Защо хората се страхуват от евреите и ционистите

Nicky Nelson, Falastine News Palestine, 01.09. 2014.
Превод: Десислава Атанасова/Българска Лeгия за информационна защита


ЕВРЕЙСКИЯТ ТАЛМУД е „Светото писание” за евреите.

За евреите Талмудът превъзхожда по авторитет Стария завет. Талмудът е най-расистката, подтикваща към омраза и богохулна книга, която светът някога е познавал. Талмудът е написан на иврит между трети и шести век като кодификация на т. нар. устно право, което еврейските равини обявяват за предадено от Мойсей. Само че пророкът Исус цензурира това „устно право”, когато казва „ … защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание?” (Евагелие от Матея, 15/3).

TOPSHOTS-ISRAEL-RELIGION-JEWISH-ORTHODOX-ARMY-DEMO

Английският превод на Талмуда е смекчен до такава степен, че да скрие от езичниците „сатанинските строфи”, които съдържа оригиналът на иврит.

„Сатанинските строфи” в Талмуда могат да бъдат класифицирани в три категории:

1) Превъзходство на евреите.
2) Омраза към „гоите” (езичниците).
3) Богохулства срещу Исус Хритос, Богородица и всички християни.

САТАНИНСКИ СТРОФИ ОТ ТАЛМУДА – ПРЕВЪЗХОДСТВО НА ЕВРЕИТЕ

„Ако „гоя” (езичник) удари евреин, трябва да бъде убит.” (Sanhedrin 58b)

„Ако евреин намери предмет, изгубен от „гоя”, не трябва да го връща.” (Baba Mezia 24a)

„Ако евреин убие „гоя”, няма да получи смъртно наказание.” (Sanhedrin 57a)

„Каквото евреин открадне от „гоя”, може да го задържи.” (Sanhedrin 57a)

„Евреите могат да използват хитрости, за да измамят „гоя”.” (Baba Kamma 113a)

„Децата на „гоите” (езичнцие) са животни.” (Yebamoth 98a)

„Момичетата, родени от „гоите” са в състояние на niddah (менструално нечисти) от самото си раждане.” (Abodah Zarah 36b)

САТАНИНСКИ СТРОФИ ОТ ТАЛМУДА – ОМРАЗА КЪМ ЕЗИЧНИЦИТЕ

„”Гоите” не са хора. Те са зверове.” (Baba Mezia 114b)

„Да се храниш заедно с „гоя” е същото като да се храниш с куче.” (Tosapoth, Jebamoth 94b)

„Дори и най-добрите „гои” трябва да бъдат избити.” (Soferim 15)

„Половият акт между „гои” е като сношението между животни.” (Sanhedrin 74b)

„Когато става дума за езичник във време на мир, той може да бъде косвено наранен като се махне стълбата, след като е паднал в дупката например.” (Shulkan Arukh, Yoreh De’ah, 158, само в текста на иврит)

НИКОГА няма да има свободна Палестина заради това, което евреите почитат и практикуват и няма как да се променят стотиците години на тези вярвания. Талмудът е „Светото писание на евреите”.

ПРОТОКОЛИ ОТ СРЕЩИТЕ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ

За самите Протоколи не е необходимо да се говори много в предисловие. Книгата, в която са включени, е издадена от Сергей Нилус през 1905 г. в Русия. Копие от нея се пази в Британския музей с дата денят на приемането ѝ – 10.08.1906 г. Всички копия, за които е било известно, че са съществували в Русия, са унищожени по време на режима на Керенски, а по време на неговите наследници притежаването на ексземпляр от книгата от когото и да било в Съветския съюз е било престъпление, достстъчно, за да бъде разстрелян на място нейния собственик. Този факт сам по себе си е достатъчно доказателство за автентичността на Протоколите. Еврейските вестници твърдят разбира се, че това е фалшификат, като по този начин оставят впечатлението, че проф. Нилус, който ги включва в книгата си, ги е измисли за своите собствени цели.

В интервю, публикувано в нюйоркския World на 17.02.1921 г., Хенри Форд обощава сбито и убедително случая с Нилус така: “Единственото, което мога да кажа за ПРОТОКОЛИТЕ е, че те съответстват на това, което се случва. Те са писани преди 60 години и съответстват на тогавашната ситуация в света. ТЕ СЪОТВЕТСТВАТ И НА СИТУАЦИЯТА ДНЕС.” И наистина е така!

Думата „протоколи” означава събрани резюмета от заседания. В конкретния случай „Протоколи” означава записи от заседанията на срещите на мъдреците от Цион. Тези Протоколи предават съдържанието на речите, произнесени пред най-вътрешния кръг на господарите на Цион. Те разкриват разработеният през столетията, и валиден и до днес, план за действие на еврейската нация, редактиран от самите мъдреци според съответното време. Преди тайните на мъдреците да бъдат издадени, през вековете понякога са били публикувани части и резюмета от този план.

Твърденията на евреие, че Протоколите са фалшификат сами по себе си са признание на автентичността им, защото те никога НЕ СЕ ОПИТАХА ДА ДАДАТ ОБЯСНЕНИЕ НА ФАКТИТЕ, съответстващи на ЗАПЛАХИТЕ, които Протоколите съдържат, и наистина съвпаденията между предсказаното и изпълнението му са толкова фрапантни, че не могат да бъдат пренебрегвани или скривани. Евреите добре знаят това и затова се измъкват от отговор.

Има сериозни основания да се предполага, че Протоколите са издадени, или преиздадени, на Първия ционистки конгрес, проведен в Базел през 1987 г. под председателството на бащата на съвременния ционизъм Теодор Херцел (Theodore Herzl). Тогава тъкмо е бил публикуван един от томовете на „Дневници” на Херцел, а преводи на отделни пасажи от него се появяват в Jewish Chronicle на 14.07.1922 г.

Херцел описва първото си посещение в Англия през 1895 г. и разговора си с полковник Голдсмид (Goldsmid), евреин, възпитан като християнин, офицер от английската армия, но в сърцето останал завинаги еврейски националист. Голдсмид внушава на Херцел идеята, че най-добрият начин да се изземат богатствата на английската аристокрация, и по този начин да се унищожи способността ѝ да защити английския народ от еврейската доминация, е да се въведат прекомерно големи данъци върху земята. Херцел намира това за чудесна идея и, както се вижда, тя определено е въплътена в шести Протокол.

Горната извадка от „Дневници” на Херцел е изключително показателно свидетелство в полза на съществуването на световен еврейски заговор и в полза на автентичността на Протоколите, но и всеки интелигентен читател ще може, въз основа на собствение си познания на съвременната история и въз основа на своя собствен опит, да потвърди истинността на всеки ред в тях. И в светлината на тази съществуваща бележка всеки читател е поканен да изучи този ужасно нечовешки документ, преведен (на английски – б.пр.) от Марсден (Marsden). Има и други много важни обстоятелства.

Днешните последователи на Херцел, като например лидерът на израелското ционистко движение д-р Вайцман (Weizmann), цитира едно от изказванията в Протоколите на прощален банкет в чест на главния равин Херцел на 06.10.1920 г.. Главният равин тъкмо заминава на имперската обиколка на Негово Кралско Височество принца на Уелс. И именно едно изказване на мъдрците е това, което Д-р Вайцман цитира: ”Благодатната защита, която Бог е установил върху живота на евреите е това, че ги е разпръснал по целия свят.” (Jewish Guardian, 08.10.1920 г.). Сега сравнете това изказване с предпоследната клауза от единадесети Протокол „Господ ни е дал на нас, неговия избран народ, дара на разпръскването по света, и от това, което изглежда в очите на всички наша слабост, впоследствие идва цялата наша сила, която сега ни доведе на прага на абсолютната власт върху целия свят.”

Забележителното съответствие между тези пасажи доказва няколко неща. То доказва, че учените мъдреците съществуват. Доказва, че д-р Вайцман знае всичко за тях. Доказва, че желанието да имат свой „национален дом” в Палестина е само камуфлаж и безкрайно малка част от реалната цел на евреите. Доказва, че световните евреи нямат намерение да се установят в Палестина или в коя да е отделна страна и че тяхната годишна молитва всички да се срещнат „Следващата година в Йерусалим” е просто част от характерната за тях тактика – направи така, че да повярват. Това съответствие показва също, че евреите сега са световна заплаха и че арийската раса ще трябва да ги настани да живеят за постоянно извън Европа.

Кои са Мъдреците?

Това е тайна, която остава неразкрита. Те са Скритата ръка. Те не са „Борда на депутатите” (Еврейския парламент в Англия), нито Световния еврейски алианс със седалище в Париж. Но наскоро Валтер Ратенау (Walter Rathenau) от Algemeiner Electricitaets Gesellshaft хвърли малкo светлина върху този въпрос, a без съмнение той знае имената им в качеството си най-вероятно на един от главните им ръководители. Пишейки за Wiener Free Presse на 24.12.1912 г. той казва: „Триста души, всеки от които познава всички останали, направляват съдбата на европейския континент и избират наследниците си от своето обкръжение.”

През 1844 г., в навечерието на еврейската революция от 1848 г., Бенджамин Дизраели (Benjamin Disraeli), чието истинско име е Израел, и който е покръстен евреин, публикува романа си „КОНИНГСБИ” (Coningsbi), в който се появява следният зловещ пасаж: „Светът се управлява от съвсем различни лица от тези, които си представят онези, които не са зад сцената.” И той продължава, за да покаже, че всички тези лица са евреи.

Сега, когато Провидението извади на бял свят тези тайни Протоколи, всички хора могат ясно да видят скритите личности, посочени от Дизраели, които работят „зад сцената” на всички правителства. Това откровение налага върху всички бели хора тежката отговорност да проучат и фундаментално да коригират отношението си към расата и нацията, с които могат да се гордеят, заради това, че са оцелели след всички империи.

Бележки:

 1. В този превод има две необичайни думи – „агентура” и „политически”, които се използват като съществителни. Думата „агентура” изглежда е възприета от оригинала и означава цялото тяло от агенти и агенции, използвани от Мъдреците, независимо от това дали са членове на племето или са негови „езически” инструменти. С думата „политически” Марсден означава не точно „политическото тяло”, а цялата политическа машинария.
 2. Символичната змия на юдаизма. Ционистката змия е обкръжила земята от новата еврейска 1915 г. Третият Протокол започва със споменаване на символичната змия на юдаизма. В епилога към изданието на Протоколите от 1905 г. Нилус прави следната интересна бележка във връзка с този символ: „Съгласно записките на тайния еврейски ционизъм Соломон и други мъдреци още през 929 г. пр. Хр. измисля теоретична схема за мирно завладяване на цялата вселена от Цион.”

С течение на времето тази схема е разработена в детайли и довършена от хората, които впоследствие са били посветени в този въпрос. Тези Mъдреци решават да подчинят целия свят на Цион с мирни средства и чрез хитростта на символичната змия, чиято глава представлява тези, които са посветени в плановете на еврейското управление, а тялото ѝ – еврейския народ. Управлението винаги е било пазено в тайна ДОРИ И ОТ САМАТА ЕВРЕЙСКА НАЦИЯ. След като змията проникне в сърцата на нациите, които среща, тя ги минира отвътре и поглъща цялата нееврейска власт в тези страни.

Както разкрива книга на пророк Исая 27, според предсказанието на змията все още и предстои да завърши задачата си, като стриктно се придържа към начертания план, докато пътя, който трябва да измине, бъде завършен със завръщането на главата ѝ в Цион и докато по този начин змията завърши пътя си през Европа и я обкръжи и докато с удара от оковаването на Европа не обхване целия свят. Това трябва да се осъществи чрез полагането на всички усилия за подчинение на останалите страни чрез ИКОНОМИЧЕСКО ЗАВЛАДЯВАНЕ.

Връщането на главата на змията в Цион може да бъде осъществено само след като властта във всички суверенни европейски държави бъде отслабена, или казано с други думи, когато чрез икономическите кризи и масовото разрушение бъде засегнато всичко, там трябва да бъде предизвиканa духовно деморализация и морално разложение главно с помощта на еврейки, маскирани като французойки, италианки и пр. Те са сигурните разпространители на безнравственост в средата на лидерите, които ръководят нациите.

Картата на трасето на символичната змия може да бъде представена така: първият етап е в Европа през 429 г. пр. Хр. в Гърция, където по времето на Перикъл змията започва да изземва власта на тази страна. Следващият етап е в Рим по времето на Август, около 69 г. пр. Хр. Третият в Мадрид по времето на Карлос V през 1552 г. Четвъртият – в Париж през 1790 г. по времето на Луи XVI. Петият – в Лондон от 1814 г. нататък (след победата над Наполеон). Шестият – в Берлин през 1871 г. след френско-пруската война. Седмият – в Санкт Петербург, върху който змията е изрисувана под датата 1881 г. (Тази „змия” сега се рисува в Америките и в САЩ и частично се отъждествява със Съвета за международни отношения и „Тристранната комисия”).

Всички тези държави, в които змията си е проправила път, са с разклатени конституционните основи, като например Германия с нейната очевидна сила, която не прави изключения по отношение на правилата. По отношение на икономическите си условия Германия и Англия са пощадени, но само докато не се осъществи завоюването на Русия от змията, за което в настоящия момент (1905 г.) са концентрирани всичките ѝ усилия. По-нататъшното трасе на змията не е показано на тази карта, но стрелките сочат следващото ѝ преместване в Москва, Киев и Одеса. Сега ни е добре известно до каква степен последните градове очертават вековната войнственост на еврейска раса. Като последна фаза в пътя на змията преди да достигне до Йерусалим, е посочен Константинопол. (Картата е направена години преди появата на „Младотурците”, т.е. еврейската революция в Турция).

 1. Терминът „гойом” (в превода, поместен в книгата на Н. Николов – „гоя”, „хората”, като с последното се има предвид неевреите – б.пр.), който означава езичник или неевреин, се използва навсякъде в Протоколите и е запазен от преводача Марсден.

ПРОТОКОЛИ ОТ СЪБРАНИЯТА НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ

(Поместеният по-долу превод е този, който е публикуван в книгата на Никола М. Николов „Тайните протоколи”, София, ?, 136 с.. Цитиранития тук текст се намира на с. 39-52, а липсващите у Николов пасажи са добавени в скоби с указани инициали на преводача.)

Книгата може да бъде намерена на следните адреси: chitanka.info / spiralata.net

Протокол номер 1

 1. Да оставим настрана хубавите думи и нека да поговорим за значението на всяка мисъл и за това, което възнамеряваме да прокараме: чрез сравнения и умозаключения можем да изясним обкръжаващите ни факти.
 1. Това, което искам да обясня по-нататък, е как нашата система се възприема от наша гледна точка и от гледна точка на ГОЯ – неевреина.
 1. Трябва да отбележа, че хората с лоши инстинкти са повече на брой, отколкото добрите, и следователно най-ефикасният начин да бъдат управлявани са насилието и терора, а не академичните дискусии. Всеки човек се стреми към власт, всеки иска да стане диктатор, стига да може. В живота много рядко се срещат хора, които не биха жертвали благополучието на сънародниците си, за да осигурят собственото си благоденствие.
 1. Какво е обуздавало животните, наречени хора, да крадат, да ограбват и да плячкосват? Какво им е служело като подтик да вършат това досега?
 1. В началото на общественото структуриране те са били подвластни на жестокост и безразсъдна сила, а след това – на закона, който е същата тази сила, само че преоблечена. Идвам до заключението, че и по законите на природата основополагащото начало в правото е силата.
 1. Политическата свобода – това е само идея. Тя никога не е факт. Трябва да се научим как да прилагаме тази идея според изискванията на случая, така че тя да привлече народните маси към една политическа партия с цел да сразим друга, която е на власт. Задачата ще бъде лесна, ако самият опонент е запален на тема свобода – т. нар. ЛИБЕРАЛИЗЪМ, идея, заради която е склонен да отстъпи нещо от своята власт. Именно тук в нашата теория се появява победата: отпуснатите юзди на управлението по закона на живота веднага биват хванати и същевременно стегнати от една нова ръка (защото слепият не може дори и да съществува без водач), и новата власт естествено заема мястото на старата, отслабена вече от либерализма.

ЗЛАТОТО

 1. В наше време властта, която замести тази на либералните владетели, е властта на златото. Отдавна мина времето, когато вярата управляваше. Идеята за свобода е невъзможна за реализиране, защото никой не знае как да я изполва с умереност. Достатъчно е да дадете на един народ самоуправление за известно време, за да го превърнете в дезорганизирана тълпа. От този момент нататък настъпва изтребителен конфликт, който не след дълго се развива в битка между класите, сред която държавата изгаря до основи, а нейната значителност се свежда то тази на купчинка пепел.
 1. Дали държавата се изтощава в собствените си конвулсии или вътрешните ѝ раздори я поставят под властта на врага – тя така или иначе може да се смята за загубена: ТЯ Е В НАША ВЛАСТ. Деспотизмът на капитала, който е изцяло в нашите ръце, протяга сламка, която държавата, ще не ще, трябва да хване здраво, иначе отива на дъното.
 1. Ако някой, който има либерални разбирания, каже, че размишления като горните са аморални, аз ще поставя следните въпроси. Ако не се счита за неморално една държава да използва всякакви средства по всякакъв възможен начин срещу външния неприятел, като го държи в неведение за плановете си за атака и за отбрана (атакувайки примерно нощно време и пр.), защо когато се прилагат същите средства по отношение на вътрешен враг, който е по-опасен от какъвто и да е външен неприятел, тези средства трябва да бъдат квалифицирани като неморални и непозволени?
 1. Възможно ли е здравомислещ ум да очаква резултат от тълпата, като я напътства с разумни съвети и аргументи? Ефект може да получите само ако предизвикате безсмислени и противоречиви дебати и възражения, които тълпата по-лесно ще приеме, тъй като нейната сила е в повърхностното разсъждение. Хората от тълпата, от масите, водени само от дребни страсти, незначителни вярвания, навици и обичаи, традиции и сантиментални теории, много лесно стават плячка на партийни разногласия, които спъват каквито и да са споразумения. (Всяко решение на тълпата зависи от случайността или от пълното мнозинство, което, в своето неведение относно политическите тайни, взима някакво смешно решение, което посява в управлението семената на анархията. – превод Д.А.)
 1. Политиката няма нищо общо с морала. Управник, който управлява с морал, не е опитен и квалифициран политик, и следователно е нестабилен на своя пост. Който желае да управлява, трябва да влага лукавство и умение, за да накара хората да му вярват. Велики качества като откровеност и честност в очите на народа са грехове в политиката. Те снемат управниците от троновете им много по-ефективно и сигурно, отколкото най-мощният противник. Такива качества трябва да бъдат определени за царството на ГОЯ, докато ние в никакъв случай не трябва да се ръководим от тях.

СИЛАТА Е ПРАВОТО

 1. Нашите права лежат върху силата. Думата право е абстрактна категория и не е обоснована и доказана от нищо. Тя не означава повече от: дай ми това, което аз искам, и така може би ще ти докажа, че съм по-силен от теб.
 1. Къде започват правата?… Къде свършват те?…
 1. Във всяка държава, в която има лоша организация на властта, безличност и несправедливо прилагане на законите от управници, които са загубили своята самоличност сред лавината от права, увеличаваща се непрекъснато под въздействието на либерализма, се създават добри условия за действие. Предложете и утвърдете в обществото едно ново право, за да го атакувате чрез правото на силния. По този начин ще отстраните всички действащи в момента сили (в смисъл на приетия ред и правила), ще преустроите държавните институции и ще станете върховни господари на онези, които са отстъпили от правата на тяхната власт, и то доброволно – чрез техния либерализъм.
 1. Нашата сила при днешната нестабилност на всички форми на държавно управление ще бъде по-необходима от всяка друга, защото ще остане невидима до момента, в който спечелим такава мощ, че никакво лукавство да не е в състояние да я подкопае.
 1. При това причинено от нас зло ние сме принудени да прокараме непоклатими правила, които ще възстановят нормалното функциониране на механизма на обществения живот, опропастен от либерализма. Целта оправдава средствата. Нека при това нашите планове да не се съобразяват с онова, което е добро и морално, а с това, което е необходимо и полезно.
 1. Пред нас стои стратегически план, от който не можем да се отклоним, без да рискуваме да видим труда си, положен от много столетия, сведен до нула.
 1. За да изработим задоволителни начини на действие, е необходимо да се поощряват мошеничеството, мързела и користолюбието в народите, за да ги направим нестабилни и неспособни да разберат и уважават законите на собствения си начин на живот или собственото си благополучие. Трябва да се разбере, че силата на масите е сляпа, сила, която винаги е зависела от благоволението и внушението отстрани. Не може слепият, когато е воден от сляп, да не стигне до пропастта. Т.е. личности, издигнали се от народа, колкото и да са гениални и мъдри, без политически разбирания не могат да напреднат като лидери на масите, без да доведат нацията си до гибел.
 1. Само който е трениран от детство да бъде независим може да има познание върху способите, чрез които могат да се изработят основните политически принципи на управление.
 1. (Хората, оставени сами на себе си, т.е. на парвенютата от своята среда, се саморазрушават чрез партийни раздори, възбудени от преследването на власт и почести и чрез безредиците, произтичащи от това. – превод Д.А.) Възможно ли е народните маси да направят спокойно и без дребна завист някаква преценка, да се занимават с въпросите на държавата, като не ги смесват с частните си интереси? Могат ли те да се защитят от външен враг? Това е немислимо! (Защото един план, разделен на толкова парчета, колкото глави има в тълпата, губи своето единство и така става неразбираем и невъзможен за изпълнение. – превод Д.А.)

НИЕ СМЕ ДЕСПОТИ

 1. Тези планове могат да бъдат изработени обширно и ясно само от деспотичен управник по начин, който да разпредели правилно всичко между многото съставни елементи на държавния механизъм; от това следва заключението, че за да е задоволителна една форма на управление на която и да е държава, е неизбежно концентрирането на върховната власт в ръцете на едно отговорно лице. Без абсолютен деспотизъм е невъзможно да съществува която и да е цивилизация. Тя се държи не от народа, а от нейния водач, което и да е това лице. Масата е жестока, дива и проявява своята ярост при всеки удобен случай. В момен-та, в който тълпата сграбчи свободата в свои ръце, тя бързо я превръща в анархия, която сама по себе си е най-голямата степен на варварство.
 1. (Вижте алкохолизираните животни, упоени от питиета, склонноста към неумерената употреба на които идва със свободата. Този път не е за нас и нашите. – превод Д.А.) Хората от гоя са упоени от алкохол; тяхната младеж расте в безнравственост и оглупява от класицизъм – изкуства, литература, умишлено направлявана информация и т.н. Тяхната среда е завладяна от наши специалисти – агенти, учители, преподаватели, лакеи, гувернантки в къщите на богатите, чиновници и други, от наши жени в местата за развлечение, посещавани от гоите. (В числото на тези включвам и т. нар. “жени от обществото”, доброволни последователки на другите в развалата и лукса. – превод Д.А.)
 1. Нашата парола е „Сила“ и „направи да вярват.“ Само силата в политическите работи е от значение, особено ако е постоянна и е в ръцете на талантлив държавник. Насилието и лукавството трябва да бъдат принципите, чрез които можем да накараме народите да вярват в правилата на управлението, дори и тези, които не желаят да предадат властта си на нашите агенти, на нашата нова власт. Злото е единственото, което пречи да се стигне до края на доброто. Следователно ние не трябва да ограничаваме подкупничеството, измамата, лукавството, коварството и предателството, докато ни служат за постигане на крайната ни цел. В политиката трябва да знаем как да отнемем собствеността на другите без каквото и да е колебание, стига чрез това да осигурим подчинение и суверенитет.
 1. Нашето обществено положение в движението си напред притежава правото (под формата на мирно завоевание) да замести ужасите на войната с по-малко забележими и по-задоволителни смъртни присъди, необходими да поддържат терора, който води към сляпо подчинение. Безмилостната строгост е най-важният фактор за могъществото на една държава, не само заради печалбата, но и в името на дълга. Заради победата ни трябва да поддържаме програмата на насилие и да накараме другите да вярват в нас. Не чак толкова със самите средства, колкото чрез веруюто за строгост ние трябва да възтържествуваме, за да сполучим и да поставим всички управления в света в подчинение на нашето Супер управление. За всички тях е достатъчно да знаят, че ние ще бъдем безмилостни за всяко тяхно неподчинение, докато не спрат да се съпротивляват.

НИЕ ЩЕ СЛОЖИМ КРАЙ НА СВОБОДАТА

 1. Много отдавна в стари времена ние сме били първи между тълпите от хора, които са викали „Свобода, равенство, братство“ – думи, повтаряни много пъти оттогава и досега от глупави подстригани папагали, (които от всички страни се слитат върху тези примамки и с тях се грижат за добруването на света, истинска свобода за индивида, преди това толкова добре пазена от натиска на тълпата. Ако хората бяха умни и интелигентни, биха разбрали, че не могат да направят нищо с тези думи поради тяхната абстрактност. – превод Д.А.). Наистина, толкова ли са глупави хората, че вярват в същността на тези думи, които сами по себе си са в пълно противоречие помежду си. Не разбират ли те, че в природата няма равенство, няма свобода, че самата Природа е създала неравенството между хората в умствено отношение, в характерите, във възможностите им така, както е наложила тотално своя Основен закон – Силата? (никога не преставайте да мислите, че тълпата е нещо сляпо, че парвенютата, избрани от нея да спазват правилата, по отношение на политиката са същите слепци, каквато е и самата тълпа, че и специалист, който е глупак, също може да управлява, докато неспециалист, дори и да е гений, не разбира нищо от политика – на всички тези неща хората не обръщат никакво внимание; освен това именно заради тези неща династичните управления паднаха, защото бащата предаваше на сина знанието за развитието на политическите дела с мъдростта, че никой друг освен членовете на династията не трябва да знае и никой не трябва да ги издава на управляваните. С времето значението на династичното предаване на истинското състояние на нещата в политиката беше изгубено и това допринесе за успеха на нашата кауза. – превод Д.А.)

Източник: falastinews.com


Харесва ли ви ANONYMOUS BULGARIA? Подкрепете ни за да достигнем до повече хора!

3 мнения за “Защо хората се страхуват от евреите и ционистите

 1. Наистина като чете човек Протоколите се пренася в днешния свят и американската либерална демокрация едно към едно. Просто самата мисъл,че група хора на тъмно години, близо 1 век са следвали някакъв план и са ни сложили в тези социално-икономически и политически рамки, в които сме днес е чудовищна.

 2. Има един малко известен съветски дисидент – казва се Евгений Яковлевич ГабОвич (1938-2009). В биографията му пише че е естонски руснак, но от името му може да се заключи че е може би има и еврейска кръв, по баща. Не знам със сигурност. Той е напуснал СССР през 1980 г. и оттогава до смъртта си живее в Карлсруе, ГФР. Математик по образование и мисля че е бил привърженик на „новата хронология“ в историята, на Носовски и Фоменко. Та той има една книга, мисля заглавието й е „История евреев под знаком вопроса“ и между другото в нея казва, че евреите не са никакви семити от Предна Азия, а са 100-процентови европейци, върли религиозни сектанти които все пак са имали своя епископия в ранното Средновековие в Централна Европа (днешна Австрия). Споменава че са били гледани с лошо око заради своето сектантство от останалите европейски народи по онова време. Възможно е било, според него, в някакъв момент те да са били принудени да напуснат Европа именно поради неприязънта, която са събуждали в останалите европейци и два са мигрирали на изток и в един момент да са се спуснали към Близкия Изток през прохода Дервент в Кавказ. В Стария Завет те се появяват за пръв път като идващи от древния град Ур Халдейски, в което има някаква косвена индикация за това, че идват от север. Това, което Габович най-вероятно не е знаел е, че изолираността на тази общност най-вероятно се е дължала на това, че нейните членове са имали някакви генетични дефекти, предизвикани от генни мутации – нещо, което е напълно естествено в развитието на всяка биологична популация. Генните мутации са няколко вида, като обществено опасни са тези, които променят по някакъв начин мисленето и психиката на засегнатите индивиди. Обикновено такива мутации засягат и физиката и физиологията им, но това са само външни прояви. Когато числеността на така засегнатите индивиди в една популация надхвърли някаква граница, тази вътрешна общност вече представлява истинска опасност за по-нататъшното развитие и дори съществуване на майчината популация. Именно заради поведенческите, психичните изменения при индивидите образуващи въпросната общност. Обикновено това е свръхразвит стремеж към паразитно съществуване, някакъв непреодолим стремеж към властване и заграбване на материални богатства, някакъв свръхегоцентризъм може би – неща, които наистина превръщат такива хора в опасни за останалата част от популацията. Осъзнавайки в същото време, че не са като останалите хора, мутантите развиват и различни психични комплекси – за малоценност, за уникалност и т.п. – нещо, което очевидно още повече изолира тяхната общност от останалата част на популацията. Наличието на тези психични комплекси проличава много силно именно в тия текстове от Талмуда, които разкриват тяхната омраза и ожесточение към различните от тях, т.е. нормалните хора. Както и подчертаването на тяхната уникалност, бого избраност… Габович смята че всички техни религиозни книги/писания са заимствани от по-стари, чужди съчинения и са нагодени да обосноват тяхната житейска философия, като всичко това е ставало във вековете след новата ера и разпространяването на първохристиянството.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.