Правилата на войната на Путин

maxfux.livejournal.com 09.06.2015 г.
Превод: Десислава Атанасова/Българска Легия за информационна защита


В продължение на вече половин година по страниците на вестниците, екраните на телевизорите и мониторите се изливат реки от обиди, гняв, недоумение, отхвърляне и възмущение от страна на множество граждани на Русия по повод украинските събития. Те, събитията, ни изненадаха. Освен това, „украинският фронт” неочаквано се превърна за Русия във фронт, който е част от по-голям театър на военни действия.

Не, засега с никого не воюваме с оръжия, но да се нарече настоящата ситуация в световната политика мир, разбира се, е невъзможно. Естествено, в тази напрегната обстановка всеки от нас си задава маса въпроси и има своя гледна точка върху случващото се. Ръководството на Русия (и най-вече президентът … да кажем по-точно Върховният главнокомандващ) и неговите действия се подлагат на критика в няколко отношения. По разбираеми причини нашият Владимир Владимирович Путин не може публично и открито да разкаже на широките маси, какви са причините за едни или други негови решения, какви са неговите по-близки и по-далечни планове, какви са неговите съмнения и колебания, както и какви са твърдите му убеждения за едно или друго нещо.

Разбирайки всичко това, аз направих опит да съотнеса поведението на В.В. Путин с някои положения от известния древнокитайски труд на Сун Дзъ „Изкуството на войната.” Статията е оформена във вид на диалог.

В частта „Гневни въпроси” посочих типичните, най-често срещащите се в социалните мрежи – в материалите и коментарите към тях, въпроси. В частта „Сун Дзъ” посочвам цитати от „Изкуството на войната.”

suntzu2„Гневен въпрос”

„Става ни срамно да гледаме как нашата велика страна отстъпва по всички фронтове. Политиката на ръководството на страната е пасивна, Русия се раздава и само се преструва, че се защитава. Докога?”

Сун Дзъ

„Войната се основава на измамата. Затова, ако си способен на нещо, пред врага се преструвай, че не си; ако можеш да използваш нещо, преструвай се, че не го използваш; дори и да си близко, преструвай се, че си далеч; дори и да си далеч, преструвай се, че си близко; примамвай го с изгода за него; доведи го до безсилие и го завладей; ако е напълно подготвен, бъди готов; ако е силен, отдръпни се от него; предизвикай гнева му и така го докарай до състояние на смут; приемайки смирен вид, направи го самомнителен; ако силите му са свежи, измори го; ако има съмишленици, всей раздор сред тях; нападни го, когато не е готов; действай, когато той не очаква.”

„Гневен въпрос”

„На какво се надява Путин в Украйна? Че всичко ще се реши от само себе си? Напротив, ураинската армия с всеки изминат ден става все по-силна, а народът се консолидира. Времето работи за Украйна. Скоро ще прегазят Донбас!”.

Сун Дзъ

„Когато се води война, а победата се бави – оръжията се притъпяват и остриетата се чупят; ако дълго време се обсажда крепост – силите се изтощават; ако войската се остави задълго в полето – средствата на държавата се изчерпват. Затова чуваме за успешни войни, когато те са бързи, дори и да не се водят умело, и още не сме виждали успешни продължителни войни, дори и да се водят умело. Войната обича победата и не обича продължителността”.

„Гневен въпрос”

„Защо Русия не доведе Украйна до икономически крах, политическо фиаско, териториален разпад, голямо военно поражение? Тогава ще можем да я завземем „с голи ръце”.

Сун Дзъ

„Според правилата за водене на война най-добре е на първо място държавата на противника да се запази в нейната цялост, а на второ място – да се победи. Най-добре е армията на противника да се запази в нейната цялост и след това да се разгроми. Затова този, който умее да води война, покорява чуждата армия, без да се сражава; завладява чуждите крепости, без да ги обсажда; смазва чуждата държава, без да използва войската си дълго време. Той задължително запазва всичко в неговата цялост”.

„Гневен въпрос”

„Какво чака Русия? Защо не напада? Защо не постави всички врагове и недоброжелатели „на мястото им?”

Сун Дзъ

„В древността този, който се е сражавал добре, първо е правел себе си непобедим и бидейки непобедим, е изчаквал момента, когато е възможно да победи противника. Непобедимостта е в самия теб, възможността за победа е в противника”.

„Гневен въпрос”

„Вместо да се съсредоточи върху „украинския въпрос” като най-важен и изискващ незабавно решение, Путин се занимава със създаването на някакви блокове, обединения и пътува из целия свят … Русия първо атакаува долара, после създава алтернативни банки, после се застъпва за Сирия, после за Иран, после сменя маршрути на тръбопроводи, после поддържа опозицията във Франция. Защо се разпилява така?”.

Сун Дзъ

„Неприятелят не знае къде точно ще бъде сражението. И след като не знае, му се налага да бъде готов на много места. Ако местата, на които трябва да бъде готов, са много, тези, с които трябва да се бия, са малко. Затова, ако той е подготвен отпред, ще има малко сили отзад; ако е подготвен отзад, ще има малко сили отпред; ако е подготвен отляво, ще има малко сили отдясно; ако е подготвен отдясно, ще има малко сили отляво. Не може да не е останал с малко сили този, за когото няма място, на което да не трябва да е готов. Малко сили има този, който трябва навсякъде да е готов; много сили има този, който принуждава другия да бъде навсякъде готов”.

„Гневен въпрос”

„Защо Русия се бави с въвеждането на войски в Украйна? Не е ли ясно, че все едно, без това няма да се мине? И какво се церемоним с Щатите? Защо директно не кажем на педерите „Идваме за вас!”? Всички мърморим и „изразяваме загриженост”.

Сун Дзъ

„Ако врагът се намира на високо място, не тръгвай директно срещу него; ако зад него има възвишение, не разполагай войската си срещу него; ако той се престори, че бяга, не го преследвай; ако е в пълната си сила, не го нападай; ако ти пусне стръв, не се хващай на нея; ако войската на противника си тръгне към къщи, не я спирай; ако обкръжаваш войската на противника, остави едната страна отворена; ако е в безизходно положение, не го притискай; това са правилата за водене на война”.

„Гневен въпрос”

„Путин и останалото ръководство на страната постоянно закъсняват с взимането на решения. Действията им са рефлекторни и не водят до напредък. По-добре беше тогава да побързат, но да победят. А сега вече е късно”.

Сун Дзъ

„Правилото за водене на война се състои в това да не разчиташ на това, че противникът няма да се появи, а да разчиташ на това, с което можеш да го посрещнеш; да не разчиташ на това, че той няма да нападне, а да разчиташ на това, че можеш да направиш невъзможно неговото нападение.”

„Гневен въпрос”

„Защо Русия реагира така странно на постоянните нападки на Запада? Какво представлява прословутият „асиметричен отговор”? Може да се отговаря и „огледално,” и по-остро!”.

Сун Дзъ

„Затова този, който води войната добре, прилича на Шуайжан. Шуайжан – това е тяншанска змия. Когато я ударят по главата, тя удря с опашката, когато я ударят по опашката, тя удря с главата; когато я ударят по средата, тя удря и с главата и с опашката”.

„Гневен въпрос”

„Никой не разбира Путин, нито народът, нито чиновниците, нито (както се вижда) най-близките му помощници. Съюзниците също не го разбират”.

Сун Дзъ

„Това е работата на пълководеца: самият той трябва винаги да бъде спокоен и с това непроницаем за останалите; самият той трябва да е дисциплиниран и с това да държи в ред останалите. Той трябва да умее да заблуждава очите и ушите на своите офицери и войници и да не допуска те да знаят каквото и да е. Той трябва да променя замислите си и да изменя плановете си и да не допуска другите да се досетят за тях. Той трябва да сменя местопребиваването си, да избира за себе си обиколни пътища и да не допуска другите да се досетят за каквото и да било”.

„Гневен въпрос”

„Пасивността на Русия е срамна! Всеки ден загиват наши руски братя, а ние само скърцаме със зъби. Вече всички ни се смеят. По-добре е Русия да заложи всичко, но да защити „своите”. Тогава ще започнат да я уважават. Не ни е за пръв път да водим война. Ще оцелеем”.

Сун Дзъ

„Ако нямаш полза, не предприемай нищо; ако не можеш да победиш, не пускай в ход войската; ако няма опасност, не воювай. Господарят не трябва да вдига оръжие поради гнева си; пълководецът не трябва да встъпва в бой поради озлоблението си. Действия се предприемат, когато от тях има полза, ако полза няма, нищо не се предприема. Гневът може отново да се превърне в радост, озлоблението може отново да се превърне във веселие, но загиналата държава няма да се възроди отново, мъртвите не оживяват. Затова просветеният господар е много внимателен по отношение на войната, а добрият пълководец много внимава с нея. Това е начинът, по който да се запази държавата в мир и армията в цялост”.

„Гневен въпрос”

„Защо нашата власт се отнася с такова търпение и лоялност към „петата колона” в своите редици? Защо не затворят т.нар. „опозиционни СМИ”, защо не затворят явните вредители и предатели – грантаджии?”

Сун Дзъ

„Ако разбереш, че около теб се е появил шпионин на неприятеля и те следи, задължително му въздействай чрез облаги; пусни го и го настани до себе си. Защото ще можеш да се възползваш от него. Чрез него ще знаеш всичко. И така ще можеш да откриеш вътрешните шпиони и да се възползваш от тях. Чрез него ще знаеш всичко. И така ще можеш, измисляйки някаква лъжа, да го накараш да въведе противника в заблуждение. Използването на шпиони е най-същественото нещо при водене на война; това е тази основа, на която се опират действията на армията ”.

От автора. Поради спецификата на професията ми постоянно се сблъсквам с дилетантството и крайно изопачените представи на широките маси от населението по тези въпроси, които би трябвало да са прерогатив изключително на професионалистите. Нека просто им повярваме.

Източник: beriozka-rus.livejournal.com

Харесва ли ви ANONYMOUS BULGARIA? Подкрепете ни!

Advertisements

One thought on “Правилата на войната на Путин

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s