„Управляемият” хаос като технология за неоколониално преразпределяне на света

С разпадането на Съветския съюз и установяването на еднополюсния модел международната политика на САЩ премина към установяване на световна хегемония и глобална доминация във всички сфери от политиката до културата.

Как се обеднява Африка?

Смята се, че Африка внася почти 83% от своята храна. Това е нелепо, както и да го гледам. Въпреки това вярвам, че някои от африканските власти търсят начини да изхранват своите народи и да станат участници в глобалната икономика. Най-малкото поради икономическата им лична позиция, от която биха се облагодетелствали и други африканци, но …

ГМО ЗАРАЗАТА

„Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент в цялата история на човечеството. Генетичното замърсяване е нещо коренно различно от химическото, което заради глупостта си допуснахме последните 50 години.