Еврейски Манифест: Европейски избори 2014

Предоставяме на вашето внимание следния текст (манифест), публикуван в ционисткия Световен Еврейски Конгрес преди няколко месеца.
Публикуваме го в превод от английски без никакви коментари от наша страна.

2014 Европейски Парламент


Въведение

Европейските Парламентарни Избори ще се проведат на 22. 05. 2014 год. в Обединеното кралство. Тези избори са важни. 50% от създадените закони в ЕС, са приети във Великобритания. ЕС контролира годишен бюджет от около €150 млн. (или £125 млн.).
Този манифест е насочен към информиране на съществуващите и бъдещите членове на Европейския парламент (ЕП) за еврейските интереси и притеснения.
Управителният съвет на депутатите се надява, че манифеста ще даде възможност на нашите избрани представители да разберат и защитят тези причини. Някои от тях са живи теми, докато други са въпроси, които потенциално биха могли да възникнат. Във всеки раздел манифеста очертава смели ангажименти, които апелативните депутати биха искали да видят от членовете на Европейския парламент, които са обобщени по-долу.

Резюме: Ключови Еврейски Стремежи в Европа.

Ние искаме нашите евродепутати и бъдещите членове на Европейския парламент да се ангажират със следното:

  1. Религиозната свобода на евродепутатите трябва да бъде защитавана в ЕС и по света.

Евродепутатите трябва да насърчават зачитането на културните различия, включително разумно приобщаване индивидуалните права да се носят религиозни символи, да се спазват религиозни фестивали и Еврейският Шабат. Евродепутатите трябва да защитават правото на евреите да практикуват „Shechita“ (ритуалното клане на животни за храна). Евродепутатите не трябва да заклеймяват религиозни или други малцинства чрез етикетиране. Ако действително изборът на потребителите е желан, всички методи на клане, следва да бъдат етикетирани. Евродепутатите трябва да защитават правото на евреите да се практикува обрязването. Евродепутатите трябва да допринасят за каузата на правата на човека в целия свят. Евродепутатите трябва да подкрепят ЕС и държавите-членки при признаването на многообразието на различните вероизповедания в рамките на юдаизма, изготвяне на експертен съвет, когато е необходимо.

  1. Екстремизма, расизма и антисемитизма в Европа

Евродепутатите трябва да бъдат бдителни за екстремизма, расизма и антисемитизма в Европа. Членовете трябва да подкрепят координацията между държавите-членки, да предотвратяват и преследват престъпленията от омраза и актове на тероризъм. Евродепутатите трябва да действат относно констатациите от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA доклад), включително безрезервно да осъждат антисемитизма във всичките му форми и предизвикателни държави-членки, които не се занимават и следят антисемитизма. Евродепутатите трябва да осигурят адекватна помощ и финансиране на европейските институции като FRA на ЕС, като се гарантира, че тя е в състояние да провежда своето проучване на еврейските преживявания и възприятия на антисемитизъм в ЕС на всеки пет години, както е планирано. Евродепутатите трябва да бъдат особено предпазливи от повишения риск на антисемитизъм по време на конфликти в Близкия изток. Евродепутатите трябва да са живи, за да мразят както е изразено в новите социални медии. Евродепутатите трябва да помагат за осигуряването на предвидената помощ на трета страна, докладване на органите и на агенциите за сигурност, че се наблюдават и защитават уязвимите групи, включително и на еврейската общност. Евродепутатите трябва да подкрепят инициативи, които насърчават диалога и разбирателството между различните групи в обществото, за да се предотврати напрежението и насърчаване на сътрудничеството.

  1. Позиция – Холокост въпроси.

Евродепутатите трябва да предоставят своята подкрепа за образованието за Холокоста, възпоменанието и изследванията му. Евродепутати и бъдещите евродепутати трябва да отделят време, за да покажат солидарност с всички жертви на нацисткото преследване. Включително на евреи, роми, хомосексуалисти, хора с увреждания и политически противници на нацизма. Евродепутатите трябва да използват моралния авторитет на своята позиция, за да призоват за по-точно и бързо приключване на въпроса за реституцията в цяла Европа и да притискат институциите на Европейския съюз да направят същото. Евродепутатите трябва да оспорват своите европейски колеги по тези разкази, които се стремят да сведат до минимум или омаловажават Холокоста. Евродепутатите трябва да подкрепят инициативи, за намерени необозначени гробове, включително да помага за отключването на евро финанси и работа с колеги евродепутати от други страни, за да се преодолеят някои от бюрократичните и политически пречки пред тази работа.

  1. ЕС с израелските отношения

Евродепутатите трябва да насърчават мира, сигурността, просперитета и равенството за Израел и неговите съседи. Евродепутатите трябва да мобилизират структурите на ЕС за насърчаване на мира в Близкия изток, както на лидерско ниво така и при обикновените хора. Евродепутатите трябва да се противопоставят на бойкотите към Израел, които са за разногласия и стимулират отрицателните структури срещу мира. Евродепутатите трябва да са наясно с уникално сложните заплахи за сигурността на Израел и следва да насърчават институциите на ЕС, за да се вземат предвид тези заплахи. Членовете да повдигат опасения за ядрената програма на Иран, иранското финансиране на международния тероризъм, и за правата на човека с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност. Евродепутатите трябва да действат за забрана на Хизбула в неговата цялост, да навреди на способностите им за нападения в Европа, Близкият изток и по целия свят. Евродепутатите трябва да отказват на срещи с политици на Хамас, длъжностни лица или поддръжници, докато движението не признае Израел; съгласие да се спазват предишните споразумения; въздържане от терористични атаки. Евродепутатите трябва да подкрепят и подхранват разрастващата се търговия между Израел и Европейския съюз. Евродепутатите трябва да бъдат конструктивни партньори в преследването на по-голяма интеграция и равенство в Израел, като предлагат финансова и политическа подкрепа за инициативи, насочени към арабско-еврейското съвместно съществуване, помагат да се подкрепят проекти, които дават възможност и напредък в позицията на арабските граждани в рамките на израелското общество. Евродепутатите трябва да уведомят Върховния Представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, за да гарантира, че международните институции като UNHRC действа за почтеност и няма да има прекомерно съсредоточаване върху Израел.

1. Религиозни свободи

По силата на член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕСПЧ) всеки човек има правото „на свобода на мисълта, съвестта и религията.“ Ключов аспект на манифеста е зачитането на личната религия – може да включва религиозни актове, специфични обичаи и заповеди, използването на ритуални предмети, символи, както и спазването на религиозните празници и на еврейската събота.

Ангажимент: Евродепутатите трябва да защитават религиозната свобода в Европейския съюз и по света.

1.1   Религиозни

Спазвания на работното място и публичната сфера: Носенето на религиозни дрехи и символи са важен израз на идентичност и връзка към религиозната вяра. Примери в еврейската общност може да се включи покрита глава (включително kippah (шапка на темето) , tzitzit (облекло на ресни), или бижута (като колиета), който изповядва религиозно-културни образи като звездата на Давид. Много други религиозни общности имат сходни изисквания за обличане. Където има, не е някаква основателна причина – като нарушение на правата на другите, или някаква очевидна заплаха за безопасността – важно е, че на хората от различни религии ще им бъде позволено да изповядват своите убеждения. Настаняването и уважението към различните следва да бъде основен аспект на Европейския съюз, както са го правили различните народи и култури заедно. Правото на свобода на религиозно изразяване бе подчертано решението на Европейския съд по правата на човека през януари от 2013 г. в „Eweida“ визирайки случай в Обединеното кралство. „Ms Eweida“ е била уволнена от Британските аеролинии, когато е отказала да махне или покрие разпятие – колие, показващо християнската и вяра. Съдът се произнесе срещу Обединеното кралство на основание, чийто закони не са предоставили достатъчна защита на правата на „Eweida“.

Ангажимент: Евродепутатите трябва да насърчават култура на зачитане на многообразието, включително на разумно спазване правата на физическите лица да носят религиозни символи, да спазват религиозни фестивали и еврейския Шабат.

1.2   Shechita – Ритуално клане на животни за храна

„Shechita“ е еврейски религиозен метод за клане на животни за храна. Вярващите евреи могат да ядат само месо заклано по метода Shechita. Практиката е ключов аспект на ежедневието на евреите. Shechita е процес, който се основава на библейските заповеди дадени на еврейския народ, който забранява жестокостта към животни. Например, еврейския закон забранява убиването на животни за спорт. Еврейския закон не позволява клането на животни за храна, клането се извършва според строги религиозни норми. Помещението, където се извършва религиозния ритуал гарантира, че животното има бърза смърт с възможно най-малко болка, доколкото е възможно. Всяко индивидуално клане, което не отговаря на високите изисквания за стандарти, ще направи животното не-кашер и е забранено за вярващите евреи. Методът на „Shechita“ се извършва от специално обучен професионалист, известен като „Shochet“ (множествено число : shochetim), който е обучен в законите на „Shechita“, патология и животинска анатомия. В Обединеното кралство „Shochet“ се регулира от „Равинска Комисия за лицензиране на Shochetim“ и трябва да притежава лицензирана фотокарта от Агенцията за хранителни стандарти. Има от време на време движения в някои европейски страни, ограничаващи или забраняващи ритуалното клане. Казваме на евродепутатите да бъдат бдителни към подобни действия и да помогнат на еврейската общност да изгради мостове със съответните органи, за да се насърчи разбирането за този ключов аспект от еврейския живот. Един от ключовите въпроси на еврейската общност в Европа е кампанията да се поставя етикет „Shechita“ на продуктите. Тази кампания се провежда под прикритието на избор на потребителите; обаче не е ясно защо „Shechita“ и „Halal“ месото трябва да се откроява, особено като предварителното зашеметяване (Shechita забранява), често има болезнени усложнения за животните, преценено е че около 10% от животните са неправилно зашеметени. Някои евродепутати подкрепят етикетирането, защото те наистина искат да се даде възможност за избор на потребителите. Ние ще очакваме от тях да потвърдят, че всички методи за клане следва да бъдат окачествени, защото те наистина искат потребителя да има избор. Ние ще очакваме от тях да потвърдят, че всички методи за клане на животни трябва да бъдат окачествени, а не просто отделени. По този начин се заклеймяват практиките на религиозните малцинства.

Ангажимент: Депутатите трябва да защитават правото на евреите да практикуват „Shechita“ (ритуалното клане на животни за храна).

Ангажимент: Депутатите не трябва да заклеймяват религиозни или други малцинства чрез етикетиране. Ако това наистина е желаният избор на потребителите, всички методи на клане следва да бъдат етикетирани. За допълнителна информация относно „Shechita“, моля вижте уебсайта на „Shechita“. UK: http://www.shechitauk.org/

1.3   Права на човека

Правата на човека са основен принцип на еврейската вяра. От Библията насам, многобройни текстове говорят за важността на грижите за другите и да отстояват правата си. Битие 1:27 ни казва, че всички хора са създадени „по образа на Бога“. Ако всички хора са създадени по „образ на Бога“, от това следва, че всички човешки същества са равни, вродено достойнство, което трябва да бъде уважавано. Нарушаване правата на човека продължава да се случва в цяла Европа и по света, и еврейската общност настоятелно призовава ЕС да продължи решаването на тези въпроси. Ролята на еврейските мислители, оформен от библейските етики и опита на еврейския народ, е била от решаващо значение за развитието на човешките права. Всъщност, Рене Касин, един от основните автори на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., беше открито и дълбоко повлиян от етичната рамка на еврейския си произход, както и неотдавнашният опит на Холокоста към евреите и др. Във Великобритания еврейска неправителствена организация, наречена Рене Касин, е организация, която продължава да артикулира еврейските проблеми с човешките права. Еврейската общност приветства ЕС за действията, които е предприел, за да насърчава и защитава човешките права. Ние призоваваме ЕС да продължи да се стреми да защитава правата на човека в и извън неговите граници. За да дадем няколко примера за проблеми с човешките права, които се отнасят по-специално до евреи:

• евреи и роми са били преследвани заедно по време на Втората световна война и продължават да се сблъскват със злоупотреба от екстремисти, особено в Унгария. Преследването на ромите трябва да бъде решено спешно.

• Евреи са били принудени да потърсят убежище от преследване на няколко пъти през цялата си история, и следователно имат специален интерес към насърчаване и защита на човешките права на лицата търсещи убежище. Правителствата трябва да се придържат към международните си задължения към това уязвимо малцинство.

• Всяка година, евреите по целия свят почитат опита за робството през празника Пасха. Въпреки това, трагично робството няма препратка към миналото. Модерното робство, включително трафика на хора, продължава и трябва да бъде спряно.

• Нарушенията на човешките права в конфликтни ситуации, които са в ход в Сирия и Судан, са въпрос на сериозно безпокойство. Те трябва да бъдат наблюдавани и спрени.

Ангажимент: Депутатите трябва да допринесат за каузата на правата на човека в целия свят. За допълнителна информация относно Рене Касин и нейните проекти, моля, посетете: http://www.renecassin.org/

1.4   Многообразието в еврейските общности

Юдаизмът никога не е бил монолитен и еврейската общност се гордее със своето разнообразие. Членовете на общността обхващат напълно светски, привидни групи или вероизповедания, деноминиращи се помежду си.. Управителният съвет на британските еврейски депутати представлява целия спектър на британските евреи. Разнообразието в рамките на еврейската общност може да е затруднение за правителства, политици и институциите да се ориентират. Този проблем е по-остър в държави, които имат система за „църковен данък“ – при който част от членския внос на гражданите отива в религиозна организация по техен избор. Може да е проблематично, там където правителствата са изправени пред трудна задача за определяне на еврейските движения да са признати (или не) официално. Това може да има неблагоприятен ефект върху части от обществото, следователно техните движения се считат за непризнати. Едно скорошно решение, с което унгарското правителство оттегля официалното признаване на Прогресивната еврейска общност в страната, е било предмет на обжалване в Европейския съд по правата на човека, заедно с подобно засегнати малцинствените групи от други вероизповедания. Подобни въпроси е имало и в Германия в миналото. Ние препоръчваме , организациите обединяващи евреи, които не симпатизират на определени деноминации да проведат консултации за определяне автентични движения в рамките на юдаизма. Като мултиденоминационна централно координираща организация. Управителният съвет на депутатите е в добра позиция да консултира по този въпрос.

Ангажимент: Депутатите трябва да подкрепят ЕС и държавите-членки при признаването на многообразието на различните вероизповедания в рамките на юдаизма, изготвяне на експертен съвет, когато е необходимо.

2. Екстремизъм, расизъм и антисемитизъм в Европа


2.1 Екстремизъм и расизъм в Европа

Ние сме много обезпокоени от надигането на екстремистки движения и политически партии в Европа, особено в Унгария, Гърция, Франция и Швеция. Мотивациите зад тези групи варират, и включват притеснения заради имиграцията, етническото многообразие и международните конфликти – включително и Израло-Палестинския конфликт – но се представят в множество форми включително и в реч на омразата, расистки посегателства, вандализъм и насилие. Евреите са единствените мишени на тези атаки и нашето притеснение е в по-широки граници. Мюсюлманите са в специалния фокус на някои крайно-десни групи в Западна Европа и Скандинавия, докато ромите са главните мишени за крайно-десните в Източна и Централна Европа. Имигрантите от всички видове също са мишена на тези групи. Също така ислямисткият екстремизъм е заплаха за голяма част от европейското общество. Заплахата от тероризъм в стил Ал Кайда притеснява много държави, особено в Западна Европа.

Ангажимент: Депутатите в Европейския Парламент трябва да бдят за наличието на екстремизъм, расизъм и антисемитизъм в Европа.

Ангажимент: Депутатите в Европейския Парламент трябва да подпомагат координацията между страните-членки за преследване на престъпленията от омраза и терористични актове.

2.2 Антисемитизъм в Европа.

През Ноември 2013 Европейската Агенция за Фундаментални Права (FRA) публикува резултатите от проучването си на опита на евреите и усещането им за антисемитизъм в Европейския Съюз. Резултатите са много обезпокоителни. Из цяла Европа, 66% от евреите са усетили антисемитизма като „много голям”, или „голям” проблем в техните държави. 76% вярват, че ситуацията се е влошила през последните 5 години. В предходната на проучването година, 26% от отговорилите са претърпели един или повече инциденти, вербални обиди или заплашително поведение. 27% заявяват, че избягват определени райони в техните квартали, защото не се чувстват в безопасност, докато 38% избягват публичното носене на символи, от които могат да ги разпознаят като евреи. 33% се плашат, че могат да станат жертва на физическо нападение през следващите 12 месеца.
Респондентите посочват 4 основни източника на враждебност. Две от големите разпознаваеми групи са хора с „леви политически убеждения” и хора с „Мюсюлмански екстремистки възгледи” в Белгия, Франция, Швеция и Обединеното Кралство, тези групи са почти два пъти повече от следващата група на хора с „десни политически възгледи”, въпреки че това е източника на повечето враждебност в Унгария и Латвия. Хората със „Християнски екстремистки възгледи” са отговорни за голям % от инцидентите в Италия, Унгария и Франция.

FRA обобщи резултатите от изследването си:

„Според данните събрани от FRA за проучването, антисемитски инциденти има във всички държави-членки на ЕС, в които е проведено изследването. Евреите в Унгария са били мишена на голям брой агресивни инциденти. В Малмьо – Швеция, серия от атаки прераснаха в бомбардиране на еврейският обществен център. В март 2012 трагични убийства в еврейското училище в Тулуза – Франция са шокирали публичното мнение.”

FRA казва, че се надява да издава доклади на всеки 5 години, които да дадат на правителствата и институциите надеждна и сравнима информация. Въпреки това, притеснението е че няма да има достатъчно финансиране за това.

Ангажимент: Депутатите в Европейския Парламент трябва да действат според притеснителните данни в рапорта на FRA, включително и с безрезервното заклеймяване на антисемитизма във всичките му форми и да предизвикат всички държави-членки, които не вземат мерки в борбата с антисемитизма.

Ангажимент: Депутатите в Европейския Парламент трябва да подсигурят адекватно финансиране на FRA, осигурявайки им възможността да провеждат адекватни изследвания на Еврейския опит и наблюдения на антисемитизма в ЕС, всеки пет години, както е планирано.

2.3. Антисемитизъм в Обединеното Кралство.

Тръстът за Обществена Сигурност (CST) на Великобритания работи близко с полицията за да наблюдава антисемитизма и предпазва еврейските общности от него. Той предоставя остри и уважителни доклади за нивата на антисемитизъм. Последният доклад за антисемитските инциденти на CST покриващ периода Януари-Юни 2013 г., отбелязва 219 антисемитски инциденти за 6 месеца, представящи 30% спад в антисемитските инциденти в Обединеното Кралство в съотношение със същия период на 2012 г. Погледнато в дълбочина, се наблюдава средно намаление от данните от 2009 г., особено заради липсата на събития-катализатори които са се случили през този период. Още по-дългосрочния тренд обаче показва по-високи годишни стойности от тези отпреди 10-15 години.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че фигурите от 2009 година преставят исторически връх, с 931 инцидента. Много от които са свързани с крайна враждебност към евреите вследствие на конфликта в Газа по-рано през годината. Когато сраженията в Израел и Палестинските територи се ожесточат има забележимо покачване на антисемитиски( антиеврейски) прояви и остава потенцяла за рязкото им покачване вследсвие на развитията в Близкия Изток. Допълнителена подкрепа срещу антисемитизма в тези времена е от особено значение. С разстежа на социалните медии, антисемитизма намира нови форми на изразяване и това трябва да бъде наблюдавано и контрирано ( противодействано).

Цялостното намаляване на антисемитиски прояви не трябва да води до отпускане. Еврейската общност е изправена пред редица заплахи, включително от ислямски екстремизъм и крайната десница. Случаите на насилие и сплашване продължават, както и легитимни терористични заплахи насочени към хора и институции на Еврейската общност.

Смъртоносната атака от 2012 година на Еврейско училище в Тулуза показва че все още има хора с намеренията и способностите да убиват Евреи заради тяхната религия. Преносима компютърна памет (Флашка) намерена върху тялото на Фазул Абдула Мохамед, ръководителя на атентата от 1998 г. срещу Американското Посолство в Найроби и Дар Ес-Салам показва че той и тези близки до него са планирали атентати срещу еврейската общност в Лондон. Поради тази причина , Еврейските синагоги и училища спазват строга охрана и изисква допълнителна подкрепа и бдителност.

Ангажимент: Членовете на Европейският Парламент (евро депутатите) трябва да са особено предпазливи от риска за повишен антисемитизъм във времена на сериозен конфликт в Близкия Изток.

Ангажимент: Евродепутатите трябва да са живи за да мразят както е изразено в социалните мрежи ( има някаква грешка в написаното защото няма смисъл. според мен иска да се каже че Евродепутати трябва да контрират омразата към евреите която се изразява в социалните мрежи.)

Ангажимент: Евродепутатите трябва да осигурят подкрепа за за външни одитори и агенции за сигурност, които наблюдават и пазят нараними групи, включително Еврейската общност.

„The United Kingdom’s Community Security Trust“ (Тръстът за сигурност на общноста на Обединеното Кралство) е прекрасен пример за този вид работа.

2.4 Насърчаване на Добри Взаимоотношения между Общностите.

Насърчаването на добри взаимоотношения между общностите е начин активно да се предотвратява напрежението произтичащо от расизъм и насилие. Трябва да се направат стъпки към образоването на хора от различни вяри по Юдеизъм и Еврейските хора. Активни усилия трябва да бъдат направени в развитието на между верски взаимоотношения за да предпази от напрежение и поощри коопрерацията ( между религиите). Обединеното Кралство има много програми които демонстрират тънкостите по постигането на тези цели и дават пример за тази работа. Уебстраницата на Между Верската Мрежа за Обединеното Кралство (Inter Faith

Network for the United Kingdom) предоставя полезна директория (насока) .

Ангажимент: Депутатите трябва да подкрепят инициативи за подкрепа на диалог и разбиране между различните групи в обществото. С цел предпазване от напрежение и да насърчава коопериране.

За повече информацията , моля вижте:

Агенция на ЕС за основните права: http://www.fra.europe.eu

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността: http://www.coe.int/ecri

Тръста за сигурност на Общността : http://www.thecst.org.uk

Между Верската Мрежа за Обединеното Кралство : http://www.interfaith.org.uk

3. Проблеми на След Холокоста

 

3.1 Възпоменание и Образование за Холокоста

От 2005 г. ЕС официално отбелязва деня на Холокоста (Holocaust Memorial Day) на 27 януари всяка година. На същия ден се чества в Обединеното Кралство.

В ера в която има все по малко оцелели, които могат да разкажат техните истории, е важно за европейските училища да образоват на темата Холокост. Тела като Медународен Алианса за Възпоменание на Холокоста, Тръст за честванедена на Холокоста, Холокост Образователен Тръст, Яд Вашем, Анне Франк Тръст, Йом Хашоах ОК и Холокост Център са много заслужаващи за подкрепа.

Ангажимент: Евродепутатите трябва да дадът своята подкрепа за Холокост образование, отбелязване и изследвания

Ангажимент: Евродепутатите и кандидатите за Евродепутати трябва да отделят време и демонстрират солидарност( подкрепа) с всички жертви на Наци преследванията. Влючително Евреи, Роми (цигани), Хомосексуалисти, хора с увреждания и политически опоненти на Нацизма.

3.2 Възстановяване

По време на Холокоста , Нацизма е използвал държавния апарат за да конфискува Еврейска собственост. Включително частна собственост като домове, изкуство и бижута.Както и общностнна инфраструктура като синагоги и гробища. До ден днешен много от тях не са върнати и остават в ръцете на днешните държави. За съжаление, много от оцелелите Холокоста сега живеят в крайна бедност и връщането

на тяхната собственост може да им даде по-добро качество на живот в техните крайни години, и наследството което прехвърлят на техните потомци.

През 2009, 47 държави (включително всички 28 членове на ЕС) направиха така известната Терезин Декларация, където поеха отговорност да забързат връщането на частна и общностнна собственост на оцелелите от Холокоста и техните наследници. На следващата година , 43 държави подкрепиха насоки (инструкции) и най добри практики за връщането на, или обещетението за , конфискуваната собственост. На следващата конференция в Прага 2012 г, стана ясно че много държави не са на правилния път, и в много случаи ситуацията се е дори забавила.

В Хърватска и Латвия, съответното законодателство е забавено. В Румъния процеса на предявяване и плащане е изключително бавен. В Унгария, дискусиите продължават за собственостти на хора които нямат наследници и непотърсени собствености, които са били притежавани от евреи. Полша има една от най-лошите истории на реституция на частна собственост. Отказала се е от някои поети ангажименти от 2009 Терзин Конференция и е единствента от 47 държави които не изпрати представител на 2012 Прага Конференция.

Голямата несправедливост на тези забавания и реституционални плащания означават че някой жертви на Холокоста ще починат без да видят своята собственост върната.

Ангажименти: Евродепутатите трябва да изпозват моралният авторитет на тяхната позиция за да изискват справедлив и бърз завършек на проблема с реституцията в цяла Европа и да натиснат институциите на ЕС да направат същото.

За повече информация на прогреса на отделните държави, моля обърнете се към уебстраницата на Световната Еврейска Реституционна Организация на http://www.wjro.org.il

Асоциацията на еврейските бежанци осигурява социално-битови услуги на еврейските жертви на нацисткия преследване във Великобритания. Неговата уеб сайт е http://www.ajr.org.uk

3.3 Преразглеждане на Холокоста

Отричането на Холокоста и преразглеждането му е крайно отвращаващо, но продължава. Особено в контекства на противопоствяне на Израел. Много публичен пример беше риториката на бившия президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад, който дори организира двудневна конференция през 2006 г. Тази Конференция беше посетена от Нео-Наци групи и Ку Клукс Клан за да поставят Холокоста под въпрос. Сегашният Върховен Лидер на Иран Айотола Кхамени също в миналото е поставял под въпрос достоверността и степента на Холокоста. Евродепутатите трябва да продължат да изразяват своето отвращение от такова поведение, когато се случи.

В Европа, Декларацията от 2008г в Прага прочини безпокойство сред много Еврейски общности чрез обединяването на престъпленията на Съветския Комунизъм и Нациския Режим. Тревогата тука е че някои държави се опитаха да рефлектират вниманието от тяхното съучастие на техните военни правителства от Холокоста .Използвайки това като циничен опит да избегнат отговорност за компенсации на Еврейските жертви. Престъпленията които Комунистическите правителства са направили срещу тяхните народи трябва да бъдат разследвани и виновните осъждани, но е важно държавите да признаят своята роля в Холокоста и да не се опитват да отхвърлят един много затруднен период в тяхната история като се споменава какво е станало по време на Комунизма.

Понякога се изтъква че много водещи комунисти са били Евреи вследсвие на което Евреите като цяло са съучастници в престъпленията на Комунистите. Обосновката продължава че като съучастници Евреите не заслужават симпатия или компенсация за това което са страдали по време на Холокоста. Но факта че някои евреи са били водещи комунисти не остава Евреите – като корпоративна еденица– с богатството на покорени хора по същия начин като изземването от Нациския режим на еврейска собственост която остава в ръцете на някой държави.

Ангажимент: Евродепутатите трябва да оспори техните Европейски колеги който се опитват да омаломажат Холокоста.

3.4 Немаркирани Гробове

Един от най-належащите инициативи в моментаса търсенето на немаркирани гробове на жертви на Холокоста. В цяла Европа, Нациският Режим и техните съучастници са убили 2.5 милиона от техните жертви в масови екзекуции, заравайки много от жертвите в масови гробове, мого от които не са маркирани. Да се намерат тези гробове за да дадем на тези жертви превилно прогребение е „съзтезание с времето“. Да се вземат свителства от местните възрастни хора , които може да имат информация за тези места и убиства преди поколението което знае от първа ръка какво е станало не е починало напълно. Организации като Яхад-ин Унум извършват невероятна работа по намирането на тези гробища.

Моле вижте тяхната уебстраница. за повече информация. http://www.yahadinum.org

Ангажимент:Евродепутатите трябва да подкрепят инциативи за да намерят немаркирани гробове, включително да помогнат да отключат финансиране от ЕС и да работят с Евродепутати от други държави за да преодолеят някои бюрократични и политически препядствия на тази работа.

4. ЕС-Израел Взаимоотношения

 

Еврейската общност в Обединеното Кралство има много силна връзка с Държават Израел. Изследване от 2010 г от Института за еврейски политически изследвания показа че 95% от Британските Евреи са посетили Израел и че 90% виждат Израел като потомствен родина на еврейския народ.

Широка цел на Британката Еврейска Общност е за мир, сигурност, просперитет и равенство за Израел и нейните съседи.

Ангажимент: Евродепутатите тряба да насърчават мир, сигурност, просперитет и равенство за Израел и нейните съседи.

4.1 Мир

Според горепосоченото изследване, Британската Еврейска Общност дават огромна подкрепа на идеята за две държави , като 78% подкрепят това като справедливо решение на Израело-Палестинският конфликт

ЕС безсъмнение има роля в асистиране в мирния процес. В Допълнение на осъществяване на дипломатически срещи на виско ниво, ЕС би могъл да предложи разнообразие от стимули, които да насърчават и двете страни да направят крачки за постигане на мир, включително пакети финансова инвестиция в Израел и Палестинските Територии, както и насърчаването на търговията между двете страни, изграждането на доверие и връзките между тях.В тази връзка, ние приветстваме изявлението от декември 2013 г. на 28 те външни министри на ЕС което гарантира че в случай на окончателно мирно споразумение, „ЕС ще предложи на Израел и бъдещата държава Палестина специалено привилегировано партньорство, включително по-голям достъп до Европейските пазари, по-близки културни и научни връзки, улесняване на търговията и инвестициите, както и насърчаване на бизнес към бизнес отношения. Засилен политически диалог и сътрудничество в сигурността също ще се предлага и за двете държави.Това предложение трябва да бъде засилено и подробно, за да даде на израелци и Палестинци допълнителни стимули, за да направят болезнените отстъпки, необходими за мир.В допълнение, ЕС следва да насърчава диалога и помиряването на местно ниво и чрез политическа и финансова подкрепа.Такива проекти подкрепая политическия климат, който да подпомага мирните преговори, но и правят по-вероятно, че споразумението може да бъде трайно.Освен това, Европейската комисия би могла да подкрепи обмена на студенти между ЕС, Израел и палестинските територии, като средство за изграждане на мостове и предлагане на „Европа“ като „безопасно място“ , където хората могат да говорят.

В този дух, ние призоваваме членовете на ЕП и бъдещите му членове да устоят на призивите за бойкот на Израел. По

природа, такива мерки обвиняват само едната страна на конфликта. Чрез тази стигматизация те увековечават само нея. Това от своя страна подтиква към непримиримост между двете страни. Освен това, Европа трябва да се разглежда като място за обединение и да не бъде допълнително разделяна.

Насоките, оповестени от Европейската комисия на 19 юли 2013 година искат да се изключат израелските селища от програмите на ЕС за финансиране. Въпреки това Израел е изразил загриженост, че

Европейският съюз по този начин на практика се опитва да диктува своите граници, докато от Осло и последващите споразумения предвиждат, че те трябва да бъдат решени чрез преговори за окончателния статут между израелците и палестинците.

Този тип действия нарушава мирния процес чрез увековечаването непреклонността на палестинската страна и може да доведе до палестинско ръководство, малко вероятно е да се направят отстъпки. Депутатите трябва да се противопоставят на финансирането от ЕС на неправителствени организации, които подкрепят кампанията или бойкотират активната кампания срещу политиката на ЕС за двудържавен мир.

Задължение: Депутатите трябва да мобилизират структурите на ЕС за насърчаване на мира в Близкия изток, както на ниво лидерство, така и на обикновените хора.

Задължение: Депутатите трябва да се противопоставят на бойкота на Израел, който води към разногласия и насърчава отрицателно структурата, която оборва мира.

4.2 Сигурност

Израел е от голямо стратегическо значение за Европейския съюз. Това е демократична държава, в която има свобода на религията и се зачитат правата на жените. Тя предлага стабилност като съюзник в един регион, характеризиращ се с политическа несигурност. Освен това, израелското военно и разузнавателно сътрудничество с членките от ЕС е от голяма взаимна изгода.

Задължение: Депутатите трябва да са наясно със сложните заплахи за сигурността на Израел, които подпомага ЕС и следва да насърчават институциите на ЕС, за да се вземат предвид тези заплахи.

4.2.1 Иран

Ядрената програма на Иран е все по-тясна бариера за пресичане на прага, необходим да се направят ядрени оръжия. 20% обогатен уран е критичната точка за всяко ядрено оръжие. След като това се постигне, е сравнително лесно да се достигне нивото на 90%, необходимо за ядрено оръжие. ЕС и САЩ насърчават санкциите срещу Иран.

Ние приветстваме постигнатия напредък в преговорите с Иран в края на 2013 година. Въпреки това, докато ние се надяваме, че новото Иранско правителство искрено се интересува от по-голямо спокойствие и сигурност в Близкия Изток, възникнаха някои текущи проблеми.

На първо място, ние се притесняваме, че санкциите твърде бързо биха могли да позволят на Иран отново да има възможност да произвежда ядрени оръжия, които биха застрашили безопасността на много страни в Близкия изток и по целия свят. Светът трябва много да внимава, за да се гарантира, че е налице отстъпление на иранската ядрена военна способност. Не трябва да се забравят годините на неспособност и объркване на иранските власти. Също така е от жизненоважно значение, че Иран знае, че има надеждна военна опция, за да сложи край на преследването на ядрени оръжия, ако дипломацията се провали.

На второ място, от решаващо значение е, че положителните стъпки относно ядрения въпрос не отвличат вниманието от другите важни теми.

Иран продължава да се въоръжава, да инвестира и овластява държавни и недържавни субекти, като например Сирия и Хизбула и да извършва действия на насилие срещу цивилни граждани. Световните сили трябва да предприемат решителни стъпки за предотвратяване финансирането на глобалния тероризъм и бруталните репресии на сирийския народ на Иран.

И накрая искаме да отбележим, че има доказателства, че положението с правата на хората в Иран се е влошило значително от някои мерки, тъй като Хасан Рухани бе избран за президент през юни. Например, имало е 367 екзекуции, считано от датата на избирането му до 25 ноември, което е средно над две държавни убийства всеки ден. Също така, бахаите са докладвали нарастващи нива на преследване, откакто президентът

Рухани е избран, докато християните, ЛГБТ и други малцинства продължават да страдат от репресии.

Международната общност не трябва да попада в капана на надеждата, а да се стреми към истински напредък. В допълнение към провеждането на отчет за ядрени обещания, Иран гарантира, че не може да превърне една цивилна програма във военна такава. Светът не трябва да изоставя иранците с нарушени човешките права, нито да разреши на Иран да продължи да нанася терор чрез пълномощници като Сирия или Хизбула.

Задължение: Депутатите трябва да повишат опасенията си за ядрената програма на Иран, нейното финансиране на международния тероризъм и правата на човека с върховен представител на Съюза по Въпросите на външните работи и политиката за сигурност.

4.2.2 Хизбула

През юли 2013 всички страни от ЕС забраниха военни флангове на подкрепяната от Иран терористична организация Хизбула. Това е важна стъпка за ограничаване обхвата на набиране на средства на организацията.

Хизбула започна атаки срещу европейски и еврейски цивилни граждани по целия свят и стана организация, загрижена за еврейската общност.

През 1994 г. Хизбула нападна еврейски център в Буенос Айрес, при което загинаха 85 души. Организацията стартира множество атаки срещу израелски цивилни граждани и е разширява своята дейност на европейска територия, убивайки шестима цивилни в автобус, в атентат в България през 2012 година. Налице е нарастващата загриженост, че Хизбула е използвалаевропейското двойно гражданство да напада евреи и израелци в Европа. Това е очевидно през 2013, когато шведско – ливанският гражданин, Хосам Талеб Якуб е осъден в европейския съд за атакуване на израелци и евреи в Кипър. По време на съдебното дело, той заяви: „Аз бях събрал само информация за евреите. Това е, което организацията Хизбула прави навсякъде.“

Като част от широкото сътрудничество в разузнаването между Израел и ЕС, Израел предоставя съществена информация на официални представители на ЕС като им дава възможност да наложат забраната.

Въпреки това, забраната за 2013 г. не включва политическото крило на Хизбула. Това е нашата надежда, че следващата стъпка е ЕС да приеме пълна забрана на организацията, включително и на онези части на Хизбула, които са ангажирани в политиката. Висши служители на Хизбула, включително и заместник-генералният секретар на Наим Куасем, открито признаха, че няма разлика в рамките на организацията и посочват, че „Хизбула има единно ръководство“.

Политическото крило съдейства на насилствената природа на Хизбула и за по-нататъшни действия в разрушаването, необходими за способността на тази организация да извършва терористични дейности. В момента, съюзници като САЩ и Канада напълно забраняват Хизбула и ние вярваме, че ЕС трябва да предприеме същите необходими стъпки.

Задължание: Депутатите трябва да съдействат за забрана на Хизбула като цяло и да се премахнат способностите за организиране на нападения в Европа, Близкия изток и по целия свят.

4.2.3 Хамас и палестинският тероризъм

Европейският съюз класифицира Хамас като терористична организация. Организацията е отговорна за самоубийствените атентати срещу цивилни и цели безразборен обстрел на израелското цивилно население.

ЕС и международната общност имат право да продължават да настояват Хамас да отговаря на основните стандарти преди да се преразгледа неговото премахване.

Първо, Хамас трябва да признае Израел. Второ, организацията трябва да се съгласи да се придържа към предишните споразумения, и трето, трябва да се въздържат от терористични атаки и да влязат в сериозни преговори с Израел. Тези искания са разумни и пропорционални.

Задължение: Депутатите трябва да отказват да срещат с Хамас политици, длъжностни лица или поддръжници, докато движението не признае Израел и е съгласно да се придържа към предишните споразумения и да се въздържа от терористични атаки.

4.3 Благоденствие

Израел е ключов търговски партньор на ЕС. Общият размер на търговията със стоки между ЕС и Израел възлиза на € 29.6 милиарда през 2012 г., включително € 17 билиона износ от ЕС и € 12.6 милиарда внос в ЕС от Израел. Великобритания е вторият по големина търговски партньор на Израел, след като двустранната търговия със САЩ се очаква да нарасне до 4.0 милиарда до 2015 година.

През 2012 г. бе постигнато споразумение за оценка на съответствие и прием на промишлени продукти ( ACAA ). Това е отличен пример за ползите от една отворена търговска политика между ЕС и Израел. ACAA съответно отвори фармацевтични пазари помежду си чрез премахване на няколко бариери, пречещи за навлизане на всеки пазар. Това води до намаляване на разходите за производство и дава възможност продуктите да навлязат бързо на пазара като значително подпомогнат потребителите.

Израел се позиционира като лидер в технологичния напредък, специално в хай-тек индустрията и в медицинските изследвания. Поради огромния принос на Израел в технологията и като ключов съюзник на Европейския съюз, страната е една от малкото, които не са членки на ЕС и не е поканена да вземе участие в програмата Хоризонт 2020. Този проект е на стойност € 80 милиарда и се развива в научните изследвани. Важно е, че Израел е сигурен партньор за такива проекти, така че може да допринесе за този жизненоважен сектор за ЕС. Освен сътрудничеството в тази сфера и голямата мрежа за търговия между ЕС и Израел, ще бъде от голяма полза за двете общества.

Задължение: Депутатите трябва да подкрепят разрастващата се търговия между Израел и Европейския съюз.

4.4 Равенство

Израел е разнообразно и плуралистично общество, което се стреми дагарантира равенство на всички свои граждани и като в много западни нации, интегрира различните сектори на население.

Пример за това е арабското население на Израел, което е 20% от страната. Според доклад, публикуван от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през януари 2010 г., 50 % от арабското население живее в бедност в сравнение с 20% от израелците като цяло, с разширяване социално-икономическите различия. Сложният въпрос за осигуряване успешното решаване на предизвикателствата пред бедуините изисква специално внимание.

Докладът от Комисията за междуетническите напрежения от 2003 г. подчерта спешната необходимост да се вземат две незабавни и дългосрочни коригиращи мерки за справяне със социално-икономическите различия и подобряване ситуацията на арабските граждани на Израел. Докладът описва това като „най-чувствителният и важен вътрешен въпрос пред Израел днес“. Докладът доведе до създаването на специален орган за икономическото развитие на малцинствените сектори в кабинета на министър-председателя през 2007 г.; и инвестиция от над 3 млрд. евро от страна на израелското правителство в различни инициативи, за да има равни възможности за арабските граждани на Израел към днешна дата.

Еврейската общност в Обединеното кралство е осведомена за тези предизвикателства, а през 2010 г. е основана работна група във Великобритания, която информира обществеността за проблеми, свързани с арабските граждани на Израел и улеснява възможни партньорства за арабското малцинство на Израел. Над 30 организации се присъединиха към тази коалиция, която с помощта на брифинги, предоставя на своите членове кансултации, подкрепа и контакти с арабските общности в Израел. За повече информация, моля посетете уебсайт: http://www.uktaskforce.org.

Задължение: Депутатите трябва да бъдат конструктивни партньори в преследването на по-голяма интеграция и равенство в Израел, като предлагат финансова и политическа подкрепа в инициативи, насочени към арабско-еврейско съжителство и да помагат да се подкрепят проекти, които дават възможност за интеграция на арабските граждани в рамките на израелското общество.

4.5 Израел и Организацията на обединените нации

Ние приветстваме скорошното решение да се признае Израел в Западна Европа и в други групи ( WEOG ) с офис в Женева. Това ще позволи на Израел да изиграе пълноценна роля в рамките на ООН, позволяваща да има достъп до институциите на ООН в Щвейцария.

В контекста на Организацията на обединените нации, ЕС предоставя морална легитимност до групите, които поддържа. Съветът на ООН по правата на човека (UNHRC) влиза в Организацията на обединените нации, която е силно засегната от подхода към Израел.

Израел е единствената държава, отбелязана като постоянна точка в дневния ред – Дневен ред т.7.

Израел сериозно подкопава легитимността и ефективността да се справи с някои от най-големите отношения за правата на човека в света.

Задължение: Депутатите трябва да се свържат с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и Политиката на сигурност и да гарантират, че международни институции като UNHRC нямат отношение върху Израел.

Благодарим на нашите читатели участвали в превода.

Advertisements

2 thoughts on “Еврейски Манифест: Европейски избори 2014

  1. Един въпрос – този превод Гугъл ли го прави? Мисълта на редица места е неясна, но като цяло се разбира каква е командата от Израел – ЕС трябва да слушка и изпълнява! Дават ли си обаче сметка обикновените, нормални евреи и граждани на Израел че изявления подобни на тези в тоя манифест допринасят много за уронване на представата на обикновените европейци за днешния евреин?

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.