Кой взе 66 милиона, с които властта нахрани журналистите

Изпълнение на всички Комуникационни планове на Оперативните програми и на Програма за развитие на селските райони от началото на 2007 г. до 22.05.2013 г.

manipulation

Вицепремиерът Зинаида Златанова публикува списък на парите, които министерствата са давали на медиите по комуникационните стратегии на оперативните програми на ЕС и Програмата за селските райони. Отчетът е за периода от началото на 2007 г. до 22 май 2013 г., който обхваща втората част на мандата на Тройната коалиция и управлението на ГЕРБ, като най-големите суми са раздавани от кабинета “Борисов”.

Раздадените суми на медиите са на стойност 66 милиона лева, разпределени чрез няколко министерства – земеделското, социалното, финансовото, на екологията, на регионалното развитие и на икономиката.

ОП Предмет на вече сключените договори Контрагенти по вече сключени договори Стойност на договорите (в лева с ДДС)
ОП „Транспорт“ (ОПТ)
ОПТ Разработка и поддържане на електронен сайт на ОПТ „Стратегма“ ООД 88,800
ОПТ Осигуряване на хостинг и поддръжка на интернет страницата на ОПТ „Стратегма“ ООД 11,544
ОПТ Подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо публично събитие за представяне на напредъка в изпълнението на ОПТ за 2008 г. „Ай Ти Ем Консултинг“ 35,400
ОПТ Мониторинг на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми свързани с ОПТ „Естат“ ООД 5,760
ОПТ Изработка и доставка на медиен клипинг и контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОПТ „Брокс Вижън АД“ 25,800
ОПТ Подготовка и изпълнение на информационен семинар за представяне на напредъка в изпълнението на ОПТ за 2009 г. За представетели на средствата масово осведомяване „Камура Травел“ ООД 25,958
ОПТ Провеждане на работен семинар за представяне на Общия генерален план за транспорта Гранд Хотел София 4,500
ОПТ Разработване на Ръководство за изпълнени на мерките за информация и публичност „Интел Дей Солушънс“ АД 26,760
ОПТ Организиране и провеждане на голямо публично събитие за представяне на напредъка в изпълнението на ОПТ за 2010 г. Гранд Хотел София 10,366
ОПТ Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на Управляващия орган на ОПТ „Ей Си Ай Груп“ ООД (Alpha Centauri International) 16,021
ОПТ Подготовка, организация и провеждане на публични събития на национално ниво Консорциум „Интегрирани транспортни европейски мрежи в България“ 34,800
ОПТ Подготовка, организация и провеждане на публични събития на регионално ниво Компания за международни конгреси 74,350
ОПТ Изработка и доставка на рекламни материали за ОПТ „Призма“ ООД 119,520
ОПТ Изработка и доставка на печатни материали за ОПТ „Мойра БГ“ 6,193
ОПТ Изработка и доставка на рекламни клипове и интернет банери Консорциум „Зак и КО“ 103,200
ОПТ
текущ
Мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТ и на дейностите за информация и публичност при следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Изработка и доставка на медиен клипинг и контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОПТ; Обособена позиция №  2: Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на аналитични доклади
Обособена позиция № 1 и № 2: „ГАРБ Аудиенс Рисърч България“ ЕАД 600,000
ОПТ За предоставяне на програмно време „Дарик Радио“ АД 271,200
ОПТ За предоставяне на програмно време „Дарик Радио“ АД 312,000
ОПТ За предоставяне на програмно време Българско национално радио 216,175
ОПТ За предоставяне на програмно време „ТВ СЕДЕМ“ ЕАД 200,064
ОПТ За предоставяне на програмно време БНТ 300,192
ОПТ За предоставяне на програмно време „Нова Броудкастинг груп“ АД 419,707
ОПТ За предоставяне на програмно време „БТВ МЕДИЯ ГРУП“ ЕАД 672,899
ОПТ
текущ
№ Д-30/13. 07.2012 г. Публикуване на материали в печатни издания 2011-2013 във връзка с изпълнението и популяризирането на Оперативна програма Транспорт 2007-2013 г. „Медия Дайрекшън“ ЕООД 996,000
ОПТ Провеждане на кампания за избор на лого и слоган на OПТ „Янев и Янев“ ООД 103,200
ОПТ Подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо публично събитие за официалното представяне на одобрената от ЕК ОПТ „Ем Ем Ди Пъблик рилейшън България“ ЕООД 30,000
ОПТ Изработка и доставка на папки и брошури „Графимакс 02“ ООД 3,960
ОПТ Подготовка и изпълнение на информационен семинар за ОПТ за представителите на регионални и местни власти и регионалните медии в Северозападния район за планиране „Фарма медия“ ЕООД 15,840
ОПТ Подготовка и изпълнение на обучителен семинар за представителите на средствата за масово осведомяване по теми свързани с ОПТ „Вивека“ ООД 30,364
ОПТ Разработване на методика за мониторинг и оценка и изпълнение на дейностите по мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПТ Консорциум „Рисърч &ПР Юнион“ 103,080
ОПТ
текущ
За предоставяне на програмно време „Фокус – Нунти“ ООД 179,890
ОПТ
текущ
За предоставяне на програмно време „Дарик Радио“ АД 143,400
Общо 5,186,944
ОП „Околна среда“ (ОПОС)
ОПОС
текущ
Организация на информационни и/или публични събития за ОПОС „Международни прояви“ ООД, Консорциум „БИК –Калини“ и Обединение „Маг Адвартайзинг“ ООД – Алфа Промо Тийм“ ЕООД 1,983,834
ОПОС
текущ
Производство на рекламно-информационни материали за ОПОС Консорциум „БИК-Калини“, Актив Груп“ и „Ламбаджиев Стандарт“ ООД. 520,140
ОПОС Производство на рекламно-информационни материали за ОПОС „Актив груп“ 6,804
ОПОС Производство на рекламно-информационни материали за ОПОС „Актив груп“ 56,756
ОПОС Производство на рекламно-информационни материали за ОПОС „Актив груп“ 30,121
ОПОС Организация на информационни и/или публични събития за ОПОС „Международни прояви“ ООД 149,580
ОПОС Организация на информационни и/или публични събития за ОПОС Консорциум „БИК –Калини“ 244,860
ОПОС Организация на информационни и/или публични събития за ОПОС „Международни прояви“ ООД 476,460
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) БГ Радио 18,419
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) Нова Телевизия 422,970
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) Българско национално радио – програма „Хоризонт“ 62,052
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) „Дарик Радио“ АД 369,406
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) БНТ 275,487
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) „Радио ФМ-ПЛЮС“ ЕАД 28,800
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) Радио Фреш 28,800
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) БТВ медиа груп 445,669
ОПОС Предоставяне на програмно време  (2011) БТВ радио груп 51,716
ОПОС Предоставяне на програмно време (2011) „Метрорадио“ ЕООД 15,349
ОПОС Планиране и осъществяване на рекламна кампания за национална кампания „Зелена България“ „Аргент-ик“ ООД 52,200
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) ВЕСТ ТВ /ВТВ/ АД 126,000
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) ТЕЛЕВИЗИЯ „БЪЛГАРИЯ ОН ЕР“ ООД 102,000
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД 718,879
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ ООД 72,000
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „Фокус Нунти“ ООД 115,200
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „Радио ФМ-ПЛЮС“ ЕАД 291,299
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „Инфопрес и Ко“ ЕООД 148,626
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „ПЛЕВЕН ПЛЮС“ АД 291,299
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013)  „РАДИО ФМ ПЛЮС“ ЕАД 291,299
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕВРОПА“ АД 134,640
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „ДАРИК РАДИО“ АД 312,000
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2013) „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ ООД 700,636
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) БНР 584,121
ОПОС
текущ
Предоставяне на програмно време (2012) „Дарик Радио“ АД 368,120
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) БГ Радио 6,070
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) Радио 1 13,223
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) Радио 1 Рок 6,923
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) ФМ ПЛЮС 50,251
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) Фреш 50,251
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) СТАР ФМ 32,098
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) БТВ радио група 336,116
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) БНТ 112,590
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) Телевизия „Европа“ АД 122,280
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) „БТВ Медиа Груп“ ЕАД 955,911
ОПОС Предоставяне на програмно време (2012) „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД 66,840
Общо 11,248,096
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ)
ОПРКБИ Разходи за информационни кампании на ОПРКБИ директно договаряне 15,869
ОПРКБИ Рекламни материали „Вивати“ ООД 1,616
ОПРКБИ Разходи за осигуряване на публичност по ОП – Изработка на транспаранти ЕТ „ЛББ АКИ Божинов“ 72
ОПРКБИ Разходи за осигуряване на публичност по ОП – Изработка на транспаранти „Атиа принт“ ООД 53
ОПРКБИ Разходи за информационни кампании и обучение на целевите групи по ОПК УО на ОПК 7,462
ОПРКБИ Разходи за разработване, поддържане и развитие на интернет страници „Регистър.БГ“ ООД 424
ОПРКБИ Разходи за информационни кампании и обучение на целевите групи по ОП УО на ОПК 6,511
ОПРКБИ Разходи за разработване, поддържане и развитие на интернет страници „Митов.Нет“ ЕООД 35,820
ОПРКБИ Разходи за семинари, кръгли маси, голямо годишно събитие и др. Феста хотели 5,800
ОПРКБИ Разходи за разработване, поддържане и развитие на интернет страници „Митов.Нет“ ЕООД 600
ОПРКБИ Разходи за семинари, кръгли маси, голямо годишно събитие и др. Сдружение „Български икономически форум“; 28,452
ОПРКБИ
текущ
Разходи за социологически проучвания, медиен мониторинг и изработване и предоставяне на анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии „Естат“ ООД 528,869
ОПРКБИ
текущ
Разходи за информационни кампании и обучение на целевите групи по ОП „Прима“ АД 1,127,030
ОПРКБИ Изработване на комуникационна стратегия „Пабликом“ ЕООД 30 000.00
ОПРКБИ Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 „МАГ АДВАРТАЙЗИНГ“ ООД 290,187
ОПРКБИ Разработване на информационни инструменти за изпълнение на КП на ОПРКБИ „Силвър Адвъртайзинг“ ООД 86,400
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „Фокус Нунти ООД 72,000
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „Дарик Радио АД 241,800
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ  „Елит Медиа България“ ООД (Канал 3) 64,032
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „Телевизия Европа“ АД 72,000
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „ТВ Седем“ ЕАД 242,352
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „Нова Броудкастинг Груп“ АД 240,000
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ  Българско национално радио 90,000
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ  „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД 326,498
ОПРКБИ Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ  „Елит Медиа България“ ООД (Канал 3) 96,000
ОПРКБИ
текущ
Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „Дарик Радио“ АД 180,000
ОПРКБИ
текущ
Закупуване на програмно време – популяризиране на ОПРКБИ „Фокус Нунти“ ООД 120,000
Общо 3,879,847
ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „ТВ СЕДЕМ“ ЕАД 360,000
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД 360,000
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД 1,080,000
ОПРЧР Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 480,000
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД 1,079,976
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „ДАРИК РАДИО“ АД 856,650
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „ФОКУС НУНТИ“ ООД 287,530
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 288,491
ОПРЧР
текущ
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за популяризиране на ОП РЧР „РАДИОКОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ“ ООД 72,000
ОПРЧР
текущ
Изработване на аудио-визуални клипове КОНСОРЦИУМ НЮ ЕЙДЖ ПАРТНЪРС 240,000
ОПРЧР
текущ
Изработване на документални филми ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ БГ ГРУП 300,000
ОПРЧР Изработка на информационни, печатни и рекламни материали за нуждите на ОП РЧР „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД 212,801
ОПРЧР Изработка на информационни, печатни и рекламни материали за нуждите на ОП РЧР „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД 284,441
ОПРЧР Заснемане и тиражиране на 6 бр. интервюта с бенефициенти на ОП РЧР „РЕТЕЛ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 17,520
ОПРЧР Организиране на фото изложба и дни на отворени врати „ВИРУС КРЕАТИВ СТУДИО“ ООД 70,560
ОПРЧР Логистика за провеждане на информационни дни и обучение за бенефициенти „МЕРКУРИЙ 97“ ООД 567,170
ОПРЧР Логистика за провеждане на информационни дни и обучение за бенефициенти „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ“ ООД 100,729
ОПРЧР
текущ
Логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по ОП РЧР ОБЕДИНЕНИЕ ЛОГИСТИКА И СЪБИТИЯ – ЛС 1,800,000
ОПРЧР
текущ
Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на ОПРЧР в печатни издания МЕДИА ПЛАНИНГ ГРУП 960,000
Общо 9,417,867
ОП „Административен капацитет“ (ОПАК)
ОПАК Информационна кампания на ОПАК „Консорциум за диалог с администрацията“ 1,078,833
ОПАК Популяризиране на ОПАК „Ивент Лаб“ 270,356
ОПАК
текущ
Организиране и провеждане на информационни дни, обучения и други публични събития „Меркурий – 97“ ЕООД 440,454
ОПАК
текущ
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали за потребностите на ОПАК „Бранд ню айдиъс“ ЕООД 276,404
ОПАК Изработване на аудио-визуални продукти по Проект К10-40-7-4 на ОПАК „Страйп медия“ ЕООД 49,104
ОПАК
текущ
Наблюдение и оценка на изпълнението и ефекта от Комуникационния план на ОПАК към проект К10-40-7-5/28.03.2011 г. „Извършване на анализи и оценки за нуждите на ефективното управление на ОПАК“ „Глобал Адвайзърс“ АД 57,204
Общо 2,172,355
ОП „Регионално развитие“ (ОПРР)
ОПРР Помощна дейност в проект по КП: Изготвяне на техническа спецификация за разработване и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка  и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР „Випмакс Дивелопмънт“ ЕООД 17,784
ОПРР Помощна дейност в проект по КП : Изготвяне на техническа спецификация за изработване и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР „Томир“ ЕООД 17,040
ОПРР Изработване и разпространение на информационни материали за ОПРР „Колорити“ ООД 7,064
ОПРР Организиране и провеждане на голямо годишно информационно събитие, което да представи изпълнението на ОПРР към настоящия момент „София Хотел Балкан“ АД 12,204
ОПРР Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СЗРП с административен център Видин. „Маус -ПС“ ООД 229,665
ОПРР Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СЦРП с администранивен център Русе.Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СИРП администранивен център Варна Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в ЮИРП  администранивен център Бургас. „Сън аут-ъф-хоум медия“ ООД 216,360
ОПРР Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СЦРП с администранивен център Русе.Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СИРП администранивен център Варна Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в ЮИРП  администранивен център Бургас. „Сън аут-ъф-хоум медия“ ООД 216,468
ОПРР Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СЦРП с администранивен център Русе.Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в СИРП администранивен център Варна Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в ЮИРП  администранивен център Бургас. „Сън аут-ъф-хоум медия“ ООД 216,313
ОПРР Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР в ЮЦРП с администратимен център Пловдив „Зак аутдор“ ООД 212,684
ОПРР Изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР  в ЮЗРП в административен център София „Идея комм“ АД 205,344
ОПРР „Провеждане на информационен ден през месец ноември 2010 г., в гр. Ловеч – СЗР, по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегриране планове за градско възстановяване и развитие““ „Компания за международни конгреси“ ООД 4,862
ОПРР Логистично и техническо обезпечаване на конференция, касаеща реализацията на ОПРР и програмирането за следващия програмен период 2014-2020г. „Компания за международни конгреси“ ООД 20,205
ОПРР Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали за ОПРР ДЗЗД „БГ Мап Принт 1“ 52,967
ОПРР Изработване и разпространение на информационни и рекрамни материали за ОПРР „Юрапел Комюникейшън“ ООД 8,041
ОПРР „Провеждане на кръгла маса на 25 ноември 2010 г., от 13:00 до 18:00 часа, в гр. София, по схема за предоставяне на БФП: „Подкрепа за деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ „Компания за международни конгреси“ ООД 2,952
ОПРР „Провеждане на редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално 2007-2013, на 01 -02. декември в гр. Правец“ „Компания за международни конгреси“ ООД 36,732
ОПРР „Провеждане на конференция по схема за предостевяну на БФП: „Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони – JESSICA“ „Международни прояви“ ООД 3,444
ОПРР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!“ във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)“. Услугата е за предоставяне на програмно време за излъчването на 52 специализирани радио рубрики в национален ефир, всяка с продължителност до 10 минути, в предаването „Фокус – Добър ден!“, което се излъчва понеделник в интервала между 10.00 часа и 14.00 часа по „Радио Фокус „Фокус Нунти“ ООД 116,813
ОПРР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Денят“ във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)“. Услугата включва предоставяне на програмно време за излъчването на 29 (двадесет и девет) специализирани радио рубрики в национален ефир, всяка с продължителност до 15 (петнадесет) минути, в предаването „Денят“, което се излъчва във вторник в интервала между 18.30 (осемнадесет часа и тридесет минути) и 20.00 ч. (двадесет часа) по Дарик радио “ДАРИК РАДИО“ АД 119,990
ОПРР Провеждане на годишна конференция на УО на ОПРР, която ще се проведе от 17 до 19 декември 2010 г. „Компания за международни конгреси“ ООД 101,812
ОПРР Провеждане на официална годишна конференция по повод представяне на напредъка по изпълнение на ОПРР 2007-2013 г., което ще се състои на 18.01.2011 г. „Динамик студио“ ДЗЗД 4,601
ОПРР Провеждане на координационна среща на тема интегриран градски транспорт в седемте големи града, на 19.01.2011 г., в гр. София, с продължителност 4 часа „Динамик студио“ ДЗЗД 4,596
ОПРР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „БОДИЛНИК“ и/или „Уикенд с ТВ7“ и други информационни форми във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) ТВ 7 8,160
ОПРР „Излъчване на специализирана рубрика в предавания, включени в програмите на Българското национално радио и описани по-долу, във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)“. Услугата включва предоставяне на програмно време за излъчването на специализирани радио рубрики в национален ефир, по програмите „Хоризонт“ и „Христо Ботев“ Българско национално радио 111,048
ОПРР Организиране и провеждане на информационно събитие на 21.02.2011 г., касаещо изпълнението на ОПРР, в гр. София „Международни прояви“ ООД 3,325
ОПРР Организиране и провеждане на информационно събитие на 17.03.2011 г., касаещо изпълнението на ОПРР, в гр. София „Международни прояви“ ООД 4,092
ОПРР Оптимизиране на функционалността и актуализация на дизайна на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие“ – http://www.bgregio.eu „Айсиджен Корпорейшън“ ООД 28,440
ОПРР  работна среща на Управляващия орган на ОПРР по Версия 7 на Процедурният наръчник, на 08 и 09 април 2011 г. „Компания за международни конгреси“ ООД 13,995
ОПРР „Провеждане на втора координационна среща на тема интегриран градски транспорт в седемте големи града, в периода 18 – 21 април 2011 г., в гр.Плевен“ „Меркурий – 97“ ЕООД 4,879
ОПРР „Работна среща на Управляващия орган на ОПРР по Версия 7.1 на Процедурният наръчник, на 28 май 2011 г.“ „Компания за международни конгреси“ ООД 17,152
ОПРР „Провеждане на редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, на 06-07 юни 2011 г. в гр. Хисаря“ „Компания за международни конгреси“ ООД 22,548
ОПРР „Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР“, на 16 и 17 юни 2011 г., в зала „Възраждане“ – гр. Габрово“ „Меркурий – 97“ ЕООД 29,946
ОПРР „Провеждане на Информационно събитие, касаещо изпълнението на ОПРР, в периода 20-24 юни 2011г., в гр. София, с продължителност 5 часа“ хотел „Света София“, гр. София „Международни прояви“ ООД 1,318
ОПРР „Провеждане на Координационна среща на тема „Интегриран градски транспорт в седемте големи града“, на 26 и 27 юни 2011 г., в гр. Варна“ „Компания за международни конгреси“ ООД 16,078
ОПРР Провеждане на Работна среща за обмяна на опит във връзка с интегрираните планова за градско развитие, на 01 юли 2011 г., в гр.София „Компания за международни конгреси“ ООД 9,825
ОПРР „Организиране и провеждане на Координационна среща на тема „Интегриран градски транспорт в седемте големи града“, на 29 септември 2011 г., в гр. Стара Загора“ „Компания за международни конгреси“ ООД 8,634
ОПРР
текущ
 Изработване и разпространение на информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. /ОПРР/ по проект по проект No BG161РО001/5-01/2008/056 „Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на ОПРР“ „БГМАП“  ООД 128,612
ОПРР „Работна среща относно схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, на 01 ноември 2011 г., в гр.София, с продължителност 4 часа“ „Международни прояви“ ООД 1,199
ОПРР „Работна среща за обмяна на опит във връзка със схема за БФП по проект BG161РО001 /1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, в периода от 20.11. до 22.11.2011 г.“ „Международни прояви“ ООД 7,580
ОПРР „Организиране и провеждане на редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално 2007-2013, на 1 и 2 декември 2011 г. в к.к. Пампорово“ „Компания за международни конгреси“ ООД 33,527
ОПРР Годишната конференция на Управляващия орган на ОПРР, която ще се проведе от 2 до 4 декември 2011 г., в к.к „Пампорово“ „Компания за международни конгреси“ ООД 84,034
ОПРР „Посещение на представители на Управляващия орган на ОПРР съвместно с журналисти, на завършени и в процес на изпълнение обекти, финансирани по ОПРР, което се предвижда да се проведе на 30 ноември 2011 г. в Южен централен район“ „Компания за международни конгреси“ ООД 8,184
ОПРР „Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с представители на медиите, която ще се проведе на 1 и 2 декември 2011 г., в к.к Пампорово“ „Компания за международни конгреси“ ООД 12,738
ОПРР Организиране и провеждане на „Работна среща с бенефициенти по ОПРР във връзка с изпълнението на програмата“, в периода от 14 декември 2011 г. до 16 декември 2011 г. в гр. София, хотел Шератон София Хотел Балкан „Компания за международни конгреси“ ООД 28,248
ОПРР „Организиране и провеждане на Работна среща за подобряване на координацията в МРРБ при изпълнение на ОПРР, на 16 – 17 декември 2011 г., в к.к. Боровец“ „Компания за международни конгреси“ ООД 6,395
ОПРР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!“  във връзка с информационната кампания на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)“ . Услугата е за предоставяне на програмно време за излъчването на 52 специализирани радио рубрики в национален ефир, всяка с продължителност до 10 минути, в предаването „Фокус – Добър ден!“ , което се излъчва понеделник в интервала между 13.00 часа и 14.00 часа по „Радио Фокус“ “Фокус Нунти“ ООД 144,000
ОПРР Организиране и провеждане на Работна среща „Сътрудничество с общините при реализиране на схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, на 16 – 17 февруари 2012 г., в гр. Шумен“ „Компания за международни конгреси“ ООД 18,952
ОПРР  „Излъчване на специализирана рубриката във вечерния блок “Денят он ер“ в прайм тайм от 19:30 – 21:00 часа:Услугата е за предоставяне на програмно време:
1. Излъчването на 30 специализирани рубрики с дължина от 4 – 5 мин.
2. Излъчването на 6 специализирани рубрики с дължина от 10 – 12 мин
3. Излъчването на 10 месечни специализирани рубрики с дължина от 25 мин – 5 предавания посветени на устойчивото развитие на туризма и 5 предавания на строителство и регионално развитие.
„България он ер“  ООД 158,760
ОПРР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Денят“ във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)“. Услугата включва предоставяне на програмно време за излъчването на 35 (тридесет и пет) специализирани радио рубрики в национален ефир, всяка с продължителност до 15 (петнадесет) минути, в предаването „Денят“, което се излъчва във вторник в интервала между 19:00 часа (деветнадесет часа) и 20:00 часа. (двадесет часа) по „Дарик радио“. “ДАРИК РАДИО“ АД 144,900
ОПРР
текущ
 Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“ по ОП 2 „Рекламни материали и сувенири изработени от кожа, метал и хартия“ „БГМап ООД 68,940
ОПРР
текущ
по проект Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“ по ОП 3 „Рекламни материали и сувенири изработени от плат, дърво и еко материали“ „БГМап“  ООД 33,498
ОПРР
текущ
Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“ по ОП 4 „Електронни, дигитални и енергонезависими рекламни материали и сувенири“ „ПРИЗМА“ ООД 50,360
ОПРР  Организиране и провеждане на Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР“, в периода от 29 март 2012 г. до 30 март 2012 г. в гр. София“ „Международни прояви“ ООД 44,160
ОПРР „Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. Услугата е за предоставяне на програмно време за създаване и излъчване на специализирани предавания, както следва:10 специализирани излъчвания с продължителност от 3 мин. в/ около съответните слотове на предаването „Здравей България“ – в часовия пояс от 06:40 до 09:00ч. (понеделник – петък).8 специализирани излъчвания с продължителност от 3 мин. в/ около съответните слотове на предаването „На кафе“ – в часовия пояс от 09:30часа (понеделник – петък). 2 специализирани излъчвания с продължителност от 2 мин. преди/ след емисия „Новини“ – в часовия пояс от 19:00часа (понеделник – петък), 7 специализирани излъчвания с продължителност от 2 мин. преди/ след емисия „Новини“ – в часовия пояс от 22:00часа (понеделник – петък). 30 информационни предавания (участия на специалисти и експерти, включвания и интервюта) с продължителност до 5 мин. в или около съответните слотове на предаването „Станция Нова“ – в часовия пояс от 08:30 до 09:00часа, в събота Нова Броудкастинг груп 468,000
ОПРР  Организиране и провеждане на Първа работна среща на Управляващия орган на ОПРР по Версия 8 на Процедурният наръчник, на 20 и 21 април 2012 г., в гр. Пловдив „Компания за международни конгреси“ ООД 41,853
ОПРР
текущ
„Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП ‘Регионално развитие“ 2007-2013г.
Услугата е за предоставяне на програмно време за създаване и излъчване на специализирани предавания в модули и предавания на БНТ 1, както следва: „В Кадър“ – 4 (четири) документални филма, с продължителност 30 мин. в часовия пояс – 22:00часа /понеделник/; „Панорама“ – 3 (три) броя репортажи от страната и чужбина по актуални теми по програмата, с продължителност 60 мин, в часовия пояс – 21:00часа /петък/’ „Референдум“ – 1 брой тематично дискусионно предаване, с продължителност 55 мин., в часови пояс – 21:00часа/вторник/; „Специализирана документална поредица“ – 2 (два) броя документални филми с информационен характер, с продължителност – 30 мин., в часовия пояс – 15:30часа/събота/; Социален слот „Малки истории“; 10 (десет) броя документални филми, с продължителност 13 мин. в часовия пояс – 17:45часа всеки ден документална част и всяка събота от 11:00ч. до 12:00часа – студийно предаване; 10 (десет) броя кратък вариант на документални филми, с продължителност 4 мин. в студийната част/ събота/; Сутрешен ежедневен слот „Денят отблизо с Мария“  „Моят лекар“/Зелена линейка – 10 (десет) броя реалити формат, с продължителност – 4 мин, в часовия пояс от 11:00 до 12:00часа /понеделник – четвъртък/;  Културен слот „Денят започва с култура“  5 (пет) броя репортажи в предаването „Обновените паметници“, с продължителност 3 мин., в часовия пояс от 09:00 до 10:00часа/понеделник – петък/;  Шапки и кашове на програмните единици – 7 (седем) броя  Програма „БНТ 2“ 15 (петнадесет) броя тематични репортажи в информационния блок „България днес“/БНТ2 и БНТ Свят/ с продължителност 5 мин., в часовия пояс от 16:00 до 18:00часа/понеделник – петък/; 152 броя тематични репортажи в регионалните новини „България 19:30“ на БНТ София, БНТ Благоевград, БНТ Варна, БНТ Пловдив, БНТ Русе, с продължителност – 2 мин.
Българска Национална Телевизия Сума на договора: 282750,00 лв., изплатено към 22.05.2013 г.: 99 816,00 лв., предстои окончателно плащане за май месец 2013 с прогнозна сума: 69900,00
ОПРР Организиране и провеждане на редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 – 2013, на 11 – 12 юни 2012г. В гр. Сандански „Компания за международни конгреси“ ООД 34,880
ОПРР Организиране и провеждане на семинар на тема: „Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 в контекста на подготовката на договор за партньорство – бенефициенти, проекти, операции и дейности“, в периода 27 – 28 юли 2012 г. в района на община Самоков „Компания за международни конгреси“ ООД 16,640
ОПРР Организиране и провеждане на три събития, касаещи изпълнението на новия програмен период 2014-2020 г. на ОПРР, в гр. София, с продължителност 3 часа, всяко едно от тях, както следва: – на 23 август 2012 г.; – на 28 септември 2012 г. и на 30 октомври 2012 г. ДЗЗД „Динамик Студио“ 12,852
ОПРР  „Организиране и провеждане на официална годишна конференция по повод представяне на напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., на 12 и 13 септември 2012 г., в Национално изложение на художествените занаяти и изкуства – Орешак, с. Орешак, община Троян“ „Меркурий – 97“ ЕООД 21,760
ОПРР  Организиране и провеждане на Годишна конференция на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ за отчитане на напредъка по програмата в периода 05 и 07 октомври 2012 г. „Компания за международни конгреси“ ООД 89,110
ОПРР Организиране и провеждане на втори семинар на тема  „Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 в контекста на подготовката на договор за партньорство – бенефициенти, проекти, операции и дейности“ в периода 19 – 20 октомври 2012г. „Компания за международни конгреси“ ООД 19,716
ОПРР По проект BG161PO001/5-01/2008/067 „Визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.“ е проведен конкурс за Визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.  Проектната задача включва три обособени позиции:
Ø Обособена позиция (ОП) 1: Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
Ø Обособена позиция (ОП) 2: Формулиране на послание (слоган) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
Ø Обособена позиция (ОП) 3: Разработване на лого и презентационни материали (официалнa бланка, и слайдове за презентации (master slide)) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
раздадени 9 бр. награди 29,000
ОПРР
текущ
„Медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез печатни медии“ „ЗЕНИТ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД 540,000
ОПРР
текущ
„Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и текущата работа по нея на централно ниво – Столична община“ „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД 300,000
ОПРР
текущ
„Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и текущата работа по нея в Северна България, на територията на райони от ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен“ „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД 300,000
ОПРР
текущ
„Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и текущата работа по нея в Южна България, на територията на райони от ниво 2 – Югозападен с изключение на Столична община, Южен централен, Югоизточен“ „МЕРКУРИЙ-97“ ЕООД 600,000
Общо 5,555,280
ОП „Техническа помощ“ (ОПТП)
ОПТП Провеждане на проучване и анализ на потребителски нагласи и потребности от създаване на единен информационен портал за СКФ на ЕС и анализ на съществуващи сайтове „Алфа Рисърч“ ООД 33,360
ОПТП Разработване на Единен информационен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България „СИЕНСИС“ АД 92,570
ОПТП Популяризиране на Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ КОНСОРЦИУМ „ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ“ 396,000
ОПТП Изработване на лого и слоган „Янев и Янев“ ООД 32,400
ОПТП Провеждане на международно проучване на комуникационна ситуация и създаване на стратегия за повишаване на международното доверие към управлението на средствата от Структурните и Кохезионният фондове на ЕС в България „ХОФХЕР КОМУНИКАЦИОН“ ООД 75,702
ОПТП Мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите по информация и публичност на Оперативна програма „Техническа помощ“ Консорциум „Рисърч & ПР Юниън“ 463,200
ОПТП Провеждане на кампания за популяризиране на Структурните инструменти на ЕС в България и осигуряване на информираност и прозрачност във връзка с усвояването на средствата от ЕС Консорциум „Прозрачност за еврофондовете“ 1,399,797
ОПТП Наръчник за прилагането на функциониращ механизъм за координацията на комуникационните дейности на УО на ОП ЕН ЕМ ДЖИ Консултинг енд Адвайзинг 14,400
ОПТП Оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка ПР Пойнт ЕООД 9,420
ОПТП
текущ
Медиен мониторинг и контент анализ „ЕСТАТ“ ООД 78,000
ОПТП Развитие на eufunds.bg „ИМА.bg“ ЕООД 21,600
Общо 2,616,448
Програма за развитие на селските райони (ПРСР)
ПРСР
текущ
Изготвяне, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на брошури, диплянки, книжки и други информационни материали за ПРСР, включително за Ос 4 Лидер. „ЕА“АД 456,539
ПРСР Организиране и провеждане на мероприятия за информираност и публичност:
Позиция 1: По ПРСР 2007-2013 г.
„Компания за международни конгреси“ 1,013,550
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика в Дарик Радио във връзка с информационната кампания на ПРСР „Дарик радио“ АД 299,760
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Бразди“ на БНТ във връзка с информационната кампания на ПРСР за периода 2007 – 2013 г. БНТ 131,970
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика и на радио-спотове в БНР, Програма „Хоризонт“, във връзка с информационната кампания на ПРСР 2007-2013 БНР 89,996
ПРСР Създаване на цялостна концепция на информационната кампания, изготвяне на всички материали за печатните медии, консултиране на всички рубрики в електронни медии, наблюдение на изпълнението и координиране на информационната кампания „Д енд Д Агенция за проучвания и връзки с обществеността“ АД 364,800
ПРСР Излъчване на рубрика „Искам да започна бизнес“ в Евроком България във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) Евроком България 64,800
ПРСР Излъчване на видео клипове в БНТ във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) БНТ 27,840
ПРСР Изготвяне и изпълнение на външна реклама във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013 г.) Рекламна агенция „Киви“ 397,142
ПРСР Анализ на медийното отразяване на целите по прилагането на ПРСР (2007-2013) „Фокус Нунти“ ООД 32,376
ПРСР Публикуване на материали в печатни издания във връзка с информационната кампания на ПРСР 2007-2013
Позиция 1: Публикуване на материали в национални всекидневници и седмични печатни издания
„Арчър Айдиас“ АД 1,463,648
ПРСР Позиция 2: Публикуване на материали в регионални печатни издания (всекидневници) „Арчър Айдиас“ АД 623,485
ПРСР Излъчване на рубрика „И ние го можем“ в БНТ САТ във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) БНТ 59,604
ПРСР Провеждане на семинар за информиране на представители на медиите относно новата политика на правителството и МЗХ за управление на ПРСР (2007-2013 г.) в Трявна, 2-3.10.2009 „Премиум“ ЕООД 12,394
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика в Дарик радио във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) „Дарик радио“ АД 56,160
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в Нова телевизия във връзка с информационната кампания на ПРСР за периода 2007 – 2013 г. „Нова Броудкастинг Груп“ АД 240,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в национална телевизия bTV във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) „БТВ Медиа Груп“ ЕАД 240,000
ПРСР Изработване на видеоклипове във връзка с информационната кампания на ПРСР 2007-2013 г. „Студио Златен век“ ЕООД 209,848
ПРСР Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез национален всекидневник на филми във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) Консорциум „Европейско бъдеще“ 293,880
ПРСР Изработване и излъчване на петминутна специализирана рубрика в телевизионни канали Консорциум „Евроинфо“ ООД 729,792
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в радио Фокус „Фокус Нунти“ ООД 95,400
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика в Дарик радио „Дарик радио“ АД 117,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в ТВ Европа „Телевизия Европа“ АД 72,000
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика в БНР, програма „Хоризонт“ БНР 120,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в Нова телевизия „Нова Броудкастинг Груп“ АД 300,000
ПРСР Излъчване на рубрика „И ние го можем“ в БНТ САТ БНТ 60,000
ПРСР
текущ
Представяне на ПРСР в национални и регионални изложения и конференции „Експо Тйм“ ООД 225,600
ПРСР Провеждане на  информационна кампания, насочена към мерки 112, 121, 142, 214 и 213 от Програмата за развитие на селските райони „Грейн Мастър“ 938,252
ПРСР Организиране на публични събития и семинари за журналисти Консорциум „Бългериан ВИП Турс и Ес Ти Би Комюникейшънс“ 323,236
ПРСР Осигуряване на излъчване на рекламно-информационни видеоклипове в национални и регионални телевизионни канали във връзка с Комуникационния план на ПРСР Консорциум „Тандем-Труд“/ „Тандем Филм“ ЕООД 659,640
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в ТВ 7 ТВ 7 72,000
ПРСР Разработване и излъчване в 28 регионални радиостанции на специализирана консултантска рубрика във връзка с информационната кампания на ПРСР Консорциум „Прайм Тайм Кренбърис“ 286,973
ПРСР Подготовка и излъчване на рекламни и информационни материали по ПРСР 2007-2013 в национални и регионални интернет сайтове „Бизнес Дата“ ООД 58,320
ПРСР Организиране на конкурс за най-добра проектна идея по ПРСР 2007-2013 „Прайм Тайм“ ООД 59,040
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика БНТ, предаването „Бразди“ БНТ 72,000
ПРСР Провеждане на социологически проучвания на обществените нагласи към ПРСР 2007-2013:
Позиция 1: „Провеждане на социологическо проучване за резултатите от дейностите по информираност и публичност във връзка с информационната кампания на ПРСР“;
„Афис“ ООД 23,112
ПРСР Позиция 2: „Провеждане на социологическо проучване сред настоящи и потенциални бенефициенти относно интереса и нагласите по конкретните мерки на ПРСР“ „Афис“ ООД 23,296
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в радио „Фокус „Фокус Нунти“ ООД 95,472
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика в „Дарик радио“ „Дарик радио“ АД 118,560
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Агрофорум“ на НКТВ „Евроком“  НКТВ „Евроком“ 72,000
ПРСР Излъчване на постоянна консултантска рубрика в БНР, програма „Хоризонт“ БНР 120,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в ТВ Европа „Телевизия Европа“ АД 72,000
ПРСР Избор на координатор за информационната кампания на ПРСР (2007-2013 г.) ДЗЗД Маг Адвъртайзинг ООД – Агробизнес ПР 183,600
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в радио „Веселина“ Радио „Експрес“ АД 72,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в Нова телевизия „Нова Броудкастинг Груп“ АД 414,800
ПРСР Организиране и провеждане на празник на агроекологичните земеделски стопани през м. септември 2011 „Студио Златен век“ ЕООД 412,800
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в ТВ 7 ТВ 7 143,320
ПРСР Разработване на 2 специализирани клипа по ос 2 и по гарантираните бюджети по мярка 121 за информационната кампания на ПРСР „О Три Пи Ар“ ООД 59,100
ПРСР Разработване и излъчване на специализирани консултантски рубрики в регионални радиостанции във връзка с Комуникационния план на ПРСР „Апра“ООД 306,180
ПРСР Изготвяне и изпълнение на външна реклама във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013 г.) „Сън аут ъф хоум медия“ ООД 561,598
ПРСР Анализ на медийното отразяване на ПРСР (2007-2013) в периода 2011 и 2012 г. и изготвяне на Комуникационен план за следващия програмен период „Фокус Нунти“ ООД 68,628
ПРСР
текущ
Популяризиране на информационни материали за ПРСР 2007-2013 г. в национални и регионални интернет сайтове Обединение Адей 561,598
ПРСР Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез национален всекидневник на филми във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013) Консорциум „Агро-грийн инфо“ ДЗЗД 515,640
ПРСР Излъчване на специализирани рубрики в bTV и bTV Action „БТВ Медиа Груп“ ЕАД 490,710
ПРСР Изработване и излъчване на петминутна специализирана рубрика в телевизионни канали във връзка с Комуникационния план на ПРСР ГД „Устойчиво земеделие за България и Европа“ 793,440
ПРСР Концепция за създаване на мрежа от информационни центрове в общини по ПРСР „Нота Бене Груп“ ООД 58,200
ПРСР
текущ
Създаване на мобилни групи за обиколка на високопланински или труднодостъпни места и наемане на оборудвани превозни средства с цел разясняване на ос 2 на ПРСР „Ваканция“ ООД 390,000
ПРСР
текущ
Изработване и поддържане на интернет страница на ПРСР във Facebook
Изработване и поддържане на интернет страница на ПРСР в Twitter
„Кей Ем Ком“ ООД 57,000
ПРСР
текущ
Семинари за журналисти с оглед представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 от ПРСР 2007-2013 „Интермедиа“ ООД 186,000
ПРСР Излъчване на клипове по телевизия Diema
Излъчване на клипове по телевизия Nova Sport
„Нова Броудкастинг Груп“ АД 131,927
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в TV1 „Естейт ТВ“ ЕООД 60,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика по ПРСР в bbT „Балкан българска телевизия“ ЕАД 96,000
ПРСР
текущ
Публикуване на информация за ПРСР в интернет форуми „Ем енд Марк“ ЕООД 56,160
ПРСР Мониторинг на печата, интернет сайтове и телевизии за нуждите на ПРСР 2007-2013 г. „Алвес“ ООД 57,000
ПРСР Популяризиране на мерки 122, 223 и 226 от ПРСР в страната „Агробизнес ПР“ ЕООД 57,000
ПРСР Организиране и провеждане на публичен дебат за бъдещето на ПРСР след 2013 г. „НД-62“ ЕООД 58,440
ПРСР Организиране и провеждане на обучение на местните структури на МЗХ по ПРСР „Травъл Медия Груп“ ЕООД 58,560
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика по ПРСР в телевизия Bulgaria on air „България он ер“ ООД 72,000
ПРСР Представяне на ПРСР в:
Позиция 1: Национални и регионални изложения и конференции
„Експо Тйм“ ООД 345,600
ПРСР
текущ
Позиция 2: Събори в малки общини от страна на местните структури на МЗХ и наемане на оборудвани превозни средства „Фернет България“ ООД 612,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика по ПРСР в телевизия Канал 3 „Елит Медиа България“ ООД 72,000
ПРСР
текущ
Изработка, отпечатване и превод на информационни материали за нуждите на ПРСР „ЕА“ АД 840,000
ПРСР Излъчване на специализирана рубрика в БНТ („Бразди“ ) БНТ 71,988
ПРСР Публикуване на материали в печатни издания във връзка с изпълнението на Комуникационния план на ПРСР 2007-2013
Позиция 1: В национални всекидневници и седмични печатни издания;
„Грейн Адвертайзинг“ ЕООД 671,925
ПРСР
текущ
Позиция 3: В специализирани печатни издания „Сън медия сървисиз“ АД 407,616
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Ring.BG
Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия bTV Comedy
„БТВ Медиа Груп“ ЕАД 131,208
ПРСР
текущ
Изработка на печатни, информационни материали и бюлетини за подхода ЛИДЕР и Националната селска мрежа „Ламбаджиев Стандарт“ ООД 65,328
ПРСР Организиране и провеждане на изложба-базар на биологични продукти, произведени от български производители „Алто Комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД 58,680
ПРСР
текущ
Изработване и излъчване на информационни радио клипове по ПРСР:
Позиция 1: Изработване на радиоклипове по радиостанции;
„Бранд ню айдиъс“ ЕООД 46,049
ПРСР
текущ
Позиция 2: Излъчване на радиоклипове по радиостанции 361,571
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и клипове по ПРСР в ефира на „Дарик радио“:
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР
Позиция 2: Излъчване на информационни радиоклипове по ПРСР
„Дарик радио“ АД 214,560
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и клипове по ПРСР в радио „Фокус“:
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР
Позиция 2: Излъчване на информационни радиоклипове по ПРСР
„Фокус Нунти“ ООД 95,914
ПРСР
позиция 2 текуща
Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в ТВ Европа
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
Позиция 2: Излъчване на видеоклипове
„Телевизия Европа“ АД 156,000
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и клипове по ПРСР по БНР, Програма „Хоризонт“
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
Позиция 2: Излъчване на клипове
БНР 215,999
ПРСР Излъчване на радиоклипове по ПРСР в радио К2 Радио „Вива“ ЕООД 60,000
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в предаването „Агрофорум“ на НКТВ „Евроком“ – Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика и Позиция 2: Излъчване на видеоклипове НКТВ „Евроком“ 155,985
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в Канал 3
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
Позиция 2: Излъчване на видеоклипове
„Елит Медиа България“ ООД 95,990
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в телевизия Bulgaria on air – Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
Позиция 2: Излъчване на видеоклипове
„България он ер“ ООД 180,000
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в ТВ 7
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
ТВ 7 203,213
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и радиоклипове по ПРСР в радио Bulgaria on air
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР
Позиция 2: Излъчване на информационни радиоклипове по ПРСР
„България он ер“ ООД 108,000
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в bbT
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
„Балкан българска телевизия“ ЕАД 115,200
ПРСР
текущ
Изработване на видеоклипове по ПРСР във връзка с Комуникационния план „България он ер“ ООД 264,000
ПРСР Организиране и провеждане на конкурс на национално ниво:
Позиция 1: „Българско село 2012 по ПРСР“
„БА“ ООД 52,800
ПРСР Позиция 2: „Община 2012 по ПРСР“ „Фернет България“ ООД 52,680
ПРСР Позиция 3: „Организиране на конкурс за най-добра проектна идея по ПРСР“ „Фернет България“ ООД 52,680
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия bTV Cinema „БТВ Медиа Груп“ ЕАД 71,932
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия bTV Comedy „БТВ Медиа Груп“ ЕАД 71,927
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Ring BG „БТВ Медиа Груп“ ЕАД 59,992
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в bTV и bTV Action
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика
Позиция 2: Излъчване на видеоклипове по ПРСР
„БТВ Медиа Груп“ ЕАД 591,612
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и радиоклипове по ПРСР в ефира на bTV радио
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР
Позиция 2: Излъчване на информационни радиоклипове по ПРСР
„Радиокомпания Си Джей“ ООД 83,077
ПРСР
текущ
Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия National Geographic „Фокс интернешънъл ченълс България“ ЕООД 96,000
ПРСР
текущ
Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Fox life „Фокс интернешънъл ченълс България“ ЕООД 72,000
ПРСР
текущ
Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в радио „Фокус“ „Фокус Нунти“ ООД 120,000
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в Нова телевизия:
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР
Позиция 2: Излъчване на видео клипове по ПРСР
„Нова Броудкастинг Груп“ АД 510,621
ПРСР
текущ
Провеждане на тематични информационни кампании по мерките от ПРСР
Позиция 1: Информационна кампания по Ос 1 – мерки: 114, 112, 121, 141, 142 и 123 (с изключение на мярка 122);
„Г.И.Д. Консулт“ ООД 284,400
ПРСР
текущ
Позиция 2: Информационна кампания по Ос 2 – мерки: 211, 212, 213, и 214; Гражданско дружество по ЗЗД „Си Ей Пи – Реформ“ 569,148
ПРСР
текущ
Позиция 3: Информационна кампания по горските мерки: 122, 223 и 226; Консорциум „Тема Нюз – Медия Продукт“ 582,840
ПРСР
текущ
Позиция 4: Информационна кампания по Ос 3 – мерки: 311, 312, 313, 321 и 322 Консорциум „Ферпоинт комюникейшън“ 362,160
ПРСР Излъчване на клипове по телевизия TV1 „Естейт ТВ“ ЕООД 60,000
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Diema Family „Нова Броудкастинг Груп“ АД 71,859
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Nova Sport „Нова Броудкастинг Груп“ АД 59,981
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Kino Nova „Нова Броудкастинг Груп“ АД 95,904
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Diema „Нова Броудкастинг Груп“ АД 71,888
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия TV+ „БГ Сат“ АД 72,000
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия TVT Продуцентски център „Футура Вижън“ ЕООД 72,000
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в ТВ 7
Позиция 2: Излъчване на клипове по ПРСР
ТВ 7 60,000
ПРСР Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия Discovery channel „Нова Броудкастинг Груп“ АД 95,904
ПРСР
текущ
Публикуване на материали по ПРСР в печатни издания:
Позиция 1: В национални и седмични печатни издания
„Грейн Адвертайзинг“ ЕООД 671,925
ПРСР Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в bbT
Позиция 2: Излъчване на клипове
„Балкан българска телевизия“ ЕАД 35,914
ПРСР
текущ
Организиране и провеждане на публични дебати за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната Гражданско дружество по ЗЗД „Кампания ОСП 2020“ 395,916
ПРСР
текущ
Организиране и провеждане на празници на агроекологичните производители Консорциум „Био Форум“ 466,800
ПРСР
текущ
Изготвяне и изпълнение на външна реклама във връзка с информационната кампания на ПРСР (2007-2013 г.) „Метрополис Груп“ АД 428,400
ПРСР
текущ
Организиране и провеждане на тематични фермерски пазари на открито по ПРСР „Алвес“ ООД 132,000
ПРСР
текущ
Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в ефира на Нова Българска Телевизия
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР; и
Позиция 2: Излъчване на видеокрипове по ПРСР
„Евроком България“ ЕООД 167,784
ПРСР
текущ
Избор на координатор за информационната кампания на ПРСР (2007-2013 г.) „Медия продукт“ ЕООД 160,800
ПРСР Излъчване на видеоклипове по ПРСР в телевизия Fiesta „Омега филмс“ ООД 72,000
ПРСР Излъчване на клипове в телевизия Folklor „Фолклор ТВ“ ЕООД 72,000
ПРСР
текущ
Мониторинг на печата, интернет сайтове и електронни медии (радио и телевизия) за нуждите на ПРСР „Тренд глоуб“ ЕООД 54,240
ПРСР
текущ
Организиране на конкурс за лого и мото на Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период 2014-2020 г. „ПР Ивент България“ ЕООД 56,040
ПРСР
текущ
Излъчване на видеоклипове в ефира на Fen TV „Фен Ти Ви“ ООД 71,998
ПРСР
текущ
Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в Нова телевизия „Нова Броудкастинг груп“ АД 414,801
ПРСР
текущ
Излъчване на видеоклипове по ПРСР в телевизия Fox crime „Фокс интернешънъл ченълс България“ ЕООД 71,999
ПРСР
текущ
Излъчване на видеоклипове по ПРСР в телевизия 24 Kitchen „Фокс интернешънъл ченълс България“ ЕООД 72,000
ПРСР Излъчване на видеоклипове по ПРСР в ТВ 7 „ТВ Седем“ ЕАД 318,000
ПРСР
текущ
Излъчване на видеоклипове по ПРСР в ефира на BNT World БНТ 119,952
ПРСР
текущ
Излъчване на видеоклипове по ПРСР в телевизия City „Радио и телевизия Сити“ ЕООД 72,000
ПРСР
текущ
Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в ефира на БНТ 2
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика;
Позиция 2: Излъчване на видеоклипове
БНТ 240,000
ПРСР
текущ
Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в ефира на БНТ
Позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика;
Позиция 2: Излъчване на видеоклипове
БНТ 360,000
ПРСР
текущ
Излъчване на радиоклипове по ПРСР в ефира на радио „Фокус“ „Фокус Нунти“ ООД 120,000
ПРСР Излъчване на радиоклипове по ПРСР в ефира на „Дарик радио“ „Дарик радио“ АД 120,000
Общо 31,249,986
Общо за всички програми 66,139,878

Източник

Advertisements

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.