СТАЛИН БЕШЕ ПРАВ

„Ние трябва да строим нашето стопанство така, че страната ни да не се превърне в придатък на световната капиталистическа система, така че да не бъде тя включена в общата система на капиталистическото развитие като негово дъщерно предприятие, така че нашето стопанство да се развива не като дъщерно предприятие на световния капитализъм, а като самостоятелна икономическа единица, опираща се преди всичко на вътрешния пазар, опираща се на нашата индустрия и на селското стопанство на нашата страна”. /Из доклада му пред ХIV конгрес на ВКП(б)/.

ЦРУ гради мненията на тълпите чрез филми в Холивуд

Холивудската „магия“ не се проявява само в съзнанието на легендарни продуценти и аплодираните директори, за да ни представят на големите и малки екрани техните артистични творения изпълнявани от опитни актьори, улавяйки въображението на публиката. По-скоро ако сюжетът е свързан с военните най-вероятно сценария да е на Департаментът на отбраната на САЩ.

Плановете на ООН: рецепта за глобален тоталитаризъм

Ако не сте чули до сега, Обединените нации (ООН) и техните най-автократични режими имат огромни планове за вашия живот, деца, държава, и Свят. И тези планове не са ограничени до принудителното споразумение за „климата“, сключено в Париж.

Шокови терапии и документални истории

Известно е, че след като приключи „Студената война“ между Съединените щати и Съветския съюз беше активирана от първите т.нар. „Шокова доктрина“, и във всички социалистически републики в Европа след 1989 г.