САЩ И НАДПРЕВАРАТА ЗА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО

or-38381

Автор: Федерико Пиерачини (Federico Pieraccini), 23.12. 2016 г.
Превод: Д. Атанасова/Българска легия за информационна защита


Предишната статия, която беше съсредоточена върху определенията за международен ред, глобализация, геополитически теории и как всичко това промени виждането за контрола, който оказва една нация върху чужди държави. В тази втора част възнамерявам да изследвам различните геополитически теории, тяхното превръщане в модерни концепции и практическите действия, които САЩ предприеха през последните десетилетия в стремежа си към световно господство.

Стратегията Периферна земя

Като се вземат превид обсъдените в предишната ми статия геополитически теории, става ясно, че за да се сдобие с контрол върху т. нар. Централна земя, Вашингтон често прибягва до теорията на Спайкман (Периферната земя). Това е така, защото САЩ вече неколкократно осъзнават, че е изклютелно трудно пряко да контролират силите, които владеят географските територии, описани като Централна земя в теорията на Макиндър, и по-конкретно Иран, Русия и Китай.

САЩ непрекъснато се опитват да задържат под своя контрол държавите от Вътрешния кръг (Периферната земя), за да могат така косвено да контролират Централната земя и да я обкръжат.

fp21121601

В този смисъл Европа беше завладяна благодарение на Втората световна война и американската намеса срещу нацистка Германия. С края на ВСВ Европа стана неделима част от американската атлантическа система и важна част от обкръжаването на Централната земя.

Експанзията и завладяването на други области от Периферната земя (Вътрешния полумесец) продължи по време на Студената война в Азия чрез войните в Кореа и Виетнам. Но неуспехът им породи сериозни съмнения в способността на Вашингтон да задържи проявата на военната си сила толкова далеч от дома, опитвайки се да окупира други страни със сухопътни войски. Оказа се, че за стремежа да се управлява света има някакви граници.

В Близкия Изток, друга област от първостепенно значение, Вашингтон винаги е имал за своя първа задача да възпрепятства завладяването на региона от след-революционен Иран. По тази причина Саудитите винаги са били големи съюзници на Америка. Благодарение на петрола и финансовата система на петродолара те са избраната регионална сила, чиято цел е да осигури постоянен натиск върху Иран и околните държави в интерес на Вашингтон срещу държавите от Централната земя като Иран. В този смисъл не е изненадващо, че Турция е член на НАТО, включен в западната властова система.

Крайната стратегия винаги е била една и съща – да се контролират съседните на Централната земя държави (страните от Периферната земя) чрез пряка военна намеса, икономически и чрез финансов тероризъм или културна мека сила, всичко това с цел да се оказва натиск върху Русия, Иран и Китай.

Американският стремеж към еднополюсен свят сериозно се увеличи след падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз, с което на американския елит му хрумна лудата идея да се устреми към пълно световно господство чрез завладяване на страните от  Централната земя най-вече с икономически и военни средства.

По време на Студената война по-реалистичната цел беше да се предотврати възникването на съюз между други държави, който да успее да завладее Сърцето на земята. С края на Съветския съюз главният обитател на Централната земя и основният съперник на САЩ изчезна. Това доведе до превръщането на идеята за световно господство на Вашингтон в реалност.

От Меън до Макиндър

Съединените щати винаги са отдавали голямо значение на теорията на Меън, смятайки я за допълнение към физическото нахлуване по суша и икономическия контрол над страните, съставляващи Централната и Периферната земя. Вече почти цяло столетие тази теория е основният стълб на американската доктрина по отношение на външната политика.

Американският флот често е играл решаваща роля в победите на САЩ от началото на двадесетото столетие до падането на Берлинската стена, включително и по време на Първата и Втората световни войни. В последващите години нейният упадък имаше преки последствия за осъществяването на плана за световно господство, основан върху трите анализирани по-горе геополитически теории, като на практика теорията на Меън беше изоставена най-вече, за да се сложи ударение върху господството над дадена земя.

От 1990 до 2005 г. самолетоносачите и въздушната сила по време на многобройните войни на САЩ имаха основно значение. Въпреки това по-голямата част от работата винаги се вършеше от сухопътните войски. Битките се водеха не между държави или между кораби и самолети, а на сушата с помощта на кораби и самолети. Това е основна разлика.

От 1989 г. влиянието на теорията на Меън започва постепенно да губи позициите си в стратегиите, прилагани от авторите на политиките в Пентагона, които вместо това предпочетоха сухопътното нахлуване, като например в Ирак и Афганистан, или т.нар. подход на меката сила под формата на бунтове, заговори или въоръжени метежи като в Украйна, Либия и Сирия. Следователно, относителният упадък на военноморския флот беше предсказуемо следствие.

Да забравим Меън, имаме Макиндър+Глобализацията 

Глобализацията, наред със сухопътните войски и долара, е мощен инструмент за подчиняване на народите от Централната земя. За да работи, световният глобализъм изисква отделните държави да се откажат от суверенитет независимо дали са съюзници или не, а също и от голяма икономическа взаимозависимост, диктувана от финансовата система, основана на долара и уредена изцяло в полза на Вашингтон и Федералния резерв. С разпадането на Съветския съюз САЩ изковаха световния неолиберален модел, основан на идеята за консумеризма и паразитната капиталистическа икономика, комбиниран с необуздано използване на военна сила.

С разпадането на бившите съветски републики САЩ започнаха все повече да се доближават до Централната земя, най-вече чрез държави, намиращи се съвсем близо до границите на Руската федрация. През 2004 г. Европейският съюз се разшири с членството на тези страни, а след това ги включи в НАТО.

За да бъде постигнато световно господство, е необходимо Русия да бъде контролирана заради мястото, което заема в Централната земя. Като се има предвид военната сила на САЩ от 1989 г. насам, от когато те вече нямат реални съперници, теорията на Макиндър започна да се оформя като стратегически подход по отношение перспективите на Вашингтон. Това стана във вреда на теорията на Спайкман, която предпочиташе да се съсредоточава върху страните от Периферната земя и моретата и океаните, които ги заобикалят, като използваше теорията на Меън за морската сила за контролиране на търговията и трасетата на страните от Периферната земя, като така непряко се контролира Централната земя. Тази промяна в подхода, при която морската силса се използва по-малко за сметка на сухоътните войски, заедно с икономическата сила, продължи да се увеличава, докато не дойде администрацията на Обама.

С крайната цел да се контролира Русия икономическата война на западните елити в ранните 1990, благодарение на Горбачов и Елцин, трябваше да бъде преразгледана. Това отношение разкри намеренията на западните елити и едва след фрапантния отказ на Путин през 2000 г. да предаде суверенитета на Русия и да се поклони пред Вашингтон отношенията се сринаха. Путин се противопостави на икономическата и финансова глобализация, маневра на Запада, за да се сдобие с военно надмощие, като сложи глобалистичните си ръце върху най-ценната част от Централната зем—Русия. Като се има предвид това е лесно да се разбере защо Путин е така зле представен от западните медии, всичките собственост на големи издателски групировки, които са част от международната финасова олигархия.

Войната в Афганистан, отварянето на натовски бази около границите на Русия, използването в Украйна на мека сила за смяна на режима с преврат и дестабилизацията на Азия и централен Кавказ чрез използването на тероризма – всичко това са части от по-широката стратегия за обкръжаване и въздържане на Русия с цел Москва да бъде принудена да се подчини и да се превърне в част от Атлантическата мрежа, като се хване на въдицата с измама.

Крайната цел винаги води до въпроса, възможно ли е Сърцето на земята и неговите суровини, представено най-общо от Русия, Китай и Иран, да бъдат контролирани. Крайната цел е да се задушат останалите континенти, от Европа до Азия, което ще доведе до реален контрол върху цялата планета. Мисията е винаги една и съща. Никога не се променя. И тя е световно господство. Само подходът се промени след падането на Берлинската стена. Увереността на САЩ в собствената им култура, икономика и военна сила след 1989 г. ги доведоха до това да създадат система, основана на корумпиран турбо-капитализъм, комбиниран с голяма доза военен тормоз. Неолибералните идеи на Вашингтон се радват на силно одобрение и огромна подкрепа именно заради военната сила. Вашингтон се оказа в положение да се намеси в почти всяка световна ситуация, използвайки средства като меката сила при смяна на режима (Украйна) и като  Арабската пролет (Тунис и Египет), а дори и да използва твърда сила чрез военна агресия в т.нар. изграждащи нацията проекти (Ирак, Либия и Афганистан).

Както винаги целта е да се оказва натиск върху Централната земя, идващ от всички посоки, докато тя не се срине икономически и впослдествие не бъде завладяна с военна сила.

fp21121602

Дори и американските военни бази следват тази логика, обкръжавайки Централната земя чрез държавите от Периферната земя. Не е изненадващо, че Иран, Китай и Русия са изцяло заобиколени с един базиран на сушата подход а ла Макиндър. Друг пример е системата за анти-балистични ракети, насочена към Китай, Русия и Иран, за да се попречи на възможността им да нанесат поражения в САЩ в случай на война.

Друга страна от ключово значение за САЩ е Япония, която е огромен ограничител за Китай. Само на остров Окинава, някакви си 400 км. от китайския бряг, са разположени около тринадесет американски военни бази. По същия начин всички страни, които контролират моретата, граничещи с Периферната земя, са стратегически важни за Вашингтон. Не е чудно защо победата на Дутерте във Филипините предизвика паника. Все още специално внимание се отделя на страните от югоизточна Азия, като Виетнам и Малайзия. Вашингтон се ужасява от мисълта, че може да загуби съюзници в стратегията си за подчиняване на Периферната земя с цел да се подчини Китай.

Като се погледне картата, лесно е да се забележи как Американската империя се приближава до Централната земя от всички посоки пряко или индиректно заедно със своите съюзници. От югоизток върху Китайската република се оказва натиск чрез присъствието на японската и американската флота в Китайско море. От запад върху Русия се упражнява натиск чрез разширяването на НАТО/ЕС. От югозапад се оказва натиск върху Иран чрез Саудитска Арабия и Катар и американските бази в Близкия Изток. От юг, като допълнение към натовския член Турция, Вашингтон би искал, за да завърши обкръжаването на Русия, да добави в отбора и Индия, голямо липсващо парче, което изяснява важността на Нов Делхи в американската стратегия.

Последните двадесет и пет години бяха доминирани от създателите на политиката в САЩ, които, първо, живееха с мисълта, че прякото завладяване на страните от Централната земя (и някои от Периферната) е възможно и второ, че е за предпочитане да се преследва завладяването по суша на въпросната територия и че това е перфектият исторически момент за това. Хитлер мислеше по същия начин. Предвиждаше се не само културен и икономически контрол, но и реален военен подход, за да се наложи решение, приемливо за елитите във Вашингтон. Безбройните войни след 1989 г. – Югославия, Афганистан, Сомалия, Либия, Сирия и Ирак, бяха стратегически избор за прилагане на сухопътни сили с цел завладяване. В същото време не трябва да забравяме използването на мека сила по време на Арабската пролет и в Украйна. Това са допълнителни подходи, обновени стотици години след създаването на теорията Макиндър и адаптирани към технологиите, с които разполагаме сега, които предвиждат военен вариант за завладяване на земите от Централната земя. Тази доктрина изтика встрани военноморския подход, теоретизиран от Меън, което доведе до използване на корабите за блокиране на търговските трасета и до изплзването на военноморското предимство за сдържане на Периферната земя, като по този начин се контролира Централната земя и се управлява света.

По-скорошните доктрини, тези на администрацията на Буш и Обама, използваха смес от теорията на Макиндър в комбинация с най-новите тактики, използващи правата на човека и известни като мека сила. Последствията от този подход доведоха до невъобразима катастрофа за САЩ, понеже вижда се как Близкият Изток потъва във все по-дълбок хаос, което принуждава страните от региона да се обединят в шиитски съюз. Това доведе и до увеличаване на обединяващите фактори за държави като Иран, Китай, Индия и Русия (пълен провал на целта от времето на Студената война да се предотврати съюз между Русуя и Китай). Индия все още е съюзник на Москва и в добри отношения с Вашингтон и реши да не застава открито нито на едната, нито на другата страна.

Следващата статия ще се съсредоточи върху противодействията, които Иран, Китай и Индия предприеха през това време, за да отблъснат непрекъснатите атаки върху суверенитета си и върху това как стремежът на Америка към световно господство всъщност ускори края на американския еднополюсен свят и доведе до раждането на многополюсната реалност, в която живеем. Четвъртата, последна, статия ще се съсредоточи върху новата администрация на Тръмп и това как тя вероятно ще промени отношението към външната политика на САЩ, която преобладаваше през последните над тридесет години и която предствляваше връщане към миналото столетие.

Източник: strategic-culture.org

Advertisements

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.