Опасната секта – Сциентология

Сектата „Сциентология” е създадена от американския писател-фантаст Лафайет Рон Хъбард в средата на 20 век.

Една от "църквите" на Сциентологията

Една от „църквите“ на Сциентологията

В тази секта привидно се проповядва между-човешка и религиозна толерантност, и че произлиза от будизма, но всъщност прилича доста на тоталитарен култ, в чийто център стои личността на нейния основател. Рон Хъбард е известен с отрицателното си отношение към редица от световните религии, в това число на християнството. През 1950 г. той издава „Дианетика: съвременна наука за душевно здраве“, с което поставя началото на своята „религия“. През 1954 г. в САЩ е регистрирана и първата сциентоложка църква.

2255701068_3140797004_o

Според Хъбард човешките същества са тетани – духовни същества, които са съществували преди около 300 трилиона години. След това те пребивавали в различни тела и когато тленните им обвивки умирали, влизали в друга форма на живот. Според сциентологията всеки минал живот трупа преживявания, наречени енграми, прилепнали към телата като кърлежи. Именно енграмите били причината индивидът да е в конфликт с обществото и да не може да се приспособи към живота. Затова енграмите трябвало да бъдат премахнати. Това се извършва чрез „прослушване“ по време на специални курсове, понякога струващи десетки хиляди долара. След „изчистването” последователите вече могат да контролират себе си, материята, енергията, пространството и времето. Следващото след тетана еволюционно ниво е т.нар. „хомо новос“ – богоподобен човек.

В рамките на сектата съществуват „Служба за специални въпроси“ и Отряд „Проект Рехабилитация“. Първата структура изпълнява всякакви секретни поръчения, давани от висшето ръководство на сциентолозите, в това число: следене, домогване до лични данни, оказване на психологически и финансов натиск, предизвикване на семейни проблеми и др. Според данните, втората структура представлява средство за принуда и манипулиране на членове на организацията, които са проявили съмнение в учението.

Не един път сциентолози са били осъждани за изнудване на хора. През 1996 г. е установена връзка между такова изнудване и причините за самоубийство. Чак тогава властите в САЩ определят сциентологията като секта. Добрата новина е, че в България официално няма данни за съществуването на последователи на сектата. Те се опитват да плъзнат и в България, регистрирани са вече опити, но благодарение на бързата намеса на Българската православна църква (БПЦ) и органите на реда са отхвърляни. Но докога ли ще успява БПЦ да ги държи настрани?

От самото си създаване сциентологията се стреми да привлича известни и богати личности и това е естествено, защото самата секта е пирамида, която цел е да измъква постоянно много пари от членовете и.

Том Крус козирува на сегашният лидер на сектата Дейвид Мискавидж

Том Круз послушно козирува на сегашният лидер на сектата Дейвид Мискавидж

Покрай сциентологията се разшумя именно заради актьора Том Круз, срещу когото скочиха от колектива Anonymous, защото сектата правеше всичко възможно да заличи и цензурира всички видео материали, които хактивистите публикуваха за да се надсмиват с актьора в Youtube. Освен че проповядва, Круз се е опитвал да издейства признаване на сциентологията като религия във Франция и Германия, но безуспешно засега.

anonymous-church-of-scientology-hack

Информирайте се преди да е станало късно!
***
Според Р. Хъбард днес (т.е. в епохата след Втората световна война) „единственото състезание, което е от значение, се води между Сциентологията и атомната бомба” (Сциентология…, с. 167). Тази мания за изключителност и незаменимост съпътства всички съчинения на самозвания лидер.

В пристигналите от Дания книги на нерегистрираната у нас като вероизповедание „Сциентология”, дарени през пролетта на 2010 година на библиотеки и читалища в цяла България (а по-късно иззети от органите на реда), се откриват внушения, касаещи християнството и традиционния религиозен опит на човечеството, в които последните са представени изключително негативно:

а/ Според сциентологията християнството е епоха на „тъмните векове” (Дианетика, с. 34), довела до „пропадането на обществото”.

Рон Хъбард

Рон Хъбард

б/ Според Рон Хъбард традиционният религиозен опит на човечеството има негативно въздействие върху света, тъй като е свързан с противопоставяне на физическата вселена от страна на човека, „както става в религията, когато човекът не получава благосклонното отношение от страна на този, когото той смята за Творец на физическата вселена” (Сциентология…, с. 88).

в/ Различните от сциентологията „нелогични” политически, идеологически и религиозни системи са наречени „глупост” и „черна кал на невежеството” (Сциентология…, с. 1). По отношение на тях Рон Хъбард си позволява да произнесе тежка присъда чрез повърхностния и краен силогизъм, определящ ги като престъпни: „Престъпникът е невеж и глупав. Следователно, невежеството и глупостта са престъпни” (Сциентология…, с. 2).

г/ Не е изненадващо, че в същото съчинение (Сциентология…, с. 1) Рон Хъбард пише, че мисията на сциентологията е „война срещу глупостта”, от което следва да се разбира, че сциентологията обявява война на всички идейни и религиозни системи и на техните членове, които тънат в „калта на невежеството” и които й противоречат по един или друг начин.

д/ Закономерно по нататък в книгата се появява и внушението, направено от Рон Хъбард (Сциентология…, с. 167), според което „е жизненоважна необходимостта от нова религия, способна да се справи с Човека. Сциентологията е такава религия”. Какво означава `справяне с човека` според сциентолозите, ще стане ясно по-надолу.

Марк Де Турк

Марк Де Турк

е/ Сциентолозите са еволюционисти. Ненадминатото по своята възвишеност учение на Иисус Христос, Неговият неповторим пример и жертвен, спасителен за нас живот според Хъбард са само етап, брънка от развитието на човечеството и в този смисъл Сциентологията е много по-висше познание и метод за всестранен напредък на човечеството.

Основен двигател на дейността на организацията „Сциентология” в България е белгийският гражданин Марк де Турк и неговата фирма за мениджмънт и бизнес семинари „IDEAS”, ведно с неговите официални сътрудници и неофициални съмишленици. Основната цел на организацията/сектата „Сциентология” в България е разпространяването на нейните идеи и инфилтрирането по възможност във всички водещи йерархични и управленски структури на държавата чрез привличане на водещи личности към сциентологичните идеи. Така сциентолозите се стремят към увеличаване на икономическото си и политическо влияние, което пряко засяга националната сигурност на България и духовното здраве на нацията ни.

Някои от по-известните сектанти сциентолози:

This slideshow requires JavaScript.

Повече тук.

church-of-scientology

ВАЖНО! ДА ПОВТОРИМ:

3. Както вече споменахме по-горе: силно притеснителен е фактът, че в рамките на сциентологичната организация/секта съществуват т. нар. Служба за специални въпроси (Office of Special Affairs (OSA) и Отряд „Проект Рехабилитация” (Rehabilitation Project Force (RPF).

Първата структура (OSA) изпълнява всякакви секретни поръчения, давани от висшето ръководство (Sea Organization – Морската организация) на сциентолозите, в това число: следене на външни хора и на членове на организацията; домогване до лични данни, до лична и класифицирана информация; оказване на психологически, административен и финансов натиск; предизвикване на семейни проблеми, на изкуствени фалити, и др.

Втората структура (RPF) представлява средство за принуда и манипулиране на членове на организацията, които са проявили съмнение, несъгласие и съпротива спрямо идеите, методите и практиките на сциентологичната организация с цел те да бъдат отново убедени в смисъла на това да работят за интересите на организацията. Данните на потърпевши, както и на съдебни институции и независими изследователи, показват, че в лагерите на RPF хората се третират по недостоен и насилствен начин: карани са да извършват тежки и унизителни трудови задачи; нямат право да говорят, докато не бъдат заговорени от натоварен с наблюдението им служител; отказва им се достъп до средствата за масова информация; не им се осигурява добра храна; принуждавани са към участие в многочасови „прослушвания” от специални одитори (разпитвачи) и към дълги обучения с цел „преоткриване” изключителността на сциентологията, и мн. др. Всичко това се извършва с цел повишаване равнището на влияние на сциентологията във всяка държава – на индивидуално, семейно, институционално и национално ниво, а оттам – и в международен план. За голямо съжаление в такива лагери наред с посочените престъпления са възниквали и конкретни смъртни случаи, част от които са били повод за дългогодишни съдебни битки на семействата на загиналите срещу сциентологичната организация. (Повече информация във връзка със съдебните процеси срещу сциентолозите може да се намери в документи като: „Conditions, Awards and Penances.“ Hubbard Communications Office Policy Letter, 16 November 1971R, Revised. (16 November): 3pp. Royal Courts of Justice. 1984. Decision in ‘B & G Wards,’ High Court, London. Judge J. Latey. (July 23): 53pp.; Dr Stephen Kent, Revised Version of a Presentation at the Society for the Scientific Study of Religion, San Diego, California (November 7, 1977) – BRAINWASHING IN SCIENTOLOGY’S REHABILITATION PROJECT FORCE (RPF); Armstrong, Gerry. 1982. „Affidavit of Gerry Armstrong.“ Filed in Orange County, California for the United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division. „Tonya Burden, Plaintiff v. Church of Scientology of California, Defendants. (June 25): 8pp.; и мн. др.).

Д-р Десислава Панайотова-Пулиева

Източници: fmplussymvol

Истината е много по-невероятна, за това как им промиват съзнанията на членовете си. Докарват ги до абсолютна лудост. Всички сектанти преминават специални обучения/курсове. По време на тези обучения ги задълбават все повече в култа като им предлагат работа в църквата, без да им плащат. Наблюдават ги и като гледат, че бързо се ориентират започват да ги объркват по различни начини. Колкото повече се доближават до по-горните етажи толкова по-фантастични глупости им втълпяват, докато стигнат до там, че им обявяват кой е техният „бог“ – той е някогашният интергалактически лидер на име Ксену:

xscientology

Сциентолози зарибяват висши БГ мениджъри
Министерството на държавната администрация плащало за курсове при сциентолози
Bulgarien unterstützt Scientology mit EU Geldern
Сциентологията у нас
Подлагат на перверзни унижения провинили се сциентолози в САЩ
Държали провинилите се сциентолози в затвор
Разберете коя е сектата, опитваща се да пробие и в България!

 

Advertisements

9 thoughts on “Опасната секта – Сциентология

 1. Всички религии са за манипулация на масите! От хиляди години хората си опитват да обяснят кой ги е създал и с каква цел. Различни цивилизации са си съчинили политеистични религии, после идват хитрите евреи и на базата на древно египетски вярвания си съчиняват юдаизма. После от юдеите се откъсват тяхни братя по кръв евреи и създават секта, която да обхване цялото човечество, наречена християнство. След християнството, което векове по-късно се утвърждава като религия се съчинява исляма, от болен мозък – Мохамед. В по-близки времена стават модерни различни секти, като сциентологията, свидетели на Йехова и стотици други простотии. Дори има учения като това на измамника Ошо създадени въз основа на източните философии, но с цел печелене на милиони долари. Черния Бхагаван Шри Раджниш със сини венци хитрец, взаимства измислици от будизма, индуизма и др. кротки учения-религии и посредством наркотици и манипулация печели милиони. Той е против материализмът, духовен водач се води, но си купува десетки лимузини Ролс Ролси, храни се със скъпи храни, носи златни и диамантени часовници и въобще същността му се оказва възможно най-материалистичната. Но за овцете плащали за негови семинари и даряващи му имоти, Ошо е чист, духовен водач. Да не говорим, че има присъди за неплащане на 40 милиона долари данъци в индия, пръсиди за продаване на наркотици, за секс с непълнолетни и изнасилвания.
  Та БЛАЖЕНИ СА ВЯРВАЩИТЕ. Така са облажени, че са насрани.
  Останалите мислещи, интелигентни хора са деисти!

 2. Който отхвърля Господ ИСУС ХРИСТОС знае ли какво означава грях,правда,вяра,благодат,спасение и най-вече божие пророчество и по какво се различават пророчествата ,които не са от Истинския Бог по пророчествата ,които са от Истинския Бог.Нека да дадат дефиниция и определение на тези най важни духовни неща и после да се присмиват на тези ,които са си направили труда да ги изследват.ИСУС ХРИСТОС е бил е и ще бъде винаги ПОБЕДИТЕЛЯТ ,защото ТОЙ е БОГ.

 3. Абе кво става в тая България. Тая Деси Пулиева не и стига че изкара Петър Дънов Ванга но сега и Том Круз. Сектанти. Май тя е единствената сектантка в България. Нуждае се спешно от лекар. И след като се излекува има задачата да свали владиците от лимузините и да изгони всички гейове от православната църква.

 4. Типичната пирамида измислена с цел мамене на масите за източване на материални облаги за да си живеят един тесен кръг от маймуни добре, като в същото време разрушават исторически доказания човешки морал. Това не е само и единствено насочено срещу религията. Тази мръснишка секта подкрепя системата на Елита. Бас държа, че в основите и се крият шибаните чифути.

 5. Това със сектите и религиите доказва за сетен път овчедушието на човечеството. Направо се учудих колко известни и уж интелигентни хора са клъвнали въдицата:))). Горките sheeple. Язък им за Оскарите и четенето на умни сценарии…
  Хората трябва да разберат най-накрая, че там, където има сдружения, секти, религии и организации, царува дядо им Велзевул. Бог е в нас и около нас, а ние го заглушаваме с разни сектантски и религиозни брътвежи. Колкото по-усложнена е една система, толкова повече има отсъствие на Бог в нея.
  Един ден много се надявам, хората да се обърнат към простите неща. Това ще е доказателството, че са започнали да поумняват.

  • Този коментар ми хареса и възнамерявам да го копирам и напиша някъде 🙂

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.