Все от някъде трябва да се почне!

Малко светлина върху ситуацията със златните концесии!

Ако човек реши да направи преглед на договорите, първо ще попадне на онези, които са спонсорирали изграждането на архива с базата данни (Фиг 1). Няма нищо чудно, разбира се – тези, които финансират така наречените „протестни движения“, са изградили и виртуалните архиви на правителствения сайт – и това е съвсем нормално и естествено… Нали?

13268154_10201839338102768_7939452771020936344_o

Седалище на търговеца концесионер: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище.

Адрес на управление на търговеца концесионер: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, м. Асарел.

Представителство на търговеца концесионер: Иван Георгиев Дончев, Лъчезар Димитров Цоцорков.

Данни по фирмената регистрация: рег. по ф. Дело №3966/1991г. с Решение № 4088/20.09.1991г. и вписано в том 1, регистър 1, стр. 22 на Търговския регистър по описа на Пазараджишки окръжен съд.

Наименование на органа, сключил концесионния договор: министърът на промишлеността.
Лице, представляващо органа: Александър Божков.

По поддръжката на тази концесия (преподписване и продължаване) подкрепа са оказали лицата:

Емилия Лазарова – администратор на НКР, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“,
Теменужка Петкова – министър на енергетиката на България в кабинета „Борисов II“ от 7 ноември 2014 г,

Милослав Кацаров – Директор, Дирекция „Природни ресурси и концесии“, Министерство на Икономиката

От страна на „Асарел -Медет“ ЕАД: Делчо Николов

10.03.2014 г. – Драгомир Стойнев
09.12.2010 г. – Диана Янева (директор „Природни ресурси и концесии“ в МИЕТ), 02.04.2009 г. – Петър Димитров
23.12.1998 г. -Христо Казанджиев, бивш шеф на дирекция “Концесии“, настоящ енергиен експерт – консултант „Природни ресурси и концесии“
08.02.2005 г. Валентин Иванов Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството
08.02.2005 – Лидия Шулева
22.12.2004 – Севдалин Мавров, главен секретар на министерския съвет, Симеон Сакскобургготски, (http://www.nkr.government.bg/app;js… )

12.10.1998 г. И. Костов, М. Тагарински.


Следваща концесия. (http://www.nkr.government.bg/app?se…)

Решение N 684 на МС от 13.09.2011
Наименование на търговеца концесионер: „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД.
Националност на търговеца концесионер: България.
Седалище на търговеца концесионер: гр. Панагюрище 4500, област Пазарджик.
Адрес на управление на търговеца концесионер: гр. Панагюрище 4500, област Пазарджик.

Представителство на търговеца концесионер: Лъчезар Димитров Цоцорков.

Данни по фирмената регистрация: Агенция по вписванията,
ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца концесионер: 822106269.
Наименование на органа, сключил концесионния договор: министърът на икономиката, енергетиката и туризма

Лице, представляващо органа: ТРАЙЧО ТРАЙКОВ.

По поддръжката на тази концесия (преподписване и продължаване) подкрепа са оказали лицата:

Бойко Борисов (http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016…) и Росен Желязков 13.09.2011


Следваща концесия. (http://www.nkr.government.bg/app?se…)
Решение №87 на МС от 11.02.2011.
Наименование на търговеца концесионер: „БОЛКАН МИНЕРАЛ ЕНД МАЙНИНГ“ ЕАД (изтрит с писмо от 04.10.2013), „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД (добавен с писмо от 04.10.2013).
Националност на търговеца концесионер: България.
Седалище на търговеца концесионер: с. Челопеч 2087, община Челопеч, област София.
Адрес на управление на търговеца концесионер: с. Челопеч 2087, община Челопеч, област София.

Представителство на търговеца концесионер: ЕЙДРИЪН ДЖЕЙМС ГОЛДСТОУН.

Данни по фирмената регистрация: Агенция по вписванията,

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца концесионер: 122054432.

Наименование на органа, сключил концесионния договор: министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Лице, представляващо органа: ДЕЛЯН ДОБРЕВ.

(да се обърне внимание, че фирмата се води българска)

По поддръжката на тази концесия (преподписване и продължаване) подкрепа са оказали лицата:

Милослав Кацаров, 04.10.2013
Светлана Францова – директор на дирекция „Природни ресурси и концесии“, 30.09.2013

Едно непознато име до името на Делян Добрев – Донка Апостолова.

Гореизброените са подготвили и сключили договор с представителя Ейдриън Голдстоун, 13.03.2012.


Следваща концесия. (http://www.nkr.government.bg/app?se…)
Решение №87 на МС от 11.02.2011.
Наименование на търговеца концесионер: „Челопеч“ ЕАД (изтрит с решение № 15 от 16.01.2004), „Челопеч Майнинг“АД (изтрит с писмо от 04.10.2013), „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД (добавен с писмо от 04.10.2013).
Националност на търговеца концесионер: България.
Седалище на търговеца концесионер: с. Челопеч, Софийска област.
Адрес на управление на търговеца концесионер: с. Челопеч, Софийска област.

Представителство на търговеца концесионер: Боян Илиев Митров (изтрит с решение № 15 от 16.01.2004), Лорънс Дъглас Марсланд – изпълнителен директор (добавен с решение № 15 от 16.01.2004).

Данни по фирмената регистрация: регистрирано по ф.д. № 5164/1991 г. с Решение№4/05.02.1996 г., вписано в регистър №1, том 21, стр. 32, парт. 1265 по описа на Софийски окръжен съд.

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца концесионер: 122003576.

Други регистрации на търговеца концесионер: Удостоверение №1 от 26.04.1999 г. от Софийски окръжен съд, Удостоверение от Софийски окръжен съд от 05.10.2000 г., под № 1265, том 21, стр. 32 по ф.д. № 5164/1991 г., Акционерно дружество с фирма „Наван Челопеч“АД. Дружеството се управлява и представлява от Колин Джеймс Стенли Белшоу и Джон Макферсон заедно и поотделно.

Наименование на органа, сключил концесионния договор: министърът на промишлеността.

Лице, представляващо органа: Александър Божков.

По поддръжката на тази концесия (преподписване и продължаване) подкрепа са оказали лицата:

2000 Лидия Шулева
2015 Мариета Немска – съветник в отдел “Инвестиции и концесии” в Министерския съвет. В този линк след нейното име върви и името на Градинаров и Модева: https://news.bg/archive/komisiya-sh…
Емилия Лазарова, 13.07.2015 г.
Теодора Влаевска – главен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“ Милослав Кацаров
11.08.2015 г., Теменужка Петкова директор на „Дънди прешъс металс Крумовград“ Илия Гърков
12.08.2015 г., Тодор Дребов http://www.mediapool.bg/nek-i-mini-…

28.12.2009 г., Т. Трайков и Ричард Хаус – президент и главен изпълнителен директор на ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ИНК.

Договор от 23.07.2000 г., подписан от Валентин Иванов – заместник-министър на икономиката и енергетиката (http://old.mi.government.bg/about/V…), засягащ енергийната ефективност, природните ресурси и концесии и проекти с възобновяеми енергийни източници. Преподписване през 23.07.2013 г. от Цвета Каменова – директор на дирекция “Икономическа политика” в министерския съвет.

Имената на Петър Димитров (бившият министърът на икономиката) и Лорънс Марсланд се свързват с две дати – 19.09.2000 г. и 27.08.2014 г. (по спомени) – Преподписване на договора: Петър Димитров http://www.vestnikataka.com/?module… Лорънс МАРСЛАНД http://www.dnevnik.bg/biznes/compan…

Отношене към концесията са дали с подписи и договори също:

16.01.2004, Симеон Сакскобургготски и Севдалин Мавров; 19.09.2000 г., вицепремиерът и министър на икономиката Петър Жотев и Джон Макферсон http://www.nkr.government.bg/app?se…. Името Цвета Каменова се появява и в самото начало от дата 01.06.1999 г.


Следваща концесия. (http://www.nkr.government.bg/app?se…)
Решение N 594 на МС от 2 септември 1999 година.
Наименование на търговеца концесионер: „Елаците-Мед“ ЕАД (изтрит с анекс от 17.06.2015), „Елаците-Мед“ АД (добавен с анекс от 17.06.2015).
Националност на търговеца концесионер: България.
Седалище на търговеца концесионер: с. Мирково, област Софийска.

Адрес на управление на търговеца концесионер: с. Мирково, област Софийска.

Представителство на търговеца концесионер: Гошо Атанасов Костов (изтрит с анекс от 05.03.2013), ДОБРИ ЦВЕТКОВ – изпълнителен директор (добавен с анекс от 05.03.2013).

Данни по фирмената регистрация: Търговски регистър, Агенция по вписванията, (добавен с анекс от 17.06.2015), вписано с Решение №4 от 09.07.1996 г. на Софийски окръжен съд по ф.д. № 4788/1991 г.

Наименование на органа, сключил концесионния договор: министърът на промишлеността

Лице, представляващо органа: Александър Божков – заместник министър-председател и министър на промишлеността.

По поддръжката на тази концесия (преподписване и продължаване) подкрепа са оказали лицата:

17.06.2015 г. – Теменужка Петрова, Добри Цветков.
13.03.2013 г. – министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, Аксения Велева-Бузова, директор на дирекция „Природни ресурси и концесии“ – http://www.mediapool.bg/idei-za-nov…
09.11.2012 г. Бойко Борисов, Веселин Даков – главен секретар на МС.
05.03.2013 г. Д. Добрев, Д. Цветков
01.10.2010 г. Е. Лазарова, Т. Трайков, Д. Цветков
06.04.2009 г. Цвета Каменова, Христо Казанджиев
05.06.2007 г. Румен Овчаров, Добри Цветков
18.08.2006 г. Валентин Иванов, Цвета Каменова
02.10.2006 г. Р. Овчаров, Д. Цветков.
27.04.2004 г. Цвета Каменова, Валентин Първанов – заместник-министър на икономиката
27.04.2004 г. Л. Шулева, Д. Цветков
02.12.1999 г. Цвета Каменова, Недялко Недялков (не успях да идентифицирам това лице).

15.11.1999 г. Бойко Борисов, Гошо Атанасов Костов

Сега ще съберем имената на всички официално участвали в тези 5 концесии с подписи на договори или анекси от всякакъв род в един JPEG файл (Фиг. 2):

13243955_10201839436585230_1859434224331161599_o

Като допълнение ще разкажа и малко за момента, в който имах пряк контакт в рамките на няколко часа (докато ме наблюдаваха да не извърша някоя нередност с документацията, свързана с петте концесии) с адвокат Градинаров. Привидно хрисим, тук-там той се опитваше да обели някоя дума и току да подхване кратък разговор. Нещо, което той спомена, е, че липсата на методика, по която се определят концесионните такси, може да ни даде някакъв шанс в тази борба. Характерно беше, че господинът искрено вярваше в това, че наличието на концесии е най-доброто, което може да ни се случи. Стреляше със заучената реплика: „Ние нямаме техника и ресурси да добиваме самостоятелно цветни метали”. Дори не беше чул, че всъщност основната технология за добив на цветни метали чрез електролиза е български държавен патент. Когато ми обясни, че не можело да прекратим договорите, защото сме щели да плащаме обезщетение, аз му отвърнах, че обезщетението ще е много по-малко, отколкото тези концесионери крадат ежегодно от страната ни. Освен това му нахвърлих, че не е нужно техниката на настоящите концесионери да се изнася от страната ни – напротив – дори бихме могли да им я платим и да си я ползваме и така няма да се губят работни места (защити концесионерите и с тезата за работните места…). Нещо, което ми направи впечатление в неговото изложение, беше, че не е нужно да си честен, за да си политик, дори честността в политиката била вредна… Така си похортувахме с господинът адвокат Градинаров.

Запомнете – това, което се извлича от недрата на нашите земи, са нашите НЕПРИКОСНОВЕНИ РЕСУРСИ! Тези ресурси следва да се ползват от страната и за страната в моментите, когато икономиката на съответната държава се срива. В момента, когато икономиката на нашата държава е срината до основи, вече над 20 години, ние предоставяме НЕПРИКОСНОВЕНИТЕ СИ РЕСУРСИ на чужденци! Ние не ги продаваме, ние ги ПОДАРЯВАМЕ!!!

Все от някъде трябва да се почне…

Евгени Попов

Източник

Advertisements

13 thoughts on “Все от някъде трябва да се почне!

 1. От някъде ще ни почнат. И вече отдавна са ни почнали. Нашата история достатъчно ясно описва как стават прескачания от едно време в друго, а именно чрез външното действие на поредната империя, която ни поема. За добро или зло, квалифицирането ни в групата на малките народи не ни дава други възможности, освен изчаквателна пасивна роля на дребната рибка, която попада в корема на акулата. Все пак ние отвътре може да осъзнаваме положението си и да го очакваме.

 2. А бе чета поредното словоблудство, поредното безмислено писание и се питам, кой аджеба от тази група амеби живееща на територията на България ще търси сметка на грабителите. Кой ще раздава смъртни присъди, като деградацията, морална, интелектуална, психическа и т.н. у амебите подвизаващи се тука е пълна. Ами никой вече от нищо не се интересува освен от собствения си гъз, дете да се пребие пред него, няма даже да го погледне. Егоизъм, безразличие, алчност са вече добродетелите тука. Та мисълта ми е, че само си хабите времето да пишете такива статии на сайта, а тези които го четат също си губят времето, защото тази информация не им помага с нищо, само ги дразни. И аз мога да викам „убийте този или онзи“, ама не мога да го изкарам българския плъх навън, за да се бори за интересите си! Той може само да съска от дупката докато банките или някоя държавна институция не му я вземат, че заедно с нея може и долните гащи.

  • Айде-айде, не е чак толкова черно положението! Има още останала надежда. Не са всички скотове, поне, не на 100%. Тези, които движат тълпата от дебилни говеда и вършат събитията, те винаги са малцинство. Но именно това малцинство е важното във всяка страна. То определя съдбата на народа. С него трябва да се работи – така, като работят и враговете. Методите са едни и същи, други просто няма. Както няма два вида математика или пет вида физика. Важно е само кой за какво се бори.
   Ако пък просто ти се иска да ни накараш да млъкнем… Да се разплачем и да си идем в къщи… За да оставим соросоиди, национални предатели, петоколонници и прочее врагове на България да продължават спокойничко да лоботомират мозъците на овчелюдието… И после да му пият кръвта и да го изтребват, на спокойствие… Няма да стане. Хитър си, ама не минава номерът.

 3. За някои от мразените от автора личности, прочетени от неговата страница, може да се поспори…

  • КОНКРЕТНО давай, не мънкай! ЗА КОИ „може да се поспори“?… И ако не те затруднява такъв един деликатен въпрос – защо?

   А пък за това, дали са „мразени“ онези от списъка… То, аз да речем, не „мразя“ отровните паяци. Само ми се гади от тях. И ги размазвам, когато ми паднат.

   Да, и още нещо. За да има справедливост и тя да засегне изброените в списъка, трябва първо да се създадат нужните условия. Може би трябва най-после да се започне обсъждането на някакви действия за организиране на конкретни мерки, за да бъдат СЪЗДАДЕНИ тези условия?…

   За целта, нямам нищо против демократичния изборен процес… Но той си има някои… особености. Които най-после трябва да овладеем, ако искаме да променим нещо.

   Хората в своята обща маса, по определение са стадо тъпоумни дебили. А дебилите са най-важният и най-ценен ресурс на експлоататорите. Правете си изводите и вземайте мерки. Ако искате, де.

   • Kill them all, както казвала църквата: Господ ще познае своите на Небето, овцата с присадения робски ген няма как да се дигне, просто защото не можеш направи от овца лъв а виж от лъвът овца става лесно, просто го мачкай, унижавай, отнемай храна и вода…и т.н

   • Ха-ха, да… като в оня виц, „Спасе, изеж го!“… Ако се сещаш.

   • ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ МОНАРХИЧЕН КОМУНИСТ (Евгени Попов)

    Мразя Джорж Сорос, Бойко Борисов, Симеон Дянков, Сергей Игнатов, Трайчо Трайков, Сергей Станишев, Пламен Орешарски, Даниел Вълчев, Меглена Кунева, Симеон Сакскоборготски, Милен Велчев, Иван Костов, Валентин Златев, Цветелина Бориславова, Алексей Петров, Волен Сидеров, Доган.., Гоце, Емел Етем .. и още много знайни и незнайни гадове..

   • Само за Волен Сидеров не съм съгласен. Не може да бъде слаган в един кюп барабар със Сорос, Костов, Борисов и т.н. Още малко – и Шаломончо Паси курдисан до него! Ха-ха, та това е абсурд! Да, виж за Сидеров наистина може да се спори. И то, с аргументи. Сидеров е принципно различен случай!

   • Струва ми се, че авторът на статията е желаел единствено да бъде „модерен“. В момента на мода е изключително и само омраза към всичко обкръжаващо ни, подсъзнателно и към живота… Което, впрочем, е жалко.
    Съдейки по „мразените личности“, смея да твърдя, че е налучквал, докато е създавал съвременната визия на представянето си. Вероятно също такава може да се окаже и статията – „налучкана“. Макар доста добре да е уловил нишката…

  • Може да се спори само със спонсорите, социалните инженери, инвеститорите, които плащат музиката те я слушат, всесилна е парицата, разводнено е съдържанието на живота, усъвършенстване и хармония, живеем и умираме като изроди мутанти, само за да си набавим средствата за съществуване…Свобода!!!

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.