Относно геоинженерството и … електронити

Не може да се отрече, че се случват на места по света през последните няколко десетилетия неестествени промени на климата. Примерно в Испания: необясними пожари на десетки места в същото време, дълбока и унищожителна суша в някои области, изчезване на растителни и животински видове, екстремна водна политика. Това не е преувеличение, през 2005 г. в…