Истината освобождава!

Главната религиозна книга, която изучават всички евреи, е Талмуд. Много хора са знаели и знаят еврейския език, на който са написани свещените им книги, и много хора са ги превеждали – включително и евреи. Тук привеждам само един случай:

Превод на съдебния експерт – учен, евреист д-р К. Екер, за съдебния процес в Германия 1883 г. – описан в книгата му„Еврейското огледало в светлината на истината“ – от 1884 г.
Този съдебен процес бил предизвикан от евреите, срещу техния съплеменник Юстус Бриман, който преминал в християнството и публикувал анти-човешките закони от главната еврейска религиозна книга – Талмуд.

Но съдът оправдал Бриман, понеже намерил, че преводът съответства на оригиналния текст!

The Jewish spirit undermines the healthy powers of the German people

Цитати от Талмуда:

Тези, които любопитстват да разберат еврейската религия, да получат смъртно наказание.

Евреите се наричат хора, християните не са хора.

Невинен си в убийство, ако намерението ти е да убиеш християнин.

Раждаемостта на християните трябва да се намали осезателно.

Изгнание за този евреин, който продаде земя на християнин.

Забранено е да учите християнин на търговия.

Всяка християнска собственост принадлежи на този евреин, който пръв предяви претенции.

Позволено е да измамиш християнин.

Евреите винаги трябва да се опитват да измамят християните.

Не спасявайте християни, когато са в смъртна опастност.

Покръстените евреи трябва да получат смъртно наказание.

Не са необходими молитви, когато обезглавите някого в деня на Шабат. 

Или ги отвърнете от тяхната вяра или ги убийте.

Изтреблението на християните е необходима жертва.

Да пролееш кръвта на неблагочестив е жертвоприношение на Бога.

Високопоставеното място в Рая е отредено за тези, които убиват идолопоклонници.

Най-добрият от гоите трябва да бъде убит.

Ако евреин убие християнин, той не извършва никакъв грях.

Да удариш евреин е все едно да удариш шамар на Бога.

Позволено е да отнемаш тялото и живота на гои!

Тези, които не вярват в Тората трябва да бъдат убити.

Закон е да убиеш този, който отрича Тората!

Християните принадлежат към тези, които отричат Тората (Стария завет)!

Позволено ти е да убиеш неевреин еретик, със собствените си ръце!

Всеки евреин, койт пролива кръвта на безбожните гои, все едно прави жертвоприношение на Бога! 

Ако евреин е изкушен да направи зло, той трябва да иде в град, в който не го познават и да направи злото там!

Препоръчително е за евреите да мамят гоите!

Евреите не са длъжни да плащат на гоите заплати за работата им!

Евреите имат висш легален статус!

Евреите могат да крадат от гои!

Евреите могат да крадат и убиват гоите!

Когато евреин убие гой, няма да има смъртно наказание!

Ако евреин намери предмет загубен от гой, няма нужда да го връща!

Това, което евреин открадне от гой, може да задържи!

Евреите могат да използват лъжи, за да измамят гоите!

Гоите са извън защитата на закона и Бог е определил парите им за собственост на Израел!

Евреите могат да лъжат гоите! 

Всички гойски деца са животни! 

Гойските момичета, са мръсни по рождение!

Евреите трябва да унищожат книгите на християните! 

Адам е правил секс със всички животни в райската градина! 

Селското стопанство е най-долния вид работа. 

Евреин може да вземе за жена три годишно момиченце! Евреин може да прави секс с момиченце стига то да е по-малко от 9 години (и по-голямо от 3). Не е нищо особено ако мъж прави секс с малки момиченца! 

Всичките неизбити гойски момиченца трябва да се оставят за сексуално задоволяване на равините.

Който не се подчини на равините заслужава смърт и ще бъде сварен в горещи изпражнения, в ада! 

Майката на Исус Христос е била курва! Еевреите се радват заради ранната смърт на Исус!Исус е магьосник и е бил екзекутиран, защото е практикувал магии!
Исус в момента се вари във врящи изпражнения! Исус е заслужил екзекуцията си!

Който чете Новия завет, няма място в бъдещия свят! 

Тероризирайте всички народи; убивайте другородците, защото те може да поискат вашата власт. Пламъкът на вашата ярост трябва да ги изгаря. Разбивайте главите на принцовете им, понеже са наши врагове, поначало! Излей Господи цялата си ярост върху неевреите, които не те знаят, и върху царствата, които не призовават името ти. Преследвай неевреите в ярост и ги изтреби от поднебесието!

Един равин спорил с Бога, оборил го, и Бог си признал, че е загубил спора с равина! Израелтяните са по желани за Господа Бога, и от самите ангели.  Целият свят е създаден само заради израелтяните.  Слънцето свети на земята и дъжд я полива, само заради едните израелтяни.

Тези сатанински заповеди от Талмуда, задължително се изучават от всички еврейски ученици, през всичките години, докато учат!

Талмудът е най-святата еврейска книга! Влиянието й е над това на Тората.

„Талмудът е неоспорим авторитет!“ – провъзгласил равинът доктор Гронеман пред Хановерския трибунал 1894 г.

„Юридическите доктрини от Талмуда имат ръководно значение“ – казал професор Коен, пред наказателния съд в Марбург 1888 г.

„Що се отнася до Талмуда, ние признаваме че той има върховенство пред Стария Завет и закона на Мойсей“ – провъзгласила в 1860 г. групата на т.н. „реформирани евреи“ и ционистката организация „Алианс Израелит“.

c5ac679398e5d020baa78256ecc_prev

Ето затова Христос се е обърнал към юдейските духовни водачи, с думите:

Горко вам книжници (талмудисти) и фарисеи – лицемери… Ваш баща е дяволът, и вие неговите похоти искате да вършите…

Част от самопризнанията на евреина Maркус Ели Раваж  – личният биограф на семейство Ротшилд. Публикувани в: The Century Magazine, January 1928 г. Volume 115, Number 3, Pages 346-350:

„… Ние се измъкваме от военна служба, във военно време… но същевременно ние сме причината за всички войни, и главните получатели на изгодата от тях. Ние сме, и основатели, и убийци на капитализма, и същевременно – основни агитатори на комунизма… Вашите безразборни и противоречащи си обвинения против нас, не съответстват на действителното значение на нещата. Вие ни обвинявате, че ние сме извършили революцията в Русия. Да предположим, че е така? И какво от това?  В сравнение с това което свети Павел – Саул – Савел – евреинът от Тарсус, направи в древния Рим, Руската революция е просто – улично сбиване. Вие вдигате много шум относно преобладаването ни във вашите театри и кино. Много хубаво, ако е така. Но какво ще кажете, че под наш контрол са и вашите църкви, и вашите училища, и вашите закони, и вашите правителства, и самите ваши мисли и понятия, с които мислите. Вие, въобще, съществувате в еврейско понятно пространство.

Как може да се избавите от собствената си сянка?  Руснак отпечата ‘Протоколи на сионските мъдреци’, от която се вижда, че ние сме извършили и Първата световна война. Вие вярвате на тази книга. Добре, ние ще се разпишем под всеки неин протокол, затова можете да се успокоите – тя е истинска, автентична. Но какво следва от това, че ние се явяваме причина за всички заговори в историята, в които вие ни обвинявате? Вие нямате мъжество да ни привлечете под отговорност, а още по-малко, да ни накажете, макар че имате пълния списък на нашите престъпления.  Ако сте толкова сериозни, за да говорим за еврейските заговори, мога ли да ви насоча вниманието към един от тях, струващ си разговора.

Защо да хабим думи за контрола на общественото мнение от еврейските банкери, вестникарските и киноолигарсите, когато със същия успех можете да ни обвините, че ние контролираме цялата ви цивилизация, посредством еврейското Евангелие. 

Вие още не знаете дълбочината на нашата вина. Ние се вмъкваме навсякъде, навсякъде създаваме свади и винаги побягваме с плячката. Ние извращаваме всичко. Ние ви отнехме вашия естествен свят, вашите идеи, вашето предназначение, и всичко това объркахме и извратихме. Ние бяхме в началото, не само на Първата световна война, но и на всичките ви войни; не само на руската, но и на всичките революции в историята. Ние донесохме несъгласия, раздори, смутове и криза във всички ваши лични и обществени дела, и до сега само с това се занимаваме. И кой ще каже, още колко време ще продължим? Погледнете малко назад и вижте какво се случи. Деветнадесет века назад вие бяхте невинна, свободна, естествена раса. Молехте се на своите богове: духовете на въздуха, течащите потоци и гората. Вие не се изчервявахте при вида на голо тяло. Вие бяхте в екстаз от бойното поле, от сраженията, от бойния дух…, вие положихте основите на естествените науки и философията. Имахте здрава, благородна култура. Кой знае колко велико и розово бъдеще щяхте да имате, ако не бяхме ние. 

Но ние не ви оставихме на спокойствие. Ние ви хванахме в своите таралежови ръкавици и разрушихме цялата ви великолепна структура, която бяхте създали, и преобърнахме напълно цялата ваша история… Нашите племенни закони станаха основа на вашия морален кодекс, на всичките ваши конституции и законоположения. Нашите легенди и митове станаха истини, с които поите своите деца… Въоръжихме с евангелие Лутер, койте се вдигна срещу вас и отново ви върна в ярема на нашата еврейска цивилизация. Вземете трите велики революции от нашето време: Английската, Френската и Руската. Какво бяха те, ако не триумф на еврейската идея в социалната, политическата и икономическата области?  И краят му не се вижда. Ние до сега доминираме над вас…  Нима е чудно, че ни ненавиждате? Ние сложихме стоп кран на вашия прогрес…  Така че, защо да не ни ненавиждате? Ако ние бяхме на ваше място, ние от все сърце бихме ви ненавиждали, много повече отколкото вие го правите. Обаче ние не сме дължни да ви разказваме всичко, как и защо. Не сме дължни всичко да ви обясняваме и тълкуваме…

Нашето влияние го има, и то е много, много по-голямо, отколкото даже можете да си представите…  В един прекрасен ден ще се събудите и ще разберете, че вашата религия, вашето образование, вашата медицина, вашият морал, вашите социални, правителствени, юридически и икономически институции, всичките са изоснови наши!…  

Гоите – виждаме с облекчение ние – никога няма да са способни да видят реалната дълбочина на нашите престъпления… Вие ни обвинявате, че сме подстрекатели, извращатели, агитатори, терористи. Това е истина, и аз се прекланям пред това ваше откритие. А нима с малко повече услилие няма лесно да се докаже, че ние сме причината за всяка ваша революция в историята. Без всякакво съмнение, протестантската революция на Лутер, е наша, и просто е очевидно, че ние бяхме двигатели на която и да е буржоазна революция, във Франция или Англия, тя беше еврейска. Ако не беше така, ще излезе че ние не знаем собствените си интереси…“

***

puppeteer

Синедрионът на световното еврейство, още от времето на Христос, прави всичко, за да дискредитира и унищожи християнството. Раваж е публикувал тези истини, по заповед на синедриона, за да внуши много една по-голяма лъжа, че и Християнството е еврейско подривно дело, и то – най-разрушителното! Но логиката и документите доказват, че световните лъжци и злодеи, нямат никакъв интерес, и намерение, да ни отварят очите! Ние сами трябва да си отворим очите за истината, а Господ ни дава достатъчно документи и факти, за да отсеем с разума и сърцето си, частиците истина, измежду огромната маса лъжи, измами и фалшификации на лукавия!

„Ще научите истината и тя ще ви направи свободни“!

„Няма да научи истината, само този, който не я търси, или не я познава, защото и неговите дела са нечисти!“

OXYGEN VOLUME 13

И едно откровение, част от интервю, на Харолд Уолъс Розентал, бивш главен съветник на американския сенатор Джейкъб Джавитс. 

Ние сме избраният от бога народ… Повечето евреи не искат да го заявят открито, но нашият бог е Луцифер (дявола), и ние сме НЕГОВИЯТ ИЗБРАН НАРОД”.  (Но явно, Розентал се е разприказвал повече, от колкото му е било поръчано и наскоро след това интервю, е бил убит)

***

Извадки от книгата на Дитрих Екарт

От Мойсей до Ленин”

Разговор между Хитлер и Екарт:

… Страбон (роден 63-та г. преди Христа) пише, че още в негово време, на земята вече не е имало място, където да не са доминирали евреите. А Страбон ясно пише, че не просто са живеели, а именно, че са доминирали!  

Цицерон (59 г. преди Христа), много голям човек по това време, докато защищавал проконсула Флака, внезапно прекъснал речта си в Капитолия, и започнал да шепне – „По-тихо, по-тихо, да ме чуят само съдиите, иначе евреите ще ми навлекат такива неприятности, както направиха с много други уважавани хора. Нямам никакво желание да им послужа за храна“.

И при императора Август, влиянието на евреите било толкова голямо, и те така заплашили Пилат Понтийски, та казал:

За Бога, хайде да приключим с това еврейско дело!“ И си измил ръцете, преди да осъди Христос на смърт, когото е счел за напълно невинен! (Евангелие от Йоана)

Йосиф (Стар Завет), много добре се бил подготвил, когато разтълкувал съня на Фараона, за „седемте крави“. През тези фатални за Египет, 7 години, Йосиф, овластен от Фараона, събрал цялото зърно и препълнил всичките хамбари. Хората измирали от глад, фараонът бил обкържен от евреи, а Йосиф, фактически управлявал Египет!  Всичките жалби на египтяните били напразни. Евреите държали хамбарите заключени, додето египтяните, за парче хляб е трябвало да дадат всичките си пари, а след това и добитъка, и земята, а накрая и свободата си! И тогава отведнъж, цялата столица се изпълнила с евреи… И Йосиф плакал от радост, след като казал на своите братя:

Ние трябва да ядем плодовете на тази земя“. „Цялото богатство на Египет е в нашите ръце (Генезис 45:18, 20)! „И ще настроя египтянин, срещу египтянин, и те ще се бият – брат против брата, и всеки против своя съсед, – град против град, царство против царство. И духът на Египет няма да издържи, и ще разстроя Съвета им“ Исая. 19:12. И това го вършат, по същия начин, от тогава, та до днес!

Преди да избягат от Египет с плячката си, Мойсей, заповядал на евреите и на местните им помагачи, да изколят всичките първородени деца на египтяните! По време на „изхода“ от Египет, евреите взели толкова награбено, колкото са можали да носят.  А Египтяните били много радостни, че са се избавили от евреите. (Изход 12:35-36; Псалм 105:38).

Но и само книгата за Исус Навин е достатъчно показателна:

– масови убийства, зверска жестокост, безпримерна наглост и хладнокръвни измами – целият въплътен Ад! …Когато градът Йерихон, благодарение на проститутката Ренаб, паднал жертва на евреите, тогава нито един човек, нито едно животно, младо или старо, не останали живи (Исус Навин 6:25). 

И самият Иисус Навин е отговорен за избиването на 31 царя, със всичките им поданници. Сред тези народи е имало и такива, които напълно са се доверявали на евреите. Пророк Исая казва: „Господ Бог е зъл за всички неевреи. Той ще ги даде на евреите за масови убийства. Земята им ще стане пещ огнена. Ще стане пустиня, напоена с тяхната кръв. В техния стан няма да остане никаква благородна кръв. Техните благородници ще бъдат унищожени“ (Исая 34).

Стотици години отделят Исай от Иисус Навин, но за всичкото това време, ненавистта на евреите към нееврейските първенци, ни мъничко не отслабнала.  И колкото време да мине, нищо няма да се измени в отношението им към нашите царе и нашите най-добри хора. Да унищожат най-добрите ни хора, е вечната еврейска цел. И когато не могат да го извършат със сила, те го постигат с хитрост… 

Шопенхауер наричал евреите „отпадък на човечеството“ и „опасни мошеници“.  И как отвръщат евреите на Шопенхауер? – Учредяват „Шопенхауерово общество“! Също и „Кантово общество“, затова, че Кант заявил пред всички, че евреите са мошеническа нация. (Konigsberg 1798). 

Такова е и „Обществото Гьоте“.  А Гьоте е казал: „Ние не понасяме евреите сред нас“. „Тяхната религия ги стимулира да ограбват неевреите“. „За тази изтънчена мошеническа раса има един принцип: – където има ред, там за тях далавера няма“.  Гьоте подчертавал: „Аз се отказвам от всякакво сътрудничество с евреите и техните помагачи“.  Но еврейското „Общество Гьоте“ си съществува, за да членуват в него тъпите гои!?  Министър-председателят на Англия, евреинът Дизраели, 1843 г. казал:

Всички евреи имат основание да хвалят Лутер и да премълчават неговия “антисемитизъм”, защото без да иска, той прокарал път за юдаизма…! И колкото евреите повече хвалят Лутер, толкова по-малко ще помни човечеството неговите грешки. Макар че по късно той нарекъл евреите – “чума“, но колко хора знаят това Лутерово проклятие към евреите? 

Евреинът Голдман е формулирал ясно и кратко, защо евреите възхваляват Лутер: „Мартин Лутер отново постави Стария Завет на пиедестал“! Но за да се разбере правилно Старият Завет, трябва да се чете гръцкият оригинал. Той има съвършенно друг тон и смисъл. Лутер си е позволил интерпретации на Стария Завет, която при други случаи би могло да се нарекат – фалшифициране. Но това са направили равините, които са му „помагали“ в целия превод, и са вмъкнали преправки и фалшификации.

Еврейският език е труден език. Лутер, примерно, превежда „расов съплеменник“, но равинът казва, че това се превежда „ближен“. И ние четем в превода му: „Обичай ближния, като себе си“! А в оригинала е: „Обичай расовия си съплеменник, като себе си“! Ето как, само един малък фокус е достатъчен, за да се представи юдаизма, за хуманистична религия. Навсякъде Лутер се изхитрял да открива в Стария Завет, пророчества и предвъзхищение към Иисус Христос, но еврейският Месия, не само че не е Христос, но е неговата противоположност.  Еврейският Месия е ЗВЯРЪТ – АНТИХРИСТ, бултериерът, който ще завоюва целия свят за евреите, с измама и жестокост. На много места в Стария Завет пише:

„Вие ще ядете от богатствата на неевреите, и с тяхната слава ще се хвалите“

Много пасажи в Стария Завет, с украсени думи, служат за прикритие на истинските цели. По късно Лутер разбрал еврейската тактика, но само от съвременниците му евреи, но не и от Библията.

„Евреите се стремят да вършат всичките си дела двусмислено, та никой да не може да каже нещо определено за тях“, – казал Лутер.  

Той, могъщият опонент на евреите, е човекът проправил пътя им, със своите ръце. Разбрал е евреите малко преди своята смърт, когато вече нищо не е можело да се направи! 

Мартин Лутер

Мартин Лутер починал 1545 г. а двете негови книги „За евреите и техните лъжи”, се появили 1543 г. Лутер го е озарило като мълния и той започнал да вижда евреите, такива каквито са. Но за нещастие, доста късно, когато вече те били нанесли смъртоносен удар на Християнството. Ако е разбрал евреите в младостта си, той не би нападнал Католичеството, но би нападнал евреите, които са стояли зад Католицизма и са го извращавали. Защото евреите в католичеството са организирали убийствените Кръстоносни походи, евреите са организирали инквизицията, за да унищожават истинските християни, евреите са организирали продаването на индулгенции.

И даже изгарянето на Жана Дарк не може да се разбере, ако не се знае, че евреите в католичеството са изгорили народната героиня на Франция, веднага след великата и победа над врага.

Вместо безогледно да осъжда цялата църква, Лутер, с неговите пламенни речи, тогава е щял да напада истинските виновници за злото. И вместо да възпява Стария Завет, е щял да го зазклейми, като инструмент на Антихриста! Тогава Църквата никога не би се разцепила и никога не би започнала ужасяващата тридесетгодишна война, в която се леели реки от кръв на милиони Християни, по волята на евреите… Мартин Лутер в книгите си „За евреите и техните лъжи“, ни призовава да горим синагогите и еврейските училища:

“Бог ще ни прости, че досега сме търпели това, поради нашето незнание. Аз самият не съм знаел това, но сега, когато знаем какво става, в името на всичко свято, не трябва да защищаваме тези здания, където те ни се подиграват, хулят ни, проклинат ни, плюят върху нас и върху Христа. Продължим ли да ги защищаваме, ще е равнозначно на съучастие в цялата тази оргия на злото”

Лутер също призовава да разрушаваме домовете им, понеже те вършат там същото, каквото вършат в училищата и синагогите си:

„На некои може да се струва, че аз съм прекалено жесток, но всъщност аз съм мек, понеже съм чел техните книги“

Край на извадката от книгата „От Мойсей до Ленин“ – диалога между Хитлер и Екарт. Превод от руски: Григор Симов! Призивите на Лутер цитирам само за информация!

***

От времето на Константин Велики – четвърти век, след Христа, християнството вече е официална религия в Римската империя, и евреите изгубили тоталното си господство. Но след многовековна, подмолна, мафиотска дейсност, евреите – сатанисти надделяли в Европа, разпалили унищожителни антихристиянски войни за налагане на т.н. реформация и юдо-протестантство, и извършили революции в главните европейски държави, започвайки от Холандия, през Англия, Франция и Германия. От тогава започнали открито да развъртат лихварството (което за християните е било голям грях) и първите си уж “национални” банки. Но през всичките онези много векове на, уж, немилост, организираното на мафиотско-сатанински принципи, световно юдейство, винаги е било привилегировано и винаги е било около властта и във властта на всички държави. Затова и е било толкова разрушително, – в това число, и за християнската църква.
Трябва да се знае, че всички мафии, са поделения на световната мафия на организираното юдейство, защото в един свят, място за две мафии няма! А мафията краде, рекетира, тероризира, унищожава, „застрахова“ и „осигурява“, притежава банките и печата парите на всички държави, и даже, лицемерно „воюва срещу мафията и тероризма“!?

НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА СЕ СЪБУДИТЕ И ДА СЪБУДИТЕ ВАШИТЕ БЛИЗКИ!

***

Юдомасоните и световните войни

Писмо на Албърт Пайк – „Великият командир“ на Върховния съвет на масоните в Америка, преди смъртта му – 1891 г. до Джузепе Мазини, с инструкции как да се прилагат масонските планове в Италия:

„Всички посветени във висшите степени на масонската религия, трябва да я отстояват, следвайки неопетнената доктрина на Луцифер (дявола)…  За пълното тържество на масонството ще са нужни три световни войни, като в третата от тях ще бъде унищожен мюсулманският свят, след което ние ще изпровокираме гигантско социално сътресение, ужасите от което ще покажат на всички гибелността от безверието. Революционното малцинство ще бъде унищожено, а разочаровалото се от християнството мнозинство ще получи от нас истинската светлина от учението на Луцифер (от дявола)“!

Кой и защо мрази евреите? 

Евреите никъде и никога не са мразени и гонени, затова че са евреи, а затова, че са безскрупулни грабители, активисти на световната им сатанинска мафия, която мами, ограбва и унищожава всички народи, даже и евреите, и цели да наложи над света – фантастичен деспотизъм, (както е записано и в плановете им).  От тяхната мафия произтичат всички основни световни проблеми:

бедността, лихварските банки, революциите, световните войни, комунизмът, глобализмът и „новият световен ред„, при който, за всички народи е отредена ролята на жертви или роби на евреите!

А с обвиненията в антисемитизъм те парират изнасянето на всяка информация за истинското лице на ционизма!

JEW-HATES-FREE-SPEECH

Ето цитат от техни тайни протоколи, за антисемитизма:

„Ако сега (19-ти век) некои държави протестират против нас, то ще е само про-форма, по наше разпореждане, защото антисемитизмът ни е нужен, за да държим в ръка нашите по-малки братя – обикновените евреи“!!

***

Джон Кенеди

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА КЕНЕДИ

Дами и господа,

Самата дума „секретност“ противоречи на свободното и отворено общество. Ние сме противници на тайните общества, на тайни клетви и тайни събрания. Защото всички сме срещу монолитната безскрупулна конспирация, която си служи най-вече с прикрити методи, за да разширява сферата си на влияние. Инфилтрация вместо инвазия, подривна дейност вместо избори, заплахи вместо свободен избор…

Търся вашата помощ в огромната задача да информирате и предупреждавате американския народ, уверен, че с ваша помощ, човекът би бил такъв, какъвто се е родил да бъде –  СВОБОДЕН И НЕЗАВИСИМ!

И така – Кой уби Кенеди?

Уби го тази кратка реч, и решението му, САЩ отново да печатат своите долари, а не да ги вземат, под лихва, от еврейския „Федерален Резерв“!
И веднага, щом встъпва в длъжността – Президент, вицепрезидентът при Кенеди – Джонсън, отново прекратява държавното печатане на доларите в САЩ, и оставя тази пресладка дейност в ръцете на евреите от техния частен и неконтролируем „Федерален Резерв“!

***

„Първите йезуити са били евреи. Загадъчната руска дипломация, която толкова стряска Западна Европа, е организирана и провеждана основно от евреи. Мощната революция, която в този момент се готви в Германия и която ще се превърне действително в една втора и по-велика Реформация, но за която все още твърде малко се знае в Англия, изцяло се развива под  покровителството на евреи”. London 1844.

Сегашния Папа е йезуит!

Франциск е 266-тият глава на Римокатолическата църква, както и първият папа от Новия свят.

***

А световната юдейска мафия, освен множеството свои световни организации, има и една напълно легална структура – структурата на Юдейската религия!  Това е видно от Слово на равина Райхорн”, от „Речта на равина Рабинович“, пред европейските равини, 1952 г. и от заповедта от Талмуда:

Който не се подчини на равина, заслужава смърт! Което значи, че равините са диктатори… и босове на мафията, защото мафията е еврейска!

***

Да, за изговарянето на някои истини се иска гражданска доблест, но колко по-голяма доблест е нужна, евреи да се опълчат срещу световното зло!? А повечето разобличения на сатанинската същност на световното еврейство, са от евреи, вкл. и в тази публикация!

Който не знае, не е виновен, но който не иска да знае, едва ли има още оправдание!

Източник

Григор Симов

Advertisements

13 thoughts on “Истината освобождава!

 1. Здравейте . Интересно четиво за християнина с наказанието от евреите . За да заблудят и истрият вярата евреите създадоха новия Завет в Библията .
  Съм християнин и не спирам да търся истината от ЗАЩО им беше нужно хвърляне на слепота в човешки души ?!
  част от корана :
  И рече Иса син на Мириам дойдох О синове на Исраил , Аз съм пратеник на Аллах при вас , да потвърдя Тората преди мен , и да благовестя за пратеник, който ще дойде след Мен. Името му е Ахмад “ Мухамед “ Cypa Редица (АС-Сафф) Обаче Обаче Аз ви казвам Истината , За Вас е по добре да си отида Аз , Защото, ако не отида ,Утешителят няма да дойде при вас ; Но ако си отида, ще ви го изпратя
  Иоан 16глава 9:13
  ( ето този начин не се приема от нас християните казаната истината ни от съмия Исус ) мн е махнато и мн добавено в Библията за да сме в слепота за абсолютната истина за Мохаммед в Библията от защо ли я няма …(?)
  И още което Библията е само загатнато но не е с пълнота си .
  И рече Иса, синът на Мариам:“О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората отпреди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад „Мухаммед“ най-възхвалявания.“ А когато Мухаммед] им донесе ясните знаци, рекоха: „Това е явна магия.“ [61:6]
  Замяната или промяна отнасяща се също и за Йоан с името Яха . Не звучи ли на Бога Яхве ,Йехова … Ето кого направи Библията Бог .
  За търсещите души истината , търсете в приемане годината на християнството ( наречен с ВЕЛИКДЕН .
  Одавна евреите плануваха и как да продадат душите човешки в несъществуващ син Божи . В корана описва подробно раждането на Исус и зачеването на Мария . Аз съм един от мн християни с силна вяра в търсене истината за душата си . Днес наречения син лъч и кемтрейлс , доказват тази подготвена продажба от споразумението на Бог с Луцифер за душите повярвали в лъжливия Бог . Успех в търсене на истината в 21 ни век с прогреса в лъжата .

  • Респект -Мир-,за точният ти коментар,но за съжаление от облъчване и зомбираност,малцина сме с това знание,браво!!! Много хора ,не знаят,че Библията е толко пъти превеждана и цензурирана,че са се изгубили най-голямите мъдрости и напътствия,тя е символ и човек трябва да има супер езотерично знание,за да я разбере!!!Да не говоря как и цялата Българска история и световна е променена,че няма да ми стигнат и 1000 страници!

 2. Моята тема е богомилството. Това е едно цялостно учение, което дава тласък навсички европейски процеси.То се противопоставя равноотдалечено на всички съществуващи идеи и движения, като по този начин се явява техен коректив и двигател на развитието във всички сфери и направления. Предстои ми да анализирам отношението между Б и юдаизма.

 3. Първо ще ви кажа истината ,че далеч не е Талмуд най -изучаваната книга от евреите ,а ТОРА ,тоест Петте Мойсееви книги на Старият завет .
  После ще ви кажа ,че в тези пет Моисееви книги ,които и християните признават ,пише че евреите наистина за Божият избран народ ,произлязъл от Авраам.
  После ще ви покажа какво казва лично БОГ ,който е Единствен и Всемогъщ ,Бог в Три лица ,за еврейският народ :
  ( дословно)
  БИТИЕ 12 глава
  2 Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.
  3 Ще БЛАГОСЛОВЯ ОНИЯ КОИТО ТЕ БЛАГОСЛАВЯТ, а ЩЕ ПРОКЪЛНА ВСЕКИ КОЙТО ТЕ КЪЛНЕ ; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

  Така ,че който е истински вярващ в Бог и Христос ,знае това и не пише умопомрачителни безумия срещу Божият народ .
  Понеже Сам Бог в Новият завет каза:
  Послание към римляните
  11глава
  1 И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде( евреите)? Да не бъде! …
  2 Не е отхвърлил Бог людете Си, които е предузнал…
  11 Тогава казвам: Спънаха ли се, та да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревнивост.
  16 А ако първото от тестото е свето, то и цялото засяване е свето; и ако коренът е свет, то и клоните са свети.
  17 Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината,
  18 не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе.
  19 Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз.
  20 Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се.
  21 Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади.

  И така ,не високоумствайте срещу Божият народ ,но бойте се от Бога ,че ако клини отряза от Истинската маслина Израил ,то колко повече вас-дивата маслина.

  • Единствено Алекс казва истината.Другите коментари показват абсолютно непознаване на историята и са чиста пропаганда издържана в комунистически стил-пълна с клевети и лъжи.

  • Всичко това е казано и ”преведено”,само и единствено заради тяхната история и вяра,тя да е най,не го ли виждате?!!?Алекс,много се водиш по това което ти подлагат,без да се замисляш,къде е истината,всичко е изопачено,всичко!!! Това е направено,не случайно,а да подчини всички хора и то без да се замислят-сляпо,това е ,истината!!! Абсолютен /-/за коментарът ти,много е зле,много!!!

 4. Хитлер ги е избивал добре…. Което е странно били, при положение, че е бил финансиран от евреи, но той си е бил амбициозен. Амбицията му е била да освободи, първо Германия, след това и Европа.

  • Вярно е, че Адолф Хитлер е искал да освободи Германия и Европа от евреите, но не чрез избиване, а чрез депортация по т,нар.проект „Окончателното решение на еврейския въпрос“ (виж „Плана Мадагаскар“) и няма нищо странно в това просто защото нашият Фюрер не е финансиран от евреи, а чрез създаване на ОБЩЕСТВЕНА БАНКОВА СИСТЕМА, или както самият той казва: „За всяка издадена марка ние изискваме еквивалента на нейната стойност в свършена работа или произведени стки“… Това е накратко…

   • До Аненербе .
    -Моля извиниме без да искам натиснах нехаресвам , всъщност си мн прав !

   • Браво,знаете! Абсолютен респект за името на Аватарът ви!!!

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.