Висшето образование в България: Индоктринация от люлка до гроб!

Напоследък стана много актуална темата за подмяната на ценностите и националното самосъзнание в основното и средното образование в България, но ако тази подмяна в задължителната образователна система в страната е очевидна и неоспорима, то не можем да кажем същото за разрушителния характер на висшето ни образование. Силата, с която машината на висшето образование в България влияе върху младите хора е мощна, а целта е една – „правилното“ вписване на тези кадри в обществото или казано направо – оформянето на перфектната, поредна тухла в стената.

Indoktrinacia_gotova

Какво се получава най-често в специалностите обучаващи кадри в сферите на социалните, правните и икономическите науки – тоест сферите на дейност, в които се вливат най-качествените кадри и логично, които имат най-остра нужда от „обработване“. Още в първи курс им се задава точно определена рамка на мислене, уточняваме мислене и начин на разсъждение, а не просто преподаване на официални теории и становища. Този първоначален алгоритъм на поглед върху света най-често включва добре познатите либерални теории и „съвременни“ ценности, възхваляващи постулатите на така наречения свободен пазар, пазарна икономика, върховенството на западната култура и принизяване на всичко, различно от вече изгубилите съдържание понятия „демокрация“, „равенство“, „толерантност“ и „прозрачност“. Тук не говорим за чисто и просто предаване на информацията, а за налагане на тази информация като най-правилна, обективна и вярна. А когато 90% от обучаващите се са „добре подготвени“ от толерантната система на средното образование – не е особено трудно да им се наложи определен модел на мислене и в по-късен етап на обучение.

Нещо повече – стане ли дума за предаване на определени проекти, полагане на определени изпити или просто дискусия в семинарно упражнения, се допускат само и единствено точно определени източници на информация (които най-често включват трудове на американски учени), разбира се настоятелно препоръчани от съответния преподавател. Тежко и горко на тези студенти, които дръзват да изкажат различно мнение от това на преподавателя – обикновено те биват класифицирани като „повърхностни“, „не достатъчно информирани“, „елементарни и агресивни“.

На скоро имахме възможността да разговаряме със студент изучаващ социални науки в университет във Варна. Нещата, които разказа въпросният студент ни поразиха.
Поради спецификата на изучаваната специалност, никога и по никакъв начин не се допуска дори становището, че малцинствата в България не се интегрират, даже напротив – налага се схващането, че мнозинството българи е расистки и националистки настроено и поради това съществуват проблеми, както и че циганите са свободни души със специфични етнически особености, при които тялото е висша ценност и поради това не гледат на труда като на нещо градивно – цитирано дословно!
В часовете по психология на въпросния студент се изучават само и единствено научните трудове на евреи-психолози, като изрично се уточнява от преподавателя, че това са теории на еврейски специалисти – странно, защо ли се натъртва на произхода им? Нещото, което ни порази беше фактът, че студенти в последни семестри на обучение получават като задание за семестриално упражнение анализ на цигански и еврейски приказки и това по предмет изучаващ културата на не един или два народа, респективно би трябвало да се обърне внимание и на останалите етноси, но не би. Защо ли обаче се набляга в толкова специфична сфера на обучение само върху особеностите на циганския и еврейския етнос, може би те са най-заслужили, преценете сами.

Особено забавно става, когато в огромна част от университетите в страната (начело, разбира се, със сороския Нов Български Университет и развъдника на мозъчни тръстове СУ „Св. Климент Охридски“) се прокламира великата, неприкосновена толерантност. А тя, „толерантността“ се прокарва тайно и подмолно, замаскирана някъде между редовете на тоновете хартия, без която като че ли преподавателите не биха могли да кажат и една дума по време на лекция. Какво имаме предвид – преподава се, да кажем, предмет свързан със законодателството на ЕС и като пример за равноправие или съответно отсъствието му в страните-членки не се дава огромната разлика в заплащането, качеството на живот или нивата на престъпност, а нещо много по-„модерно“, много по-„европейско“, а именно гей браковете, гей парадите и като цяло всичко що е свързано с гейовете, като индиректно се прокарва идеята, че в България нещата са толкова назад, не защото имаме политици-дупедавци, а защото населението е настроено хомофобски и все така се дърпа от хубавата Европа. В УНСС например на въпроса „Защо траншът на пари от ЕС към България е значително по-малък от транша на пари от България към ЕС?“ се отговаря по следния начин: „Колега, не мога да ви говоря с цифри, не съм математик! Не ме занимавайте с въпросите си, водя лекция“ – това се случва в икономически университет, но разбира се не е случайно!

В часовете по практика пък се акцентира на ролята на точно определени неправителствени организации и бъдещата реализация на студентите там. По чиста случайност тези организации са “Отворено общество” на Джордж Сорос (представено като изключително алтруистично сдружение, даващо мило и драго за благоденствието на българския народ), “Работилница за граждански инициативи”, не стопански сдружения финансирани от “Ротари Клуб”, фондации с председатели експерти от тинк танковете и др. Писали сме много пъти за тяхната пагубна и унищожителна роля в българското общество. Наистина, колко случайно може да бъде всичко това, като се има предвид (според проверена информация), че ректорът на въпросния университет (с чийто студент имахме разговор) е евреин, при това с еврейско име (дори не се е прикрил за разлика от колегите си на други места).
Студентът, с когото се срещнахме, сподели и за меко казано налудничавия начин, по който трябва да се пишат анализи и да се оформят курсови проекти – най-често се дават научните разработки на максимум двама специалисти (които така или иначе имат сходни мнения по даден научен въпрос) и разсъжденията на студентите трябва да се изграждат въз основа само и единствено на посочените източници, защото всеки друг поглед над дадения казус се определя като „не до там задълбочен и професионален“ и съответно получава ниска оценка. „Анализите“ също не бива да включват и лично мнение на студента (защото се предполага, че студентите са твърде неопитни за да имат мнение), без значение дали се засягат социални, икономически или каквито и да било други казуси. Излиза така, че студентите са третирани като сива маса от единици, за които се предполага, че не са достатъчно дорасли за да имат свое мнение, което да защитят в дискусия, особено ако това мнение не пасва на евроатлантическите ценности налагани у нас. Тези пък, които все пак смеят да изкажат личната си гледна точка относно неравното разпределение на благата в света, доминацията на едни култури над други или съмнение в неприкосновения Европейски съюз – се заклеймяват като тесногръди националисти, „които имат нужда от повече литература“.

Друг сюблимен момент в обучението на всеки студент в България са така промотираните бригади по програмите “Work and travel”, “Cool Travel” и още няколко ключови фирми за подбор на студентски персонал, като най-често работните пътувания на младите хора са насочени към САЩ.
Какво се получава обаче в голяма част от случаите – студенти от всички курсове, изучаващи така желаните специалности като „Финанси“, „Счетоводство“, „Мениджмънт“ и още много други си плащат сами пътните разходи до САЩ (възлизащи на суми над 1500 лв), отделно заплащат и регистрационна такса към фирмата-посредник, а тя от своя страна се задължава да им намери каква да е работа (най-често като помощен персонал във вериги за бързо хранене, чистачи или водни спасители, разбира се за минимално заплащане), като квартирата и всички останали текущи разходи на място се поемат от самия студент…доста скъпа екскурзия, не мислите ли? При това с бонус – да работиш долнопробна работа нямаща никакво касателство със специалността ви – за ниско заплащане и „прекрасно“ отношение като към боклук от братята американци, и всичко това ако имаш късмет фирмата да е коректна, ако нямаш – sorry, както се казва, чупиш си главата и губиш много пари и нерви, като дори не можеш да осъдиш въпросните фирми. Тъжното в случая обаче е, че не малка част от заминалите зад океана остават там и продължават да мият чинии, тоалетни или ако имат късмет да са главни касиери някъде и след завършването си, като по този начин се надяват, че някога там биха могли да успеят, уви обаче в много от случаите не се получава точно така, защото американските филми са добре украсена реклама и докато тази реклама работи, цветът и потенциалът на нацията ще се изпарява като вода в пустиня, при това на безценица.

Мнозина от вас сега биха казали:

Ами като не искат да са чистачи, да си налягат парцалите и да се реализират тук!

Да, това би било възможно и вярно, ако местата за реализация не са същите тези НПО-та и организации на мозъчни тръстове, обучени и внесени от кого – да, от доброжелателите ни от САЩ! Или пък някоя аутсорсинг компания, която ти предлага неповторимата работа в кол център по 10 часа на ден срещу скромно заплащане – чудесни перспективи. А защо не и неплатен стаж от 6 месеца биха предложили привърженици на съвременния бизнес – това също е вариант, но ако има кой да ви издържа, а по правило с този лукс могат да се похвалят малцина. Разбира се, ако сте угоден и повтаряш с напевен тон евроатлантическите теории за светло бъдеще (без значение, какво ти е мнението, а по наши наблюдения малко млади хора могат да се похвалят с такова), имате реалния шанс да се влеете в гъстата мрежа от „специалисти“ и „независими“ експерти, както на родна почва, така и в чужбина. Ако обаче имате свое мнение и не ви е страх да го изразявате…тежко ви и горко!

В резултат, четирите години университетско образование се грижат повече от добре да се оформи и индоктринира съзнанието на младите хора по точно определен начин, а именно – с любов към всичко западно, ни най-малко желание за спор и съмнение във властта (каквато и където и да е тя), схващането, че трябва да бъдеш мачкан, за да успееш и след това на свой ред, след като си успял, да мачкаш и ти, защото „така работи системата“, нали? И опазил те Господ, ако не си добре пасващото колелце в тази толкова „перфектна“ система.

Advertisements

13 thoughts on “Висшето образование в България: Индоктринация от люлка до гроб!

 1. Учил съм социална наука/няма да уточнявам коя/ в НБУ и много от нещата, за които пише в статията са абсолютно верни, но има и друго. Едното от първите неща, на които ни научиха беше „критично мислене“ към всичко, което не бях чувал преди това. Може би преподавателя е бил добър, но истината е, че благодарение точно на критичното мислене, може да поставиш самата система под въпрос, което е доста парадоксално от другата гледна точка.

  • Казано по друг начин:

   Ако желаеш да скриеш нещо, постави го пред очите на търсещия го!

 2. Икономиката не е наука , ционистка религия за грабеж , Социлогията Философията това са военни доктрини..
  Тези които искат да научат нещо за управление е по-добре да запишат Техническа Кибернетика , или за България – Автоматика и информационно управляваща техника..

 3. В Пловдивски университет – филиал Смолян не е още толкова зле положението, но свободния пазар естествено се преподава като безалтернативна мантра. Мисля, че няма университет в който да имаш избор коя икономическа теория да учиш.

  По-страшното е, че пропагандата за която говорите вече се разпространи към съвсем подрастващите където мозъчното осакатяване е по-жестоко.

  Два примера:

  http://nmf.bg/

  http://www.napraviuchilishte.org/202/

  Естествено всички те са в една мрежа както правилно сте отбелязали и пропагандират едно и също но в различни възрасти…

 4. Истинската наука трябва да се изучава и възпроизвежда творчески от вече изградени личности.Тъй като началното и средно образование в съвременните либерално устроени общества не подготвя ,за съжеление,такива личности,то в университетите и в научните институти е много лесна задачата те да бъдат манипулирани от хора които без никакви задръжки възпроизвеждат лъженаука,като срещу това получават немалки материални облаги ,най-често от владетеля на глобализма – САЩ.Това е и една от причините в тези страни да няма нормално гражданско общество и от там да се разяжда и унищожава изграждането на истинска и действена демокрация.Това,което възпроизвежда либерализма в момента не е демокрация,а е парексаланс опит да се възроди фашизма, като естествен защитник на монополизъма,глобализма ,като актуална форма на империализъма.

 5. Загатнатите в статията проблеми не достигат въобще до необходимата дълбочина по въпроса с образованието. Проблемите въобще не са това, че университетите са станали центрове по индоктринация и канализация в НПО организациите на Британската империя.

  Проблема е че хората въобще не разбират какво означава ОБРАЗование. Както се вижда от самата дума, това е означава – форматиране на хората в унисон с определен образ. Чий образ е това ще ви оставя сами да разсъждавате, но християните предполагам веднага ще се досетят за „образа на Звяра“ за който е записано в книгата Откровение.

  С други думи образованието още по дефиниция означава индоктринация и насаждане на определен поведенчески модел и мирогледен образ.

  Малко по-различно е значението на английската дума educate. Според етимологията на думата тя означава „to lead out“ – с други думи „да изведа навън“. Идеята зад тази дума е детето, което се ражда невежо и незнаещо и се намира в тъмнина относно истината за живота въобще да бъде изведено извън това състояние на тъмнина и невежество.

  Каква е разликата между образоването и извеждането навън? Веднъж един от римските императори посетил провинция Галия за да нагледа как са делата там. Наблюдавал как роби от местните племена се занимавали с определената им работа под надзора на един от римските военачалници. В един момент му направило впечатление, че римския военачалник обучавал един от робите как да работи по-ефективно. Приближил се и изумен разбрал, че военачалника учи роба на тривиума, елитарния метод на обучение запазен за висшата класа. Разгневен императора повикал военачалника и му казал: „Как смееш да учиш робите на нашия метод за придобиване на знание? Днес той е роб, но утре ще научи останалите и заедно ще възстанат срещу нас и ще разкъсат оковите си.“

  Днес нещата са точно същите. Елитните методи на обучение описани от древните римляни като „тривум“ са запазени за елита, а на масите се обучават на „тривиата“ – плоска система за придобиване на основни знания и умения необходима за слугинажната класа.

  Каква е фундаменталната разлика между тривиум и тривиа? Разликата е че тривиата те учи на готови постановки, които ти се втълпяват, че са установеното знание, което ти трябва да назубриш и да боравиш с него в рамките на определена слугинажна професия, а тривума не ти дава някакво готово знание, което да ти го набият в главата, а ти дава инструментите за придобиване на знание. С други думи те обучава как САМ да придобиваш всякакво знание според това, което счетеш, че ти е небоходимо без да зависиш от никакви университети, преподаватели и школи.

  Ще каже някой – как да се докопам до този тривиум? Преди да отговоря на този въпрос е нужно да спомена, че тривиума далеч не е най-добрата система на обучение. Забележете, че не използвам думата образование, а обучение. И другото, което трябва да поясня е че тривиума е изключително опасен, ако не бъде правилно балансиран. Именно затова елита се самозабравя и е готов да върши всякакви злини и коварства спрямо останалите хора, защото тривиума във формата, който го изучава елита е осакатен и небалансиран и има потенциала да ви превърне в един от тях – с брилянтен ум, но същевременно лишен от съвест и сърце изрод. Ако това е което искате, то вероятно ще можете да издирите древно-гръцките и римски методи на тривиума някъде из Интернет.

  Аз предпочитам да ви насоча към оригиналния и пълноценен метод за придобиване на знание, изцяло и прецизно балансиран, така щото да изострите интелекта и разума си, без да изгубите съвестта и душата си. Този метод се съдържа изцяло в книгата „Притчи Соломонови“, която можете да откриете във всяка една Библия. Цар Соломон е бил най-мъдрия (разбирай притежаващ най-много научно знание) цар, който някога е живял на земята. И забележете той е бил не какъв да е, а еврейския цар. И е дал този дар на цялото човечество. Такъв е плода на истинските евреи (какъвто е бил и самия Христос и Неговите апостоли) за разлика от псевдо евреите едомити за които споменава автора на горната статия, очевидно без да разбира разликата между едомит и истински евреин.

  Метода представен от цар Соломон балансира знанието и умението за придобиване на знание и мъдрост със страха от Бога с цел да запази съвестта и душата на човека от превъзнасяне, защото знанието и мъдростта дават огромна сила и предимство пред останалите човеци.

  Аз съм напълно сигурен, че повечето от вас, които прочитайки това биха се втурнали да четат книгата Притчи Соломонови ще останат разочаровани. Причината за това е че те ще четат, но няма да разбират какво всъщност пише, ако и на повърхностно ниво повечето неща да им изглеждат ясни. Аз четох тази книга редовно в продължение на 20 години без въобще да разбера какво има вътре. Виждах някакви ценни съвети, но въобще не виждах метод на обучение, който да ме направи способен да придобия всякакво знание и умение. Повечето християни четат Библията цял живот, включително книгата Притчи и така си умират заслепени от тривията насаждана от системата на елита без въобще да разберат какво има там. На мен ми трябваха 20 години да се разкъса пелерината пред ума ми поставена от образователната система, така, че да започна да виждам и разбирам. Тази перелина е изключително силна. Давал съм на хора в прав текст тривиума на Соломон готов, смлян, извлечен и дефиниран, без да има нужда сами да си го извличат. Резултата е абсолютно нулев. НИЩО не могат да вдянат. Все едно да дадеш на неандерталец чек за $5 милиона, той ще го гледа ще се пули, и най-доброто което може да се сети да направи с него е да си разпали огъня.

  Това обаче вярвам, че е вграден защитен механизъм, за да достигнат до метода само най-сериозните и искрените изследователи. Това съм разбрал и то е че Бог не си дава съкровищата на кого да е и как да е.

  Едно обаче е сигурно, онези, които се удостоят да достигнат до Истината ще придобият капацитета да променят света, а най-малкото ще променят своя собствен живот към много по-добро завинаги.

   • Нищо ново под слънцето. Който плаща той поръчва. Всеки който има власт и пари манипулира хората, че той е прав, че трябва да мислиш какво ти казва и да нямаш право на различно мислене и мнение. Така е било винаги и така явно ще бъде още дълго време.

  • Коментар на тема за висшето образование в България, който съдържа препратки към римската и еврейската история и отвежда към мъдростта в Библията и в „Притчи Соломонови“!
   Поздравления към автора/авторката ХМ, на когото/която си позволявам благородно да завидя за прозренията и си пожелавам да срещна и опозная в скоро време.

   Дали пиша на админа? Здравейте! Ако има възможност да приемете молбата ми да цитирам статията на ХМ на моята стена във ФБ и евентуално в моя статия, много ще се радвам. Благодаря!

   • Дали пиша на админа? Здравейте! Ако има възможност да приемете молбата ми да цитирам статията на ХМ на моята стена във ФБ и евентуално в моя статия, много ще се радвам. Благодаря!

    Здравейте, Konstantina Mitevа! Можете, но използвайте източник сочещ към коментара. (този: http://bit.ly/21R8VDP)

  • Ако повечето хора бяха така проницателни, светът би бил едно много по-добро място!

   Едва сега попадам на споделеното, благодарност за написаното!

   Рядко срещан проницателен и навеждащ на размисли коментар! Благодаря!

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s