Разхерметизирането, т.е. истината за великата лъжа и за „антисемитизма“

Така нареченият антисемитизъм шества по света. Обсъждат се в Европейския съюз и на „битово равнище“ в Русия, Полша, Чехия, САЩ, Франция, Англия, в Третия свят. Така нареченият еврейски въпрос отново е на дневен ред. Този път в различна светлина в сравнение с Втората световна война. Въпросът вече не е за борбата с ционизма, а дали държавата Израел ще оцелее във формата, в която беше замислена от нейните ционистки бащи.

Screen shot 2009-11-19 at 4.31.44 PM

На антисемитизма се посвещават цели страници и в основните западни вестници, отделя му се колосално ефирно време и в телевизиите. Разбира се, умните хора знаят, че примитивната критика на равнището на нашите доморасли драскачи-антисемити е една от най-ефективните форми на реклама. Те не могат да разберат, че неудобните в глобалния сценарий явления или личности никога не са критикувани. Те са премълчавани. Още повече, че в този глобален сценарий корените на антисемитизма са над 3000 години. Заради това много по-важно е да се разбере методологията на антисемитизма и неговите източници – какви политически и икономически цели се преследват и кому е изгодно това. Самите евреи профанизират това явление и твърдят, че антисемитизмът се дължи на завистта на другите. Но върху такъв фундамент може да се разработва сценарий за 2-3 месеца, а не за хилядолетия. Заради това най-напред трябва да се отговори на въпросите, какъв е този „избран народ“, кой го е избрал и за какво го е избирал.

За да намерим отговора трябва да се прегледа историческия процес.

В началото ще се върнем към древния Египет, 1300 години преди нашата ера, след падането на системата на знанието на йерарсите на Атон, династията на Аменхотеп IV (Ехнатон). Тогава древноегипетските жреци от йерархията на Амон са пристъпили към въплъщението на схемата за глобално наднационално заробване на човечеството.

Oт онези времена схемата не е претърпяла съществени изменения. Става дума за властта на идеята на господстващите в обществото и за властта на малка група хора, владеещи идеята. За реализацията на тази идея скритите групи са се нуждаели от кадрова база, от управленска периферия, която би могла неотклонно, в режима на биороботи, да отработва командите им и да изпълнява функцията на въвличане в изпълнението на тези негласни команди, на основата на стадното чувство, което е характерно за всички биологически общества – от светулките и конете, до човешкото. Това явление се нарича режим на автосинхронизиране.

Да припомним накратко същността му. Тя се изразява в това, че ако 5-10 на сто от някаква общност започнат да правят нещо едновременно, в този режим автоматически се включва цялата общност. Така например случайно синхронно мигане на 5-10 на сто от светулките води до това, че цял фрагмент от долината на Нил започва да мига в режим 30-40 секунди. Такова е и поведението на табуна коне или на рояка пчели. Проведени бяха експерименти и с човешка общност на стадион. Картината беше аналогична – целият стадион реагираше според програмата, реализирана от 10 на сто, разположени на специални места симуланти, които ставаха, крещяха и аплодираха не според онова, което ставаше на игрището.

sheeple

За ефективно наддържавно управление е достатъчно във всяка страна да се разположат 5-10 на сто безпрекословни подчинени хора, на които могат да се дават команди чрез знакови фигури, и по-нататъшните събития ще се развиват в нужното направление, според режима на автосинхронизирането.

На дневния ред на древния Египет се е появил въпроса за подготовката на този генофон и неговото разпръскване по континентите. За това са били подбрани млади момчета и момичета от едно скотовъдно племе, които били поведени от Мойсей в 42-годишния поход из пустинята, за излизането от която, в едната или другата посока, и тогава са били нужни не повече от две седмици. „Манната“, с която са се хранили участниците в този поход, както се вижда от Библията, не може да бъде природно явление, тъй като нейният източник са били житниците на египетските храмове, от които тя е била доставяна според предварително предписания от жреците маршрут. Единственото, което е трябвало да правят участниците в този експеримент и трите следващи поколения, родени и израснали в похода, е било безпрекословно да изпълняват заповедите на водача. В противен случай те са оставали без храна и вода.

wachtel_replace_1

Човек става човек само в процеса на труда и в процеса на общуване със себеподобните. Но човекът, израсъл сред вълци, никога няма да стане човек. Всеки, който е влязъл в пустинята и е имал представа за живота на човешкото общество, не му е било съдено да излезе от там.

Лъжа е, че самият Мойсей е бил евреин. Всъщност той е бил египетски жрец, на който е било възложено практическото осъществяване на експеримента. Името му е съкратена форма на египетското Амхосе. Зигмунд Фройд също е убеден, че Мойсей е египтянин. Така мисли и Стефан Цвайг, което би трябвало да означава, че и Христос, който е бил в „традицията на Мойсей“, също не е евреин. Но и това не е толкова важно. Най-важното е, че след 42-годишно скитане в пустинята оттам излязло едно племе с недоразвито дясно полукълбо на мозъка, лишено от възможността да различава доброто и злото, племе от лесно управляеми хора, които не могат да живеят без пастира. Известно е, че устойчивостта на генетическите трансформации се постига чак в третото поколение. И то е било отгледано през тези 42 години, когато от пустинята са излезли внуците на онези, които са се родили в пустинята, в пълна изолация от човешкия начин на живот.

Тези хора и тяхното разпръснато по света потомство персонално не са виновни за това, което са правили някога с тях. Те са плод на експеримента и заложници на системата. В голямата равносметка те са още по-нещастни от онези, които чрез тях управляват. Със своята мисия те са програмираната управленска периферия на социалните зомбирани структури.

От онези времена схемата на управлението не се е променила много. Така например някой може да хвърли лозунга „Да живее комунизмът“ и 5-10 на сто от тази наследствена периферия само за 3 дни стават комунисти в режима на автосинхронизиране. Светът пристъпва към реализирането на чуждия сценарий за построяването на светлото бъдеще, чийто драматичен край е програмиран още в началото. Сценарият завършва с новата команда „Бий комунистите“. И същите 5-10 на сто в лицето на техните внуци за три дни започват да късат партийните си билети, да гонят своите партийни другари, като преминават в новия режим на автосинхронизиране.

pied-piper-of-sheeple

Единственият критерий за това общество е типът на психиката. Нищо повече. Така е от 3000 години.

Обрязването на 8-я ден също е изобретение на тези жреци. То води до дразнене, идващо от половата система още от най-ранна възраст, което нарушава процесите на естественото формиране на мозъка и подпомага формирането на психиката на биоробота.
Както е известно, мозъкът на човека се състои от две полукълба – дясно и ляво. Дясното отговаря за процесуалното – образното мислене, а лявото – за абстрактно-логическото. Човекът има съзнание и подсъзнание. В подсъзнанието се съхранява цялата генетически наследена и постъпваща в процеса на живота информация. Подсъзнанието е „складът“. Съзнанието обработва постъпващата отвън информация и от собствените рецептори – зрението, слухът, обонянието, осезанието и вкусът. Съзнанието обработва всичко, изваждайки от склада което му е нужно, и след обработката складира резултатите пак в подсъзнанието. Всичко е дясно полукълбо – ляво полукълбо, съзнание – подсъзнание. Работят не както се случи, а в определена последователност, която се нарича алгоритъм. Този алгоритъм в човека не се появява веднага. Той се изгражда на базата на наследствеността (генетиката) и е под въздействието на околната среда. Изработката на този алгоритъм става по-строго определена генетическа програма, заложена във всеки човек.

Родил се е човек и започва да възприема околния свят. Алгоритъмът започва да се формира правилно. Но именно в този момент на малкия човек нанасят удар в едно от най-чувствителните места. Болка. Мозъкът за определено време започва да мисли само за това и престава да формира правилния алгоритъм за главния мозък. Той се отразява и при възпроизводството на поколението на обрязаните. Грешката в генетиката нараства. На това се дължи и необяснимата склонност при евреите към полудяване и сериозни психически отклонения. Хората с такъв изопачен алгоритъм на работа на главния мозък се управляват много по-лесно. При тях е възможно да се въздейства направо върху подсъзнанието. Много по-лесно може да се внушава, много по-лесно могат да бъдат зомбирани. Това означава, че в резултат на обрязването се получават биороботи върху човешка елементна база.

Могъл ли е бог да измисли такава лоша шега като обрязването и да я приложи върху своя „богоизбран народ“. Разбира се, че не. Още повече, че заради тази своя травма той е станал и най-големият лъжец в историята на човечеството. Лъжата е огромна и е свързана със самия така наречен Христос. Защо „така наречен“. Ще ви обясним.

Хиляди години преди така нареченият Христос е съществувала легендата за Хорус от Египет. Той е бил роден от девицата Исис-Мери на 25 декември в пещера, като неговото раждане е било оповестено от звезда на Изток и е било посрещнато от трима мъдреци. Хорус след това е правил чудеса, пропъждал е демони и е възкресил Ев Азарус (Озарис) от мъртвите. Хорус е могъл да върви върху водата. Бил е разпънат между двама крадци, погребан е за три дни в един гроб, след което е възкръснал. Той бил асоцииран с риба, агне и лъв.

Isis-María2

Хорус е бил наричан КРСТ. Обърнете внимание. Не става дума за Христос, а за Хорус и неговата легенда, която е била хиляди години по-рано от библейските изяви на Христос, Буда, Кришна, Митра, Прометей, Аполо, Херакъл и Зевс.

Легендите за спасителите като Христос са съществували по света много по-рано от самия Христос. Някои даже твърдят, че християнството е плагиатска религия, която реално се появява чак през IV век. И че фалшифицирането е толкова лошо, че даже не са се погрижили да проверят своята история в такива подробности, че Назарет не е съществувал в Палестина по времето на Христос. Пълна измислица.

Възприемайки тактиката на християнската религия, евреите натрупаха богатство чрез лихварство. В течение на много поколения бе оформен в тях дезинтегриран биоробот, който се управлява дистанционно от единен център, благодарение на неговата нарушена психика. Биороботът не може да действа самостоятелно. На него му е необходима програма. Такава програма на обрязаното племе беше дадена по време на синайския му туристически поход под ръководството на египетския екскурзовод Мойсей. Тази програма беше заложена в паметта на биоробота, който след проникването в телата на другите народи я изпълнява в течение на столетия. А равините – пастири с бича на юдеизма пасат колективния биоробот, носещ в себе си програмата за постигането на световно господство. Но пастирите също не са свободни. Те винаги са имали господар.

imafdsgesАко отново се обърнем към свещената книга ще видим, че от всичките равни 12 колена на израелитяните едно е по-равно от другите – левитите. Именно те са допуснати до върхушката и могат да тълкуват „свещените писания“.

Историческите факти доказват, че древноегипетските жреци са успели да осъществят описаните по-горе планове, трансформирайки левитите в течение на столетия в цяла система, наричана Глобален надюдейски предиктор. В тази система, на върха, са съвременните левити, под формата на световното окултно правителство. По-долу са равините – идеологическото управление, а още по-ниско световното еврейство, биороботите като сляпо оръдие на своите господари. Етническият произход при тях се определя по майчина линия. Когато това оръдие престава да изпълнява своята роля или я изпълнява твърде открито и хората започват да разбират същността на ставащото, от него се избавят по пътя на изкуственото разпалване на антисемитизма и погромите.

Лошите биороботи са унищожавани чрез ръцете на възмутената тълпа. На Глобалния предиктор не му е жал да ги изтребва. При него е отработена технологията на отглеждането на нови още по-послушни биороботи, които още по-добре ще изпълняват поставените задачи. Що се касае до националностите, тук господарите правят подмяна на понятията. Маскират своята управленска периферия като еврейска националност и създават за нея жив щит от добри и порядъчни хора, в чийто паспорт е указано националността – евреин.

Но щом се появи въпросът за разобличаването на задкулисието, Глобалният предиктор използва за сплашване на еврейството така наречения антисемитизъм, който е инструмент в ръцете на глобализаторите. Те работят със своите биороботи по метода на тоягата и моркова. Или ги хвалят като „богоизбрани“, или ги подгонват към концлагерите с дебелата тояга. Та нали именно финансираният от световния ционизъм Хитлер прекъсна процеса на асимилирането на еврейската диаспора от местното население в Европа. Идеологът на ционизма Теодор Херцел разбираше, че за да се запази през вековете тази „периферия“ и да не се допусне до нейната асимилация е необходимо обстановка на постоянно нагнетяван страх от общия враг. Този постоянен враг е антисемитизмът, финансиран и отглеждан от идеолозите на ционизма. Антисемитизмът е скритото оръжие на ционизма.

Антисемитизмът ще се превърне в наш най-добър приятел. – Теодор Херцел

Такава е и ситуацията в Израел. Премиерът Ариел Шарон през септември 2000 г., нарушавайки общопризнатите норми, се качи до Храма на хълма в периода на мюсюлманските празници, което разпали Интифадата. Ако Шарон не разбираше това, значи е използван чрез заобикаляне на неговото съзнание. Ако тази крачка е обмислена, значи е провокатор, посветен в алгоритъма на по-нататъшното развитие на конфликта в Близкия Изток. Именно Шарон е използван като ударен отряд на ционизма, подриващ зараждащата се еврейска държавност, която не е в интерес на Глобалния предикатор.

Това е важен въпрос – дали формирането на държавата Израел е добро или зло за останалото човечество?

През 1948 г. на евреите за първи път през последните 2000 години беше позволено да пристъпят към изграждането на собствена държава. Израел се формира по принципа на Третия райх – според „чистотата на кръвта“. Започна да привлича еврейската диаспора от целия свят и да отслабва възможността да бъде управлявана от невидимите кукловоди. Тук е важно да се спомене и Сталин, който в най-важния аспект успя да се издигне над безплодните дискусии и да схване същността. Сталин беше привърженик на създаването на държавата Израел, като разбираше, че това ще доведе до изтичане на диаспората от страните-жертви и до загуба на управлението от международните й господари.

Stalin-598x947

Съгласявайки се със създаването на държавата Израел и на еврейската автономна област в СССР, Сталин срина плановете на кукловодите. Именно заради това той беше причислен от „тях“ към най-страшните злодеи, въпреки че разумните евреи би трябвало да му издигнат паметник.

Така в групата на задкулисните кукловоди се стигна до разкол. Една от групите, счита че държавата Израел трябва да се развива и постепенно да превръща еврейската диаспора в народ с всички признаци на нация – територия, език, култура, като се ликвидират тези биороботи.

Втората група счита, че експериментът с еврейската държавност е стигнал недопустимо далече, може да излезе извън контрол и трябва да бъде прекратен, като се запази кадровата база, разпръсната по целия свят. Заради това държавата Израел трябва да бъде изведена извън глобалната игра даже чрез пълното й унищожение.

Волята на втората група се реализира от американското еврейско лоби и от Шарон. Ето защо антисемитизмът е активно мероприятие на кукловодите. Издигането на евреи на ръководни постове в различни държави е част от този сценарий. Евреите са виновни за грабежа и разорението на постсоциалистическите държави, което ще насочи антисемитизма към тях, който е манипулиран от кукловодите с двата измислени от тях инструменти – инструментът на „антисемитизма“ и инструментът на „богоизбраността“, което пък е в рамката на конспирацията за завладяването на света.

Русия успя да се измъкне от тази примка. За нещастие примката задушава САЩ и американците, които са контролирани от еврейските интереси на всяко равнище.Това е и същността на фалшивите религиозно-политически договори. Най-болният от тях беше от времето на Римската империя, когато Рим даде на евреите възможността да създадат фантастичния опиум за тълпата – християнската религия, която нарежда на хората да си обърнат и другата буза, когато са грабени и бити, която съчини месията от откраднатите откъси от египетската митология. За да откаже пеоните да въстават срещу господарите.Какво велико откритие беше това. Но то не продължи завинаги. Нищо не продължава вечно.

Ако намерите хора, които са готови да повярват в неща, които са абсолютно погрешни, можете да ги накарате да повярват във всичко. Човечеството има необходимост да разбере разликата между неговата нужда да вярва и онова, в което вярва.

Дали няма да е твърде късно, когато най-накрая схване огромната лъжа…

Автор: Красимир Иванджийски
Източник: strogosekretno.com

are-you-a-sheeple

Advertisements

27 thoughts on “Разхерметизирането, т.е. истината за великата лъжа и за „антисемитизма“

 1. Големи простотии. Няма заговор на хиляди години , нито някакъв специален геном. Чисто и просто шамаросваните от великите сили на своето време семитски племена са направили една компилация от митове и легенди ,която да ги съхрани и в един момент са измислили монотеизма. Нищо оригинално и непозната няма в тяхната религия и християнството по късно , което да не е било вече измислено.Същият механизъм който измисли Крали Марко, който сега твори небивалици за великото минало на българите . Библейските текстове не са надежден исторически документ. Те са митология, а митът за завета , за сключеният с господ договор е обслужвал култа и жреците . Просто бизнес и нищо лично. Единственият бог храни единствената каста от служители на Храма , а овцете получават самочувствието на богоизбрани и лично от господа водени да пасат.

 2. Някои хора явно не четат внимателно,или си тълкуват написаното както им е удобно.Авторът не е отричал съществуването на Бог.Господ е един, независимо как го наричат отделните религии,а те за мен са създадени за да разединяват хората,за да могат да бъдат по-лесно контролирани.И въпросът ми към много разбиращите е ,някой чел ли е библията и защо в нея пише,че господарите си купуват роби т.е.продават хората като животни,кой определя кой е роб и кой господар това Господ ли го иска,и още двете сестри който преспали с баща си в пещерата това си е жива содомия и още пише че момчетата трябва да се обрязват на осмия ден и цитирам“А необрязаният от мъжки пол,чието краекожие на плътта не е обрязано,тази душа да се изтреби измежду народа си,защото е нарушил завета ми“, това е в битие 17 .Според вас Бог може ли да поиска нещо такова .Не,защото Господ е любов.И това,че се лансира лъжата Авраам кара жена си Сарая като отиват в Египет да лъже,че му е сестра,за да не го убият,защото тя била много красива а това,че Авраам има наложници и още много други примери,които аз лично не приемам.Някой да ми обясни моля,мога да давам още много примери,но не считам ,че е нужно

 3. Основното е:
  „Ако намерите хора, които са готови да повярват в неща, които са абсолютно погрешни, можете да ги накарате да повярват във всичко.“!!!

  • +1

   Добрият лъжец и манипулатор, знае много добре как да оплете истината и реалността със лъжата и манипулацията, за да получи добър резултат 🙂

 4. Неколцина души преди мен потвърдиха че статията е писана през призвата на глупавите езически доктрини на Айк, това е така. Нека да започна с изброяването на няколко абсурдни лъжи – вярата в Атон и приемането на египетския пантеон са две коренно различни неща, те са диаметрално противоположни – първото е монотеизъм, в стария завет има пророчество как египтяните ще се поклонят Богу от място което ще се нарече град на слънцето което и се сбъдва в последствие. Второто – пантеона е езическа гнусота или демоно-поклоничество което се характеризира с гнусотии навсякъде където го е имало – мезоамерика, древен шумер и вавилон, елини и т.н. Характерни белези са храмова проституция, хомосексуализъм, човешки жертвоприношения, вяра в прераждане – да не се бърка с въскресение, двете са съвсем различни, ритуали свързани с сексуални перверзии, извращения, символи на фалоси и други полови атрибути които днес са представени в масонството и други тайни общества, разделяне на хората на посветени в различни степени, звания и ордени с цел постепенното им морално деградиране и корумпиране на съвестта им и на непосветени.
  Цитира се Зигмунд Фройд като авторитет а автора на тези съшити с бели конци лъжи знае ли че самия Фройд е евреин който е част от изфабрикуването на фалшиви доктрини и вярвания с цел корумпирането на християните и че той идва от окултистки бекграунд?
  В статията има прекомерно много лъжи и ако някой наистина е проучвал истината по въпросите разисквани с нея му е пределно ясно че това са елементарни, дори непохватни лъжи.
  Нека направо ви кажа някои истини за да поставим здрава основа. Бог е истински, Той е създал небето, земята, морето и водните извори и това което ги пълни. Освен него няма други богове, защото кой е подобен Нему? Той ще изиска сметка за постъпките и на живи и на мъртви. Тези които са грешали срещу НЕГО ще отидат във вечна гибел а тези които са се НЕМУ уповавали и вършили правда и приели сина Му – Господ Иисус Христос ще отидат във живот вечен.
  Израилевите синове бяха определени да изпълнят Неговата правда на земята за да видят и разберат всички народи Неговата святост – да се разкаят от лошите си пътища и да се обърнат към Него – изворът на живота. Но те се провалиха, презряха светия Израилев, върнаха се назад, станаха по-лоши от езичниците, смесиха се с езичниците, убиха пророците които Той им изпращаше от ранно утро за да ги вразуми, убиха Месията – Христос, убиваха вярващите в Месия – християните. Това стана за да падне върху им цялата пролята кръв на земята. Те са великата блудница на Вавилон описана в Откровение на Йоан и те ще изпитат Божия Гняв върху си, но понеже Той е верен на обещанието дадено на Авраама ще запази малка част за Себе си.
  Сега хората имат правото и възможността да приемат Словото Божие което е въплатено в Иисус Христос и да станат синове Божии, който отхвърли ще остане във властта на тъмнината на този зъл свят под властта на сатаната. Когато тялото му умре ще бъде влачен до Ада – в центъра на земята а когато дойде времето ще се изправи пред съда на Всевишния когато Той ще съди живи и мъртви. Който се окаже недостоен ще бъде хвърлен заедно със смъртта и ада в геената – огненото езеро.

  • Прав си Иване , моите адмирации !!! Това е точно така ! Валя – Твоите уста те осъдиха (дали от незнание или от глупост незная , Бог знае!) Статията е АБСОЛЮТНА глупост и само невежа или враг на Бога и Христа, може да напише подобна лъжа ! Велиаре Велиаре , колко души погуби ти , човекоубиецо ! Съдбата ти е отсъдена ! Ти ме познаваш и аз те зная(в лице а не в дела) ! “ Господ ме строго наказа ала на смърт ме не предаде“за да ти противостанем и аз и подобните мене ! Мир на всички ! Слава на нашият Господ Бог и на сина му първородного Господ Исус , които е Христос !!!

   • По времето на Израел преди Христа, евреите са наричали езичник всеки, който не е евреин И НЕ ВЯРВА В ЯХВЕ.

 5. Изречени лъжи в статията:
  1. Сталин срина плановете на кукловодите.
  2. Русия успя да се измъкне от тази примка.
  3. През 1948 г. на евреите за първи път през последните 2000 години беше позволено да пристъпят към изграждането на собствена държава.
  4. финансираният от световния ционизъм Хитлер
  5. прекъсна процеса на асимилирането на еврейската диаспора от местното население в Европа.

 6. Сталин им дава територия за държава – Биробиджан. Поради що те силят да правят втора държава след края на Втората световна война, издържана от обезщетенията за холокоста от фрг, но и от сащ?

  • На 7 май 1934 г. Президиумът на ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) преобразува района в Еврейска автономна област в състава на РСФСР.
   Мандата на Иосеб Бесарионис дзе Джугашвили (по-известен като Генералисимус Йосиф Висарионович Сталин) е бил от 6 май 1941 г. до 5 март 1953 г.

   Защото ако могат ще си направят страна и в България включително!

 7. Обаче, да не забравяме, че това са възгледите конкретно на един атеист! Това налага печат върху цялата статия, предопределя нейния облик. Възгледите на други хора, приемащи съществуването на Бога са доста по-различни. И подобна статия, написана от вярващ човек би изглеждала по коренно различен начин.

  Не виждам защо трябва да ни се натрапват именно атеистичните възгледи като меродавни. Или като „научни“, или „безпристрастни“… Напротив, те не са такива. Просто пред нас е поредният печален пример за философско невежество. Защото не съществуват никакви доказателства (!), че самовъзвеличаването и самопревъзнасянето на атеизма над религиозния мироглед почива на някакви фактически (!) основания. Всички гневни изблици на някакви полуграмотни атеисти само биха го доказали.

  Колко е тъжно това! Колко ли време и пари са инвестирали същите тези „международни евреи“, за да унищожат религиозната грамотност сред народа!… В това число и в България. И даже именно в България на първо място! (Сетете се защо.) И тук дори не говоря за материализма и за бездуховността, възцарили се у нас, в резултат на тази външна манипулация на общественото съзнание. Говоря единствено и само за ЗНАНИЯ по темата. Защото сме стигнали до степен на пълно, потресаващо религиозно невежество – историческо, богословско и философско.

  Овчелюдието е затъпяло дотам, че даже спокойно се съгласява, че е овчелюдие, но при това няма ни най-малката представа ЗАЩО е станало такова. Вълкът му нашепва: „Заради овчаря сте овце, той е виновен!“ – и овцете послушно намразват овчаря, а отиват да се гушкат при вълка.

  Да, анализът е интересен. Но ако не оплюваше християнството и изобщо, ако авторът не беше невеж атеистичен талибан, анализът му нямаше да бъде по-лош. Нямаше да бъде по-непрофесионален, „по-мистичен“, или по-бездоказателствен… Напротив. Даже няма нужда изобщо да бъде засягано богословието, за да бъде разгледана темата. Няма нужда да бъдеш атеист и да се хилиш в юмрук на „тъпите религиозни скотове“ (с такова впечатление оставам), за да съобразиш какво се е случило и даже да го докажеш. А се е случило това, че дадена религия е била взета на абордаж – била е изопачена, извратена и използвана чисто „по човешки“ за анти-човешки цели – от хора, въобразили си, че са „свръхчовеци“. И по-нататък става наистина страшно.

  Забавно е, че крайните изводи (!), до които биха достигнали хората, вярващи в Бога, (преди всичко християните) не биха се отличавали много от гореизложените. Агресивното презрение към религията по принцип с нищо не допринася на основната идея. То е някакъв душевен цирей, който пречи на самия автор. Явно затова не може да се сдържи да не го изцеди и в тази статия. Без никаква нужда. (Както казват руснаците – кой за какво си приказва, а въшливият – все за баня.) А всъщност атеизмът не само не помага, а даже сериозно пречи на темата.

  • И аз исках да напиша същото.Благодаря за спестеното време и поздравления за изключителния коментар.

  • „да не забравяме, че това са възгледите конкретно на един атеист“

   Как разбра, че са възгледите на „атеист“? Може би са на РЕАЛИСТ. Човека никъде не споменава, че не съществува БОГ, а е написал теория базирана на исторически ФАКТИ.

   „защо трябва да ни се натрапват именно атеистичните възгледи“

   Аз пък не разбирам, защо трябва да ни се натрапва, че всички археологически и исторически доказателства и хората базирайки своят мироглед върху ФАКТИТЕ, моментално са хвърляни от разните му там „вярващи“ в ъгъла на атеизма. Защо? Айде докажи, че твоят Исус Христос е съществувал, можеш ли? ГЛУПОСТИ!!! Торинската плащаница е ДОКАЗАНА фалшификация.

   Един сляпо вярващ в религия (която и да е) НИКОГА не може да е безпристрастен в своите разследвания, изследвания и исторически възгледи. Забавното е именно, че някои хора (от еврейски произход) именно поддържат своята власт „а ла омраза-обич“ ползвайки бича на религията. Камо ли да споменавам, че именно църквата поддържа възхваляването на култа към евреите. Аман вече от слепци!

   • Абсолютно съгласна !!!! „Аман от слепци“ или …..не са,но и те трябва да си „изстискат цирея“!!!! “ Има Бог и той е създал небето и земята и….“ – еее не съм безмозъчна !!!!

   • Ще ти отговоря само на важните неща, глупостите ще ги подмина.

    Наистина трябва да си сляп или слабо интелигентен, за да не забележиш, че авторът пише от атеистични позиции. Това е толкова очевидно, че даже не си струва да се обсъжда. Ако не си в състояние да го забележиш, значи имаш проблем с възприемането на писмена информация, но това си е твой проблем. Не се опитвай да го натресеш на мен.

    Не всички религиозни хора вярват „сляпо“ в своята религия. Напротив, повечето вярват осъзнато, с разум и то възосновата на определени регистрирани, безспорни факти. При това положение те не могат да бъдат наречени глупаци. Фактите, на които се опират, макар и да не дават неоспорими доказателства, но все пак дават достатъчно сериозни данни, косвено (!) потвърждаващи въпросната вяра.

    Но защо атеистът да може да бъде безпристрастен, а човекът с идеалистичен (религиозен) мироглед – да не може? Та атеизмът всъщност е също такава религия, както всички други! Той не е „НАД религиите“, както смехотворно се опитва да се самовъзвеличи… А е просто ЕДНА ОТ ТЯХ. И то, даже най-смешната и най-жалката. Защото атеизмът също няма категорични доказателства за своите „опорни точки“. Точно както и другите религии. Той също почива на едната вяра и при това вяра съвсем гола, абсолютно безпочвена.

    Именно вярата на атеиста е сляпа, защото е вяра на отрицанието. Това е вяра на примитивизма, вяра на изрЯзването, на отхвърлянето на всичко, което не може да обясни. Ето защо атеизмът няма никакви, даже и косвени данни за своите твърдения!

    Иначе казано – вярващият вярва, че в тъмната стая има черна котка. Да, наистина, той не може да го докаже, но поне чува мяукане в мрака и от това си прави съвсем логичен извод. Докато атеистът също чува мяукането, но въпреки това твърди, че черна котка в стаята НЯМА. И той също не може да го докаже. Но при това той пренебрегва даже косвените сигнали, или пък ги отрича. В краен случай, ако го притиснеш до стената се съгласява, че наистина чува „нещо като мяукане“, но предпочита да каже, че може би има халюцинации… или пък, че нещо друго, „неизвестно засега“, издава странните звуци. Нещо, което все още не е успял да „изучи“ (да хване в ръцете си). Но то „със сигурност НЕ Е котка“!!! Не е котка – и толкоз!!!…
    Знаеш ли, при това положение, аз все пак бих се доверил на идеалиста, а не на атеиста…

    А, и между другото, като говорим за „факти“… Торинската плащеница не е фалшификат. Учените-атеисти просто не могат да докажат еднозначно какво държат в ръцете си. И много ясно – ако е предмет, преминал през свръхестествено въздействие, то той няма как да се подчинява на някакви разумни („научни“) закономерности. Например, понеже „учените“ атеисти априори не могат да допуснат свръхестествена намеса, те не могат да се съгласят, че след хиляди години по плащаницата е могла да се запази кръв с неразпаднал се хемоглобин. Затова те казват, че пред тях е налице… червена боя. Съдържаща железни окиси. Ето, значи, пред нас имаме готов „фалшификат“…
    Но ако е имало свръхестествена намеса? Ако пред очите им действително има неразпаднала се кръв? То тогава всичко си идва на мястото… Не е боя, значи, а е кръв. И то, свръхестествена кръв.

    Но просто няма как да ВЯРВАШ в нещо и да си обективен. Ето, тук наистина си прав! Ето, за това говоря и аз! Да, прав си – няма как да си сляпо вярващ и да си обективен. Следователно, няма как да си атеист и да изтълкуваш вярно едно свръхестествено явление.

    Драги, ако такива са ти фактите… никога няма да ме спечелиш на твоя страна.

  • „Истината е някъде там!“,

   както е казал … агент Мълдър на агент Скъли, след което бръкнал в джоба на шлифера за семки печен слънчоглед и започнал да го чопли. 🙂

   Има и нещо друго ( мисля, че са го казали римляните или евреите ( 😉 ) в Римската империя:

   „Можеш да лъжеш всички хора за кратко и един човек вечно, но не можеш да лъжеш всички вечно.“

   Като добавим и мнението на т.нар. „ултраортодоксални евреи“ от http://www.nkusa.org , че в „петокнижието“ ( стария завет ) има отговор за всичко, какво да се добави? 🙂

   Много често го пиша по различни форуми, че има разлика между божественото и религията. Освен това, всяка религия, може да се използва, като инструмент за търсене на връзка с божественото за отделен индивид, но и всяка религия ( поне известните ми ) се превръща в политическа доктрина рано или късно. 😦

   Християнството, като „мироглед“ не е толкова лошо, макар ( погледнато от „моята камбанария“ ) е малко проповядващо „овчедушие“, малко проповядва „робско мислене“. 😦
   Освен това, „РИЦАРЮ“ горещо ти препоръчвам да гледаш филма на NATIONAL GEOGRAPHIC
   „Ancient.X.Files.Sword.In.The.Stone“, по-точно обърни внимание на частта за Орфей.

   Препоръчвам ти да се запознаеш и с това: http://www.zarathushtra.com/

   Не да ставаш последовател на тази религия, като покойния вече Фреди Меркюри, но да се запознаеш. ( Не забравяй, че тази религия е все още жива и е обявена от ЮНЕСКО за „културно наследство на човечеството“. 🙂 Не е някаква „дяволска секта, както се изрази при един наш разговор едно малко младо салафитче. )

   С разказаното в тази статия, която ти наричаш анализ, за египетската аналогия в християнството и двата други източника, които ти препоръчвам, струва ми се, че ще си изясниш позицията, „доктрината“ на есеите, чийто последовател е бил Христос преди смъртта си. ( ако е действителна историческа личност, а не мит. ) Все пак, никой не може да е последовател на религия, носеща неговото име приживе, нали? 🙂

   Освен това, и трите семитски религии са на основата на шумерския религиозен епос. 😦 Ако го отречеш, няма да звучиш сериозно, а средновековно-фанатично.

   Друг момент:

   1) „[6:1] Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери,
   [6:2] тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше.
   [6:3] И рече Господ (Бог): няма Моят Дух да бъде вечно занемарван от (тия) човеци, защото са плът; нека дните им бъдат сто и двайсет години.
   [6:4] В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци. “ http://dveri.bg/bible/oldtest.bg/1.htm

   2) Направи си справка с древноелинския епос, колко „богове“ и „богини“ са слизали при хората и са имали деца от тях. Прекалено е дълго, за да ти давам конкретен пример.

   Още нещо интересно:

   Шаманизма е „религия“, която се обръща към духовете, които са навсякъде и във всичко.
   ( Предполагам, че си наясно, че шаманизмът не е обикновено магьосничестово. )

   Никоя от трите семитски религии не го опровергава това. Предполагам, че ще си намериш цитат от стария завет, където юдейския цар, затваря едни лоши духове в делви. 🙂 ( От тук и основата за приказката за Аладин. 😉 )

   Ако не ми вярваш за духовете, при следващото си посещение в християнски храм, попитай дежурния свещеник. 🙂

   „ИСТИНАТА Е НЯКЪДЕ ТАМ!“ – колкото и да ми е смешно, да цитирам „чоплещия семки“. 🙂

   Следваш ли сляпо една доктрина или религия, все едно да те води сляп в мрака.

   Богът-създател ( както и да е наречен в различните религии ) е сътворил човека по свой образ и подобие и му е дал свободна воля. Ползвай божественото в себе си и свободната си воля, за да потърсиш истината. Може пък, ти да си този, който да я намери в нейната цялост и да я споделиш с нас, които се мъчим да я намерим и ни убягва да го направим. 🙂

   Недей да наричаш всеки, който не е 100% последовател на твоите религиозни възгледи АТЕИСТ. 🙂

   Недей да забравяш, че на шестия ден е създаден ЧОВЕКА, а не някой конкретен религиозен последовател. 🙂

   „ИСТИНАТА Е НЯКЪДЕ ТАМ!!!“ 🙂

 8. Това са глупостите на Дейвид Айк. Вие сте недочели по някои теми.
  П.С. И не търпите различно мнение.

 9. Най- полезната статия която може да се прочете тук, поне лично за мен. Не мога да повярвам, че някой казва тези неща в прав текст. Преди 2-3 дни се бях замисли над точно тези неща, и сега все едно чета мислите си. Добър синхрон 🙂

 10. Не заблуждавайте хората а наистина проучи внимателно митовете за Хорос, Митра и т.н. всяко едно писмено сведение за тези божества е намерено много след рождество Христово. С цел да се обезцени Спасителя на човечеството. Ако синаправите елементарен труд да почетете малко ще знаете, че и Мойсей и Христос са били против лихварството, така, че това ,че евреите са забогатели от лихварство благодарение на християнството е толкова глупава констатация,че чак трябва да те е срам, че се излагаш с такива малоумни драсканици.

  • Не пиши глупости Моше! Древните египетски божества са изобразени по стените на каменни структури на възраст от по хиляди години преди Христа. За да ти го преведа на български език – Хорус е съществувал отпреди повече от 10 000 години, докато Исус е на около 2014 години. Колкото и да си правиш усилия да се самозаблуждаваш и да се опитваш да заблуждаваш хората – НЕ МОЖЕШ ДА ПРОМЕНИШ РЕАЛНОСТТА !!!

   • … Древните египетски богове са изобразени по стените, доста преди да бъде изгонен „робския народ“ от Египет, нали? 😉

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.