„Никой няма право да ме съди“ – новото мото на безотговорността

Колко често напоследък чувате репликата „никой няма право да съди другия“. Аз лично я чувам поне по 10 пъти на ден за щяло и нещяло. Какво обаче означава тя всъщност?

Неизвестната сага за Владислав Варненчик – славянския крал

Авторът се е старал да изложи в систематичен ред всички събрани документи, изследвани обстойно от многобройни историци от миналото до ден днешен. Най-голяма заслуга за разбулването на тази загадка има Д-р Леополд Киелановски …