Адам Вайсхаупт

„Ръчната работа може да бъде контролирана чрез ръцете, докато духовната работа е като огъня и наводненията, които почти не се контролират. Те се разпространяват от само себе си.“ – Адам Вайсхаупт

Адам Вайсхаупт

Адам Вайсхаупт

Роден е на 6 февруари 1748 г. в Германия. Още твърде млад става професор по каноническо право в Ингълщадския университет. Преди това е бил свещеник в редовете на йезуитите — т.нар. „Гестапо на римокатолическата църква“. На 1 май 1776 год. той основава едно своего рода тайно републиканско движение наречено „Илюминати“, много старо мистическо име, давано на училища и групи, които изучават вавилонския мистицизъм. В Илюминати се включват хора, които се мъчат да навлязат в още неоткритите човешки сетива и да открият техните духовни качества или ясновидства, т.нар. „трето око“. Съществували са много секти в различни страни под името Илюминати, но нито една не е изиграла такава роля като движението на Вайсхаупт от Бавария.

Тази организация е основана върху йезуитските правила и принципи с много строга вътрешна дисциплина и взаимно наблюдение. След 1778 г. нейни членове успяват да подчинят масонските ложи, които започват да провеждат стриктно тяхната политика. Всички командни постове в ложите се заемат от хората на Вайсхаупт.

Основната и крайна цел на илюминизма е световна революция, която се стремят да направят посредством повечето от ръководителите на държавите, техни пионки, сляпо изпълняващи заповедите им.

Окултичните и демонични принципи, залегнали в тяхното учение, променят ума и намеренията на тези, които са влезли в редовете им. Началото на това сатанинско учение произхожда от агностицизма, на който един от първите ръководители е бил много известният евреин Симон Магус, през първото столетие на н.е.

Илюминизмът се разпространява в Италия, Испания, Швеция и в голяма част от света, а в САЩ — значително по-бързо, за да заеме днес може би приоритетно място.

Това учение използва агностичния спиритизъм, за да се добере до природните закони. Неговите привърженици твърдят, че са в състояние по мистичен път да достигнат до всички тайни на природата, както и до произхождащите от тях енергия и власт.

Кукумявката на "Minerva" кацнала на една книга е емблема използвана от баварските Илюминати в тяхната "Minerval" степен.

Бухалът на „Minerva“ кацнал на една книга е емблемата, която използват баварските Илюминати в тяхната „Minerval“ степен.

Със своята интелигентност и йезуитска упоритост Вайсхаупт успява да обобщи и преработи тези стари учения и да създаде една сатанинска доктрина за световно завоевание, наречена Илюминати. Влиянието на неговия зъл гений убива милиони хора и се чувства дори и днес. Самият Вайсхаупт става известен на всички под името Илюминати.

След като масонските ложи са превзети напълно от Илюминати, те стават господстваща сила и започват изпълнението на пъклените Вайсхаупт планове за унищожение на християнството и ликвидиране на държавните управления. Всеки, който не е бил с тях, е бил против тях. Служили са си с химикали и отрови, неизвестни дотогава на никого. С тях са ликвидирали неудобните им личности. Това става известно на баварското правителство, което при една внезапна проверка на баварската масонска ложа през август 1785 г. конфискува всички тези химикали, собственост на организацията.

Според известната историчка Неста Вебстер всички формули използвани от Вайсхаупт произхождат от персийски и египетски религиозни източници и служат за чисто материални цели и разрушение на съществуващото общество.*

[* Gerald Winrad, A Human Devil, p. 25.]

За да превземе напълно масонските ложи, Вайсхаупт измисля една тайна система, чрез която всички негови хора много бързо стигат до най-високи степени и завземат властта и управлението на ложите. Хиляди такива ложи се учредяват по целия свят и под командите на Вайсхаупт минират всяко управление, което пречи на главния „бос“  Ротшилд, скрит зад кулисите.

Прочетете още:

Ужасът наречен Ротшилд

Според професор Робизон програмата на Вайсхаупт е следната:

1. Унищожаване на всички мирни управления.
2. Премахване на наследствеността.
3. Премахване на частната собственост.
4. Премахване на патриотизма.
5. Унищожаване на семейството.
6. Премахване на религията.
7. Създаване на едно световно Управление.*

[* Winrad, p. 32.]

Но да се постигнат всички тези седем точки би означавало светът да грохне и да се разпадне.

Както споменах по-горе, Вайсхаупт е възпитан в йезуитски орден и е възприел свирепостта и жестокостта на организацията.

4.1273165726.jesuit-symbol

Йезуитите са авангардът и армията на Римската църква. Орденът им е основан през 1541 г. от Игнатиус Лойола. Една година преди това папа Павел III ги признава за „Regimini Militantis Ecclesiae“. Лойола става първият генерал на Ордена. Историята на тази „Христова организация“ е написана с много протестантска кръв. Плавната квартира на йезуитите се установява във Ватикана, където папата ги ползва за всички по-специални мисии. По искане на много държави през 1773 г. папата разтуря организацията, но скоро след това тя е възстановена отново. И до днес дори съществуват многобройни училища и колежи на йезуитите. Те са известни със стриктното спазване на учението си и със своя мистицизъм. Те са т.нар. „Черен интернационал“.

Дон Иниго Оняс де Лойола

Клетвата на йезуитите при постъпването в Ордена е следната:

„В името на разпънатия на кръст Христос аз се заклевам да скъсам всякакви връзки, които ме обвързват с баща, майка, братя, сестри, роднини, приятели, с царя, съдии и всякаква друга власт, на която съм служил или клел за подчинение или служба. Отказвам се от рожденото си място, отсега нататък моето съществувание е в друга сфера. Заклевам се да открия на моя началник всичко, което правя, мисля, чета, уча и виждам около себе си.“

Интригите и лошото име, характерни за този католически орден, са известни на цял свят. Но за това, за което вечно ще носят отговорност, са Вартоломеевите кланета на 24 август 1572 г., когато избиват по особено подъл и жесток начин повече от 100 000 хугеноти. Вартоломеева нощ

 

Вартоломеевата нощ

Вайсхаупт триковете и намеренията се разкриват и от едно писмо до негов близък съмишленик и съучастник.

„Ние трябва да обмислим как да започнем да работим под някаква друга форма. Стига да се постигне целта, няма значение под какъв претекст ще се изпълни. Винаги е необходимо едно прикритие. Ние трябва да се прикрием под името на една друга организация. Ложите, които са под франкмасонството в момента, са най-подходящата мантия за нашата възвишена цел, защото светът ги познава вече и не очаква от тях нещо много голямо, което да заслужава внимание. Ние трябва да се обвием в непроницаема тъмнина и да не допуснем никакви шпиони или пратеници от други организации.*“

[* Nesta Webster, Secret Societies and Subversive Movements, p. 257.]

В друго писмо на Вайсхаупт срещаме следното признание:

„Моето положение изисква аз да остана скрит от повечето членове, докато съм жив. Задължен съм да върша всичко посредством не повече от пет-шест души. Това ще покаже колко лесно ще бъде една умна глава да дирижира стотици хиляди хора.*“

[* Gerald Winrad, Adam Weishaupt, p. 33.]

В друго свое писмо той пише:

„Аз имам двама непосредствено след мен, на които аз вдъхвам моя дух, моето желание, и всеки от тези двама има също други двама и т.н. — по този начин най-добре се предават заповеди и се оперира политически.*“

[* Winrad, p. 34.]

С такива начини на действие и прийоми тази извратена организация си е служила, за да могат Ротшилдови да постигнат своите планове за разстройване на света чрез революции.

Първата експлозия е Френската революция 1789 г. и всички последвали революции оттогава досега. Много добре обмислените планове и скритите действия на тази конспиративна организация са откривани едва след видимия ефект: бунта, революцията, войната, изкуствения глад, икономическите и стопанските катаклизми.

Продължители на Вайсхаупт и на неговото движение Илюминати са триото: Карл Маркс, Фридрих Енгелс и Ласал. Те преработват фасадата на това учение, запазвайки неговите основни идеи. Слагайки ударение на алтруистичните принципи, те запазват революционното в доктрината. И най-интересното е, че тези трима, приемани за лидери на социализма и комунизма, никога не са били работници или на заплата, за „справедливостта“ на която толкова разпалено са се борили. Маркс е бил един лентяй без какъвто и да е морал. Ласал наследява огромно наследство и никога в живота си не е работил нищо. Енгелс, много богат фабрикант на памук, е използвал труда на деца, на които е плащал нищожни заплати*.

[* Colonel E. N. Sanctuaru, Are These Things So?; Gerald Winrad, A Human Devil, p. 46.]

Маркс, чието истинско име е Мордохай, си сменя името по подобие на Вайсхаупт и примера му е последван от останалите ръководители на болшевишката революция. Маркс произхожда от равинска фамилия. Според много историци той е притежавал много лош характер — злобен, нетолерантен, жлъчен и непоносим*. Неговите трудове не почиват на никаква научна основа. Всичко се доминира от неговите емоции. Но едно е истина: той е много добър последовател на Адам Вайсхаупт и несъмнено спомага за Болшевишката революция, която е пълно копие на френската.

[* Murl Vance and William Sutton, The New Age Movement and the Illuminati „666“.]

Вайсхаупт си сменя името на Спартак. По подобие на него първите комунисти в Европа са се наричали спартаковци и сменят името си по-късно, когато се назовават комунисти*.

[* Richard Appignanesi, Marx.]

Влиянието на Илюминати в Европа и САЩ е огромно. То се предава на следващите поколения и досега чрез най-старите тайни науки астрология, окултизъм, кабализъм, нумерология и други. Много видни американци са били също едни от тях. В 1913 г. Американският федерален резерв поставя на гърба на еднодоларовата банкнота египетската пирамида с всевиждащото око на Луцифер.

DollarBack

Подривната дейност, изпълнявана едно време от Илюминати и подчинените й масонски ложи, се върши днес от повече от 12 000–13 000 различни организации, пръснати по цял свят.

Под лозунга за „световен мир“ тези конспиратори целят да унищожат половината от населението на земята чрез атомни бомби, за чието премахване така усърдно говорят. Напоследък от тяхна страна има много голям натиск за замразяване и унищожаване на ядреното оръжие. Целта е всичко да мине под контрола на ООН — организация, която е настоящата главна квартира на Илюминати.

Както преди Вайсхаупт е имал специални училища, създадени с цел да се изучава в тях интернационализъм, днес неговите последователи също поддържат такива университети, в които не всеки може да влезе.
Защо в Холивуд се срещат най-много комунисти? Защото всички кинокомпании са собственост на международните банкери и киноартистите са техни пионки.

Защо по-голямата част от персонала на Ей Би Си, Си Би Си и Ен Би Си са членове на Трилатералната комисия и Комитета за връзки с чужбина? Защото собствениците на тези компании са същите конспиратори-банкери, които контролират Съветския съюз и всички комунистически страни.

Средствата и инструментите на комунистическото движение за революции и войни фактически са се оформили тук, в САЩ, и никога не са били така активни, както в момента.

Връзката между Ротшилд и САЩ става посредством неговия съдружник от Франкфурт — Якоб Шиф, който прави една много здрава не само финансова, но и роднинска връзка с Павел Вартбург, Феликс Вартбург и Рокфелер, след което се оформя голямата Американска банкерска конфедерация.

Якоб Шиф

Якоб Шиф

Илюминати навлизат не само в банкерските, но и в политическите и военните среди на САЩ. Те имат свои хора в Конгреса, Сената, сред военните, ЦРУ, и дори сред президентите. Уилсън е един от тях, както и Франклин Рузвелт. В прочутите 14 точки на Уилсън се крият тайните намерения на конспираторите — всички народи да се откажат от своята независимост.

Четиринадесетте точки на Уилсън

 

 1. Мирни съглашения, сключени открито: дипломацията да работи искрено и публично.
 2. Неограничена свобода на корабоплаването в мирно и военно време.
 3. Премахване, доколкото е възможно, на всички стопански прегради и уреждане на еднакви търговски условия за всички народи, които са за мира.
 4. Намаление на въоръженията до крайност съобразно вътрешната безопасност на всяка страна.
 5. Свободно и справедливо уреждане на всички колониални въпроси.
 6. Изтегляне на войските от всички руски земи и подпомагане на руския народ да се устрои свободно и без диктатура: да се гарантира добър прием на новата руска държава в обществото на свободните народи под правителство, което руският народ избере свободно.
 7. Освобождаване и възстановяване на Белгия.
 8. Възвръщане на Елзас и Лотарингия на Франция, понеже тези провинции несправедливо са ѝ били отнети през 1871 година.
 9. Поправка на италианската граница в съответствие с националната принадлежност на населението.
 10. Предоставяне на народите в Австро-Унгария на възможност за автономно развитие.
 11. Възстановяване на Румъния, Сърбия и Черна гора. На Сърбия да се даде свободен излаз на море и отношенията между балканските държави да се определят приятелски под влиянието на силите, като им се създадат условия за политическа и национална независимост и териториална цялост.
 12. Земите, населени с турци, да се ползват със суверенитет и сигурност, а на другите народности в Османската империя да се осигури свобода.
 13. Възстановяване на полската държава със свободен излаз на море.
 14. Образуване на общество на народите (ОН) с цел да се дадат взаимни гаранции за политическата независимост и териториална цялост, както на големите, така и на малките народи.

[от Уикипедия, свободната енциклопедия]

Адам Вайсхаупт е един от най-гениалните изпълнители на пъклените намерения на Ротшилд. В Париж: преди 200 години той довежда хиляди главорези от най-различни страни, на които ежедневно се плаща за всяко тяхно участие. Това са огромни средства, които само Ротшилдови могат да посрещнат. Днес живеем в друг стадий на развитие и мислене. Необходимо е народът да бъде манипулиран по съвсем друг начин — с кадифени ръкавици.

Училищата, колежите, университетите, научните институти и много религиозни организации са днешният Илюминати, който също както и преди се поддържа морално и материално от мегабанките.

Вайсхаупт е умрял отдавна, но неговите идеи и прийоми се използват и днес от наследниците на Ротшилд, които, също както Вайсхаупт, са се прикрили зад много други банкери, схоластици и държавни управления. Той умира на 82-годишна възраст и до последния ден от живота си, дълги години след Френската революция, продължава да ръководи криминалната дейност на финансовите си господари, които поддържат с неимоверно големи материални средства бруталните конспирации на организацията му.

Една от главните причини, за да се възприеме от хората идеята на тази организация, е фанатичното потискане на народа от римокатолическата църква, която разделя народа на две борещи се за власт фракции.

Жестокостите на католическата църква озлобяват хората и лесно ги правят привърженици на противника, който в случая е Илюминати.

Никола Николов, от книгата му: Световната конспирация

Advertisements

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.