Люлката на Любовта и Омразата

В последните години на тъй нареченият преход, който унищожи България такава каквато повечето от нас я помнят, започна една нова закономерност. Денят на детето 1 юни да бъде следван от „традиционния“ вече София гей прайд в същия месец. Духовното и морално унищожение на нацията е логичното продължение на целенасочената икономическа разруха, която се институционализира отдавна…

Американски танц

Макар че първоначално определената дата за провеждане на шестия гей-парад „София Прайд 2013“ (силно рекламиран и подкрепян от посолството на САЩ) бил за 22 юни, на 20 юни организаторите оповестили, че го отлагат от „съображения за сигурност“. Тоест са го отложили за да излезнат жертви на хомофобско отношение от страна на българите, защото страната ни…