Разбойническата приватизация на „Каолин“ АД

Георги Прокопиев, таткото от „Управление безопасност и охрана“ (УБО) в „Държавна сигурност“ (ДС) на Александър Прокопиев – ченгето, което заедно с братчето си комсомолеца Иво приватизираха „Каолин“ АД, ги е възпитал добре как да мамят и крадат българския народ. За УБО пише друг дългогодишен партньор на създадените от САЩ мозъчни тръстове Христо Христов във сайта на Прокопиев –> „dnevnik.bg“.

Александър и Иво Прокопиеви в очакване да чуят присъдата по делото за скандалната приватизация на „Каолин“. В заключителната си пледоария обаче прокурорката опровергава собственото си обвинение и подсъдимите са оправдани.

Бележка:

Днес физиономията на олигарха Иво Прокопиев неизменно се среща на едно ниво с десните политически партии и политици, хора на мозъчните тръстове (think tanks), за които държи публична витрина в медийното пространство чрез своята „Икономедиа“ АД (можете да разгледате всичките подразделения на уебсайта им). Дори неговия човек и сътрудник Росен Плевнелиев беше сложен за президент на държавата, а министър-председателят Бойко Борисов сам си призна, че Прокопиев му е предлагал министри. Схемите са много, прекалено дори, но в този текст автора представя темата по приватизацията на „Каолин“ АД.

Създадената с решение №50/ 30.03.1989 г. на МС фирма с държавно имущество „Каолин“ през май 1992 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество.

С решение на Агенцията за приватизация през ноември 1997 г. единственото на Балканите предприятие за добив на каолин е определено за продажба посредством сформиране на джойнт венчър (смесено предприятие) с белгийската фирма „Сибелко“. Тя е световен лидер в производството на кварцов пясък.

Бандитска РМД матрица

Започват преговори, които продължават година и половина. Коментирани са нужните бъдещи инвестиции и в хода на преговорите от „Сибелко“ уточняват, че са готови да вложат 20 млн. долара.

Експертното мнение е много ясно и недвусмислено: „Каолин“ е в добро финансово състояние, с положителни бизнес резултати, без сериозни задължения към банки и с отлични пазарни перспективи.

През май 1999 г. сделката е на път да бъде финализирана, но неочаквано чуждестранният инвеститор се оттегля и преговорите са прекратени. До сделка не се стига, защото плановете на седесарските варвари са други и са свързани с РМД приватизация на това дружество.

Същата бандитска РМД матрица, макар и започната по времето на Жан Виденов, намери най-пълноценното си разгръщане по времето на Иван Костов и правителството на ОДС.

С Решение №1044/14.10.1999 г. на АП е открита процедурата за приватизация по метода „преговори с потенциални купувачи“. Оценката на активите, която е извършена от „Машелектропроект ­ Стоянова, Симов и сие“ ООД, има доста интересни вариации. Като използват метода „чиста стойност на активите“, те оценяват дружеството на близо 31 млн. лв.

Провежда се и вторично оценяване, този път по метода на т.нар. справедлива пазарна стойност, което дава съвсем други числа. 100% от „Каолин“ вече струват около 7,5 млн. лв., а при определени за приватизация 75% ­ 5 505 000 лв.

Завера

Подробностите по сделката са предварително коментирани и отполирани на няколко срещи с близкия на Иво Прокопиев бос на кръга „Агнешките главички“ в СДС и председател на икономическата комисия тогава в 38-ото НС негов съгражданин Никола Николов. В калимерата са намесени шефът на „Каолин“ Филип Калоянов и представителите на „Булброкърс“ Иво Прокопиев и Константин Ненов.

На 4 август 1999 г. е учредено „РМД Каолин 98“ АД. Както разбираме от фирмено дело №514/1999 г. на Разградския окръжен съд, в съвета на директорите се появява Даниела Шишкова, съпруга на шефа на „Булброкърс“ АД Петко Шишков. Александър Прокопиев, брат на Иво Прокопиев, е назначен на работа във фирмата, за да оглави „Каолин“ след време като изпълнителен директор.

Татко от ДС, батко от МВР

Александър Георгиев Прокопиев е роден на 6.5.1966 г. Завършил е Висшия лесотехнически институт в София. През 1992-1996 г. е служител на ловно стопанство „Воден“. Бащата на братята Прокопиеви ­ Георги, е бивш зам.-директор на този любим на диктатора Тодор Живков резерват, където той обичал да се среща с големци от соцлагера, включително с Л. Брежнев.

Както можете да се досетите, старият Прокопиев е служител на Пето управление на ДС, известното УБО. Александър Прокопиев пък е бивш служител на Регионална служба „Сигурност“ в МВР ­ Разград.

Иначе настояват, че са десни, антикомунисти, антиживковисти и много пропазарно ориентирани. Апропо, хрумна ми, че думата „ориентиран“ в превод означава „насочен на изток“. Това само за уточняване на истинските посоки. Та тези фортификации дават правото на Прокопиеви и куклите им да участват в учредяването на „РМД Каолин-98“ АД и да придобият значителен пакет от регистрираните дялове на компанията.

Три минути закъснение

Само 3 месеца след като стават ръководни фактори в дружеството, двамата успяват да придобият 45,48% от всички акции! От протокола на Агенцията за приватизация, описващ подробно отварянето на потенциалните купувачи на пакета от 425 404 броя акции, представляващи 75% от капитала на „Каолин“ ЕАД ­ гр. Сеново, разбираме, че на 28 декември 1999 г., ден след изтичане на срока за предаване на оферти за участие в приватизационната продажба, комисия, назначена от изпълнителния директор на АП, установява една постъпила оферта.

Оферентът е „РМД Каолин ­ 98“. Три минути закъснение от крайния срок за подаване на офертите(17,30 ч) лишава от възможност да участва другия оферент ­ „Нютон финанс България“ АД, чийто представител Стамен Тасев представлява чешката Keramika Horni Briza.

Предложената цена от „РМД Каолин 98“ АД, което е контролирано от хора на Прокопиев, дава оферта със следните параметри. Първо, офертна цена за пакета от 425 404 броя акции, представляващи 75% от капитала на „Каолин“ АД на стойност 7 200 000 лв.

Началната продажна цена съгласно решение №1347-П/01.12.1999 г. на АП е 5 505 000 лева. Другарят Прокопиев взема златни активи, защо да не си позволи да бъде поне малко „ларж“. А сега внимание ­ вижте условията за плащане в офертата.

Според мен, когато говорим за знакова приватизация от времената на Иван Костов и Александър Божков, трябва да имаме предвид това ­ 10% от цената се заплащат в деня на подписване на договора чрез банков превод по сметка на АП.

На 10.1.2000 г. купувачът е заплатил сума в размер на 170 000 лева чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация. Тази сума, заедно с постъпилия на 23.12.1999 г. депозит за участие в преговорите в размер на 550 000 представлява 10% от покупната цена. Остатъкът от покупната цена, представляващ 90% от нея, в размер на 6 480 000 лв. купувачът е заплатил на основание чл. 3, ал. 8 от Закона за обезщетение на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) чрез удостоверения за притежаване на поименни компенсационни бонове на обща стойност 6 480 002 лв., представени в Агенцията за приватизация с приемателно-предавателен протокол от 6.6.2000 г.

Експресно

С решение №1375/04.01.2000 г. на Агенцията за приватизация е определено „РМД Каолин ­ 98“ АД гр. Сеново, за участник, с който ще се водят преговорите за продажба на „Каолин“ ЕАД. Със същото решение е определен и срок за сключване на приватизационния договор ­ до 30 дни, считано от датата на приемане на същото решение. Той експресно е сключен на 10 януари 2000 г. ­ кой бяга от такава сделка!

И в чл. 8 на приватизационния договор се появява онази скандална клауза за условията за плащане от офертата на Прокопиевото РМД ­ 50% във вноски за период от 10 години и 50% чрез компенсаторни инструменти (търгувани на минимална част от номиналната им стойност). Сделката е финансирана от „Алфа Финанс“ ­ фирма, контролирана от Иво Прокопиев.

Нов Борд

На 4.8.2000 г. е сключено допълнително споразумение към договора за приватизационна продажба между Агенцията за приватизация, „РМД Каолин ­ 98“ АД и „Алфа финанс“ АД ­ гр. София, с което „Алфа финанс“ АД встъпва във всички права и задължения на купувач, поети с приватизационния договор при реда и условията на чл. 101 от Закона за задълженията и договорите.

Продавачът, каквото се явява формалното „РМД Каолин ­ 98“, дава съгласие „Алфа финанс“ АД да придобие дялово участие, надхвърлящо 51% от размера на увеличения капитал на дружеството. Редуцирана е програмата за трудова заетост, увеличена е инвестиционната програма и е съкратен срокът за изпълнението є.

След това е назначен нов борд на директорите със следните членове: Иво Прокопиев ­ председател, Александър Прокопиев ­ изпълнителен директор, Константин Ненов ­ главен изпълнителен директор, и Филип Калоянов ­ изпълнителен директор. Фирмата е преобразувана в акционерно дружество (АД). Решението за увеличаване на капитала е взето при условието „Алфа финанс“ да придобие всички нови акции.

Овладяването

Овладяването на дружеството се осъществява чрез анекс към договора за приватизационна продажба на 75% от капитала на „Каолин“ ЕАД с Агенцията за приватизация, чрез който се променят 3 клаузи. Анексът дава възможност за увеличаване на капитала и изтласкване на РМД-то.

В крайна сметка след операцията Прокопиев вече контролира 62% от капитала на завода. През 2002 г. Иво Прокопиев е обвинен за незаконна приватизация на „Каолин“. Освен него и брат му Александър, също така и петима членове на борда на директорите на фирмата ­ Константин Ненов, Георги Димов, Иван Сливов, Станимир Кръстев и Филип Калоянов, биват привлечени под отговорност по чл. 283 от Наказателния кодекс за престъпление по служба, свързано с приватизация.

Всички те получават ограничителни заповеди и са задължени да внесат парична гаранция, за да не бъдат арестувани. Международният паспорт на Иво Прокопиев също е отнет. Година по-късно обвиняемите са изправени пред съда. В пледоарията си обаче прокурорът Елена Хаджидимитрова сваля всички обвинения и съдебното дело завършва с обявяването им за невинни.

Само една оставка

През юни 2006 г. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура започна разследване срещу нея за забавено разследване и тя подаде оставка.

Прокопиев никога не отговори на горните факти около параметрите на приватизацията, приватизационния договор и схемата, по която дружеството попадна в неговите ръце.

Това не му пречи да изпитва непреодолима страст към обяснения как тези разследвания и дела били „удар по репутацията на съвета на директорите на „Каолин“ и наказателно преследване на български мениджъри, ръководещи успешно фирми“. Аргументът му, че след приватизацията на „Каолин“ дружеството било удвоило производството си, е практически безсъдържателен, защото това не касае самата скандална и откровено воняща сделка по приватизацията на дружеството.

И както по всичко изглежда, никога няма да си платят за злодеянията тези типове. Дори и след последното разследване на ДАНС от 2010 г. вероятността за справедливост относно тази сделка остава практически нулева.

Автор: Антон Тодоров, политолог
Източник и копия на документи: kanal3.bg

Advertisements

Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s