Да го духат бедните?

Системата ни казва да й благодарим за това, че сме живи. Системата ни поддържа живи, за да работим за нея. Тя си играе на Бог и ни дава щедри напътствия не как да живеем щастливо, а как да не умрем от глад.
7764_big

В установеното положение (наричат го неолиберализъм) делото на давещите се е дело на самите давещи се.

Всички досега прилагани инструменти за борба с бедността не са насочени и направени така, че да не съществува бедност, а да има подаяния за бедните. Сиреч, не изкореняваме бедността, а я правим от време на време по-поносима. Превръщаме я в идея за съревнование, пък който издъхне преди финала сам да си е виновен. Затова твърдението, че базовият доход * е извращаване на стимулите в икономиката не означава нищо друго, освен това, че трябва или да си отличен спортист, или изобщо да не се включваш в маратона и да разчиташ на споменатите подаяния. Естествен подбор.

Основният довод на неолибералите против базовия доход е следният:

Този, който е безработен , ще има базов доход, да речем от 500 лева и няма да иска да работи повече.

Този, който работи за 500 лева, ако има и базов доход от 500 лева, ще спре да работи, защото така или иначе ще ги получава.

Аз обаче твърдя друго:

Този, който е безработен и получава базов доход, няма да е беден и ще може да си плаща сметките и да има храна, докато си намери работа, с която да повиши стандарта си на живот и благосъстоянието си.

Този, който работи за 500 лева и получава още 500 като базов доход, ще има общо 1000 лева.

Вие как мислите, дали ще се откаже от работата си и ще приеме да живее само с базовия доход?

Майката, която получава 500 лева базов доход за себе си и още 250 лева за детето си, дали няма да иска да има още деца, които спокойно да отглежда?

Волът, който тегли плуга, не е изморен от работата, скъпи ми неолиберали, а от страха, че дори работейки, трудно ще изхранва децата си и едва ще му стига да си плаща сметките.

Базовият доход не е система на равенство. Той е система на стимулиране на човека да работи, но да не бъде работещ беден, каквито са повечето от българите. Това е система, която дава базова сигурност и защита от мизерия, а всичко останало, което желаем да постигнем като благосъстояние, зависи от нас, от нашите амбиции и от нашата активност.

Ще обясня защо смятам, че алтруизмът на неолибералната дружинка е фалшив и насочен не към благоденствие на човека, а към създаването на всякакви предпоставки за състезание по оцеляване.

Тяхната позиция се крепи на това, че малкият човек е малък във всичко – и в доходите си, и в мечтите си. Полага му се малък живот, стиснат за гърлото, за да бъде експлоатиран, а не градивен. За да създава блага за други, получавайки насреща правото да оцелява някакси. Да няма криле, а само работещи крайници.

Застъпват тезата на английския икономист Питър Бауер, който казва: „Няма причини за бедността; има причини за богатството“, т.е. богатството, в икономическия смисъл на думата, се постига само посредством производство, значи липсата на богатство се дължи на ниската производителност. А банкерите? Те какво произвеждат?

Което иде да рече, че бедните сами са си виновни и никой не е длъжен да мисли за тях. Интересно ми е колко хора вярват на тези теории, изфабрикувани, само за да ни се внушава, че сами сме причинители на своята бедност? Мога да изброя няколко аргумента против тези теории, които са аргументи, взети от живота, а не от учебниците. Защото, драги неолиберали, животът е именно тук и сега, а не в сухите книжни интерпретации, които се насаждат с цел да се примирим, че бедност винаги ще има и единствената причина за това сме ние – малките хора, с малък живот и малка производителност на труда.

–         Бедността върви ръка за ръка със СТРАХА, който принуждава човек с две висши образования да кара такси, за да оцелява, изпраща цигуларката да свири по кораби на пияни чужденци, докато някой пребива детето й, кара пенсионираната учителка да поиска само четвъртинка хляб в магазина, защото са й останали 30 стотинки до следващата пенсия. Истински случаи, нали? Не ги пише в учебниците и във вашите теории. На два от тях съм пряк свидетел, другият е известен вече на цяла България.

–         Бедността не е следствие от нашето нежелание да работим или ниската ни производителност, а следствие от това, че шайка световни бандити са решили, че могат да ОГРАБВАТ ТРУДА на хората и да ги държат във вечна зависимост, защото са създали и наложили подходящи за техния интерес теории.

Животът срещу писаното в учебниците. Така стоят нещата. 

Да дадеш на бедния хляб или социална помощ не е борба с бедността. Това е подаяние, за да си мълчи и да няма стремежи.

Дай му криле, дай му сигурност, убий страха му и тогава ще видиш един нов човек. Онзи, който може да гради, да твори, да съзидава.

Презумпцията, от която изхождат неолибералите, е, че трябва да се състезаваме, за да бъдем богати или поне, за да не бъдем крайно бедни. Превръщайки труда ни и живота ни в едно задъхано състезание, ние обаче създаваме блага не толкова за себе си, колкото за онези, които държат остена за мулето, мисля аз. А на мулето се подава в края на работния ден храна за добитък, нищо повече.

В публикациите си неолибералната дружинка – противник на базовия доход – се опитва да ни убеди, че бедните трябва да бъдат оставени на себе си и така ще имат стимул да се развиват. Бедността обаче не е движеща сила за развитие. Тя е унижение, което ни кара да приемем да бъхтаме за жълти стотинки в нечия корпоративна полза. Да се ужасяваме от мисълта, че, ако изгубим жълтите стотинки, животът, домът, въздухът ще ни бъдат отнети.

Може би съвсем неслучаен е фактът, че самоубийствата в България станаха нещо нормално. Чуваме за тях в новините и просто си казваме, че поредният не е издържал на стреса. Според вас, кое е по-градивно като стимул за човека – страхът от бедност или липсата на бедност? И щом развити скандинавски и западни държави вече обмислят въвеждане на базов доход, трябва ли ние – първенците по бедност в Европа – да чакаме някой отново да ни покаже, че е по-умен от нас и да ни отвори широко затворените очи?

Много е важно да подчертая, че при сега действащата политико-икономическа неототалитарна система, наистина базовият доход трудно може да бъде приложен, просто защото парите в държавата изтичат в една известна и на неолибералите посока. Затова въвеждането му трябва да стане заедно със смяна на представителната демокрация с директна демокрация. Тъй като днес у нас не само няма прозрачност и всички решения са в ръцете на 240 депутати, но и никой не знае със сигурност къде, как и защо се употребяват средствата, които внасяме в държавата под формата на данъци.

Нещо повече, народът е ограничен във вземането на каквито и да било решения чрез референдуми. Вече съм писала неведнъж за умишлено създадените недъзи в нашия Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Друга заблуда, налагана усилено от противниците на базовия доход, е, че, за да има средства за него, ще трябва да се повишат данъците или да се въведат нови видове данъци, което ще доведе до убиване на частните инициативи и до съкращаване на работни места. Не, общата данъчна тежест почти не се променя, но става многократно по-справедлива и стимулираща.

Разбира се, най-лесно е да плашиш хората, за да отклониш вниманието им и отново да ги накараш да се страхуват. Както казах и по-горе, насаждането на страх е основният инструмент на пазителите на установеното положение.

С въвеждането на базовия доход обаче, работодателите ще бъдат освободени от сегашното си задължение да плащат пенсионни и здравни осигуровки на служителите си, по простата причина, че при системата на базов доход такива осигуровки повече няма да съществуват. Как тогава някой се осмелява да ни внушава, че частните инициативи, малкият и средният бизнес ще бъдат ощетени? Напротив, те ще имат възможност да разширят бизнеса си и да отворят нови работни места.

В общи линии, тезата на противниците на базовия доход, звучи така:

Да го духат бедните, безработните, работещите бедни, онези без връзки и протекции, майките да раждат по-малко и да му мислят, висшистите да си употребяват дипломите за тоалетна хартия или да я разменят за самолетни билети. Виновни са си сами, защото ние, които сме на заплата при партокрацията и корпорациите, не искаме да си разваляме рахата и да си изгубим привилегиите. Защото ви даваме милостиня и се грижим да не умрете от глад.

Какво повече искате, по дяволите?

Всъщност, изборът на хората сам ще покаже дали им харесва ТАКА. Дали мулето ще се превърне в жребец или ще си остане муле зависи само и единствено от това дали ще се напъне да погледне извън плевнята на своя рутинен делник.

И в заключение ще отговоря на онези, които без никакво основание твърдят, че базовият доход е красива утопия. Пак казвам, при сега действащата система той наистина изглежда така. Защото живеем в обратното – антиутопия, грозен дистопичен делник, който е нашата кошмарна безизходна реалност.

Стожерите на установения порядък, който умело употребява човека и неговите способности чрез държане в страх, ще направят всичко възможно да ни убедят, че извън тази икономическа система не съществува нищо друго, че тя е единствено правилната и възможната, че огризките, които получаваме, са щедрост, че който е прозрял отвъд нея е утопист.

Утопиите обаче се превръщат в настояще, когато се намерят светли умове, които да напишат новите учебници за живота и неговите правила. Свободата не е в това да избереш 240 души и да чакаш те да решават вместо теб. Свободата е всеки от нас да участва в решенията. Затова базовият доход идва заедно с директната демокрация, с края на всесилните елити в една друга икономическата система. Ако искате, наречете го НЕОХУМАНИЗЪМ…

Простичко и ясно.

* Базовият доход е национален доход, разпределен справедливо на всеки български гражданин, съобразен с икономическата обстановка. Новата форма на разпределение е следствие от данъчната политика, с едновременно обединяване на цялата данъчна тежест в Единен Потребителски Данък, от който се обуславя базовият доход (евродивидент, граждански доход). Форма на грижа на държавата за своите граждани.

Автор: Лидия Делирадева
Източник: lentata.com

Advertisements

21 thoughts on “Да го духат бедните?

 1. Изключително точно обрисуваща действителноста статия, поздравления за авторката и стройният и анализ на ситуацията…У човека живее чувството за постоянно съревнование с другия до него: Алфред Адлер основател на аналитичната психология и ученик на Фройд казва че: „Човек живее от началото с два основни комплекса-комплекса за непълноценост и с комплекса за превъзходство над другия“
  От тази гледна точка едни по малката част от мързеливи етноси и не всички от тях ще изберат да си перат кючека, но други ще се впрегнат в действие вече с тези налични средства за мултиплициране на нови средства и движение в икономиката колкото и фалшива да е тя от много години да не кажа стотици или векове…
  Най важното е че когато човек има екзистенц-миниума той може да твори много повече като живее по спокойно и по достойно, да не се унижава пред психично болните „Богаташи-Капиталисти“ И най вече може да им спаси живота като не ги унищожи поради безизходицата в която същите изроди са го вкарали…
  Нека да пазят тези уроди новобогаташи, бедняците че бедняците да ги пазят от тях самите:)
  Предсказанията на Слава Севрюкова казваха следното за сегашните години:“ И ще дойде страшно време когато бедните ще разкъсат богатите на парчета, но те ще си го заслужават…“
  Знайте братя и сестри следното: Тези долни „люде-влечуги“ в кавички пиша, управляващи и властимеющи, не са нито по умни, по способни, по силни, по красиви, по способни, по издържливи, по,по най каквото и да е…Те просто са назначени като чорбаджии в една изкуствена матрична система, там няма значка колко си кадърен и способен, напротив колкото си по прост, безскрупулен, смотан, безоотговорен и т.н.:Тогава имаш шанс да те назначат като актьор на държавната или дори световната схема…Матрицата не допускадобрите затова се подкрепяйте едни други, къде с мисли къде с действия…

 2. Всъщност базовия доход е средство за тотален контрол и покваряване на населението. Да не забравяме какво са казали борците срещу британската империя в Америка: „Правителство, което е достатъчно голямо да ти даде всичко, което искаш е също достатъчно голямо да ти отнеме всичко, което имаш.“

  Ето защо идеята за базовия доход може да бъде привлекателна за по-ленивата част от населението, но тя изисква огромен бюрократичен апарат, който от една страна насилствено да събира от работещите колкото може повече пари, а от друга страна да разпределя на всички базовия доход. Да не говорим, че самия термин „доход“ в случая е манипулативен, защото не става въпрос за доход а за подаяние. А както знаем безплатен обяд няма, както няма и безплатен базов доход (сиреч базово подаяние). И цената на даването на базовия доход от свръх мощна бюрократична система е отнемането на базовите права и свободи на хората.

  В момента ООН подготвя именно план за въвеждане на базов доход уж с цел „борба с бедността“, докато в действителност това е план за тотално поробване на населението. И е жалко, че този сайт се е поддал на съпътстващата този план пропаганда и публикува пропагандни материали като горния.

  Погледнете, кои са най-извратените нации – именно онези в които максимимален брой хора са на социална държавна издръжка. Базовия доход и наготово дадените пари учат на безотговорност и лентяйство. Няма нищо по-деградиращо за характера на един човек от това всичките му основни нужди да бъдат подсигурени без да се налага да поема отговорност за нищо, без да се налага да претърпи болка, страдание и мъчително усилие, каквото претърпяват онези, които се трудят за хляба си.

  • Това си е ново 20, до сега само левичари бяха критикували базовия доход като мярка отдушник против бунтове срещу капитализма. Ето, че се намери и наемен работник десничар който да заеме страната на капиталистите и да покаже как се прави. Ашколсум, машала ! 🙂 Балалайко, световния дълг на земята е над 4 пъти реалната производствена икономика, ако ще всички да си скъсат дупарите от работа няма да го върнат никога защото расте експоненциално на производството поради лихвата по дълговете. Това за което ни готвят е фашизъм, но кой разбрал, разбрал. Бюрократичната машина ще пази частния капитал.

   • След септември месец ще има повече яснота относно конкретните параметри на програмата на ООН за „борба с бедността и климатичните промени“ и тогава ще видиш каква е ролята на така наречения „базов доход“ в програмата са световен контрол на населението. Или ако не го видиш тогава ще го видиш когато е твърде късно. Лично папата ще се заеме с прогласяване и подкрепа на тази програма.

    Капитализъм в истинския смисъл не съществува, както и комунизъм никога не е съществувал. За да съществува капитализъм е нужно да има не само свободен пазар, но също така и свободна валута. Т.е да няма централни банки. Не може да има свободен пазар, който търгува с несвободна валута.

    А за безплатния базов доход, то е все едно да имаш безплатна стая в затвора и да мислиш, че си на далавера.

    И още нещо аз не съм наемен работник и омразните дългове на народите не ме вълнуват. Те освен да се изплащат могат и да се отписват. За целта виж какво направи Еквадор, когато обяви дълга си за омразен и го изтри без да плаща нищо, освен на мастити адвокати да смълчат американците и световната банка.

    И още малко по темата. Причините за бедността никога не са еднозначни, а винаги са комплексни. Затова бедни хора ще има винаги без значение от всякакви методи за „борба с бедността“.

    Но на първо място причините за бедността са ограбването на нациите и техните природни ресурси. След това е ограбването на техните традиции, които поддържат обществото здраво, ефективно и пълноценно управляващо ресурсите си. Това се постига чрез подмяна на културните модели и разбира се най-силното оръжие е безплатното и задължително образование. Именно чрез него се извършва подмяната на ценностите, възпитаване на повърхностно и егоистично настроено младо поколение, което е натоварено с пороци и лишено от национално значими каузи. Достатъчно е да се сравни днешното младо поколение с предишните поколения деца, особено с онези от времето на освобождението от турско робство.

    Точно както осигуреното безплатно базово образование покварява и разваля народите, безплатния базов доход ще бъде в пъти по унищожителен. И няма никакво значение дали ще го наречен комунизъм или фашизъм или филантро-капитализъм – целта и резултата винаги са едни и същи – съсипване на народите, поробване и масови страдания.

   • Накратко, ясно – защитаваш позициите на социал-дарвинизма. Поне с такова впечатление оставам. Е, ако е така, няма какво да се напъваш повече. Мирогледната ти позиция е ясна и впрочем, напълно е несъвместима с моята. Както и с тази на повечето хора. И слава Богу!

    Остава само да уточниш: а как ти се струва ценността „хедонизъм“? Ако я подкрепяш, значи си социал-дарвинист от материалистичния тип; ако пък не – значи си социал-дарвинист, теглещ на към протестантския фундаментализъм. Може да не отговаряш, но не е лошо да знаем.

    Православният мироглед изобщо не е като твоя. Няма да си правя труда да ти го разяснявам. Жалко, че май нямаш нищо общо с него.

   • Не поддържам социалния дарвинизъм и съм еднакво далече както от протестантския фундаментализъм (ако въобще можеш да дефинираш подобно нещо при условие че протестантизма се дели на десетки хиляди конфесии) така и от православния шовинизъм. От хедонизъма съм толкова далече като ценност, колкото и от аскетизма. Тия две са страни на една и съща монета – гръцката философия.

    Очевидно в прибързаността си да ме поставиш под някакъв готов етикет си пропуснал да вникнеш в същността на думите ми. Ако все пак се интересуваш какво поддържам, като справедлив ред – това е чистата и свята Република на Левски, при която „всекиму своето“. Забележи всекиму СВОЕТО, а не всекиму ЧУЖДОТО, т.е насилствено отнемане на чужд имот за да могат неколцина да получат наготово чужди ресурси.

    Това не означава, че аз съм против да се помага на бедните и слабите хора в обществото, но съм против това да става по насилствен начин чрез държавния апарат. Подобно нещо винаги води със себеси корупция, разделение и поквара в обществото. Вместо това хората сами могат да избират кога и на кого да помогнат. Обикновено това се осъществява на местна почва в малките местни общини, където хората се познават един друг и виждат кой реално има нужда от помощ и точно от каква помощ се нуждае.

    Що се отнася до „православния мироглед“ – нямам нищо против да ми го разясниш според това как ти го разбираш. До момента аз съм срещал все православни, които мечтаят за православна монархия, която да се превърне в империя, в нова Византия (като че ние българите сме видяли нещо добро от византийците. Ще ми е интересно да чуя ти твоята версия за „православен мироглед“ каква е.

   • Обяснявам. Протестантите, винаги са много морални. Въпреки, че се делят на много „конфесии“, всички те имат общи черти. За тях именно говоря. Те са винаги за „високите ценности“. Само дето моралните им ценности са напълно „съвместими“ с безжалостното гризане на хората един-друг. Е, поне докато са „на работа“… Викат му на това „конкуренция“. А иначе, в свободното си време, са много високо морални. Много си съчувстват и си помагат – когато не са заети да разоряват ближните си, разбира се. Защото, работата – това си е за тях просто бизнес. Успял си в „бизнеса“ – значи, Бог е бил с тебе; не си успял – значи, малко си се молил, майната ти – Бог не е с тебе, значи толкова ти се полага. Къш! Може да съм те преметнал и разорил, но нищо, ела довечера в къщи да ти сипя една супа да ядеш, щото аз съм много милостив, пък и нали Бог е с мен, трябва да бъда морален…

    А безбожните материалисти са поне по-честни. При тях всичко е просто и ясно. Цинично и материалистично – до дупка. Те вкарват социал-дарвинизма във всички области на живота и обявяват човека за животно, което трябва да живее, просто за да му е добре. Да му е гот и кеф. Докато не е умрял, че дотам е – край. Затова и хедонизмът („задоволяването на непрестанно нарастващите материални и „духовни“ (ха,ха!) потребности на населението…“ – според БКП) е единствената, висша ценност за тях. Даже не е важно, как ще я постигнат. Има сред тях индивидуалисти (западните либерали). Но и марксистите са същите, макар че те пък са за колективизма… Но същината им е една и съща. Според всички социал-дарвинисти от материалистичния тип, човек за човека е вълк. Пък и човекът е всъщност едно разумно животно – нищо повече. Дали антагонистични са всички срещу всички поотделно, или пък класа срещу класа – не е чак толкова важно (Като победим „класовия враг“, ще намерим врагове и сред нас и пак ще се гризем). Борбата е всичко, борба им дай на тях! Затова за тях има един закон – законът на силния, на джунглата и на оцеляването. Убил си – жертвата си е твоя. Ако си достатъчно силен да си я защитиш от по-силните… И нека по-добрият победи! (And may the best man win!)

    А православието няма нищо общо с шовинизма. Така го наричат враговете му, защото никога няма да се примири, никога няма да допусне, че не е носител на пълната и изключителна Истина. Лицемери, нали сте „демократи“, защо това ви дразни? И вие сте свободни да смятате себе си за единствено прави. И „нека по-добрият победи“? Ще се види накрая, кой е прав? Но не, това не ви стига. Вие искате православието да се самоунижи, да се подложи на автоцензура и да приеме, че е само една от многото „равни“ религии. Всяка от които може би е „еднакво права“ или „еднакво неправа“, и изобщо, „кой знае кой е прав“. Както Пилат казва: „Какво е Истината?“ Вие никога няма да разберете „какво е истината“, защото Тя не е „какво“, а „Кой“. И според православието Тя е една и обективно съществува, докато вие либералите проповядвате, че има само безброй гледни точки, а абсолютната Истина не съществува. По този начин искате да избиете координатната система на хората, да ги направите неуверени, неориентирани, да ги объркате. Няма да стане. Затова сме за вас „шовинисти“ – нищо не искаме от никого, но и никога няма да отстъпим от вярата си и от убежденията си нито на милиметър. Ходили сме на смърт за тях и ще продължаваме да го правим. Ето затова сме „шовинисти“. Ако се пукнете от злоба, ваш си е проблемът.

    А Православието не е от този свят. То не се стреми нито към монархия, нито към демокрация. Ако всички бяха вярващи християни (особено православни), нямаше да има значение какъв е общественият строй. Няма да се хвана на тази провокация. Православният мироглед е мирогледът на Христос – прочети Евангелието и ще се запознаеш с него.

    И още нещо: в обществото не може да царува тотален егоизъм. Част от „своето“ задължително трябва да стане общо (демек „чуждо“), за да съществува цялото общество. Но социопатията не може да разбере такава проста мисъл. И тук изобщо не става въпрос за „насилие“ от страна на държавата, а просто за въвеждане на канален ред и на дисциплина, без която настъпва анархия. Понеже хората не са дорасли да бъдат ангели, те трябва все още да се възпитават. Ето защо мнозинството диктува на малцинството някои „неприятни“ за тях неща, но това е демокрацията. Чакай съвест от крадец, милост от бандит, труд от циганин, дарение от социопат. Затова е държавата. Няма нужда да ни засипваш с демагогия.

   • Благодаря за обясненията. Очевидно обичаш шаблоните, но това си е твоя подход към реалността. Не можеш да общуваш без да вкарваш хората в малките си шаблончета от рода на демократи, либерали, социал-дарвинисти, протестанти и прочие. Разбира се за себе си си си запазил един любим етикет :“православен“.

    Православен като чуя – аз разбирам византиец, нали това е люлката на православието? Кога българите са видели нещо добро от византийците ти го оставям за домашно по История.

    Казваш – ако всички били православни щял да бъде едва ли не рая на земята. Ами Византия какво беше – не бяха ли всички православни? И какво постигнаха. История не си ли чел за лицемерието, коварствата, безчестието, предателствата и непрестанните сплетни на византийците? Не случайно тази велика православна империя, която по думите ти не е от този свят, беше направена на пух и прах от едни брадати чичковци с чалми, които съвсем си бяха от този свят. Излиза тогава, че силите на този свят са по-велики от тези на отвъдния.

    А после какво се случи с православная Русь? Не я ли разпердушиниха едни безбожници и антихристи? Та нали всички бяха православни и по твоите думи всичко трябвало да бъде върха на сладоледа? Извендъж върха на сладоледа беше издухан от шепа обезумяли марксисти пристигнали с куфарчета с пари от чичо Сам, щедрата кралица и мустакатия кайзер.

    Казваш, че си аз съм отивал ти откъдето се връщаш (доста безпочвена презумпция), а в същото време ти си решил, че върха на всичко е нещо, което тотално се е провалило в историята не веднъж и дваж? Провала на Византия и царска Русия какво е? Та нима може царство, което не е от този свят да бъде размазано и разрушено по такъв безапелативен начин от най-големите безбожници и богоборци? А сега когато е било размазано и то не веднъж а два пъти – то това е напълно недвусмислено доказателство, че това царство си е напълно от този свят, не по-малко от онова на наследилите го чалмалии и и червени антихристи. Това е историческата присъда над православието, подпечатана с два жестоки печата. А ако искате да се пробвате с трето царство, то пожалуйста, третия печат на унищожението няма да ви се размине, както не се разминаха и първите два.

    Но за да разбереш тези безапелативни исторически реалности е нужно да изоставиш шовинизма. Същия шовинизъм, който те кара да отговаряш толкова агресивно, да лепиш всякакви етикети, които вадиш от прашните си папки, и да прибързваш с всякакви изводи за неща, които нито познаваш добре, нито си вникнал достатъчно за да дадеш адекватен отговор.

    И за да не бъда разбран погрешно, не всички православни са шовинисти, но ти определено биеш на шовинизъм и то много агресивно към православния шовинизъм, който мен по никой начин не ме плаши, защото два пъти съм му видял историческата сетнина, и ако трябва ще я видя и трети път.

    Има една хубава поговорка за комуниста, която с пълна сила може да се каже за православния шовинист. „Ако е гладен комуниста, нахрани го, ако е жаден напой го, но каквото и да се случва – в никакъв случай власт не му давай.“

    А за нешовинизираните православни с тях човек спокойно може да съжителства в мир и разбирателство. Виж Левски е бил за Република, при все е че е бил православен, защото не е бил шовинист.

   • Ако аз „лепя етикети“, то какво правиш ти? Отговорих ти, че православието няма нищо общо с шовинизма, но на такива като теб им е удобно така да го клеймят – па ако щеш на шиш ги върти, все същото ще си повтарят. Да ти лепна ли и аз етикета „атеистичен фанатик“? Айде, от мен да мине. Няма. Хората сами ще те класифицрат. Обясних ти и защо така ни наричат, но и това не ти е удобно да коментираш. Бил съм непримирим и „агресивен“. Ами, знаеш ли, всеки педераст, с когото хората отказват да общуват, нарича околните хетеросексуални хора „шовинисти“ и „агресивни“. Сори, не съм нежна „мека китка“; но доколкото знам, и Христос не е бил. Тъй че, да ме прощаваш.
    Никога православието не е търсило властта и въпреки, че ти го натъртих, отново повтаряш глупости. Православието търси Истината – и естесвено, че общество, в което Истината е на почит, неизбежно ще бъде по-справедливо от това, в което царува лъжата и порока. И няма никакво значение как е организирано това общество в политически или икономически аспект. При един социализъм, ако в него където царува доносничество, завист, алчност, мързел и подлост, ще има по-малко справедливост, отколкото даже в едно робовладелско общество, стига само там да царува законът на любовта към ближния.
    За (твое) съжаление, примерите, които даваш (Византия, царска Русия) само потвърждават моите думи. Когато православието се превърне в политика, то губи своята вертикала. Тогава то слиза по своята ос до нулевата отметка, за да стане част от политиката. Става част от бездуховната плоскост на обществения живот. Затова православието може и трябва да оживотворява обществото, без обаче да му дава инструкции, закони и команди, без да издава присъди и без да управлява икономиката. То трябва да е пропило обществото, но не като институция, а като дух. Ето защо е добре Църквата да е отделена от държавата – това са две съвсем отделни, различни явления. Църквата е в света, но не е от света. И не бива да се обвързва с него, да се слива с него. Не бива епископите да управляват държавта – те трябва да служат и да проповядват. Не бива църковни инстанции (!) да заседават в Народното събрание, въпреки, че в идеалния случай, всички депутати ще са православни. Грешката на поне две империи ни дава ясна поука – търсената симфония между христианския дух и светския закон не може да бъде институционализирана. Това, което е станало в историята, не е „историческа присъда“, а историческа поука. Никой не може да издаде присъда на православието, тъй като то е Божие, и само Бог издава такива присъди. А както виждаме, живо е още православието! И то е най-големият враг на такива като теб и като Збигнев Бжежински, които искат да ни наложат своя „Нов световен ред“. Бедите на хората не са в това, че следват Христа, а в това, че го отхвърлят. Или, че не им пука за Него. Или пък криво го разбират, което си е все същото.
    Във всеки случай, „византиец“ не е еквивалентно на „православен“. И хем сам го разбираш, и сам признаваш, че не е вярно, и пак използваш тази глупост за оправдание, че отхвърляш православието. Знаеш ли, предпочитам да съм груб, но да говоря истината. Колкото и някои да ви боли от нея. Не съм светец и не се правя на такъв. Затова, търси мили приказки от някой старец на Света гора. От мен имаш само логика и аргументи. Ако не ти стиска, довиждане.

   • „…Това се постига чрез подмяна на културните модели и разбира се най-силното оръжие е безплатното и задължително образование. Именно чрез него се извършва подмяната на ценностите, възпитаване на повърхностно и егоистично настроено младо поколение, което е натоварено с пороци и лишено от национално значими каузи. Достатъчно е да се сравни днешното младо поколение с предишните поколения деца, особено с онези от времето на освобождението от турско робство.

    Точно както осигуреното безплатно базово образование покварява и разваля народите, безплатния базов доход ще бъде в пъти по унищожителен…“

    Точно тук ме изгуби съвсем… Очевидно грешиш, лошо. Моделът на мислене е неправилен, но тъй като не е единствен коментарът, не допускам да си сгрешил. Очевидна разлика в опита и оценката на ползите от безплатното образование (което принципно е платено, но по цени и условия на държавата, а не на еднолични или корпоративни интереси).

   • Чрез държавното образование се подменя ценностната система. В БГ частното образование е псевдо частно – защото държавата определя програмата. Т.е не се допуска независимо мислене и независим поглед към историята, науката, настоящето и бъдещето.

    Безплатното винаги е контролирано от онзи който плаща за да го направи безплатно. В случая плаща народа, но народа няма никакъв контрол, защото държавата се разминава драстично с народа, а в същото време държавата е обсебена от тайни общества работещи за интересите на задкулисен елит, който в никакъв случай не мисли доброто на народа.

    Интересно е че явно мислиш, че има разлика между държавата и едноличните и корпоративни интереси, когато държавата се е превърнала във функция на корпоративните интереси. Именно корпоративните интереси налагат политиката на държавните институции, те налагат какво да се изучава в училищата. Пример за това е изказването на Игнатов, когато беше министър на образованието, който каза, че „училищата трябва да подготвят учениците за пазара на труда“. Забележи не пазара на стоки и услуги, а пазара на труда. Сиреч учениците се обучават как да бъдат слуги на корпорациите, а не как да създават стоки и услуги, които да конкуритат корпорациите и да разрушат корпоративното статукво на пазара.

    Що се отнася до безплатния базов „доход“ – то такъв не може да осигури абсолютно никоя държава, без участието на големите корпорации. Т.е това отново е програма на корпорациите, чрез която те да придобият пълен контрол над народа. Именно затова се въвеждат идеите на филантро капитализма при който корпорациите ще дават определени пари за въпросния „базов доход“ – но ще го направят само при тотално заробващи условия.

    Аз лично се очудвам защо хора, които редовно четат този блог и като цяло са наясно с конспиративната историческа реалност – вярват в държавата и се надяват, че държавата ще бъде източник на нещо добро. Не и в настоящата реалност. Може би в условията на духовното общество за което говори Knight да е възможно да съществува държава, която да служи на народа. Но надеждата за такова духовно извисено общество, което да обхваща мнозинството, а не само някакво малцинство е напразна и утопична. Поне в настоящия век, в който държавата е окупирана и просмукана от изключително зли и коварни идеи и сили.

   • Ръси типична либерална пропаганда… За съжаление, не му е останала някоя свободна гънка, която да му подскаже, че такива теории може да ги приема за нормални само човек, който възприема обществото като поле на битка за оцеляване. Където единствен критерий за ефективност е „успешността“ (в какво, обаче?). Според такива като него критерият за правилност, целесъобразност, а „следователно“ и справедливост (дали?…) е само ПОБЕДАТА над другия, възприемана като „успех“. (Демек – „конкуренция“, майка… Макар, че – „победа“ в какво?… Това ли е то „успехът“? В какво е „ефективен“ такъв един тип? И най-важното, кой ще играе ролята на рефер в битката? Или май няма правила и няма рефер, а действа само правилото на по-големия пищов?… Но те много не се замислят над такива подробности. Или съзнателно ги замитат под килима.)

    Само човек, поддържащ крайния индивидуализъм (водещ в логическия му завършек до социопатия) и тоталния социал-дарвинизъм (той пък, в логическия му завършек, превръща човека в звяр) може да е толкова глупав, че да отрече ролята на държавата като гарант за обществена справедливост и като изпълнител на социални функции. Такива либерали като него са изобщо против държавата по принцип. Те твърдят, че и полицията, и медицината, и образованието, и отбраната, и изобщо всички държавни функции, за които се сетите – даже, ако щете и изпълнителните, и съдебните, и законодателните – ВСИЧКИ, трябва да са частни. Тоест, изпълнявани по силата на материалния интерес, защото само така могат да бъдат „ефективни“. А „неефективни“ отрасли и дейности (неносещи печалба и материална изгода на някой „предприемач“) в обществото изобщо не трябва да има.

    Такива „идеолози“ са крайно антихуманни. От краен либерализъм те преминават към някаква своеобразна форма на нещо като… радикален, та чак истеричен капиталистически анархизъм. И докато непрекъснато се прикриват с хуманистични лозунги, всъщност като се замислиш, тези хора се опълчват срещу човешкото общество по принцип, като явление. А значи и против човека.

    Но нищо чудно – тези хора са ярки антихуманисти. Безбожието може да се излее в най-разнообразни форми на антихуманизъм – въпреки, че често се кичи именно с думичката „хуманизъм“. Но „Човекът“ при либералите е враг, отрицание, антипод на Бога. А значи, от гледната точка на християнина, такъв „Човек“ е Анти-човек. Понеже човекът е създаден като образ Божи, който по замисъл трябва да бъде подобен на първообраза си. Именно тогава, и само тогава, човекът става Човек. В противен случай, когато загуби своето правилно подобие, той се превръща в звяр. Или пък, още по-лошо – слиза до демон; според това, до каква степен от подобие Божие се е превърнал в карикатура Божия и подобие дяволско.

    Следователно, „хуманизмът“ при крайните либерали неизбежно се излива в крайна сметка в антихуманизъм – понякога чак до степен на сатанизъм. Но тези хорица са лишени от достатъчно интелект, за да го разберат и от съвест, за да се усетят.

    Либералните теории прокарват всъщност пътя към новия глобал-фашизъм. Защото няма общество, което да може да съществува без органи за управление, тоест, без власт, без ред и без организация. Тези неща, ако се разрушат, неизбежно възникват отново от само себе си, защото те са естествено необходими във всяко човешко общество. Въпросът е само, КОЙ („КОЙ“, „КОЙ“, „КОЙ“????…) ще упражнява властта? Явно в това е проблемът на либералите. Те биха предпочели властта да изглежда като уж несъществуваща – мъглява, „частна“, докато реално се упражнява от Негово Величество Капитала. Стремят се да превземат властта и да я предадат на Капитала тайничко, неусетно. Защото по този начин народът би бил лишен от всяка възможност за влияние върху властта. Управлявали биха парите, а не гражданите. Ето защо на либералите им трябва да отрекат и да разградят класическата демократична държавна машина, като първо я лишат от социалната й роля, а след това и изобщо от всички останали, една по една. (Освен ако не са им нужни временно, за да гарантират властта на Капитала.)

    Излиза, че либералите са или съзнателни лъжци, или глупаци. Но не ми изглежда да са чак толкова глупави.

    На практика, след като разрушат демократичната социална държава, страната няма да остане без държава. Просто те ще й дадат друга държава, обикновено тоталитарна и тиранична. Едва тогава ще лъсне истинското им лице. Но тогава за „печелившите“ ще бъде късно да подават жалби и оплаквания.

   • Правилната борба не е срещу държавата. Държавата е само средство, инструмент в човешкото общество. Тя, също както и парите впрочем, е неутрална като инструмент. Не може да бъде добра или лоша по принцип. Тя е такава, каквато си я направите. И именно в това трябва да се състои борбата.
    А да убиете държавата, за да „оправите“ обществото е изключително вредна, безумна и опасна идея. Също както и да отнемете социалната роля на държавата, за да не правела тя злоупотреби! Ами тогава, лекувайте главоболието с обезглавяване, безумци!

   • Knight, ти очевидно отказваш да схванеш аз за какво говоря и продължаваш с напъните си да ме вкараш в някакъв измислен от теб шаблон. Явно не можеш да водиш дебат без да се опитваш да вкараш опонента в твоите шаблони, защото извън тях очевидно нямаш представа за реалността.

    Написах ясно по-горе, че аз поддържам формата на Република, такава каквато е виждал Левски. Нима републиката е бездържавност или пък анархия? Нищо подобно.

    Също така във всичките си изказвания ясно заявявам позицията си притив корпорациите, обаче ти все го извърташ, че съм поддържал Капитала. Нищо подобно – аз съм за премахване на частните корпорации. Т.е корпорация може да има само в обществена полза, както е било в началото в Америка. После Рокфелер подкупва когото трябва и от щат на щат този закон е отменен.

    При Републиката – на висота е местното самоуправление, а централната власт е рамкова и силно ограничена. Така хората са свободни да се самоопределят и сами да решават съдбата си и развитието си на местна почва.

    Едно общество се развива най-добре, когато е свободно както от чужда така и от местна тирания. А понеже властта покварява, а абсолютната власт покварява абсолютно – държавата винаги има склонността да се превърне в тиранин и това винаги се маскира под обещания за държавна грижа, справедливост, равенство и прочие уловки – а комунизма го видяхме до какво води.

    Единствено Републиката дава възможност да се избегне държавната тирания, без да се премахва самата държава. От друга страна единствено Републиката дава възможност мнозинството да не мачка малцинствата.

    Аз съм против тиранията, а вие се гневите на това. Може би за вас държавата е някаква свещена крава, която не е способна на тирания. История никога ли не сте чели? Най-много хора са избити не от чужди армии, а от собствените им правителства. И това ли не сте го знаете?

    Затова разумните хора са измислили Републиката като начин за ограничаване на властта и не само на държавата, но и на корпорациите.

   • Да, тя чунким, „Републиката“ не е държава… Като че ли може да съществува местна власт без централна. Както и да е, карай нататък.

    Никъде не е казано, че държавата трябва да има абсолютна власт. Нито пък, че властта й трябва да бъде безконтролна. Но формите на контрол и степента на ограничаване на властта са предмет на общонародно обсъждане, при което се съставя Конституция. Така поне по-голямата част от населението би трябвало да са доволни за достатъчно дълъг период от време. Това е максимумът, който е възможен. Досега все още не е измислен някакъв по-добър начин, приемлив за обществото.

    Днес критикуват стария „соц“, че уж бил тираничен, с абсолютна и безконтролна власт. Но това поне формално не беше така – имаше и демократичност, имаше и механизми за контрол. Друг е въпросът, че те бяха хитро блокирани. Днес също имаме уж „свободна и демократична“ държава, при това със силно „ограничени“ права. И въпреки това, виждаме, че на практика държавата има неограничена власт и нейните механизми за народен контрол отново не работят – държавата свободно и безнаказано обслужва бандити, експлоататори и външни колонизатори. Тогава с какво днешната уж „демократична“ система е по-добра?

    Всяка система може да бъде корумпирана. Както казах и преди – това може да се избегне, ако спрем да разглеждаме обществото едномерно (само икономически), или двумерно-плоско (икономически и политически), а триизмерно (икономически, политически и духовно). Анализите трябва да получат още една, вертикална ос. Единствено тогава може да се намерят механизми, които да предотвратят корумпирането на властта и превръщането й в тирания.

    Що се отнася до „калъпите“ – всеки, който говори такива глупости като теб, неизбежно си проси да бъде класифициран. Едва ли си открил нещо ново. Безброй умници преди теб са развивали разни теории и всяка една от тях си е получила името. И ти се вписваш в някоя групичка „мислители“, която си има име. Освен ако не си компилирал туй-онуй. Но и тогава може да се познае котката, от какви породи е кръстоска.
    Не случайно забелязах някои очевадни твои идеи, с които не съм съгласен КАТЕГОРИЧНО. Ето кратък списък – може да ме поправиш, ако някъде съм сбъркал. Ха сега ти ми кажи, на какво ти прилича това:
    – явен социал-дарвинизъм (тотална конкуренция, оцеляване на „по-ефективните“ и т.н.)
    – тотална „пазарна ориентация“;
    – индивидуализъм – индивидът стои над обществото; не той му служи, а обществото служи на него;
    – издигане на личната свобода в култ, отричане на нуждата от някои нейни ограничения;
    – презрение и недоверие към държавата по принцип;
    – отричане конкретно на социалната роля на държавата и ролята й на преразпределител на блага;
    – нетърпимост към социалистическата система;
    – нетърпимост към всякакви ограничения на частната собственост, все едно, че е светиня;
    – доверие към капиталистическата система и неограниченото натрупване на капитал;
    – очевидно безбожие;
    … дотук стига. Някои неща направо ги твърдиш, за други се досещам, трети си ги изваждам чрез умозаключения. Но, във всеки случай – това е картинката, която се получава.
    Ако не си „либерал-демократ“, то какъв си тогава? Анархист? Даже не е важно. Неизбежно ще се разбере, ако пообщуваме още малко. Но всички (иначе правилни) неща, които казваш, се развалят от горния списък.

   • Няма да се спирам на явните разминавания между това, което аз съм написал за Републиката и твоите подмятания, че и „републиката била държава“, като че аз съм казал нещо различно или като че не съм написал че централната власт също съществува при Републиката. Но няма да се забивам в дребнавости.

    Направил си интересен списък, който обаче няма абсолютно нищо общо с моя мироглед и разбиране за реалността. Как реши толкова бързо, че такъв ми е мирогледа не знам, но прибързаността не е от полезните качества. И понеже си се постарал да направиш този списък аз ще ти дам моя отговор на всяка точка:

    – явен социал-дарвинизъм (тотална конкуренция, оцеляване на „по-ефективните“ и т.н.):
    ХМ: Аз не вярвам в конкуренцията движена от сребролюбие, още по-малко в тоталната конкуренция. Вярвам, че хората трябва да живеят в силни и задружни местни общности в които да си помагат драговолно. Вярвам, че едно нещо колкото става по-голямо и по-централизирано толкова повече се покварява и разваля. Затова предпочитам малките и стабилни местни обществени единици. В света има достатъчно ресурси, че да нямаме нужда да се конкурираме за тях, ако просто бихме имали мъдростта да ги оползотворяваме правилно. Точно както казва поговорката: Nature has enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed.

    – тотална „пазарна ориентация“;
    ХМ: На пазара гледам като начин за обмяна на благата създадени както от творческата дейност на индивидите, така и от постиженията на местните общности. Предпочитам хората да не зависят от парите и пазара за покриване на основните си нужди, това разбира се означава хората да имат лични стопанства, точно както народа ни е живял хиляди години.

    – индивидуализъм – индивидът стои над обществото; не той му служи, а обществото служи на него;
    ХМ: Индивида трябва да съзрее да за избере в какво общество да съучаства, както и на каква кауза да отдаде живота си. В една реална Република ще има голямо разнообразие от местни общности, които ще се различават по своите особености. В една задружна общност обаче всеки индивид би видял, че живота е по-добър в общност, отколкото да следва пътя на егоизма и своеволието. Но това трябва да стане чрез осъзнаване и свободен избор, а не чрез насилствено натикване в определени рамки.

    – издигане на личната свобода в култ, отричане на нуждата от някои нейни ограничения;
    ХМ: Свободата на самоопределение е важен фактор за всяко личностно, духовно и обществено съзряване. Свобода не означава липса на ограничения, всички ние всеки ден живеем с хиляди няй-разнообразни ограничения. Никой човек няма наистина да оцени и обикне вземането на правилни решения, ако няма свободата да прави и неправилни решения, като носи последствията от това разбира се. Аз съм за ограничения на ниво местна общност. На това ниво ограниченията могат да бъдат всякакви според целите на общността. Но централизираните ограничения трябва да бъдат само рамкови, за да няма преяждане с власт, което никога не води до нищо добро.

    – презрение и недоверие към държавата по принцип;
    ХМ: Недоверието към държавата се основава на недоверието към човека, защото думата държава е стара дума за „власт“, а властта в ръцете на грешни хора е изключително опасно нещо. Според Библията човека е грешно същество, имащо греховно естество. А когато едно грешно същество придобие много власт то става още по-грешно. Ето защо недоверието към държавата може да се сравни с недоверието към огъня. Той може да бъде много полезно нещо, но за целта трябва да бъде силно и строго ограничен в рамките на някоя печка, камина или огнище. Тогава огъня може да бъде крайно необходим и полезен. Но паднат ли тези рамки, тогава огъня става необуздана стихия, която има само деструктивни функции.

    – отричане конкретно на социалната роля на държавата и ролята й на преразпределител на блага;
    ХМ: Социалната роля е на хората и на местните общности, държавата трябва да гарантира тяхната свобода да придобиват блага и да могат да ги разпределят помежду си както намерят за добре. В този смисъл държавата трябва да създава и поддържа условия хората да се грижат един за друг, а не да им изземва тази роля.

    – нетърпимост към социалистическата система;
    ХМ: Социализма съсредоточава огромна власт в ръцете на малцина. Дали тези малцина ще са банкери, капиталисти, собственици на корпорации или партийни големци – резултата винаги е един и същ. Малцината богатеят на гърба на мнозината.

    – нетърпимост към всякакви ограничения на частната собственост, все едно, че е светиня;
    ХМ: Частната собственост е фундамент на свободата. Дори в Библията има отреден празника на Юбилея при който дори продадените имоти се завръщат в ръцете на оригиналните им притежатели за да се гарантира наличие на частна собственост на всички хора. Ограничения може да има по взаимно съгласие в местните общности. Някои общности ако искат може да си спретнат комунистически модел на съжителство. Това е тяхно право на самоопределение и тъсене на форма на съжителство. Държавата трябва да гарантира тази свобода, а не да се опитва да налага единен модел на всички.

    – доверие към капиталистическата система и неограниченото натрупване на капитал;
    ХМ: Аз имам огромно недоверие към така наречената капиталистическа система, защото тя е основана на измамничество и грабеж. На практика така наречения капиталистически Запад си е чиста монархия и феодализъм. Повечето западни държави са монархии и то далеч не фиктивно. А някои са напълно фиктивно републики (като Франция, Германия и САЩ). Финансовите пазари, както и банкерството са основаи на чиста проба измамнически практики и похвати подкрепени чрез закон. По дефиниция капитализма се дефинира, като система в която средствата за създаване на блага са в ръцете на хората. В тази дефиниция няма нищо лошо, но така наречения днешен капитализъм е много далече от тази дефиниция.

    – очевидно безбожие;
    ХМ: Няма нито един ред, който да съм написал с който да одобрявам или насърчавам безбожието. А който е следил мои предишни коментари в този блог ще е забелязал, че аз многократно съм осъждал безбожието като напълно загубена и безнадеждна кауза. Човекът без Бог е осъден да бъде брулен от всеки вятър във всякаква посока, като изсъхнало листо и като дърво останало без корен.

   • Разказваш ми за някаква утопия, която сам знаеш, че не може да се осъществи нито днес, нито утре. Може би – някога. Но днес, сега (!), ние трябва да имаме вярно отношение към държавата. И твоето отношение не е правилно. Заради утопичните ти представи, които могат да се сбъднат някъде в безкрайното бъдеще, ти си готов да унищожиш това, което е реално достижимо и полезно днес.

    Впрочем, съмнявам се, че частната собственост, така, както я разбират капиталистите, е необходима в едно семейство. Както и в едно „родово-общинно“ общество. За какво би служила тя там? Представям си как мъжът дава на жена си пари на заем и договаря лихва… А тя пък, като не може да му върне заема, му предлага да й стане съдружник с 40% дялово участие. Той пък не се съгласява и я дава на съд, за да я обяви в несъстоятелност и да й вземе шевната машина. Обаче се намесва синът и казва, че иска дял, понеже с баща му са в едно ООД. Лудост някаква, пълно безумие… А с какво „голямото общество“ е принципно различно от семейството? В едно истински справедливо общество има лична собственост, но не частна. Просто няма нужда от частна собственост. Има нужда само, ако то от самото начало се кани да бъде несправедливо и така си представя своя „идеал“. Но повтарям, проблемът даже не е в частната собственост, а в нейното управление.

    Държавата, каквато си я представяш, е невъзможна в днешния реален свят. Нещо повече – боя се, че тя никога няма да стане такава – иначе царството Божие ще вземе, та ще се осъществи още в този свят, и даже без Божията намеса… „Човекът“ ще си го сътвори, ха-ха. А това и аз, и ти знаем, че няма как да стане.

    Затова, вместо да се плашиш от огъня, дето бил „разрушителна сила“ – вземи се научи как правилно да работиш с него! И как да използваш държавата така, че не да „прави пожари“, а да носи полза на хората. Ако Сталин беше като тебе, нямаше да има Съветски съюз и днес целият свят щеше да бъде вече под петата на тоталитарния глобал-фашизъм. Но той е бил реалист, практик и трезвомислещ държавник. Да, и диктатор също така. Като че ли можем да очакваме нещо друго от него, или пък от Иван Грозни… Но в държавното строителство е бил съзидател. И след себе си остави силна страна – единствената в света, където имаше поне някаква, поне относителна, поне частична, социална справедливост. Много по-голяма, във всеки случай, отколкото в западните имперски метрополии, които дължаха благосъстоянието си на ограбването на поробените колонии и на геноцида над чужди нации. А за обществена справедливост там не можем изобщо да говорим. Именно там процъфтява филантрокапитализмът, като форма на лицемерие и замазване на несправедливостта.

    Ленин приказваше също такива утопии като тебе – само дето той, разбира се, беше против частната собственост. При него красивата картинка бяха т.нар.“рабтнически съвети“. Но Ленин не беше държавен строител, а държавен разрушител. Слава Богу, че го наследи Сталин, иначе от Русия днес нямаше да има и помен. И ти си същия. И плодовете на такива философи като тебе са едни и същи – разруха и още по-голяма бедност.

    Ако си вярващ, но не православен, имам всички основания да те подозирам в протестантство. И точно то би паснало прекрасно на твоята идеология. Макс Вебер добре е обяснил как точно протестантството е принесло такива богати „капиталистически“ плодове. Не е лошо да се знае, че именно протестантският дух е довел днешните САЩ до състоянието, в което са сега – страна глобален тиранин, страната на робството, на тоталната диктатура, на индианския геноцид, на медийните лъжи, на мозъчните промивки, на лицемерието; страната, избила планини от народ с ядрени бомби, напалм и химически отрови, страната, единствено достойна да бъде наречена Империя на Злото. Въпреки, че по стара традиция там обръщат нещата нагоре с краката и наричат опонентите си с това, което най-добре приляга на самите тях. Крадецът винаги крещи дръжте крадеца, а злодеят обвинява другите в собствените си мръсотии. Така и Фашингтон, или по-скоро, тези, които реално управляват там. Те са и тези, които разпространяват в България либералните лъжи и идеологическите пропагандни мръсотии, на които си се вързал.

    Не е лошо, че проповядваш същото, което е дълбоко убеждение и идеология, например, и на Владимир Владимирович Путин. Между другото и той също мечтае за справедливо, ефективно, децентрализирано и демократично общество, организирано на основата на т.нар. „земства“. Но докато ти ни пробутваш тази красива картинка пред хората, в същото време им издърпваш килимчето изпод краката и наливаш вода в мелницата на либералните идеолози. Твоята утопия няма да се сбъдне, поне не скоро. А либералите готвят идването на фашизма още сега, още утре! Те имат съвсем реални шансове да успеят, почти веднага, още сега. А ти играеш ролята на техен агент, като повтаряш техните клишета. Толкова по-жалко за тези, които ти вярват. Путин прави друго – като реалист, укрепва държавата и пази интересите на своя народ, защото е патриот. Всички лъжи по негов адрес са гола пропаганда. Делата му сами говорят. Да, той извършва „слаба маневра“ – такива са в момента условията. Но либералите затова го мразят, защото въпреки, че не е против частната собственост, не дава да се осакатява държавата и да й се отнемат социалните и преразпределителните функции. Стреми се максимално към обществена справедливост, според наличните възможности. А днес това няма как да стане без и независимо от държавата. Затова Путин не дава на либералите да убият руската държава, защото веднага след нея ще убият и страната, и народа. Ах, какъв е „лош“. Нали?…

  • Казали били: „Правителство, което е достатъчно голямо да ти даде всичко, което искаш е също достатъчно голямо да ти отнеме всичко, което имаш.“
   Ами, правилно! Защото единственото правителство, което те са били в състояние да си представят, е правителство, обслужващо интересите на класа от ненаситни изчадия адови. Те са разсъждавали според обществото, в което са живели. И според ценностите, в които това общество е плавало. Сигурен съм, че в ада е невъзможна каквато и да било справедливост, независимо от това, каква политическа система ще си има. Както и в рая единствено възможна е справедливостта, и пак без значение каква е системата на управление. Даже предполагам, че в ада има демо(но)крация, докато в рая – монархизъм (Бог е единодържец). Защо е така? Проблемът не е в обществено-икономическия строй. И не е в системата на управление. Той е в съвсем друго измерение. Крайно време е най-после да си дадем сметка за него.

   Дано да съм ясен. Проблемът е не в това, че правителството МОЖЕ да ти отнеме всичко. И следователно, щом може, значи, задължително ще го направи. Да, естествено – правителство, формирано от ТАКЪВ народ, с ТАКИВА ценности, в ТАКОВА общество, в ТАКАВА цивилизация – то със 100% гаранция ще ти отнеме всичко, стига само да му падне такава възможност.

   Ние не започваме обсъждането от правилния край. Не е вярно, че „битието определя съзнанието“ и че „производителните сили определят производствените отношения“. На всички вас, безбожници, независимо дали сте марксисти или либерални демонократи, това ви е набито в главите. И вие го приемате за изначална аксиома, от която тръгвате нататък. Излиза, че ако измислиш някакъв механизъм да оправиш икономиката, това ще оправи автоматично обществото, а то пък ще стане автоматично добро и справедливо. Ако се намери някакъв неизчерпаем и безплатен източник на енергия, някакви роби (роботи?), които безплатно да бачкат, някакви неизчерпаеми ресурси – цели планети! – то тогава светът ще бъде затрупан с безплатни блага за всички в неограничени количества, и – пей сърце, и всички ще са щастливи и ще се обичат!

   Нищо подобно! Хората не са несправедливи, зли, алчни, завистливи, подли, лъжливи и развратни, защото са бедни. При сегашното им духовно състояние те никога няма да спрат да се експлоатират, нараняват и убиват, колкото и добре да са задоволени материално. Винаги ще има такива, които ще искат да са над другите. Богатството не избавя хората от греховете им.

   Ето защо, правилната пътека е от другия край. Духовността определя съзнанието, то пък определя производствените отношения, а производителните сили са последни по веригата. И по-точно, зависимостта е тази: Духовност -> мироглед -> философия -> идеология -> политика -> икономика. Ако сте стъпили на здравия фундамент на духовност и мироглед, които не позволяват на хората в обществото даже да им ХРУМНЕ, даже да им мине през ума мисълта, че могат да отнемат от братята си нещо, за да се облагодетелстват – тогава, как силното правителство ще предприеме политика, с която да „отнеме на народа всичко“?

   Естествено, че мухата, която се храни с фекалии, не може да си представи обществото на пчелите. За нея то е абсолютно невъзможно. Но все пак, пчелите съществуват.

   Вярно е, че трудът трябва да се стимулира, заслуженото с труд да се получава, а заслужено полученото да не се отнема. Вярна е приказката за щуреца и мравката. Вярно е също, че вложеното е по-ценно от потребеното – затова за посев се подбират по-добрите семена, а за храна по-лошите. Трябва да се имат предвид и „културните особености“ на някои наши „братчеди“, които с удоволствие биха съществували без да работят, при минимални, почти животински условия. Защото за тях относителната ценност на секса, алкохола, забавленията и танците е по-висока от ценността на творчеството, създаването на блага, на труда като ценност сама за себе си.

   Но вярно е също и това, че в обществото трябва да съществува принципът на солидарността. Никой не е застрахован от лоша съдба. Обществото е длъжно да поддържа достойно ниво на съществуване на всички свои граждани. И даже да го гарантира. Също така никой не бива да експлоатира другите – тоест, доходите не от труд, а от капитал трябва да бъдат възприемани като грешни и греховни. Стимулирането на предприемаческата активност трябва да става не чрез т.нар. „материална заинтересованост“ (т.е. алчност и ненаситност за НАТРУПВАНЕ на още и още богатства и власт над другите), а чрез духовна заинтересованост. Която може да бъде предложена само от едно духовно общество.

   Такова духовно общество трябва да бъде изградено. И понеже това е трудно, като начало поне е нужно диалогът да започва от там: А какви изобщо трябва да са ценностите на обществото, в което искаме да живеем? Какво трябва да бъде разбирането за „справедливост“ в това общество? Какви трябва да са стремежите на това общество, неговата обща цел, неговите идеали, неговата спойка? Какви трябва да са неговите принципи? В момента отговорът на тези въпроси или липсва, или ако е честен, то е отчайващ.

   Ето защо не можете да намерите решение в спора, добър или лош е базовият доход? Ами, добър или лош е социализмът? Или пък капитализмът? Или, може би, анархизмът? Или тоталитарната диктатура? „Добър или лош е БД“ зависи от това, към какво общество се опитвате да го приложите. Крайно време е някой да се опита да се замисли в ТАЗИ посока.

   • Имаш добри попадения в разсъжденията, но причината да не разбираш моята позиция е че я изваждаш извън настоящия исторически контекст.

    В случая зад идеите за БД стои не кой да е а ООН и целия кабал, който го управлява. Твоите разсъждения са извън този контекст, а аз коментирам темата именно в светлината на това, кой стои зад това и какво цели – ДНЕС И СЕГА, а не в някакво илюзорно утопично бъдеще в което обществото е извисено духовно. Днес и сега нямаме такова общество и перспективите да го имаме РЕАЛНО са нулеви. Разбира се има и такъв план – за псевдо духовно извисено общество.

    И пак за да не бъда неразбран ще кажа, че аз не съм против да има такова общество, но не си правя илюзии, защото реалността е съвсем друга. Наистина, има надежда за такова общество и аз споделям такава надежда, но реализацията на тази надежда ще стане по начини, които са ОТВЪД човешките напъни и държавните институции. Преди обаче това да стане ще се появят смъртоносни фалшификати. И който прибърза ще бъде измамен от тях.

    А филантро капитализма е именно един от пътищата към тази измама. За повече информация можете да видите в тубата видеата на Ирина Бергсет по темата.

   • За съжаление, твоят „настоящ исторически контекст“ е пълен с либерални клишета, с които няма как да се съгласи човек. В НИКАКЪВ контекст. Това е принципна позиция.

    Бергсет я слушам редовно, любимка ми е. И много от нещата, за които говориш, са верни. Но това не прави принципно мирогледа ти правилен. Щом е либерален, значи е неправилен и вреден. Толкова, сори. Никога няма да се съглася с позициите на либерализма, с какъвто и сос да ми го сервираш. Никога няма да приема социал-дарвинизма и лъжливите теории за „невидимата ръка на пазара“, „свободната конкуренция“, „ефективността на частния капитал“, „реакционната роля на държавата“, „държавата – лош стопанин“, и цял куп други подобни пропагандни клишета, с които ни засипаха веднага след 1990 год. Където ти отиваш, аз оттам се връщам. И икономиката ми е ясна, защото съм икономист, и политиката. Всичко съм го преживял лично. Лично съм участвал, вярвал съм, изучавал съм. И по-късно съм се разочаровал. Днес знам, че са ме лъгали. Знам и къде е истината. Всичко, с което са ми пълнили главата, се оказа една голяма лъжа. Колкото по-скоро го разбереш и ти, толкова по-добре за теб. А и за околните също.

   • Позволете да се съглася с Вас. Смятам, че този коментар предполага край на дискусията, която, впрочем, ми изглежда почти излишна. Струва ми се, че има известно съвпадение в разсъжденията и на двама ви. Може би известна доза опит ще позволи недвусмислие при ХМ… Макар трудно да приемам факта, че съм разбрал правилно написаното от него.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s