражби на самоличност…

Verichip

MOTOROLA е компанията, произвеждаща микрочипа за MONDEX SMARDCARD. Те са разработили няколко импланта за хора, използвайки биочип.

ТРАНСПОРТЬОР Е СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПОСТАВЯ СЕ В МИКРОЧИПОВЕ. ЧЕТЕНЕТО СТАВА ЧРЕЗ ВЪЛНИ, КАКТО ПРИ ДИСТАНЦИОННИТЕ УСТРОЙСТВА.

Биочипът има размери 7 мм дължина и 0,075 мм широчина – голям е колкото оризово зърно. Той се състои от транспортьор и презареждаща се литиева батерия. Батерията се презарежда от термодиод, който произвежда електричество, съответстващо на промените на телесната температура.

Повече от 250 корпорации и 20 страни са включени в разпространението на MONDEX в целия свят и много народи са „привилегировани” да използват тази система. Сред тях са: Великобритания, Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Израел, Хонконг, Китай, Индонезия, Макао, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд, Индия, Тайван, Шри Ланка, Коста Рика, Гватемала, Никарагуа, Панама, Хондурас, Ел Салвадор и Бразилия.

Съществуват и други SMARD-CARD системи, които се използват чрез MONDEX, особено след като MasterCard изкупи 51% от акциите на тази компания.

Тогава запитайте се… В крайна сметка, какво общо има това с мен?

Похарчени са повече от 1,5 милиона долара за изследвания, за да се намери най-доброто място за имплантиране на биочипа в човешкото тяло. Открити бяха само две подходящи места – ГЛАВАТА, под скалпа, и вътрешната страна на ръката, по-специфично… ДЯСНАТА РЪКА!

„И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” (Откровение 13:16-17)

СЛУЧАЙНОСТ ЛИ Е ТОВА?

Един милиард био-чипове са произведени от MONDEX за една година. Те са в производство от поне една година. Беше открито, че ако чипът е вграден в карта, това би създавало сериозни проблеми. Чипът може да бъде изрязан и информацията може да се фалшифицира. Съдържанието може да бъде подменено, откраднато или загубено. Картата ще стане невалидна две години след като я получите. В крайна сметка парите ще бъдат несигурно съхранявани.

Има само едно решение на този проблем, открито от MOTOROLA… Имплантиране на био-чип на дясната ръка или на главата, където не може да бъде отстранен. Ако бъде отстранен чрез хирургическа намеса, малката капсула ще се спука и индивидът ще бъде заразен от лития и химикала на микробактериите и Глобалната система за позициониране (GPS) ще засече, че чипът е бил отстранен и ще осведоми съответните власти. Забележете, MONDEX означава „Money on your hand” (Пари на ръката ти).

MON = MONetary (паричен, монетен).
DEX = DEXter = Right-hand side (дясната ръка).

Ще го вземете ли на сериозно?


ПРЕДСТОЯЩОТО БЕЗКАСОВО ОБЩЕСТВО

San Jose Mercury News публикува: Избегнете плен в мрежата 666!

„И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” (Откр. 13:15-17).

Един свят без пари в наличност? Без валута, монети, чекове, кредитни карти? Всички покупки и продажби на земята се осъществяват посредством нещо като белег или емблема, имплантирани на всеки човек? Невъзможно? Прекалено фантастично? Моля, продължете да четете!

„Ние, членовете на ООН… най-тържествено заявяваме нашата обединена решителност да работим без отлагане за установяването на нов международен икономически ред.”

Преди почти тридесет и пет години Уилард Кантелън – християнин, благородник и паричен експерт, разкри на християнския свят, че е присъствал на съвещание, където международните банкери от цял свят са обсъждали въвеждането на общество без пари в наличност. По този повод той написва книгите „Денят, когато доларът умря” и „Нови пари или нищо”, в които прави разкритието, че елит от международни финансисти планира в един момент да извади от употреба всички налични пари на земята – валута, монети и чекове – и да въведе система, в която цялата търговия ще се осъществява чрез знаци, кодове и числа. Днес познаваме този проект под името „Електронна система за трансфер на парични средства”.

imagesCA772K6L

Компютърните специалисти работят върху задачата да въведат система, в която всеки индивид на земята да е означен с определено число, което да бъде използвано за търговски цели – купуване и продаване. Докладът предполага, че един такъв цифров номер може да бъде татуиран с лазер върху челото или ръката на човек. С въвеждането на този международен знак ще може да се премахне цялата валута. Никой няма да може да купува или продава, без да има документ за това или цифров знак.

Очаква се обществото без пари в наличност скоро да стане реалност. Дълго обсъждано, то вече е почти готово. В близко време се очаква навсякъде по света да влязат в употреба банкови карти.

Ще бъдете ли изненадани да научите, че преди почти 2000 години всичко това вече е било открито на апостол Йоан, заточен от римския император в един трудов лагер за роби на остров Патмос в Средиземно море? В дните на древен Рим, когато обявявали някого за враг на държавата, обикновено го осъждали на изгнание в Патмос. Там се намирали солниците на Рим. Престъплението на Йоан било, че е вярващ християнин.

Годината била около 95 след Христос. Смята се, че по това време Йоан е бил на деветдесет години. И ето един ден той погледнал в бъдещето през очите на Бог и видял времето, известно като „последните дни”.

„И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони…” (Откровение 13:1).

Последният диктатор в историята

Почти шестстотин години преди Откровението на Йоан, Бог открил на пророк Даниил същия световен диктатор на последните дни (Даниил 2 и 7 глави). Бог предрекъл, че велик диктатор ще поеме управлението на възстановената Римска империя, съставена от десет нации. Той ще накара всички нации на земята да подкрепят едно общо световно правителство и ще се наложи като върховен главнокомандващ и абсолютен диктатор в една система на тирания, наречена „нов световен ред”. Той ще бъде обожествяван и ще му се покланят като на „бог”.

Когато това се случи, обществото „Череп и кости”, стоящо в сянка, ще е изпълнило своята заветна цел: Едно тоталитарно световно управление от социалистически тип, основано от ордена според логиката на Хегеловата диалектика, в което държава е неограничена и свободата на индивида се състои единствено в сляпото подчинение на държавата.

Новият световен ред ще бъде съпроводен от блясъка на нова световна религия – религията на Ню Ейдж. Още – световна църква, описана в Библията (Откровение 17) като великата блудница. Тази сатанинска, подправена църква на последните дни ще бъде фалшификация на истинската църква, измита с кръвта на Исус Христос.

Световният диктатор – Антихрист, ще поеме контрола над всичките банкови системи в света. Той ще се провъзгласи за глава на глобална световна банка (нещо като американския „Федерален резерв”, но в световен мащаб, бел. прев.) и за първи път в историята на човечеството ще въведе едно общество, което ще функционира изцяло без пари в наличност.

Йоан видя нещо изумително – „белегът”, който световният диктатор имплантира върху дясната ръка или челото на всички хора на земята, така че никой да не може да купува или продава без него. Възможно ли е ние, които живеем в последното десетилетие на шестото хилядолетие, да свършим в такъв свят… подобен на кошмар от Оруел?

14_12_2010_03_36_32_705937779

Senior Scholastics, едно светско списание показва гимназиални ученици от целия свят с татуирани по челата им числа. А в съпровождащата статия, озаглавена „Обществени нужди и частни права – кой ви наблюдава”, се казва: „Цялото купуване и продаване в програмата ще се осъществява чрез компютър; без пари, без ресто, без чекове. В програмата хората ще получават определен номер, татуиран на китката на ръката или на челото. Номерът ще се поставя чрез лазерен лъч, така че да не се усеща. Имплантацията няма да се вижда с просто око и ще е постоянна като отпечатъците на пръстите. Всички артикули на потребителските стоки ще бъдат маркирани с компютърен знак. Компютърният терминал в магазина ще намира номера на артикула от щанда и номера в човешкото тяло и автоматично ще изважда сумата на покупката от специалната сметка на лицето.”

Нова парична система

Г-н Кантелън казва в книгата си „Нови пари или нищо”:

„Вече почти цяло десетилетие банкерите и техническите специалисти от Европа работят трескаво за установяването на една нова цифрова система.”

През 1977 г. д-р Хенрих Елдеман, главен аналитик на Европейския Съюз обяви, че е готов да започне да определя номер на всеки човек в света. И уточни, че планира да използва за тази цел номер, състоящ се от осемнадесет цифри, обединени в три групи по шест. Д-р Елдеман открил, че един компютризиран план за възстановяване вече е на път да сложи в ред световния хаос. На среща през 1974 г., събрала на едно място ръководители на Общия пазар, съветници и учени, д-р Елдеман представил „Звяра”:

„Той е гигантски самостоятелно програмиращ се компютър с възможности да номерира всяко човешко същество на земята.”

Сега нека представя д-р Патрик Фишер, един от най-изтъкнатите компютърни учени в света през 70-те, преподавател в университета Маджил в Монреал, Канада. В разговор по радиото на югозападната църква на Оклахома с доктора по философия Емил Гаверлик той разкрива, че всеки човек от промишлените нации в света е свързан със свръх-компютър, разположен в Европа. Той добавя, че има само една стъпка до появата и възхода на световен диктатор, който ще контролира икономиката на целия свят. Според него всичко ще започне с окончателното издаване на дебитни карти за всеки човек: „Дебитната карта ще бъде издадена на около два милиарда души по земята. Тя ще позволява кодирането на всеки човек по света.”

666-chip

Числата, започващи с 666

Един гигантски компютър в Европа съхранява база данни с осемнадесет-цифрени номера, кодиращи човечеството. Вашият също е там. Всеки от тях започва с цифрите 666. От къде знам това? Християнският свят е изключително задължен на д-р Мари Релфе за двете й книги „Когато парите ви се губят” и „Новата парична система”. Тя разкрива как с Божията помощ успяла да разгадае тайната на бар-кодовата система (UPS). Разкритието й е смайващо – международната баркодова система представлява осемнадесет-цифрен номер, базиран в компютър, наречен „Белгийският звяр”. Тя разбрала това в разговор с някои от международните банкери по света (U. S. News and World Report изцяло поддържа думите й).

supercomputer

Въпросният номер съдържа три цифри: 666. Шестстотин шестдесет и шест е международният код, който активира световния компютър в Брюксел, Белгия. Сто и десет е националният код, който активира централния компютър на САЩ. Следва регионалният телефонен код на областта, където живеете, и накрая деветте цифри на вашия социално-осигурителен номер. По такъв начин в тази система вашият личен осигурителен номер се чете: „666-110-кода на областта-девет-цифрения социално-осигурителен номер”. Така се получава 18-цифрено число, съставено от три групи по 6 цифри. Например: 666-110 (шест цифри), 205-540 (шест цифри), 101-147 (шест цифри).

Не е ли шокиращо? Числото 666 е международен код, който активира световен компютър! Първите три цифри от номера на всеки човек в света са 666: „Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; числото му е 666” (Откровение 13:18). Нима се движим към общество, в което целият свят е управляван от числото 666? Числото на единното световно управление „в последните дни”? Отговорът е недвусмислено „да”! Библията разкрива, че последното общество в историята на света ще бъде общество без пари в наличност, действащо под знака на числото 666. И то е по-близо, отколкото си мислите!

През 1985 г. в една църква в Орегон разказах пред слушатели за системата на 18-цифрените международни номера. В края на срещата един мъж ми подаде своята ВИЗА карта, току що получена по пощата. На предната й страна беше отбелязан неговият номер – 666 110 509 540 210 316 (последните девет цифри са променени, за да запазим анонимността на човека). Понастоящем осемнадесет-цифрените номера се изписват с шифър на метална лента на гърба на кредитната или дебитната карта и са невидими с просто око.

Тери Галоней, бивш директор на комуникациите за ВИЗА казва:

„И да се протестира шумно това няма да помогне. Неудобството, което причинявате, ще свърши в едно от вашите досиета. И в деня на получаване, когато напълно и изцяло зависим от нашите карти (или каквото друго средство за преживяване ги замени), може да се окажете съвършено сам, без никой друг около себе си.”

Заговорът се заплита

Стъпка по стъпка, следвайки обстоятелства и причини, обуславящи еднозначно хода на събитията, привържениците на новия световен ред ни тласкат към общество без пари в наличност – системата на „белега” на последния диктатор. Това е разкрито от Святия Божи Дух още преди 2000 години:

„И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носи за белег…” (Откровение 13:16-17).

По време на един самолетен полет преди тринадесет години гледах кратък петнадесетминутен филм, който бордовата стюардеса пусна на пътниците след излитането. Това, което видях и чух в него, ме изуми. Ето същността му в едно изречение:

„Намираме се на прага на едно общество, функциониращо без пари в наличност. Общество, в което цялата валута, разменни пари и чекове ще излязат от употреба и всички покупки и продажби ще се осъществяват чрез система за електронен превод на парични средства.”

На 7 ноември 1989 г. в телевизионното шоу „Добро утро, Америка” Чарлз Гибсън и Джоан Лънден говориха за бързото разпространение на системата за дебитни карти. Тогава за първи път по телевизията чух изречението:

„Това ни приближава към обществото без пари в наличност.”

Белгийският звяр

В момента гигантски мега-компютър се намира в Люксембург, преместен там от Брюксел, столица на Европейския съюз и от скоро финансова столица на света (неотдавна изнесоха там Крей V от Станфордския университет). Името на компютъра е „Звярът” (мениджърите в една американска банка наскоро били осведомени, че сделките ще се осъществяват чрез свръхмощен европейски компютър, наричан „Звярът”). Ето неговият акроним:

З/В Brussels Брюксел(ски)
В/Е Electronic Електрон(но)
Я/А Accounting Счетоводен
Р/S Surveillance Надзор(ен)
А/Т Terminal Терминал

В момента системата разполага с четиринадесет терминала. Не бива да бъркаме тази система с предстоящия ръководител на възстановената Римска империя (ЕС), който в Откровение 13:1 е наречен „звярът”. Компютърът не е „звярът” (Антихрист). Звярът ще бъде човек – контролиран от сатана диктатор. Но тази система ще бъде наложена в един критичен момент, за да контролира икономиката на света.

666-003Нека се върнем към разказа на Лари Госхорн, който, както си спомняте от предишната статия, е президент на компанията „Роботикс интернешънъл” и един от най-изтъкнатите специалисти в областта на новите технологии. На среща с група християнски бизнесмени от Южна Каролина той разказва как неговата компания заедно с компанията „Бъроуз” изгражда глобална система, свързваща всички FDIC банки на земята с гигантски мегакомпютър в Европа. Вече преведохме част от тази вълнуваща история, с чийто запис на аудио касета разполагаме. От разказа на г-н Госхорн става ясно, че той е наясно с библейските пророчества и всъщност е знаел, че ги изпълнява.

„Ако сега имате дебитна карта и я поставите в който и да е банкомат в света, той ще ви свърже с европейския свръхкомпютър и първите три цифри, които ще активират картата ви, ще бъдат 666.” (Не, не бързайте да задавате въпроси на банките-посредници. Много от тях просто не осъзнават това.)

Наскоро мой близък приятел ми каза, че отишъл в банка в Америка и попитал дали може да осребри чуждестранен чек. Касиерката отвърнала: „Няма проблем, ще го извадя на компютъра.” За негово удивление само за секунди тя успяла да свери чека, който бил издаден в друга държава. Компютърът имал достъп до терминал в Брюксел и подписът на човека, написал чека, се появил на монитора.

Съвпадение ли е, че:

Емблемата на ЕС е 666?
Символът на Световната банка е 666?
Символът на Тристранната комисия е 666?
Символът на религията Ню Ейдж е 666?
Номерът на всеки човек, гражданин на страна от развития свят, в мегакомпютъра на Европа започва с 666?

Белегът на дясната ръка или челото

Библията ни казва, че „белегът” ще бъде имплантиран на дясната ръка или на челото на всеки човек, а не поставен върху тях. Гръцкият текст използва за „белег” гръцката дума haragma – драскотина, гравиране, врязване. С други думи става въпрос за „белег”, гравиран или врязан в ръката или челото на човек:

„И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име” (Откровение 13:16-17).

Технологията за „имплантиране на биочипове” е вече налице

Шок от бъдещето – един биочип за самоличност, имплантиран на дясната ви ръка. Според Тим Уилърд, главен редактор на двумесечното списание Futurists, издавано от World Future Societies, технологията, стояща зад подобен човешки микрочип е „сравнително проста… Разбираемо е още с раждането да може да бъде даден един номер и той да съпътства някого през целия му живот.”tnhtrhtr

„По-подходящо е – добавя той – този номер да бъде имплантиран от вътрешната страна на ръката за улеснение, така че да може лесно да се сканира в магазините. Номерът може да се използва като универсална лична карта, която ще замести кредитните карти, паспортите, шофьорските книжки и други подобни документи. В касите на магазините за самообслужване вие просто ще подадете ръката си над скенера и покупките ще бъдат вписани автоматично като дълг в банковата ви сметка.”

Изглежда областта, която ще има най-силно въздействие върху икономиката през следващите няколко години, ще бъде телематиката. Телематиката е просто информацията на икономиката. Да, технологичната надпревара проправя път към пълното автоматизиране и компютризиране на всеки аспект от живота ни… Казват, че тези чипове представляват съвършено решение на проблема за идентифицирането на живите създания. Всъщност веднъж след като чипът е инжектиран под кожата и е разпознат от външен скенер, той започва да излъчва обратно към скенера един специфичен, предварително определен номер за самоличност, който е уникален за дадения човек. Това е същият принцип, върху който се базира системата за разпознаване на номерата на моторните превозни средства (РНМПС)… По същия начин номерът на биочипа остава индивидуален за всяко живо същество, на което е имплантиран, за цял живот, позволявайки то да бъде издирвано, проследявано и контролирано…

fig06_666В настоящия етап предавателите на биочиповете са поместени в миниатюрни стъклени тръбички, с големината на оризово зърно. Но изучаващите библейското пророчество ще почувстват смразяващ футуристичен вятър, духащ от зловещ хоризонт, защото Библията ни предупреждава в Откровение 13 глава, че скоро някой ден глобалната икономическа система на Антихрист (световният диктатор) – „мъж”, чието число е 666, ще призове за една точно такава система на идентификация. Подобна планетарна мрежа ще даде възможност на новия световен ред на илюминатите (контролираното от ООН световно правителство) да установи за всеки човек на земята един специфичен и уникален номер за самоличност, предназначен за проследяване и контрол на хората. Тази технология несъмнено ще доведе до една универсална система за тоталитарно заробване – електронно робство, осъществявано в рамките на една глобална компютризирана икономика. В предстоящото общество на електронна дебитна система без пари в наличност никой няма да може да купува или продава каквото и да е и където и да е без белега на звяра – биочипа на новия световен ред, поставен на дясната ръка или на челото на човека. Без него няма да бъдат разрешени сделки от какъвто и да е род; няма да има приходи, храна, подслон… Никой няма да бъде освободен от поставянето на този белег, без да рискува да се изправи пред заплахата от смъртно наказание.

Библията ни казва, че има само един начин за избавление от тази дяволска система… пътят е Исус Христос! Той и само Той е „пътят, истината и животът”. Ако не Го познавате като ваш Спасител и Господ, не бавете решението си!

Според достоверни данни информацията, съдържаща се в микрочипа, ще се взема по следния образец:

 1. Име и снимка;
 2. Номер на социалната осигуровка – международен 18-цифрен номер, първите три цифри от който са еднакви за всички хора по земята – 666;
 3. Пръстови отпечатъци;
 4. Физическо описание;
 5. Адрес;
 6. Данни за произхода и семейството;
 7. Професия;
 8. Данъчна информация;
 9. Криминално досие.

Тази информация ще се съдържа в навлизащите в употреба сега дебитни карти (смарт карти), които впоследствие ще бъдат заменени с микрочип в ръката или челото. Екипът Клинтън – Гор призова за бързото въвеждане на смарт картите. Christian Science Monitor разкрива, че в Остин, Тексас е основан нов правителствен промишлен консорциум за полупроводници Сематех.

Неговата цел е до края на тази година да изработи полупроводници с размер 0,35 микрона, или 1/200 от човешкия косъм; 0,35 микрона е стандартът за следващото поколение чипове в средата на 90-те. Тази технология ще събере в един-единствен чип еквивалента на хиляда страници информация от един телефонен указател. Почти 200 специалисти в областта на новите технологии се събраха наскоро в Остин, за да помогнат в този опит.

Без съмнение резултатите от тези разработки ще бъдат приложени в биочип 666, а преди това в новите смарт карти. Екипът Клинтън – Гор вече призова да бъдат въведени смарт карти за всички американски граждани. Това може да стане и покрай плана на Хилъри за реформа в здравеопазването. Този фантастичен пробив в науката ще осигури поместването на милиони единици информация за всичко, което някога сте правили, включително и личния ви финансов профил, върху нищожното физическо пространство на една смарт карта.

По всяка вероятност смарт картата (последното поколение дебитни карти) скоро ще стане задължителна. Спомнете си думите на д-р Патрик Фишър: „Въвеждането на поредната карта с лична информация ще бъде последната стъпка преди световния диктатор да наложи белязването на хората с номер на ръката или челото. Вече надничаме в това време.”

Преди близо 2000 години Библията предсказа следното: „Той принуждаваше всички да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи белега.” Световният ръководител (Антихрист), главата на новия световен ред, ще премахне парите и ще принуди хората да се подчинят на една компютризирана система. Тя ще започне с една карта (подобна на смарт картата) и ще завърши с микроскопичен чип, имплантиран на дясната ръка или на челото на човек (при линията на косата).

vc-slide

Преди много години прочетох част от книгата „Трагедия и надежда” на Карол Куигли, професор в университета в Джорджтаун. Той е влиятелен член на СМО и страстен защитник на новия световен ред. Нека да го чуем: „Личната свобода и правото на избор на индивида ще бъдат силно стеснени и контролирани алтернативи поради факта, че той (индивидът) ще бъде номериран от момента на раждането си и третиран по-нататък като номер (коментар: човекът ще бъде просто един номер) по време на образованието си, на задължителната военна или друга служба (никакво отърваване от военна повинност), при плащането на данъците и накрая при пенсионирането си и застраховките в случай на смърт.” – „Един номер от раждането до смъртта, от люлката до гроба” – това е визията на професор Карол Куигли – наставник на Бил Клинтън и модел за подражание в университета в Джорджтаун, един от тези, към които президентът отправи своята благодарност, когато на 20 януари 1993 г. встъпваше в длъжност.

Не съм параноик. Не виждам 666 на всеки ъгъл. Но виждам масирана медийна кампания за приемането на дебитните карти (смарт картата на Клинтън) – последния предвестник на белега!

0

Arizona Republic: Око в небето, с което да следим децата – Всяко дете (ако родителите му се подпишат, че са съгласни), може да получи имплантиран под кожата компютърен чип и идентификационен номер. Чипът ще предава сигнал, който, отразен от спътник, ще се улавя от полицията върху карта на компютърен екран. Родители, чието дете отсъства, могат да се обадят на полицията, да подадат номера на детето си и да получат резултатите от проследяването. Възможно ли е тази микротехнология да е предшественик на белега на звяра?

Prophecy in the News: Надпреварата започна. Няколко компании сега се конкурират за един нов пазар, който на практика има неограничен потенциал – имплантацията на електронни предаватели в животни. Когато към подобен предавател е отправен електронен търсещ сигнал, той излъчва в отговор съответния номер. С помощта на подкожна инжекция предавателят се поставя непосредствено под кожата на животното.

През август 1993 г. по телевизията беше излъчена новината, че всички животни в Европейската общност трябва да имат имплантиран микрочип. Изчислено е, че по целия свят има милиони животни с вече внедрен микрочип. При наличието на съвременните клетъчни предаватели и системи за сателитно следене имплантираният микрочип може да установи местоположението на животното навсякъде по света в радиус от десет стъпки.

Икономическата система на Антихрист някой ден ще призове към въвеждането на точно такава цифрова система за идентификация. Номерираният по този начин човек ще може да бъде проследен във всичките му придвижвания. През август 1981 г. телевизионната програма 20/20 показа как чиповете може да се имплантират в бебета.

„Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра (Антихрист), защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест – 600 60 6 или 666” (Откр. 13:18).

Числото, което запечатва

Какво значи това? Знаете ли, че 666 всъщност е гръцка дума? (Виж Конкорданса на Стронг, # 5561: CHI XI STIGMA.) Знаците CHI XI STIGMA, използвани като числа, означават 600 60 6 (666). СТИГМА („бода” или „следа от убождане”) – „белег от промушване или жигосване, използван за разпознаване на собственост” (Конкорданс на Стронг # 4742). ЧАКАЙТЕ! СПРЕТЕ ТОЧНО ТУК! 666 – „Разпознаване на собственост”.

Алис Бейли, „титуляр и основател в наше време” на религията Ню Ейдж, в своята внушителна сатанинска творба „Екстернализация на йерархията” разкрива, че числото 666 представя шамбала (ада), сатанинската йерархия или сатанинското царство: „Вие сте запечатани за царството му чрез числото 666.” В боговдъхновеното Писание благословеният Свят Дух ни предупреждава, че всички онези, които приемат белега в „последните дни”, ще бъдат завинаги запечатани за сатана. Ето защо не приемайте този знак на ръката или на челото си. Тези, които го направят, ще бъдат навеки изгубени и никога няма да могат да се върнат.

Светът е достигнал до точката, когато компютрите и новите технологии, клетъчните предаватели и сателитите, имплантациите на микрочипове ще позволят на един човек – един световен диктатор, да овладее четиринадесетте компютърни терминала в Брюксел, известни понастоящем с името „Белгийския звяр”, и от този финансов център на света да сканира идентичността на милиардите, приели неговия белег, за частица от секундата. Той ще познае кои са негови и ще може да каже: „Тези са мои. Те са приели моя белег за собственост. Те ми принадлежат. Те завинаги са подпечатани за моето царство.”

Mark-of-the-Beast-scan1-e1317264005393

В какво страшно време живеем. Колко ни дели от този момент?

Бурният предупреждаващ глас

Когато тялото Христово е в опасност, Бог винаги издига предупреждаващ глас. Сега ви представям пастор Бари Смит, евангелски пастор в Австралия. От двадесет и пет години той наблюдава там действията на привържениците на Новия световен ред. Те избрали малкия континент, за да „експериментират” сред народите на Австралия и Нова Зеландия широка пропагандна акция за общество без пари в наличност.

Ето какво се появява в един австралийски вестник: Sunday Morning Herald, 11 октомври 1983 г. помества снимката на мъж с UPC на челото. Sunday Morning Herald, 15 февруари 1984 г. помества снимката на дама в супермаркет с бар-код на челото.

След години на реклама и пропаганда през септември 1987 г. правителството под ръководството на министър-председателя Боб Хок въвежда в страната системата на дебитните карти (прелюдия към общество без пари в наличност). Стотици хиляди бдителни християни излизат на улиците в знак на протест. Четири хиляди души протестират в град Перт. (Синът ми, който беше там по това време, изпрати снимки от тези вълнения, публикувани на 24 септември 1987 г. в западно-австралийски вестник.) Това стряска правителството и те са принудени да се откажат. Но по-късно министър-председателят отново казва, че системата ще бъде въведена. Чули ли сте нещо за това в някой вестник или телевизионен канал? Не, не сте, защото контролираните от Рокфелер медии не искат да знаете за това.

По-долу ви предлагам част от писмото, което получих от една християнка в Южен Орегон. По разбираеми причини не цитирам името й:

„Баща ми заема ключова позиция в една голяма корпорация за стомана. Наскоро млада дама, току що пристигнала от Австралия, подаде молба за работа в компанията. Баща ми я назначи. Жената не била религиозна, но казала на баща ми: „От две години в Австралия действа система с дебитни карти, макар че все още са в обръщение и банкноти от двадесет, десет, пет и един долар.” И без някой да я е питал с неочаквана враждебност добавила, че „те няма да се осмелят да й имплантират чип на ръката или на челото”. Баща ми я предупредил да внимава и тя казала: „Трябва да предупредя родителите си.”

Белегът – колко близко сме до този момент

Орденът (илюминатите) смята за свой основен приоритет издаването на лични карти с микрочип за всеки жител на планетата земя – мъж, жена или дете. Един нов закон в Холандия вече задължава гражданите винаги да носят със себе си личните си карти. Картата съдържа личния номер на данъчното досие, името, адреса, националността и т. н. Хората, които не могат да представят картата при поискване от страна на полицейските органи, се арестуват и затварят.

В Британия министър-председателят Джон Мейджър помоли парламента да задължи всички граждани да представят такъв документ. Личните карти трябваше да бъдат издадени от британските власти до 1 януари 1995 г. и да бъдат валидни за цялата територия на Обединена Европа. В Австралия личните карти са задължителни от 1995 г.

Някои американски военни части са включени в пробна програма, наречена „Мултитехнологична карта с автоматичен прочит”. Министерството на отбраната (МО) изпробва своя нов „знак-белег” (бел. ред. – на англ. Името на документа има акроним МARC, който звучи като „mark” – „белег, знак”). Те го представят не като документ, а просто като „знакът-белег”. МО казва, че „знакът-белег” има стандартен бар-код, магнитна лента, релефни лични данни, дигитална снимка на лицето и интегрална схема (компютърен чип). Документът съдържа внушително количество информация и се използва от приносителя, за да извършва покупки, както и за да ползва данните в своето военно и здравно досие.

Личната карта се представя като полза и удобство. Не вярвайте в това! ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е КОНТРОЛ. Една компютризирана централна база данни и системата на личните карти ще осигурят пълен контрол над гражданите. В своята книга „Илюстрирана история на Гестапо (1992), под контрола на нацизма” Рупърт Бътлър казва: „всички поданици на Германия (по време на нацизма) бяха задължени да носят документи за самоличност и можеха да бъдат спрени по всяко време от цивилно лице или военна полиция.”

През септември 1994 г. списание Monetary and Economic Review съобщава за въвеждането на новата идентификационна карта за американския военен персонал и продължава със следното описание: На предната страна на картата е изписано с курсив просто „МARC” (знакът-белег). Алюзиите с имената не спират до тук. Универсалната карта на „Дрекслер текнолъджи” се рекламира като „6.6 мегабайтова лазерна карта”. Дали пък с усъвършенстването на компютърните чипове, предречено от American Scientist през август 1994 г. тя няма да стане „666 мегабайтова карта за целия свят”?

Компанията „Авид” в Норко, Калифорния, разработва на базата на напреднала технология в областта на микроелектрониката система за точно, сигурно и непрекъснато идентифициране самоличността на животните. Тя използва своя собствена уникална и патентована техника, основана на комуникация чрез радиовълни, за да идентифицира животните при подаден сигнал.

Идентифициращият елемент е с размерите на оризово зърно. Системата има около 240 000 съставни части и произвежда нискоенергиен сигнал, който активира съответния идентифициращ елемент да излъчва своя индивидуален номер. Номерът се приема и визуализира на монитор с течни кристали в удобен за четене формат. Времето за разчитане се измерва в милисекунди. Устройството се захранва с батерии – двойни клетъчни батерии или 110/220-волтов адаптер. С помощта на имплантирания микрочип мястото на животното може да се определи почти мигновено, където и да е по земята.

Издателят на тази книга се обадил в компанията „Авид”. Един от инженерите му казал, че микрочиповете им имат девет-цифрова система, която позволява 700 билиона възможни комбинации (700 билиона белязани!). На въпроса: „Планирате ли евентуално да поставите микрочип в човешко същество?” отговорът бил: „Не, защото има твърде много християни, които са против това. Обаче нашите конкуренти са готови да го направят.”

Колко близо сме до този момент?

В предаване на Опра Уинфри по АВС през юни 1994 г. беше обявено, че този „микрочип ще бъде имплантиран (в ръката) на всички хора по света до 2000 година”. Възможно ли е това вече да е започнало? Един мой близък приятел откри през март 1995 г., че негов познат и цялото му семейство, които току що се били върнали от Германия в Тахома, Вашингтон, имали имплантирани чипове на дясната ръка в основата на месестата част на палеца. Семейството сметнало, че това е една чудесна система. Било много удобно – само да си поставиш ръката на скенера и той мигновено осъществявал сделката и осигурявал идентификацията.

В средата на ноември 1994 г. бях на Хавайските острови за провеждането на пророческа евангелизация. Във времето, определено за въпроси и отговори, една млада жена (християнка) разказа, че нейният годеник – военен, наскоро получил дебитна карта. Казали му: „Не губи тази карта. Ако я изгубиш, ще имплантираме микрочип в ръката ти. Нарекли сме го „демон”.

Такава е истината. Ние вече преживяваме описаното от апостол Йоан в „Откровение”, глава 13:16-18. Системите за идентификация, които се въвеждат, ще позволят на мъж, когото Библията нарича „звярът”, или Антихрист, да наблюдава и по този начин изцяло да контролира всички жители на земята (които приемат неговия белег).

Това не е излишен шум. Уви, не е и научна фантастика. Тези неща са реални, те съществуват!

illuminati_by_mazendesignes-d7w3qgp

Белегът на звяра

Думата белег (във връзка с Антихрист) е използвана точно осем пъти в книгата „Откровение”. Но само два пъти Божият Дух използва израза „белегът на звяра” – веднъж в Откровение 16:2 и веднъж в Откровение 19:20. Само веднъж е използван изразът „белегът на неговото (на Антихрист) име”. Възможно ли е да разберем какъв е белегът на звяра в този момент от пророчеството, в който се намираме сега? Вярвам, че можем. Нека поразмишляваме заедно.

Микрочипът с номера на звяра – 666, е част от белега, но изглежда има и друга страна на въпроса. Вече дванадесет години внимателно се вслушвам и вглеждам в лидерите на Ню Ейдж. Прекарал съм 3 000 часа в напрегнати изследвания на тази сатанинска религия, която носи всички белези на Антихрист. Цитирам ви смразяващите богохулни изявления на един от нейните лидери – Дейвид Спенглер: „Луцифер е представител на божията любов… и ние се придвижваме към един нов век… всеки един от нас по някакъв начин е достигнал до тази точка, която аз наричам луциферовото посвещаване.” Албърт Пайк, върховният архиерей на масонството пише: „Да, Луцифер е бог… истинската и чиста философска религия е вярата в Луцифер… вярата, че Луцифер е бог на светлината и бог на доброто.” Алис Бейли говори за масонството като предвестник на новата световна религия Ню Ейдж.

Белегът и Ню Ейдж

Ето още един точен цитат от книгата на Дейвид Спенглър „Отраженията на Христос”:

„Светлината, която ни разкрива пътя към Христос, идва от Луцифер… Великият инициатор… Луцифер идва, за да ни даде последното посвещаване… пред което занапред много хора ще се изправят, защото това е посвещаване в един нов век.” Каква лъжа!

В Йоан 8:12 нашият Господ Исус каза:

„Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”

Дейвид Спенглър пояснява, че никой няма да бъде допуснат да влезе в новия век, докато не приеме луциферовото посвещаване. Под това той има предвид обета за поклонение на Луцифер. Единственото споменаване на името Луцифер в Библията е в Исая 14:1 „Как си паднал от небето ти, Денице (бел. прев. в англ. превод Луцифер), сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите!” Исус каза в Лука 10:18 „Видях сатана паднал от небето като светкавица.” Библията го идентифицира като паднал лъжлив архангел, „богът на този свят”, „сатана”, „дяволът”, „княз на мрака”, „заклетият враг на Триединния Бог на славата”, „клеветникът на братята”, „крадец”, „убиец”, „на лъжата баща”. Дейвид Спенглър е бил измамен!

Луциферовото посвещение – обет за поклонение на Луцифер

Макар че не можем да бъдем съвсем сигурни, в момента изглежда напълно възможно да предположим, че белегът на звяра е микрочипът, имплантиран в дясната ръка или челото на човек, в началните цифри на който присъства числото 666; това също е сатанинското число на звяра – Откровение 13:18 „…числото му е 666”. Чипът, както и обетът за поклонение на Луцифер (луциферовото посвещение) може би представляват предстоящия белег на звяра. Библията ясно казва, че всички, които приемат този белег, ще загубят безсмъртните си души. „Белегът” е големият фалшив печат на архиизмамника на вселената. Но зад всеки фалшификат има един скрит оригинал. Истинският печат излиза отново и отново наяве в Божието свято Слово, Библията.

„Но твърдата основа, положена от Бога стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си” (ІІ Тимотей 2:19).

„И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението” (Ефесяни 4:30).

Когато дойдем със съкрушено и разкаяно сърце при кръста, където Господ Исус Христос проля скъпоценната Си кръв, за да ни примири с Бога, и там се покаем от греховете си и помолим Бог да ни прости, тогава можем чрез вяра да Го приемем в живота си като наш Господ и Спасител. Библията ни казва, че в този момент ние сме очистени в скъпоценната кръв на Спасителя. Ние сме преселени от царството на тъмнината в царството на Неговия скъп Син и сме запечатани за деня на изкуплението! Но предстои сатана – богът на този свят, да изяви фалшивия печат, чрез който ще измами милиарди земни жители. Библията ни разкрива, че този фалшив печат ще бъде белегът на звяра. Всички, които го приемат, никога няма да имат друга възможност за спасение.

Всичко, случващо се днес изглежда показва, че живеем в последните дни на времето. Ние се отправяме към величествения финал – второто идване на Господ Исус Христос и изгряването на седмото хилядолетие. Сатана седи на рулетката. Той знае, че му остава „малко време”. Залозите са огромни. Той играе „ва банк”. Наградата? Приблизително шест милиарда безсмъртни души. Линиите са очертани плътно една до друга. Скоро изборът ще бъде или – или: поклонение на Исус Христос, Агнеца от кръста – или поклонение на Луцифер, богът на този свят. Направил ли си вече този избор? Избрал ли си да подчиниш живота си на Исус Христос? Този избор ще определи вечната ти съдба. Ако сте християни, вярващи в Исус Христос, Синът на живия Бог, ако Го следвате като Господ и Господар, тогава ето някои от нещата, които трябва да правите, когато встъпим в заключителните дни от времето на благодатта:

1) Не бойте се и нямайте страх у себе си! Нашият Господ е главнокомандващ на всички небесни армии. „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Римляни 8:31). „Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, които навред са се поставили против мене” (Псалм 3:6). „Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя” (Псалм 34:7). „Господ е откъм мене; няма да се убоя; що може да ми стори човек?” (Псалм 118:6). „Вие сте от Бога, дечица; и победили сте ги; защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света” (І Йоан 4:4).

2) Решете чрез Неговата благодат никога да не приемате белега на дясната си ръка или на челото. Вашето чело е било запазено за името на Този, който е Цар на царете и Господ на господарите: „Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им” (Откровение 22:4).

3) Предупредете близки, приятели и съседи никога да не приемат този белег. Ако го направят, ще загубят завинаги душите си.

4) Укрепете сърцето си в Божието Слово! Това ще ви направи „силни в Господа и в силата на Неговата мощ” (Ефесяни 6:10). „А те го (сатана) победиха чрез кръвта на Агнето и чрез Словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.” (Откровение 12:11). „Вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово” (Ефесяни 6:17). Пропивайте сърцето и ума си с Божието Слово. Скрийте скъпоценните обещания в сърцето си. В деня на измама и фалшификация Словото ще ви разкрие кое е истина и кое е лъжа. Изпитвайте всичко, което видите и чуете, чрез Божието Слово. Задайте си въпроса: „Това според Божието Слово ли е?”

5) Започнете едно близко ходене с Господа! В света преди потопа – един сексуално развратен, демонизиран свят на насилие, бунт и ужасна похот (Битие 6), имало един човек, той се казвал Енох: „С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога” (Евреи 11:5). Исус предупреди хората, които ще живеят в последните дни, че ще бъдат изпитани, както хората в дните преди потопа. Бог търси мъже и жени, които ще вървят с Него в святост, праведност и чистота. Само ако осъждаме греха в живота си и го премахваме, можем да преживеем радостта от близостта и общението с Бог. „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях” (І Йоан 1:7).

6) Поддържайте дълбоко посвещение към Господ Исус Христос. Моето убеждение е, че ако сега нямаме пълно посвещение на Него, няма да можем да се противопоставим на натиска на настъпващата криза: „Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите” (Ефесяни 6:13). Отидете при олтара на кръста и се посветете: „Чрез предоставената ми от Святия Дух божествена възможност сега изцяло и напълно посвещавам живота си и заявявам, че ще следвам Господ Исус Христос без значение какво може да ми струва това!” Спомнете си песента: „Аз се реших да следвам Господа, нивга назад, нивга назад! Светът лежи зад мен, кръстът стои пред мен, нивга назад, нивга назад! Мнозина тръгват и пак се връщат, но аз ще следвам Господа. Нивга назад, нивга назад!” Такова беше посвещението на апостол Павел, четем го в Деяния 20:24 „Но не се скъпя за живота си, като че ли ми се свиди за него, в сравнение с това да изкарам пътя си и служението си с радост…”

7) Преди всичко се уверете, че името ви е записано в Книгата на Живота. Има два стиха във ІІ Солунци, които биха ме стреснали, ако не бях християнин: „И с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа” (ІІ Солунци 2:10-11). Тук Святият Дух ни предупреждава, че „изпадането” в сатанинската заблуда ще бъде толкова голямо, че всеки, който се отвърне от истината и Божието Слово, ще бъде измамен и ще следва лъжехристос.

Знаете ли дали името ви е записано в Книгата на Живота?

Имате ли онази радостна увереност, че името ви е записано в Книгата на Живота? Можете ли да бъдете сигурни? Личното спасение не се намира във вероизповедание, религия, деноминация или система, но в една личност. Името й е Исус Христос, който ви възлюби, умря за греховете ви на кръста и възкръсна отново за ваше оправдание. Исус казва в Йоан 14:6 „Аз съм пътят, истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мен”. Елате при кръста, където Исус проля Собствената Си Божествена кръв, за да ви примири с Бога. Помолете Го да очисти сърцата ви от цялата вина, провал и грях. Тогава чрез вяра, като Негово малко дете, отворете сърцето си за Него; поканете Го да дойде в живота ви и Го приемете като ваш Спасител и ваш Господ. Неговото обещание е несъмнено! „И който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:36,б). „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата (на сърцето си) ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене” (Откровение 3:20). В този момент чудото ще стане! Вие ще имате среща с Господ Исус Христос, която ще промени не само живота ви, но и вечната ви съдба. Ще можете да казвате с радостна увереност: „Простено ми е, името ми е записано в Книгата на Живота на Агнето!”

Когато бях младеж на двадесет години, поканих Господ Исус в сърцето си. Това беше най-великият момент, който бях преживявал. Спомням си една песен, която пеехме в нашата малка църква в Калифорния. Думите на тази песен изразяват дълбокото посвещение на живота ми през годините: „Направих избора си завинаги между света и Божия скъп Син. Нищо не може да промени решението ми, никога. Той изцяло е спечелил сърцето ми. Вземи този свят с всичките му удоволствия, вземи ги, вземи ги – големи и малки. Дай ми Христос, моя скъп Спасител, Той е по-приятен от всички тях.” Направете този вечен избор днес и никога няма да съжалявате през вечността.

crucified_jesus__the_face_by_devcager-drryfs

Автор: Дуайт Л. Кинман
(Статиите са преписани от сп. „Братска любов”, брой 9, 2004)
Източник


Advertisements

10 thoughts on “Белега на звяра

 1. Остава още една война да има в далечно бъдеще. Тази война ще се прекрати, но ще дойде друга война, по-голяма, в далечното бъдеще. Ако сега не се научите да носите с радост страданията, в тази война ще бъдете на фронта и никой не може да ви избави. Ако народите не поумнеят и се отвори нова велика война, ще остане само една трета от човечеството.
  Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства, ще стане тази Трета расова война, която ще продължи повече от 20 години. Ще се води главно по въздух и вода, както и с малки атомни бомби. Ще пострадат Ню Йорк и Вашингтон от самолети а по-късно Ню Йорк от ракети с атомен заряд, а Вашингтон от съчмени бомби. Ще им помогнат французите, които ще ударят с ракети стартовите площадки на арабите. Когато последните тръгнат да завладяват Швейцария ще бъдат залети от повдигащите се води и …………………АРАБИНЪТ 666………………………. който сега живее в Сирия, ще загине с армията си и войната ще свърши. След нея ще настане епоха на мирно развитие на останалите живи хора.

 2. Защо пък дявола да е виновен за мене господ е виновен щом е толкова велик и всемогъщ и ангелите са негови деца значи той е объркал нещо за да има лошо в ангелите му Луцифер – Сатаната е като един тинейджър в днешно време които се бунтува против баща си Бог от своя страна като един баща го наказва да се мъчи в ада …. Къде точно пише че Сатаната е убил някого искам да знам защото в стария завет пише само за зверствата и геноцидът които господ е извършвал над египтяни и евреи. Така че не мисля че трябва винаги да се обвинява Сатаната тоя Господ я е объркал още от ангелите и после с хората ако изобщо съществува господ бих го фраснал в лицето за дето е лицемерник които създава заповеди като не убивай – а самият той не ги спазва.

  • Решил си да говориш неща за които нямаш понятие. Написал си толкова объркани неща, че да се чуди човек откъде да почне да ги разплита.

   Като начало е нужно да си изясниш какво означава „Бог“, какво означава „Господ“, какво означава „Сатана“ и какво „Луцифер“. Да се опитва човек да борави с понятия, които не познава и разбира е все едно да се опитва да се ориентира с компас, без да знае какво означава изток, запад, север и юг.

   Нека да ти изясня някои неща, които веднъж изяснени правят тезите ти напълно невалидни.

   Първо Бог никога нищо не е обърквал. Ако Бог е в състояние да се обърква, човечеството е в пълна безнадежност. Това, че Бог е дал свободна воля на своите живи създания няма нищо сбъркано. Без свободна воля всички щяхме да сме просто едни био-роботи, включително ангелите. На Бог роботи не му трябват, а същества способни да обичат и да избират правдата съзнателно. Без свободна воля, този избор е невъзможен. Където съществува свободен избор обаче, съществува съвсем реално и възможността да се избере нещо друго, различно от правдата, а именно неправдата.

   Точно този избор е направил Луцифер, който не е ангел а херувим. А херувимите са същества чието естество е трудно да бъде разбрано от човешкия ум. Те са комплексни същества с корпоративно естество. Няма нищо общо с някакви рогати дяволи прочие елементарни човешки представи.

   Думата „сатана“ означава – противник и е добре да се замислиш на какво и на кого той е противник. В царството на противника няма приятели и съюзници, има подчинени васали има и роби. Ако на тебе ти харесва да си част от това царство, твоя си работа. Ще бъдеш достоен син за огъня приготвен за това царство и неговите обитатели. Това е един такъв особен огън, не който топли, а който изгаря боклука на сметището и от него много смърди…

   Нека също да ти поянся, че има разлика между убийство и убиване. Българския език не е много силен в това да подчертае разликата, но в английския например разликата се вижда много ясно с думите murder и kill. Думата kill говори за акта на физическо умъртвяване. Този акт може да бъде напълно законен, като справедлива екзекуция на криминален престъпник. От друга страна думата murder означава извършване на криминално убийство. Т.е тя описва напълно незаконен акт на отнемане на чужд живот без справедлива и законна причина за това.

   В Библията няма заповед „не убивай“ – т.е не извършвай акт на физическо умъртвяване, защото ако беше така съдиите не биха могли справедливо да издават смъртни присъди. Заповедта в Библията е „Не извършвай криминално убийство“ или „Thou shall not murder“. Бог е напълно в правото си да осъди някого на смърт, защото Той е дал живота, Той е дал и справедливите закони и на базата на тези закони живот може да бъде отнет по законен и справедлив начин. Смъртната присъда е изключително ефективен инструмент за пресичане на криминализирането на обществото. Не случайно в днешно време Запада налага мораториуми върху смъртната присъда, не защото са много загрижени за човешкия живот (за целта е достатъчно да споменем Виетнам, Ирак, Афганистан, Либия, Сирия и Украйна), а защото те желаят криминализация и разпад на обществото.

   Ето защо да нарече някой Бога убиец е да демонстрира тотално невежество за фундаменталните реалности на живота. Бог е съдия и като такъв, Той издава смъртни присъди, когато е намерил достатъчно валидни и справдливи причини за такава присъда.

   От друга страна Сатана е наречен „човекоубиец“ именно защото той убива по целесъобразност, а не по справедливост. Нека да поясня какво означава „по целесъобразност“. Например въоръжен крадец влиза в банка срещу него се изправя въоръжената охрана. Той стреля и убива охраната, защото му е необходимо да премахне препятствията пред целите си – в случая да обере банката. Това се нарича убийство (murder) защото е извършено по целесъобразност, а не по справедливи причини. Няма никаква справедлива причина да убиеш човек, който си върши съвестно работата и не онеправдава никого. Точно това означава библейската заповед „не извършвай убийство“ и тя не представлява мораториум върху справедливо извършени смъртни присъди.

   Сега ако обичаш вместо да „фраснеш господ“ – фрасни един на себе си, задето говориш с глупава дързост за неща от които си нямаш понятие. Или намери онези, които са отговорни да ти е толкова плитко мисленето и фрасни по един (или по няколко ) на тях.

 3. Белегът на звяра е прегорената човешка съвест, не се заблуждавайте да си мислите за чипове и други техногенни неща. Един чип може да бъде поставен насила, но съвестта никой не може да ни отнеме на сила. Това може да стане само чрез нашия собствен избор.

  Ако човек бъде пленен или арестуван – на него могат да му се сложат всякакви чипове по насилствен начин. Това означава ли, че ако някакви чипове са белега на звяра, то всеки който е пленен ще бъде белязан с белега на звяра и ще отиде във вечна погибел? Няма никаква справедливост в това някой да погине вечно, само защото е бил уловен и насилствено му е поставен белега на звяра.

  Ето защо трябва да разсъждаваме трезво и да отхвърим всички варианти за „белег“ които могат да се поставят насилствено на човека. Белега е нещо, което човек възприема доброволно, правейки съзнателен избор.

  Нещо повече, чисто технологично нещата вече са много по-напред от някакви чипове. Вече се разполага с нано-технологии и нано-роботи, които няма нужда да бъдат инжектирани, но могат да бъдат впръскани във въздуха, поставени във водата или в храните и много хора волно или неволно ще поемат в телата си тези нано-роботи, които са много по-мощни и ефективни от чиповете. Така, че тази приказка за чиповете е от миналия век, в 21-век вече има други технологии, които нямат нужда от инжектиране. А когато в Библията е записано за белега на звяра е било още в първи век и блега е нещо, което е съществувало още тогава и е можело да бъде разбрано от тогавашните поколения. И както споменах и по-горе – това е прегарянето на съвестта.

  В тайните лаборатории на елита се работи именно по методи за прегаряне на съвестта и те не са технологични, а социално-икономически. Неща като социален натиск, социално-икономически въздействия, псевдо ценностни системи, псевдо морал, лъжлив мироглед, методи за масово затъпяване на населението, лъже християнство и лъже религии – това са инструментите за поставяне на белега на звяра и те изискват човешкото съгласие.

  Можете да бъдете сигурни, че белега ще бъде лансиран под опаковката на „световни ценности“, „световната общност“, „общото благо“. Това, което в момента се пробутва като „европейски ценности“ е от същото естество от което ще бъде окончателната версия на белега на звяра.

  Не си губете времето с чипове и други подобни, това са димки за отклоняване на вниманието, бъдете бдителни за истинските измерения на белега на звяра.

  • За съжаление това са реални неща.Дали някой вярвя или не,те се случват и в България.Всеки,обаче си затваря очите.Защо?

 4. Човек е нервно болен. Не само част от хората са нервно болни, а ВСЕКИ човек, сам по себе си, е нервно болен. Въпросът НЕ е в това, да се оправят някои хора, въпросът е да се излекува ВСЕКИ човек. Неврозата е НОРМАЛНО състояние на човека, защото ВСЕКИ един преминава чрез НАСИЛИЕ (физическо, ментално и емоционално) през обучение, формиране и НАЛАГАНЕ на правилото – ПОДЧИНЯВАЙ се и ВЯРВАЙ, но ВИНАГИ на някой ДРУГ (ЛИДЕР – Господарят ти). Ти ВИНАГИ си представляван чрез НАСИЛИЕ (физическо, ментално и емоционално) от някой ДРУГ пред ТВОЯТА държава – политик и духовник, адвокат и т.н. Тогава ти реално кой си тук и сега?! Явно ти си като ВСЕКИ друг роб, който е точно КАТО теб в тази СИСТЕМА, и това ти приемаш ВИНАГИ за нормално, нали?! Когато робът е роден от роб и ОКОЛО него има САМО роби, РОБЪТ не може да разбере и почуства, че той е САМО един РОБ. На човекът НЕ му се дава ВЪЗМОЖНОСТ да БЪДЕ това, КОЕТО е. ВСЕКИ Човек ТРЯБВА да бъде ВКАРАН в определен изкуствен и наложен с ИЗМАМА, и НАСИЛИЕ шаблон (ДИКТАТУРА). Този шаблон създава осъзнато и УМИШЛЕНО неврозите при човек. Само с една ЦЕЛ, човекът ЛЕСНО да е управляван ВИНАГИ от някой ДРУГ (ЛИДЕР – Господарят ти). С една дума, вече е създаден ИЗКУСТВЕН фалшив и фасаден човек (БИОРОБОТ-РОБ). Този ШАБЛОН (ДИКТАТУРА) който те създаде теб, робът, е СИСТЕМАТА наречена представителна демокрация – ДИКТАТУРА, като: фашизъм, социализъм, капитализъм, монархия, република и т.н. Кой, кога, как, къде и защо, ТЕБ, робът, ВИНАГИ те представлява някой ДРУГ. Ти къде си тогава реално ТУК и СЕГА? Да правилно, причината е проста като теб, робе, ти си физически, ментално и емоционално ЗАРОБЕН от ГРУПА (шепа) алчни с болни мозъци представителни политици и духовници. Робе, поздрави СИСТЕМАТА.

  • 777 123 777 6 = 4х 4 Х =7 Х=3 Х = 123 2154
   https://www.facebook.com/kryonespanol?ref=ts&fref=ts
   ЧЕРЕПИТЕ В СТРАНИЧНАТА ЛЕНТА СА МНОГО УБЕДИТЕЛНИ
   КОГО ДА ПОМОЛЯ ДА МИ НАПРАВИ ПРОФИЛ,МОЖЕ ЛИ ВИЕ ДА МИ ГО ПУСНЕТЕ НА ПОЩАТА

   ЕДНА ОТ СТРАНИЦИТЕ НА КРИОН КАЧИХ В ПРЕДНИЯ КОМЕНТАР ЧЕТЕТЕ КАЗАХ ТАМ ЗА ЧИСЛОТО 666 ПИШЕТЕ КРИОН ЗА ЧИСЛОТО 666 В НЕТА
   http://www.youtube.com/watch?v=VTycXPjUIUo ПАПАТА И ЧИСЛОТО 666

   За мен е очевидно, че в някоя тайнствена книга някой е раздробил 666 на неговите съставни части и после е измислил “антидота” 888. Затова писах на Лий Каръл и го попитах “дали е запознат със значението на числото 37 (37 е сборът на 1+2+3+4+5+6+7+9:, възходящата редица на математическото цяло). Според неговите източници 37 не се радвало на особено внимание от страна на нумеролозите и се смятало за доста незабележимо число. (От Лий: Грешка! По-късно открих, че макар нумеролозите да не анализират 37 като важно число, Свещената школа е на друго мнение! Гематрията на 37 означава “Бог”, “единствен син” и “единствен роден”, “сила”, “слава”, “Свят Учител” и “Върхът на ъгъла”)

   Интересното е, че има последователна нумерологична симетрия, заложена в постоянните математически и физически константи, която е тясно свързана с 37! Освен това се появява с непозната досега честота в моите оскъдни познания по нумерология.

   Крион казва, че за него 27 е важно число. Разгледайте следните уравнения:

   27/999 = 1/37, 37/999 = 1 /27 и естествено 37 х 27 = 999
   9 + 9 + 9 = 27, 1/27 = .037037037…, 1/37 = .027027027…
   27 + 37 = 64 = 82 = 26 = (1/l25)2
   √27 + √37 = 10[1/(√ 37-√ 27)]

   Цялата поредица “тройни числа” е както следва:

   111 = 37 x 3
   222 = 37 x 3 x 2
   333 = 37 х 32
   444 = 37 х 3 х 22
   555 = 37 x 3 x 5
   666 = 37 х 32 х 2
   777 = 37 x 3 x 7
   888 = 37 х 3 х 23
   999 = 37 х 33

   Ако съберете цифрите на всяко от тройните числа, например 4 + 4 + 4 = 12, 12 х 37 = 444. С други думи, числата са циклични! Единственият общ елемент на всичките тройни числа е 37! Дали 37 е отвръщането, за което се споменава в откровението на свети Йоан? Или е свързано с факта, че нашето стандартно разбиране за математиката е “отврат”? Ако разсъдим, “стараейки се да се извисим неправомерно до познанието за вселената, ние се опитваме да я оформим по собствените ни егоцентрични и погрешни представи. Защото определено придаването на някакъв смисъл на числото 37 липсва както в стандартната математика, така и в нумерологията. За какво друго разказва библейската история за Вавилонската кула, ако не за неправомерно извисяване? И отново, как обяснява Иисус правото си да проповядва? То е “спуснато от Бог”! А Христос се възнася едва след като е умрял! (*Виж “Откровение на свети Йоана” 17:10-11. “И звярът, който беше и който го няма, е осмий…” Седемте “царе” могат да се интерпретират като геометрични деления. Първият цар – точката. Вторият цар – отсечката. Третият цар – триъгълникът… и т. н. Седмият цар (който още не е дошъл) е хептагонът (седмостранен правилен многоъгълник). Това е “математически невъзможна конструкция”. Тук няма място за по-подробно обяснение. )

   Интересното е, че тези примери показват единна математическа логика и нямат почти никакъв смисъл според стандартната математическа философия. Нито пък биха могли да са “измислени” от своите автори, тъй като моделиращата им логика е същата, която използваме в математиката! Те са убедителни доказателства за реалността на “божественото откровение”, за написването на нещо без видима причина, освен “непреодолимото желание да го направиш”. Други източници показват известно “различно от общоприетото познание”. Прегледайте “Първо послание на св. ап. Павел до Коринтяните” 1:22-24.

   Повече на: Математиката и 12-тичната система: Числото 666 – Послания от висш разум – NewAge.bg

   ХАЙДЕ СЕГА ОТИДЕТЕ В КАБАЛА И ВИЖТЕ ЧИСЛОТО 27 И 37 КАКВО ЗНАЧАТ

   http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b15/novi_tekstove/za_chislata.htm ДЪНОВ ЗА ЧИСЛАТА

   Аз правя един триъгълник върху сърцата ви и ви написвам деветото число в средата на линията на деветото число (9), поставям животворящия Дух на моя Отец. …..ДЪНОВ ЗА ЧИСЛОТО 9 ЦЕЛТА Е ДА ОБЪРНЕМ 6 НА 9 ВИЖТЕ ЧИСЛОТО 8

   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B0
   вижте и дънов за числото 13 до което се редуцира 616

   Кое е числото 666, за което се говори в Откровението на Йоана? Ти, като си направил 3 капитални грешки и не можеш да вземеш един урок от това, си в 666. ЦИТАТ НА ДЪНОВ

   Числото 18 е съставено от 666, което е число на греха. То трябва да се обърне в 999, за да излезе човек от греха. ДЪНОВ

   Числата, с които работим, са живи, следователно не е безразлично дали ще работите с числото 12 или 21. Цифрите са едни, но с промяната на местата им става промяна в гамите и в енергиите, които действуват в тях. ДЪНОВ СЛЕДОВАТЕЛНО МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ ЕНЕРГИЯ В КОДОВЕ НА ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА

   Изучавайте кабалата не само на теория, но и приложението ú в живота. Всеки човек е определено число. Истинската жена представлява числото 2 – рядко се среща това число цяло. Затова и в жената се срещат много мъжки черти – това е едно от големите нещастия в света. Ще дойде ден, когато целият свят ще разбере, че всичко е построено на числа, които не могат да се изменят.

   Числата представляват висши, разумни същества, идеи и знания. Всяко число представлява същество от най-горна еволюция, но според законите, колкото по-възвишено е

   съществото, което слиза на земята, толкова повече се смалява. Затова единицата, която в божествения свят е от най-висша йерархия, на земята е най-малката. Когато слиза на земята, единицата постепенно губи своята интелигентност, сила и обем, смалява се до точка. Като точка единицата се превръща в център на кръга. Тъй щото, когато някой се съзнава като човек, той трябва да се смалява, да стане център на кръга, т. е. център на един специален живот.

   Втората йерархия същества, които се явяват на земята, е числото 2 и идват в помощ на единицата. Тя сама не е в състояние да си помогне, понеже се превръща в център. Втората йерархия има за цел да посочи на единицата пътя, по който тя може да се развива. Значи числото 2 е пътят, който помага за развитието на съществата. Който иска да знае пътя на своето развитие, той трябва да разбере числото 2. Като влезе в числото 2, човек веднага се поляризира. В единицата има вътрешна светлина, но не и външна. При числото 2 се явяват два центъра, вследствие на което между съществата се явява борба.

   http://www.yoga108.info/ezoterika/simvolikata-na-pentagrama-petar-danov
   ТОВА СРЕЩУ ВЕЗДЕСЪЩОТО ОКО ПАК ДЪНОВ И ПЕНТАГРАМА МУ

   http://psihobg.com/?p=1239

   Остава още една война да има в далечно бъдеще. Тази война ще се прекрати, но ще дойде друга война, по-голяма, в далечното бъдеще. Ако сега не се научите да носите с радост страданията, в тази война ще бъдете на фронта и никой не може да ви избави. Ако народите не поумнеят и се отвори нова велика война, ще остане само една трета от човечеството.
   Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства, ще стане тази Трета расова война, която ще продължи повече от 20 години. Ще се води главно по въздух и вода, както и с малки атомни бомби. Ще пострадат Ню Йорк и Вашингтон от самолети а по-късно Ню Йорк от ракети с атомен заряд, а Вашингтон от съчмени бомби. Ще им помогнат французите, които ще ударят с ракети стартовите площадки на арабите. Когато последните тръгнат да завладяват Швейцария ще бъдат залети от повдигащите се води и …………………АРАБИНЪТ 666………………………. който сега живее в Сирия, ще загине с армията си и войната ще свърши. След нея ще настане епоха на мирно развитие на останалите живи хора.

   ДЪНОВ ГОВОРИ ЗА АРАБИНЪТ 666,КОЙТО ЩЕ ДОЙДЕ ОТ СИРИЯ
   http://www.otizvora.com/files2012/beinsamisc/angeli_i_hora.pdf

   http://iamnotashamedofthegospelofchrist.com/2013/01/23/why-does-the-vatican-and-nasa-have-a-telescope-named-lucifer-in-arizona/

   http://imadrugpat.org/adept-x.htm – дънов говори за черната ложа и това,че бракът в сегашният му вид е наложен от нея,лициферианство

   Но Учителят П. Дънов е дал в Словото си конкретна числова стойност за скоростта на мисълта – 4,3.10 на 14-а степен (430 000 000 000 000) km/s.

   http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b11/kzlatev/z2.htm

   Луцифер Адам Вайсхаупт и Алберт Пайк , мамонизъм, СОРАТ
   http://mangurov.dir.bg/_wm/library/item.php?did=262658&df=8&dflid=3

   http://www.kvantov-prehod.org/article/382/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5

   http://channeling.newage.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%81/%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.html КРИОН ЗА ЛУЦИФЕР , В МОМЕНТА ЗЕМЯТА ВИБРИРА НА 13 кнZ, КВАНТОВИЯ ПРЕХОД Е НАЛИЦЕ, ВЪПРОСЪТ Е ДАЛИ ЛУЦИФЕР НЕ Е САМИЯ КРИОН

  • Изучавайте кабалата не само на теория, но и приложението ú в живота. Всеки човек е определено число. Истинската жена представлява числото 2 – рядко се среща това число цяло. Затова и в жената се срещат много мъжки черти – това е едно от големите нещастия в света. Ще дойде ден, когато целият свят ще разбере, че всичко е построено на числа, които не могат да се изменят.

   Числата представляват висши, разумни същества, идеи и знания. Всяко число представлява същество от най-горна еволюция, но според законите, колкото по-възвишено е

   съществото, което слиза на земята, толкова повече се смалява. Затова единицата, която в божествения свят е от най-висша йерархия, на земята е най-малката. Когато слиза на земята, единицата постепенно губи своята интелигентност, сила и обем, смалява се до точка. Като точка единицата се превръща в център на кръга. Тъй щото, когато някой се съзнава като човек, той трябва да се смалява, да стане център на кръга, т. е. център на един специален живот.

   Втората йерархия същества, които се явяват на земята, е числото 2 и идват в помощ на единицата. Тя сама не е в състояние да си помогне, понеже се превръща в център. Втората йерархия има за цел да посочи на единицата пътя, по който тя може да се развива. Значи числото 2 е пътят, който помага за развитието на съществата. Който иска да знае пътя на своето развитие, той трябва да разбере числото 2. Като влезе в числото 2, човек веднага се поляризира. В единицата има вътрешна светлина, но не и външна. При числото 2 се явяват два центъра, вследствие на което между съществата се явява борба.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.