Словения обявява водата за човешко право

Словенската вода принадлежи на всички нейни граждани, обяви парламента с поправка в конституцията. Изменението беше направено миналия петък за да предпази изобилните запаси от чиста вода от корпоративната алчност.