„Българските“ банки

Поради изключителната четяемост на този текст смятам за уместно да посоча още в началото, че датата на написването му е 4 февруари 2011-та година и се базира на изданието на БНБ, Банките в България за април-юни 2010 година. След 2009 година имаше тенденция делът на чуждите банки да намалява с около 1-2% годишно. Освен това собствениците на банките се менят, така че ако искате актуална информация търсете изданието.

Преди време написах един текст за банките в България по повод на съобщението на БНБ, че печалбата им до юли 2010 г. била около 400 милиона лева. Там съвсем откровено споменах, че 80-90% от банките у нас са чужди, предимно западни. Най-лесно е да се погледне тримесечното издание на БНБ „Банките в България”. Към момента последният брой е за периода април-юни 2010. В него виждаме, че банките в България са 30 – Таблица 1.  От тях само 8 са български. Банките от ЕС без България са 18, като 3 от тях са гръцки. Следват 2 турски, японска и американска банка. Така по брой българските банки са 27%, а Западните банки, ЕС+САЩ+Япония са 2/3 от банките в България или общо, чуждите банки и техни клонове са 73% от банките в България. Допълнение: Вече се намираме в 2014-та година.

Rolling_Stone_Banksters
Това преброяване обаче е формално, тъй като банките не са еднакви по размер и извършват доста различна по обем дейност. БНБ има обаче и деление на банките на три групи. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора група от останалите банки, а в трета група влизат клоновете на чуждестранни банки в България. В първа група влизат УниКредит Булбанк (Италианска), Банка ДСК (Унгарска), Обединена българска банка (Гръцка), Райфайзен-банк (Австрийска), Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка, Холандска) като пазарният им дял към юни 2010 е 56.3%. От тези банки няма нито една българска. Пазарният дял на българските банки към юни 2010 е едва 17.6%. Пазарният дял на банките от ЕС и техни клонове е 79.5%, а на банките извън ЕС и техни клонове 2.9%. Така се оказва, че 82.4% от банките в България са чужди – число в рамките на моето окомерно изчисление, като кръгло 80% са западни. Обърнете внимание, че няма нито една руска банка!

Таблица 1

Банка
Акционери
Националност на собственика
Емитиран капитал
ОБЩО КАПИТАЛ
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
Алианц България Холдинг АД – 79.895%
Германия,
(Клаус Юнкер
Димитър Желев
Мануел Бауер)
69 000
145 420
АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
Алфа банка АЕ, Гърция – 100%
Гърция
0
-121 258
БАНКА ДСК
Банка ОТП РТ, Будапеща – 100%
Унгария
153 984
1 474 968
БАНКА ПИРЕОС
Банка Пиреос АД (Piraeus Bank S. A.) Атина, – 99.98%
Гърция
316 797
547 155
БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ
БНП Париба С.А., Париж – 100%
Франция
0
17 063
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Allied Irish Banks p.l.c. – 49.99%
Gramercy Emerging Markets Fund – 29.96%
Ирландия,
Кайманови острови (2)
12 625
209 286
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
Министерство на финансите – 99.999%
България
589 574
632 359
ЕМПОРИКИ БАНК, CREDIT AGRICOLE GROUP
Търговска банка на Гърция АД, Атина – 100%
Франция
51 605
45 283
ИНВЕСТ БАНК
„Феста холдинг“ АД – 73.84%
Петя Иванова Баракова-Славова – 19.27%
България
80 000
102 159
ING БАНК
ING Group N.V./4972 – 100%
Холандия
0
5 924
ИНТЕРНАШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
Динатрейд интернешънъл ООД – 25.51%
България
20 050
65 354
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
„Бромак“ ЕООД – 57.29%
Bulgarian Acquisition Company II S.A.R.L – 30%
България
Оман 30%  (3)
60 000
283 632
МКБ ЮНИОНБАНК
„MKБ Банк“ АД, Унгария – 94%
Унгария
79 912
153 730
НЛБ БАНКА СОФИЯ
Нова Люблянска Банка, Словения – 97.01%
Словения
25 294
21 423
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Национална банка на Гърция – 99.9%
Гърция
75 964
1 071 955
ОБЩИНСКА БАНКА
Столична община – 67.51%
България
34 838
58 797
ПРОКРЕДИТ БАНК
ПроКредит холдинг АГ – 80.29%
Комерцбанк Акциенгезелшафт – 19.71%
Германия
96 069
125 315
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ФИБАНК
Ивайло Димитров Мутафчиев – 28.94%
Цеко Тодоров Минев – 28.94%
България
110 000
423 613
РАЙФАЙЗЕН БАНК
„Райфайзен Интернешънъл Банк Холдинг“, Виена – 100%
Австрия
603 448
915 293
IB РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
„Регионална инвестиционна банка“, Латвия – 100%
Латвия
0
-559
СИБАНК
KBC BANK N.V. – 100%
Белгия,
79 374
289 407
СИТИБАНК КЛОН СОФИЯ
„Ситибанк Н.А.“ АД, САЩ – 100%
САЩ
0
7 664
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
Сосиете Женерал, Париж – 99.69%
Франция
33 674
361 279
ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ –
КЛОН СОФИЯ
Те-Дже Зираат Банкасъ, Анкара
Турция
0
26 264
ТОКУДА БАНК АД
Интернешънъл хоспитал сървисиз Ко – 95.82%
Япония
45 000
40 124
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
Фуат Гювен (Фуат Хюсниев Османов) – 100%
Турция
40 000
51 525
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
УниКредит Банк Аустрия АГ – 92.12%
Италия
239 256
1 532 222
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
„ЦКБ груп“ ЕАД – 68.20%
България
83 155
260 690
ЧПБ „ТЕКСИМ“
Мариета Георгиева Найденова – 17.87%
Павлина Георгиева Найденова – 17.53%
„Aркус“ – 13.67%
България
10 000
21 172
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ
БЪЛГАРИЯ
EFG New Europe Holding B.V., Нидерландия – 54.27%
EFG Eurobank Ergasias S.A., Гърция – 34.56%
CEH Balkan Holdings Limited, Кипър – 11.16%
Холандия,
Гърция,
Кипър
452 753
755 424
Всички баки (юни 2010)
3 362 372
9 522 683
Първа група (юни 2010)
1 525 405
5 749 862
Втора група (юни 2010)
1 836 967
3 837 723
Трета група (юни 2010)
0
-64 902
Всички баки (2009)
3 323 381
9 456 575
Първа група (2009)
1 525 405
5 742 644
Втора група (2009)
1 797 976
3 647 896
Трета група (2009)
0
66 035

Уточнения за някои банки

Най-голямата „българска“ банка е Уникредит Булбанк и е италианска, макар и по документи да принадлежи на австрийска банка от Уникредит Груп. На върха на управлението на Уникредит Груп (4) стоят предимно италианци, една швейцарка и един индиец.

ДСК отдавна не е „държавна” или по скоро не е на Българската държава. На сайта на ДСК четем „От октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария стана едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК.“ (5) OTP Group e листвана на борсата. Унгарската държава обаче има „златна“ акция, която позволява на Унгарската държава известен контрол над банката.
СИБАНК,  банката с която обикновено се свързва приятелката на Бойко Борисов, е 80% белгийска. На сайта й четем „През 2007 г. СИБАНК става част от белгийската група KBC, която към момента притежава над 80% от акциите. От края на 2007 г. СИБАНК е част от KBC – втората по големина банково-застрахователна група в Белгия, на 11 място в Европа“ (6). В края на миналата година Цветелина Бориславова продаде своите 16.09% на белгийците (7). От 2007 година гръцката Емпорики банк става собственост на френската Credit Agricole (8).

Българо-американска банка е интересен екземпляр. На сайта й четем „1991 година, Чикаго, щата Илиноис. По силата на Закона за подпомагане на демокрацията в страните от Източна Европа, Конгресът на САЩ основава частна корпорация под името Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). Погледнете от страни на връзката, какво виждаме на „Връзки“ – НПО-то Фондация „Америка за България“. Правителството на САЩ осигурява на корпорацията капитал в размер на 57 млн. долара. Управлението на БАИФ се поверява на Съвет на Директорите, назначен с личен указ от Президента на САЩ. Мисията на БАИФ е активно участие в развитието и разширяването на българската икономика чрез печелившо инвестиране и реинвестиране в иновативни пазарни проекти в частния сектор в страната. … 1996 година, София, България.  В София се учредява Българо-американската кредитна банка, собственост на БАИФ.“ (9).

120421banksterСъставянето на Таблица 1 беше направено по примера на таблицата, която открих в money.bg (10) и която е преразказ на статия в списание „Икономически живот”. В нея се намира колоната „Печалба на една акция от 1 лев”. Числата в тази колона са в левове и отразяват печалбите за цялата 2008 година. Емитирания капитал и печалбата след данъците разбира се са в хиляди лева. Числата са взети от изданието „Банките в България” октомври-декември 2008. От тази таблица разбираме, че за кризисната 2008 година печалбите на банките варират от 28% до 421%. При това петте банки с печалба над 100% са чужди. Първата българска банка в списъка е Корпоративна банка (КТБ) с 67% печалба. Тази година средната относителна печалба се очаква да е най-ниска – около 20%. Дори при тази стойност на печалбата капиталистическата система сама не би могла да бъде устойчива, а какво остава при 50% печалба. Както се казва, честити ви демокрация и пазарна икономика.

Нека погледнем и колоната „Доход от текущата година” в Таблица 1. Общата сума от печалби на банките за 2010 до края на юни е 352 123 хиляди лева от тях делът на българските банки (с отчитане съответния дял в смесените банки) е едва 19.2% или 67 758 хиляди лева. Останалите 80.8%, т.е. 284 365 хиляди лева, са печалба на чужди банки и следователно подлежат на износ в чужбина. До края на 2010 сумата вероятно ще се удвои. Това се равнява на около 4% от предвидените 15.2 милиарда приходи в Бюджета за 2010 година (11), т.е. само от печалбата на банките в чужбина изтичат суми които са 4% от бюджета на страната. Печалбите на електроразпределителите, мобилните оператори, топлинните счетоводители, веригите супермаркети и прочее чужди компании са отделно. Следва да отчетем и плащанията по лихвите на външния дълг които са между 6 и 8% от БВП (13). Към 2008 г. БВП 66.7 млрд. лева (12), т.е. сумата по лихвите е 4-5.3 млрд. лв годишно (частен плюс държавен, делът на държавата е под 10%) и се съизмерима с 1/3 от бюджета за 2010 година. От бюджета, разбира се, се плаща само частта на държавния дълг, но ние плащаме и лихвите по частния дълг, макар и държавата да няма участие в тази дейност. Сега мисля е ясно защо западните страни са богати, а ние си стоим бедни. През 90те години имахме глупостта да решим, че хем на чужденци ще плащаме хем за нас ще остава повече. Откъде бе другари!

Това са реални примери за това как изкарваме западни заплати, т.е. изкарваме заплатите на западняците, а нямаме пари за образование, наука, здравеопазване, култура и прочее. Това е малка част от цената която плащаме за да бъдем „модерни” и да принадлежим към „цивилизацията” и да не сме „изолирани” като Куба, Беларус, Иран и т.н. „врагове на Запада”. Еий, страшна работа са това пазара и „демокрацията”! Не можеш ги разбра.Graph1

Следва да спомена и че в България няма нито една руска банка. Това трябва да се отбележи, тъй като масово се тиражира лъжата за руската зависимост. Тя се базира на това, че сме били купували газ от Русия, щели сме да строим АЕЦ Белене и прочее енергийни проекти. Както обикновено, „демократите”, русофобите и всякаква антикомунистическа паплач (включая Синята коалиция) по традиция сочат клечката в чуждото око без да виждат гредата в своето. Или с други думи казано, разиграват двойния стандарт на „модерното” западно общество, т.е. това че 80% (по пазарен дял) от банките  у нас (институциите от които най-пряко зависи капиталистическата икономика) са западни не е повод да говорим за западна зависимост. Вие представяте ли си у нас да се основе банка с руски капитали по указ на Путин? Но по указ на американския президент и с пари на ЦРУ може. Това че и мобилните оператори, електроразпределителите и топлинните счетоводители също са със западни собственици също не е повод за тревога. Това че влязохме в НАТО, имаме американски военни бази у нас (при соца нямаше военни бази на СССР у нас) и наши войници се бият за несправедлива кауза в Близкия изток не е повод да говорим за зависимост от Запада. И най-очевидното ЕС директно ни командва, чрез наложеното синхронизиране на законодателства, условия за приемане в ЕС и сега условия за отпускане на пари по еврофондове. Нещо повече, тези „демократи” и „антикомунисти” не просто не се притесняват, те водят страната към обезличаване и загуба на суверенитет в полза на Запада. И за нито едно от тези решения, масовата приватизация, преминаването към пазарна икономика, влизането в ЕС и НАТО, не бе проведен нито един референдум! В същото време обаче, поради няколко енергийни проекта с Русия, при които честно казано Русия търпи капризите ни, тия хорица се раздрънкали за „зависимост от Русия”! При това повечето от политиците и „експертите” с антируски настроения получават или са получавали пари и облаги чрез западни, най-често американски, фондации и неправителствени организации. Това е което осмисля демагогията и липсата на връзка с реалността.

rolling_stones_wall_street_banksters

Заключение

Над 80% от банките в България са чужди и то западни с нищожни изключения. Няма нито една руска банка! Печалбите на банките за 2008 година варират между 28% и 420% като банките с над 100% печалба са все чужди. За 2010 година печалбите са значително по-малки до 63% (КТБ и ОББ) за полугодие (126 годишно). Около 81% от печалбите за 2010 година в банковата система принадлежат на чуждите банки и следователно подлежат на износ на Запад. Това е малка част от цената която плащаме за да сме „западни”. В допълнение на валутния борд, преобладаването на чужди банки в България говори за силна икономическа зависимост от Запада. Към нея следва да се прибави и силната политическа зависимост в която ни вкараха правителствата след 1989та година. Това са аргументи в полза на твърдението, че сегашното плачевно състояние на България е резултат от западния неоколониализъм според както съм обяснил по-рано.

Kihano
04 февруари 2011

(1) БНБ, „Банките в България“ април-юни 2010.
(2) Bulgarian American Credit Bank Mergers and Acquisitions
(3) Reuters: UPDATE 2-Bulgaria Corpbank says sells 30 pct to Omani Fund
(4) UniCredit / Management
(5) Банка ДСК / За Банка ДСК
(6) СИБАНК / Начало / За СИБАНК
(7) Цветелина Бориславова продаде дела си в СИБанк 
(8) Банка Емпорики / За нас / Представяне
(9) BACB/История
(10) Класация на българските банка за 2008 г. на „Икономически живот“
(11) Държавен вестник бр. 56, 23 юли 2010 (pdf)
(12) НСИ: 6% е ръстът на БВП през 2008 г.
(13) Мариян Йорданов, „Над 1,73 млрд. евро са годишните лихви по външния дълг на България?“ investor.bg, 29.09.2008

Източник

Advertisements

One thought on “„Българските“ банки

  1. Днес някакъв спец пропагандираше в мрежата, че до края на тази година всички банки ще фалират и ще се получи ситуацията от 97 година, като всички вложители ще бъдат отново ограбени срива и ще получат като обезщетение за влоговете си жълти стотинки като преди . След като почти всички банки са чужди, възможно ли е да се повтори банковия колапс по същия сценарии, или това са поредните фишеци пуснати просто така за създаване на паника?

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s