Играта на демокрация свърши. Финита ла комедия… В.Ю. Катасонов за тайното международно Споразумение

62979118

Паразитиращата система се опитва чрез ръката на САЩ да въвлече всички страни в света в системата на Трансокеанските споразумения, с помощта на които ще бъде възможно „по мирен път”, но бързо и цялостно, да ги подчини на транснационалните чудовища -Транснационалните компании и Транснационалните банки.

 

През 2016 г. стратегическото направление във външната политика на САЩ ще бъде звършването на преговорите по споразумението за Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (ТАТИП). Както съобщават СМИ, споразумението предвижда създаването на зона за свободна търговия с участието на САЩ и страните от ЕС. Посочените страни ще имат дял 60 % от БВП и 33% от световната търговия.

Освен това, остава задачата да се приведе в действие (да се ратифицира) споразумението за Транстихоокеанското партньорство (ТТП), което през октомври 2015 г. в Атланта подписаха САЩ и още 12 страни. На страните от ТТП, според оценките, ще се падат 40% от светованата търговия.

В двете споразумения участват САЩ, чийто дял в световната търговия се оценява примерно на 10%. По този начин, в случай на влизане в сила и на двете споразумения, те ще контролират 73% от световната търговия. Казано по-точно, търговията ще бъде контролирана от Съединените щати.

Изглежда, че за осигуряването на световната търговия вече има създадена институция под названието Световна търговска организация (СТО). Към настоящия момент СТО се състои от 162 държави. От самото начало тази организация е изградена по такъв начин, че решаващият глас по ключови въпроси имат страните от Запада. САЩ, Западна Европа, Япония, Канада, Австралия проведоха либерализация на световната търговия в интерес на своите транснационални корпорации (ТНК). Обаче през последните години това става все по-трудно.

Преговорите се водят от 2001 г.. Развиващите се страни се опитват да облекчат достъпа на своите стоки (на първо място селскостопански) до пазарите на западните държави, но за половин десетилетие не успяха да постигнат прогрес в преговорите. На Вашингтон и неговите съюзници им е все по-трудно да прокарват интересите на своите бизнеси на световните пазари на стоки и услуги.

От 2012 г. Вашингтон започна да създава алтернативни на СТО платформи под формата на двете трансокеански партньорства, като се има предвид, че в тях Америка ще определя правилата на играта, а СТО незабелязано ще се превърне в опаковка без съдържание. Предприемайки тази маневра, Вашингтон разчита: 1) да възстанови контрола си над световната търговия; 2) да отслаби икономчески Русия, Китай и другите страни от БРИКС, като ги постави в търговска изолация.

Обикновено казват, че двете партньорства, прокарвани от Съединените щати, ще им позволят да установят ефективен контрол върху световната търговия. Но това не е съвсем така. Тук е необходимо да се направят три уточнения.

11

Първо. Инициатор на двата проекта се явяват САЩ като държава, но тази държава действа в полза на интересите на транснационалните корпорации (ТНК) и транснационалните банки (ТНБ), които в крайна сметка ще контролират световната търговия. А държавата САЩ ще отмре, или както и СТО, ще се превърне в опаковка без съдържание.

Второ. Под контрола на ТНК и ТНБ ще бъде поставена не само търговията, но също така и икономиката, социалния живот и политиката на всички страни, включени в споменатите партньорства. Държавите, участващи в ТАТИП и ТТП, ще загубят по-голямата част от суверенните си права.

Трето. Освен двете трансокеански партньорства, в замисъла е включен и трети елемент, за който се споменава много рядко. Това е Trade In Services Agreement (TISA), Споразумени за търговия с услугите (СТУ).

Предполага се, че всички страни, които подпишат съглашенията ТАТИП и ТТП, ще се присъединят към СТУ. Ако ТАТИП и ТТП могат да бъдат представени като своеобразни троянски коне, то СТУ изглежда като оръжието за окончателната победа. Под “окончателна победа” се има предвид пълното ликвидиране на суверенните държави.

Само преди половин година никой не беше чувал за СТУ. Информация за подготвяното споразумение се появи през лятото на 2014. г. на сайта на Wikileaks. От тази информация следваше, че подготовката на СТУ е започнала през 2012 г., а инициатори на споразумението са били САЩ и Австралия. Постепенно кръгът на участниците в преговорите се е разширил. В момента на изтичането на информация в преговорите са били включени вече 50 държави (в това число и 28-те държави членки на ЕС). Техният общ дял в световната търговия с услуги е приблизително 70%.

Подготовката на СТУ има три ключови особености

Първо, преговорите по СТУ се водят извън рамките на СТО. В рамките на СТО, както е известно, действа Генерално споразумение за търговията с услуги – ГСТУ. Като се има предвид, че в сферата на международната търговия с услуги остават маса нерешени проблеми, би било логично те да се решават по пътя на доразработването на ГСТУ. Обаче САЩ и техните съюзници решиха, че им е тясно в рамките на СТО и организираха паралелно пространство за преговори. На практика това унищожава организация със 70-годишна история (ГСТУ се появява през 1947 г.)

Второ, в обсъждането на проекта за СТУ упорито не се канят Русия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Те дори не са официално уведомени за съществуването на такъв проект. На практика това е политика за тяхното изолиране. Тоест, целта на СТУ е не сътрудничество, а противопоставяне. Не напразно Барак Обама казва, че Америка не може да позволи на страни като Китай да пишат правилата на глобалната икономика. Тези правила трябва да ги пишат САЩ.

Трето, до 2014 г. СТУ се е разработвало в условията на секретност. Нещо повече, ако споразумението бъде подписано, неговото съдържание ще остане секретно в продължение на следващите пет години. А ако не бъде подписано, все едно, в течение на следващите пет години върху материалите за преговори ще стои печат „секретно”. Играта на демокрация приключи.

2

Преговорите по СТУ от страна на ЕС са се водили от ЕК, без да са били съгласувани със страните членки от ЕС и Европарламента. До средата на 2014 г. Европейският парламент изобщо не е бил в течение на преговорите по СТУ. Обаче през лятото на 2014 г. Комитетът по международна търговия (КМТ) започва да проявява интерес към процеса на преговорите поради сериозните притеснения, които възникват след публикации на Wikileaks. За докладчик по СТУ беше назначена депутатката от Европарламента Вивиан Рединг.

На пресконференция на 13.03.2015 г. тя се оплака от пълната липса на прозрачност в преговорния процес и отбеляза, че прозрачността е ключово условие и че е необходимо да се осигури участието в този процес на Европарламента, социалните партньори и неправителствените организации. Въпреки това, през март 2015 г. под натиск на обществеността страните членки на ЕС официално делегираха на ЕК пълномощия за водене на преговори по СТУ.

Преговорите се водят в Женева. Формално започнаха през март 2013 г.. Вече са направени петнадесет кръга от преговори, последният се състоя през декември 2015 г., следващият, шеснадесети кръг се предвижда да бъде направен през февруари 2016 г.. Като съпредседатели на тези срещи последователно се редуват САЩ, ЕС и Австралия. Едва след всеки кръг от преговори започват да се публикуват меморандуми и съобщения за пресата, но това са само голи хартийки, които нямат съдържание.

Да изброим главните особености на СТУ

Първо, СТУ предвижда правилата на играта на пазарите на услуги да се определят от момента на влизане в действие на споразумението не от националните държави, а от някакви наднационални институции. Държавите губят правото си да приемат каквито и да било закони и нормативни актове, влошаващи условията за водене на бизнес на пазара на услугите.

Второ, предвиденото от СТУ регулиране засяга не само пазара на търговски услуги (транспорт, туризъм, ресторантьорство, комуникации, битово обслуждване и т.нт.), но и най-важните функции на държавата. В терминологията на СТУ те са обозначени като „държавни услуги”.

Трето, СТУ предвижда, че държавата трябва постепенно да се откаже от предоставяне услуги на гражданите и да преотстъпи този вид дейност на частния бизнес (Бел ред. – което вече се прави в Русия).

3

Тук ще си позволя да направя едно отклонение. Ако хората свикнат с понятието „държавни услуги” (първата стъпка), след това ще може да се направи следващата стъпка – да им се внуши, че тези „услуги” трябва да бъдат платени. След това третата стъпка ще бъде на хората да се внуши представата за това, че не е задължително „услугите” да бъдат предоставяни от държавата и че частният бизнес ще ги предоставя по-качествено и по-евтино. И тогава частният бизнес „ефективно” ще се заеме да оказва на населението жилищно-комунални, медицински, образователни и други услуги. Всички знаят как изглежда това на практика.

Четвърто, СТУ изисква националният пазар на “услуги” да бъде напълно отворен и следователно там ще се настанят Транснационалните компании и Транснационалните банки. Най-накрая държавата като сфера на “общи обществени интереси” ще трябва да отмре.

Експерти, които проучват работните документи по преговорите около СТУ (изтичане на информация има независимо от всички предохранителлни мерки, предприети от организаторите на преговорите), съобщават следните подробности.

На първо място СТУ унищожава социалните функции на държавата (образование, здравеопазване, комунални услуги), които ще бъдат иззети от наднационални структури. След това ще бъде ликвидирано държавното регулиране във финансовия сектор на икономиката. Това са преди всичко банките и застрахователните дружества. Те също трябва да бъдат регулирани от наднационални органи. СТУ предвижда по-нататъшна либерализация на финансовите пазари (независимо от това, че финансовата криза от 2007-2009 г. показа, че това не трябва да се прави). Най-важната част на бъдещата финасова реформа (и глобалното управление като цяло) ще бъде привеждане на паричното обращение към напълно безналична форма. Така по-лесно ще се управлява процеса на “потребление на услуги” на гражданите. Неудобните граждани ще бъде много лесно да бъдат изключени от системата на „услугите”.

И накрая е отделено специално внимание на сферата на информационните услуги (СМИ, интернет, библиотеки). СТУ предвижда установяване на строг контрол над населението с помощта на информационно-комункационни технологии, които ще позволят да се следи дали гражданите отговарят на стандартите, установени от наднационалните институции (световното правителство).

ТИСА представлява всъщност проект за приватизиране на държавите в сферите на социалните, финансовите и информационните услуги. От този проект ще спечелят не милионите и милиардите обикновени хора, а фамилиите на световната олигархия, които ще създадат планетарен концлагер под названието „глобално управление”.

Запознаването с документите показва, че става дума за план за окончателното завземане на властта в световен мащаб от финансовата олигархия, от господарите на парите. Тук вече няма място за празнословна демагогия във връзка с „демокрацията”, „правата на човека”, „социалната отговорност на бизнеса”. Тук всичко е твърдо, конкретно, сериозно и стъпка по стъпка се движи в зададената посока.

Това е проект за окончателен преход към нов световен ред – например такъв, какъвто го е описал Джордж Оруел в романите си „1984” и „Фермата”.

Господарите на парите бързат. Планирано е подписването на Споразумението за търговията с услуги да бъде подписано през 2020 г., но има вероятност процесът да бъде форсиран.

Автор: Валентин Катасонов

Превод: Десислава Атанасова/Българска легия за информационна защита

Източник: nashaplaneta.su

Advertisements

4 thoughts on “Играта на демокрация свърши. Финита ла комедия… В.Ю. Катасонов за тайното международно Споразумение

 1. Ще коментирам с един мой афоризъм
  “ Красотата е висша форма на истината.
  Истината е висша форма на лъжата.
  Лъжата е висша форма на грозотата.
  А пък грозотата е основата на битието!“

 2. Прилича на конспиративна теория. Уж „тайно“, пък Катасонов го знае и на туй отгоре го разобличава. Доказателства естествено липсват, тъй като е „тайно“. Хитро скроено, но твърде плитко. На който му харесва, може, разбира се, да вярва колкото си иска.

 3. Браво на финансиста Катасонов – всичко си е наредил по чекмедженцата точно така, както си е. Този човек е гений! Горещо го препоръчвам на всички. И не само него… Икономист от подобна класа е и съветникът на Путин, Сергей Глазьев. Четете ги и двамата, слушайте ги в Ютюб и не обръщайте внимание на тези, които ги плюят или „оборват“… И всичко ще ви бъде наред – ще видите истината такава, каквато е. (Ако това ви е целта, де…)

 4. Pingback: Играта на демокрация свърши. Финита ла комедия… В.Ю. Катасонов за тайното международно Споразумение – Zahariada

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.