Масони в България

В Белград през 1847 г. е основана ложата «Али Коч», която съставила филиали в Русе, Видин, Свищов, Ниш, Варна и Никопол.

Духът на масоните, гравиран от Стефан Панмайкър

През 1865 г. турският губернатор на Видин Пазвантоглу и френският консул Кличиян основали масонска ложа във Видин, в която не участвуват българи. Турските масони-реформатори започнали да назначават българи, членуващи в смесените ложи на империята, за административни и църковни служители в съответните градски и селски общини, образували смесени общества, читалища, дружества, училища, лицеи (Галата сарай), печатни органи и др. там, където имало смесени ложи, за прикритие на дейността си.

Такива са били смесените общества в Цариград, Букурещ, Русе, Свищов, Шумен, Белград, Галац и Браила, “Тайната дружина на верните приятели”, Добродетелната дружина, Българското общество, Млада България, Българското книжовно дружество, читалище “Братска любов”, читалище “Зора” в Русе, читалище “Селски труд” в Бяла черква, комитетът “Каран” в Червена вода, Тайният революционен комитет в Букурещ, Търновското читалище, Македонската дружина, Читалищата в Свищов, Шумен, Лом, Варна и др.

Вилаетският център Русе, Цариград, а също Видин, Свищов, Варна, Шумен и Търново, стават масонски центрове.

Особено активен (от 1869 до 1872 г.) бил масонът Мидхат паша, който бил министър на правосъдието в правителството на Мохамед Рашид паша по времето на Абдул Азис. Той писал на султана да установи конституционно управление по образеца на западните демокрации. Така корупцията в страната щяла да бъде изкоренена и с новите закони щял да бъде въведен ред, равноправие и благоденствие.

Ахмед Шефик Мидхат паша

По това време Русчук (Русе), центърът на Дунавската област (Туна вилает) представлява крепост, част от укрепения четириъгълник: Русе, Шумен, Варна и Силистра. Вилаетът обхващал земите от Ниш до устието на Дунава, като включвал и София. Управител (валия) става Митхад паша. По негово време се строи и първата железопътна линия Русе-Варна. В Русе имало консули на Англия, Франция, Австро-Унгария, Италия и почетни консули на Белгия, Холандия Германия, Гърция и Испания, всички масони. Според историците, реформите на Мидхат паша не довели до заздравяването на турската империя, но целта на Мидхат паша не е била да я заздрави, а да я реформира по западен образец.

Започва изпращането на българчета в европейските училища и бил отворен Лицея в Цариград, където всички преподаватели били масони. Ангел Кънчев пише на Никола Обретинов на 6 август 1870 г., от Табор:

“Много добре ще сториш да ми напишеш, ако искаш, в кратко, нещо за Програмата на Лицея, а особено туй, което следва ти миналата година там. (1869 б.м.)”

Става дума за Лицея на Мидхат паша в Галата, Цариград, отворен от правителството през 1869 г. За него има данни в писмата на държавния служител, масонът Х. Иванчо х. Пенчович до Русенската община, в които пише, че са избрани 4 русенски отлични ученици, изпратени да учат там на държавни разноски. Общо от страната те били 10. “Голяма привилегия за Русчук е това благоволение” – пише той.

През 1856 г. в Букурещ, Румъния, била създадена първата румънска ложа «Дунавска звезда» с редовен патент на Великия Ориент на Франция. Първомайстор бил изтъкнатият държавник Йон Братиану, посветен в Париж. Виж още

230px-Midhat_pasha

Българската академия на науките – масонска ложа от 1870 г.

През есента на 1969 г. в Букурещ се основава Млада България, промасонска тайна революционна организация по образец на италианските Карбонари. За нейно прикритие е учредено читалището “Братска любов”, ( и Българското книжовно дружество в Браила , прерастнало в Българската академия на науките.

Братя-масони са всички членове на комитетите в Букурещ, Браила, Гюргево, Одеса, Белград, Цариград, Русе, Свищов, Търново, Варна, Пловдив, Плевен и основателите на читалищата там.

Дейността на Букурещската ложа не замира. През 1869 г. Георги Живков съживява старите огнища в България. Левски се включва в това мероприятие и успява да изгради една напълно нова и независима от чуждите ложи българска революционна мрежа. Разбрали за това, може би „братята“ я ликвидирват, след като обсебват архивите й.

230px-Midhat_pasha

Иван Ведър, с рождено име Данаил Николов, известен още с псевдонимите си Яни Ингилиз, Ованес Ефенди, Денкооглу (от Деню, Данаил)

В русенска ложа са членували  Мидхат паша, майката на Никола Обретенов, Тодорка, самият Никола,  Данаил (Деню) Николов („Яни Инглез“, „Ованес ефенди“, „Иван Ведър“),  Захари Стоянов,  Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов, Ради Иванов, Олимпи Панов, Георги  Икономов, Пенчо Черковски. С течение на времето „загиват“ Иларион Драгостинов,  Олимпи Панов,  Тома  Кърджиев и Захари  Стоянов.

Остават „безсмъртните“.

Дейността на ложата се засилва най-вече след отстраняването на Левски и Кънчев, и след разбиването на Вътрешната революционна организация. След Освобождението, на 18 февруари 1880 г., на португалско подчинение останалите живи образуват русенската ложа „Балканска звезда“ с първомайстор Иван Ведър.

От този момент истинските последователи на Левски, а по-късно и на Ботев, престават да вземат участие в революционната борба и тя се ръководи единствено от масони, провеждащи чужда политика в страната. Това положение явно не се е променяло от края на 1872 г. до сега.

В Цариградския клон на «Ориентал Лодж» през 1863 г. бил посветен и английският масон, роден в Разград – Данаил Николов (Иван Ведър), стигнал до най-висшата 33 степен.

Той ползувал псевдонимите Яни Инглез, Ованес ефенди, Иван Ведър, бил учител  на децата на Мидхат паша, с когото бил в една ложа  в Русе и в Цариград, получил образованието си в  масонските учебни заведения – Медицинското училище в Букурещ, протестанското училище на о. Гонзо,  пътувал по поръчение на братята си с мисии до Австралия и Америка, в Чикаго, където се намира  главната ложа, работил във Ветово, Русе, Видин, в Червена вода, по железниците, в Махалата, Плевенско, като учител.

Рожденото му име е Данаил. Хайдутинът с еврейско име извършва убийство, променя името си и се укрива при съмишленици на остров Малта. Напълно поставил живота си на разположение на своите покровители, той добива необходимата подготовка за бъдещ „мисионер“ в протестантския колеж в Ла Валета, усвоява много европейски езици, а също така латински и различни арабски наречия. Получава служба на английски търговски кораб, с който пътува между Лондон и Мелбърн. През 1852 г. е изпратен в Измир, масонски център от 1751 г., където между другото преподава езици на синовете на турските първенци. По време на Кримската война обикаля турските черноморски пристанища с шпионски мисии.

След време заради заслугите си получава служба като преподавател на езици в Роберт колеж в Цариград. Митхат паша става негов покровител. С височайшата  му препоръка е изпратен на работа като преводач в  управлението на Цариградската полиция, във  Вътрешното и във Външното министерства. След това е изпратен със шпионска задача във Букурещ, където се опитва да се внедри в революционната  мрежа на българите. Официално следва в Медицинско училище, а професорите д-р Протич и д-р Атанасович го преименуват още един път този път на „Ведър“, вероятно защото с псевднимите „Яни Инглез“ и „Ованес ефенди“ би бил подозрителен сред православните българи и румънци, които е трябвало за шпионира в полза на Турция, Англия и Америка.

Ведър работи известно време в Манчестър. Връща се в Русе и се внедрява в революционните кръгове, като дава пари на Раковски. През 1863 г. се оженва и заминава за Цариград, където е кореспондент на различни европейски вестници и преподава в Роберт колеж. В същата година е приет в английската Ориенталска ложа №33 и получава номер 687. Заради особените си заслуги достига до най-високата 33-та степен.

С англо-турска мисия в България

Английският консул в Цариград го настанява на работа по проекта на жп линията Русе-Варна. С мисия да рекрутира мрежа от млади българи за английското масонство и да дава сведения за революционната дейност в страната. През април 1869 г. се включва в „интелиджънт сървиса“ (тайната политическа полиция) в Русе, организирана по проект на Англия и Турция в столицата на Туна вилает – Русчук.

Ведър се връща в България и става „уважаван гражданин“. Валията Митхат паша го взема за свой секретар по „вънкашната кореспонденция“. Все по това време Ведър другарува със Захари Стоянов, Никола Обретенов, Велко Абаджиев, Пенчо Черковски. За тях той е нещо като наставник. Благодарение на него Захари станал помощник-библиотекар в прочутото русенско читалище „Зора“, а след като взел Пенчо Черковски, библиотекаря на „Зора“, при себе си на работа, Ведър настанил и Никола Обретенов на заплата в читалището на неговото място. Явно читалище „Зора“ е била школата, през която от „слуга“ се става „майстор“. Стоян Заимов сякаш се опитва да даде на поколенията ключ към масоните – шпиони в „Миналото“.

През 1880 г. Ведър има задачата да уреди в Русе първата явна масонска ложа в България – Etoile des Balkans (Балканска звезда), номер 134. До 1882 г. ложата наброява 27 членове, между които Захари Стоянов, (масон от Великият изток на Португалия), Никола Обретенов, генерал Върбан Винаров, Йосиф Клайн и др. В тази ложа инкогнито членувал и княз Александър Батенберг. Най-висока е, разбира се, степента на Иван Ведър.

Ложата се „приспива“ през 1940 г. „Приспива“ и всички свои дъщерни ложи. Не е ясно колко и как са „спали“ братята от 1940 г. Архивът, финансите и документите за собственото недвижимо имущество са изнесени в чужбина. За Ведър се разказват легенди, непотвърдени от други източници, нито в страната, нито в чужбина. Но за дейност като неговата не се намират доказателства.

Синът на Иван Ведър, Димитър, „бил не по-малко активен от баща си“. Следвал в Брюксел, Лион и Хановер, завършва машинно инженерство. Димитър достига до 30-степен в английска масонска ложа. Той е създател и Майстор на Великата масонска ложа в България през 1914 г.

I. Съществуващи ложи в страната до 2002 година: Девет ложи през 2000 година, шестнадесет ложи през 2002 г.

#001 „Зора“ – град София

#002 „Светлина“ – град София

#003 „Сердика“ – град София

#004 „Заря“ – град София

#005 „Черноморски приятели“ – град Варна

#006 „Мадара“ – град Шумен

#007 „Дунавска звезда“ – град Русе

#008 „Морски звезди“ – град Варна

#009 „Звездата на София“ – град София

#010 „Танакра“ – гр. Добрич

#011 „Асен Златаров“ – гр. София

#012 „Мизия“ – град Плевен

Великата ложа е съдебно регистрирана като сдружение с идеална цел. Има служебен адрес: Хотел „Родина“, стая 215, Бул. „Тотлебен“ 8, гр. София 1606, тел/факс: 02/951-6660. Адрес в Интернет: http://www.grandlodge-bulgaria.org/ Имат и новопостроен масонски храм в кв. „Овча купел“ – град София, където се провеждат ритуали. Подготвят нов храм, чиито краиъгълен камък вече е положен в гр. Варна.

II. ВЕЛИКА ЛОЖА на старите, свободни и признати зидари на България

1. Петър Горновски – Велик майстор, 32 степен, ложа Светлина 002 – град София, интелектуална ложа.

2. Иван Ставрев – Велик майстор, 33 степен.

3. Григорий Вазов

4. Вежди Рашидов – турчин, скулптор

vejdiknight

Вежди Рашидов

5. Васил Михайлов – актьор

6. Ангел Ангелов

7. Проф. Андрей Пантев – историк, СУ. В момента се изживява, като водещ в екипа на ТВ предаването „Сблъсък“ по БТВ на евреина Р. Мърдок.

8. Недялко Йорданов – писател, поет. (Доста учудващо, но именно заради неговите писания освободиха Даниела Терзийска, обвинена в убийството на собственото си дете, всъшност жертва на ДС, с цел запазване кабинета на мургавия вожд Иван Костов.)

9. Стефан Цанев – драматург

10. Стефка Костадинова – спортистка

11. Жельо Желев – бивш президент

vejdiknight

Желю Желев се прекланя пред Ричард Ран

12. Антон Дончев

13. Боян Биолчев – ректор на СУ. Отговарящ в СУ преподаватели да бъдат все българофоби.

14. Стоян Денчев – индустриалец, 32 степен Велик майстор, председател на клуба на бизнесмените „Възраждане“.

15. Стоян Александров – икономист, министър на финансите в правителството на Любен Беров (1993-94).

16. Гиньо Ганев – депутат, зет на превратаджията Кимон Георгиев.

17. Ефрем Ефремов

18. Андрей Пръмов – финасист.

19. Боян Чуков – шеф на в. „Балкански диалог“.

20. Петър Калпакчиев – 33 степен, Върховен командир, главен счетоводител на най-големия завод за производство на дрога на балканите Кинтекс, бивш президент на спортен клуб ЦСКА, свързан с бившето ОСО.

21. Илия Павлов – шеф на Мултигруп – холдинг от десетки фирми, член на клуб Възраждане, перач на пари на бившата БКП и ДС, кръсник на мафията.

vejdiknight

Гиньо Ганев с шефовете на Мултигруп Илия Павлов и Димитър Иванов

22. Борислав Сарандев – 32 степен, Велик майстор, бизнесмен.

23. Димитър Недков – автор на масонски книги.

24. Георги Крумов

25. Д-р Спас Спасков – шеф на Пирогов.

26. Богдан Томов – поппевец, бездарник.

27. Петър Стоянов – бивш президент на Р. България, син на предателя сред Легионерите, Стефан Стоянов.

petyr_stoqnov_image_

28. Дядо Павел – свещеник, епископ от БПЦ към храма св. „Александър Невски“.

29. Йордан Костадинов, директор на АЕЦ Козлудуй.

30. Тодор Костов – живее в Москва.

31. Боби Сабото – поппевец.

32. Асен Масларски – поппевец.

33. Янко Бонев – водач на ложа.

34. Костадин Паскалев.

35. Емил Кюлев – банкер, клуб Възраждане, Росексимбанк (твърди се, че оперира с еврейски капитали от Русия).

36. Светлин Русев – художник.

III. ЛОЖА „Б’НАЙ Б’РИТ“ (ЛОЖА „КАРМЕЛ“)

UIG-902-05-1861853

„Бнай Брит“ (Синове на Завета), известни в САЩ, като Еврейското Гестапо. Една от най-злокобните ложи, ръководещи организацията ADL (Антиклеветническата лига), отговорна за смърта на десетки учени ревизионисти, позволили си да развенчаят мита за шесте милиона жертви на Холокоста. Възстановена в България през 1993. В тази ложа членуват само евреи и членският внос, като встъпителната вноска е огромна сума.

1. Алфред Криспин – Велик майстор, ръководител на Ложата.

2. Соломон Исак Паси – възстановител на ложата, президент на Атлантическия клуб, министър на външните работи в правителството на НДСВ понастоящем, потомствен масон, масони са и дядо му Соломон Паси – 33 степен, и баща му Исак Паси – комунистически цензор на академична литература и съветник на Тодор Живков. Соломон Исак Паси е бил агент и доносник на ДС преди и след 1989. Вероятно е и агент на ЦРУ и МОСАД.

3. Проф. Георги Бакалов – преподавател в СУ, историк, сътрудник на центъра за изследване на българите и на фондация „Тангра – ТанНакРа“, византолог.

IV. МАЛТИЙСКИ ОРДЕН

Според някои официални статистики има ужасно много фалшиви малтийски ордени.

1. Христофор Събев – Един от първите активисти на СДС, след 89 г. Успя да натрупа състояние и се зниза в САЩ. Лицето, което разцепи Българската Православна църква. Свързан е с различни секти в САЩ (сциентолози, мормони…). Спомогна за узаконяването на сектите в България. Живее понастоящем в САЩ. Отец Христофор Събев е известен с прякора Фори Светулката.

2. Д-р Константин Тренчев – президент на КТ „Подкрепа“, бивш седесар, който чрез подкрепа отвън събори две правителства. Основа своя партия „Демократичен Алианс“, която гравитира около царя и НДСВ.В тази ложа има още няколко неидентифицирани лица, сред които е една юристка.

През месец май 2013 година Камило Дзуколи, посланик на суверенния Малтийски орден в България, разясни пред „Стандарт“:

„Малтийският орден има по света общо 13 000 членове и над 80 000 души, които работят активно за Ордена. В Италия, където от 1834 г. е официалното седалище на Малтийския орден, се наброяват около 3000 членове. В България, където историческите обстоятелства са съвсем различни в сравнение с Италия, никога не е имало местна структура. Орденът в съвременния свят е разделен на национални асоциации. В някои страни има повече от една асоциация, както в САЩ, която е голяма страна и има три делегации. В България не е имало асоциация, но имаме трима членове – цар Симеон, съпругата му Маргарита и синът им принц Кубрат Симеон има най-високия ранг в Ордена, въпреки че е православен. Защото Орденът по традиция прави изключение за християнски владетели. Това се отнася и за румънския крал Михаил I, и за сръбския княз Александър II, които също са православни.“

V. ГРУПА БИЛДЕРБЕРГИ

Една от най-мракобесническите масонски организации, известна като Световно правителство в сянка. Именно Билденбергите решават съдбата на България и чертаят картата на Балканите.

Николай Камов

1. Николай Камов – До 1989 г. заема различни ръководни длъжности в младежката организация ДКМС. През 1991 г. е съветник в канцеларията на Президента на републиката. Избиран е за народен представител в 36, 37, 38, 39 и 40-то Народно събрание. Бил е председател на Комисията по външна политика, първият съпредседател на Съвместния парламентарен комитет „България – Европейски съюз”, ръководител на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

UIG-902-05-1861853

Валентин Златев

2. Валентин Златев – шеф на Лукойл в България. Най-голямата петролна компания в България притежаваща контролния пакет акции на Нефтохим – Бургас.

Todor_Jivkov_2

Леа Коен

3. Леа Коен – еврейка, бивша посланичка на Р. България в Швейцария по времето на Иван Костов, женена е за швейцарец – кмет. Бивша депутатка във Великото народно събрание, а след това наша посланичка в Белгия, Люксембург, Швейцария и Лихтенщайн. Упорито избягва да говори за баща си Пепо Менахем Коен,  – юрист, завършил в Софийския университет (1936 г.), съдия – главорез от съставите на Народния съд след 09.09.1944 г. , а после началник на концентрационния лагер „Росица“.

VI. РОТАРИ КЛУБ

Това е по-светска форма на масонските ложи, която изпълнява програмата, спусната отгоре. Предимно не-еврейска ложа, но не липсват и те. Членството в нея е символ на престиж за по-дребните бизнесмени. Ниско ниво на посвещение, повечето от които под 3-то ниво. За да членуваш в нея, трябва да разполагаш с пари и бизнес, или престижна професия и да се ползваш с „добро име в обществото“. Имат клонове в повечето по-големи градове. Основател на ложата е Пол Харис, през 1905 година в Чикаго, САЩ.

1. Калчо Хинов – координатор на аситент-гуверньорите на Ротари клуб в България.

2. Стоян Узунов

3. Явор Милушев – актьор, женен за актрисата Цветана Манева, председател на Комитета по култура, депутат от НДСВ в НС.

Todor_Jivkov_2

Стефан Софиянски

4. Стефан Софиянски – евреин, предишната му фамилия е Горнооряховски. Бивш изпълнителен директор на Пощенска банка, когато е отпускала незаконни кредити на крупния мошеник Соломон Анжел, следствен в момента. Понастоящем кмет на София, втори мандат. Бивш член на СДС, сега председател на партия „Свободни демократи“. По мнението на мнозина – изключително корумпиран и също в момента е следствен за финансови злоупотреби. Далаверите му се извършват чрез Любомир Павлов, известен като Любо Пъпката – шеф на Общинска банка и съпруг на депутатката от НДСВ Диляна Грозданова. Софиянски е женен за еврейка – Алисия Софиянска, от която има три дъщери. Бащата на Стефан Софиянски е бил икономически съветник на Георги Димитров.

5. Христина Ангелакова – оперна певица, директор на Националната опера, сътрудничи на турците и на евреите.

Hristina-Angelakova-2

Христина Ангелакова

6. Д-р Александър Чирков – професор, циганин, сърдечен хирург, гравитира около царя и НДСВ.

Hristina-Angelakova-2

Д-р Александър Чирков

7. Асен Ошанов – юрист, НДСВ, съветник.

8. Вилхелм Краус – евреин, бивш министър на транспорта в правителството на Иван Костов, член на СДС, член на няколко директорски борда. Важна фигура, заедно с Александър Божков (също евреин) в престъпната приватизация на БГА Балкан (Купувач, също евреин Гад Зееви). Синът му държи всички маршрутни таксита в София. Получил е лиценз по времето, когато баща му е министър. Понастоящем е следствен.

Todor_Jivkov_2

Вилхелм Краус

9. Д-р Николай Балтаджиев – пластичен хирург.10. Стефан Драгостинов – композитор.11. Стоян Янев – главен архитект на София, имащ пръст в случилото се с дискотека „Индиго“, загиналите там деца и изчезналия документ с негов подпис, който очевидно той е поставил.12. Радко Влайков – бивш говорител на външно министерство.13. Панайот Денев – шеф на БТА.

Изброените дотук са членове на столичния клуб София.

14. Анелия Дошева – президент на Ротари клуб София-Витоша, шеф на продуцентска къща „Едита“.

15. Проф. Огнян Герджиков – председател на НС от НДСВ, уличен е в далавери като банков синдик, юрист, преподавател в СУ, хомосексуалист. Далаверите в които е уличен са неправомерно взети хонорари за около 250 хиляди щатски долара.

Hristina-Angelakova-2

Проф. Огнян Герджиков

16. Виктор Кръстев – шеф на училище „Христо Ботев“ гр. Враца.

17. Арх. Иван Иванов – президент на Ротари клуб в гр. Стара Загора.

18. Георги Сяров – вицепрезидент на Ротари клуб в Стара Загора.

19. Здравко Личев- учител по немски език19. Росен Михайлов – секретар на същия Ротари клуб.

20. Христо Механдов – Ротари клуб, Стара Загора.

21. Митко Христакиев – Ротари клуб, Стара Загора.

22. Николай Шопов – бивш секретар на Ротари клуб, Стара Загора, бизнесмен.

23. Д-р Илия Попов – Ротари клуб, Стара Загора.

24. Д-р Тенко Тенев – Ротари клуб, Стара Загора.

25. Цецо Чатъшки – Ротари клуб, Стара Загора.

26. Крис Данчев – съветник на царя, НДСВ

27. Диляна Грозданова, НДСВ.

28. Д-р Венко Митков Александров.

29. Николай Василев Василев – връзки с влиятелни евреи, произхожда от комунистическо семейство.

30. Стоян Ганев – член на сектата на Муун (подтикваща вярващите в нея към самоубийство, виновна за смъртта на хиляди), бивш директор на канцеларията на премиера, твърди се, че е вкарал в НС 24 депутати.

31. Стефан Савов, партньор на омъжената за евреина Анастасия Мозер.

32. Георги Марков – съдия в Конституционния съд, агент и доносник на ДС, гравитира около НДСВ.

33. Борис Спиров – зам.кмет на София

34. Атанас Агура

35. Стоян Янев

36. Румен Христов

37. Тодор Колев

38. Киркор Азарян

39. Христо Михайловски – зет на известния хомосексуалист Йордан Соколов, бивш зам. министър на икономиката при Иван Костов.

40. Николай Младенов

41. Симеон Конов

В България ротарианството се заражда през 1933 година. През 1941 година масонските ложи са забранени със закон за защита на нацията (ДВ, бр. 16 от 23.01.1941 г.) и са разпуснати като тайно общество., подписано от цар Борис III. През 1951 г. са отново забранени. Ложите са възстановени отново през 199о година. В момента има 80 клуба в страната и броят на членовете е над 2200 члена дкъм края на 2008 година. През месец декември 2001 в България пристигна президентът на Ротари интернешънъл – Ричард Кинг и съпругата му Чери Кинг от Калифорния, САЩ, за да учредят още 14 нови клуба в България. Ричард Кинг е посрещнат като държавен глава и е настанен в дом No 2 на резиденция Бояна. Понастоящем по света има около 1 200 000 души членове на Ротари клуб.

VII. ЗОНТА КЛУБ

Дамска версия на Ротари клуб, използват адаптиран устав на Ротари клуб. Зонта Интернешънъл (буквално Международен чадър) е създаден 1919 год. в Ню Йорк, сега главната му квартира е в Чикаго.

1. Д-р Табакова – председател.

2. Стела Банкова – работила в различни министерства, сега депутат в НС от НДСВ за Ловешка област.

3. Елка Атанасова – учител от Кюстендил, депутат в НС, член на Контролния съвет на НДСВ. Във връзка са с княгиня Мария Луиза, която ги е препоръчала на царя. Тя от своя страна е женена за Бронислав Хробок – член на „Б’най Б’рит“ в Полша. Живеят в САЩ.

4. Марияна Йонкова Костадинова – учредителка на клуба, председател на българо-израелското дружество във гр. Велико Търново, агент на МОСАД, депутат в НС от НДСВ.

5. Христина Ангелакова – една от учредителките през 1995, директор на Националната опера.

6. Мария Стефанова – журналист.

7. Цветелина Узунова – прессекретар на НДСВ.

8. Ева Куванджиева.

Актуализирано:

VIII. АТЛАНТИЧЕСКИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ

Основан на 4.04.1991 година, член на Atlantic Treaty Association от 1992 год., седалище ул. „Славянска“ ?29, София 1000, тел./факс:. 02/ 981-0699 и 981-5782 Адрес в Интернет: http://www.natoinfo.bg Ел. поща: passy@bulnet.bg

Включваме и членове, които не са българи.

1. Д-р Соломон Паси – почетен президент, зам. председател на АТА. Известен със своя трабант.

2. Д-р Любомир Иванов – вицепрезидент.

3. Бинка Пеева – член на съвета.

4. Иван Кръстев – член.

5. Иванка Петкова – член.

6. Калина Калоянова – член

7. Милен Миланов

8. Филип Филипов

9. Станислав Даскалов

10. Валентин Церовски

11. Здравко Попов

12. Максим Минчев – пресдиректор.

13. Филип Филипов – ковчежник.

14. Августина Цветкова – програмен директор, член на партията „Съюз на свободните демократи“.

15. Валентин Брайков – съветник.16. Иван Сотиров – НАТО, инфоцентър.

17. Борис Бонев – въздушна агенция.

18. Ахмед Доган – член на борда на директорите, председател на етническата, циганско-турска партия ДПС, двоен агент – на ДС и турското разузнаване. Известен под псевдонимът си от разузнаването Сокола (агент Сава).

19. Асен Агов – член на борда. Носят се слухове за предишно име Асан Ага.

20. Асен Поповски – дърдорковец, които си вре носа навсякъде. Преди време се навърташе в клуба на БНРП гр. София.

21. Боб Хънтър

22. Богомил Бонев – бивш министър на вътрешните работи от кабинета на Иван Костов. Неуспял кандидат за президент.

23. Борис Спиров

24. Бойко Станкушев

25. Лорд Карингтън

26. Чавдар Червенков

27. Христо Друмев

28. Христо Стоичков – пенсиониран футболист.

28,5. Станислав Трифонов + Росен Петров – „Шоуто на Слави“

Hristina-Angelakova-2

Росен Петров

29. Димитър Димитров – член на борда на директорите.

29,5. Мария Илиева – певица

30. Димитър Луджев – комунист.

31. Димитър Желев.

32. Елена Поптодорова.

33. Георги Иванов.

34. Лорд Жилберт – член на борда на директорите.

35. Ханс Бликс – член на борда на директорите.

36. Джордж Джулиан – член на борда на директорите.

37. Иван Гарелов – член на борда на дириректорите, полковник от ДС, бивш водещ на предаването „Панорама“.

38. Иван Станчов – дипломат, посланик в Лондон, хомосексуалист.

39. Ирина Бокова – член на борда на директорите.

40. Дженс Ротбол – член на борда на директорите.

41. Джордж Фуентес – член на борда.

42. Юлиана Тончева – член на борда на директорите.

43. Хю Кенет Хил – член на борда на директорите.

44. Клаус Отто Капел – член на борда на директорите.

45. Лъчезар Тоторков – член на борда на диреторите.

46. Леа Коен – член на борда на директорите, еврейка, бивш посланик в Швейцария, член на групата Билдерберги.

47. Лоис Бувард – член на борда на директорите.

48. Любомир Иванов

49. Марияна Тодорова

50. Х. Мартин Ланкастър

51. Мартин Минков

52. Милчо Левиев

53. Надежда Михайлова – евреика, от кабинета на Костов, СДС.

54. Николай Гигов

55. Николай Павлов

56. Олег Недялков

57. Петер Картериер

58. Петър Стояновш – живее със семействотго си в САЩ.

59. Петър Странчевски

60. Филип Димитров – член на СДС, бивш министър председател, национален предател, евреин и хомосексуалист, посланик на Р. България в САЩ.

61. Род Муур

62. Шимон Перес

63. Симеон Сакскобургготски – има данни, че е член и на други ложи, може би и тази на Билдербергите, член на Малтийския орден от 1965. В една ложа със всички короновани величия. Присъства тайно на всички важни масонски срещи, като тази на 300-те масона на Златни Пясъци.

64. Станислав Даскалов

65. Стефан Софиянски

66. Стоян Андреев

67. Светлин Русев

68. Светослава Стоева

69. Тодор Кавалджиев – бивш Вицепрезидент през мандата на Петър Стоянов. Прочул се, като най-невидимият вице в историята на България. Освен на приеми и коктейли няма почти никакви други изяви.

70. Тодор Вълчев

71. Тончо Жечев

72. Тони Радков

73. Валентин Николов

74. Валентин Стоянов

75. Венцел Райчев – евреин, бивш член на БКП, собственик на пролевия вестник „Сега“. Предполага се, че е член на еврейската комунистическа ложа Шалом, на евреина Емил Кало в България.

76. Веселин Павлов

77. Виктор Вълков

78. Владимир Грашнов – бизнесмен, Мобилтел – мобилни телефони, ликвидиран, така че да изглежда от естествена смърт.

79. Уилен Ван Екелен

80. Уйлям Монтгомъри

81. Уйлям Тафт

82. Йордан Радичков

83. Здравко Попов

84. Желю Желев – бивш президент, член на френската масонска ложа, национален предател и пръв приятел на масоните в България, въпреки убитата от същите дъщеря. Франкофон…

85. Манфред Вьорнер

86. Уйлям Колби

87. Чавдар Петков

88. Икуменически патриарх Вартоломей89. Камен Величков

90. Ренета Инджова, председател на партия Демократичен Алианс.

91. Валентин Александров

92. Владимир Петровски

93. Александър Йорданов – понастоящем в Република Македония, бивш посланик в Полша, типичен слуга на НАТО, национален предател, мошеник на дребно.

94. Жан Виденов – комунист, национален предател, продал зърното на България и свален през 97 г., чрез измислен, ръководен от ДС преврат. Ненавиждан от целият български народ.

95. Николай Афанасиевич

96. Иван Костов – циганин, бивш министър председател, след Виденов. Едноличен собственик на к. к. „Златни пясъци“, чрез марионетката Славчо Христов.

Hristina-Angelakova-2

Иван Костов

97. Гаврил Попов

98. Алфред Кахен

Михо Михов

99. Ген. Михо Михов – главнокомандващ на Ген. щаб на БА, летец, продажник. Загубил поста на главнокомандващ с изказвания против НАТО, сега настоящ вицепрезидент и пръв НАТО-вец.

100. Уйлям Коен

101. Генерал Уесли Кларк

Георги Ананиев

102. Георги Ананиев – комунист, бивш депутат.

103. Александър Божков . Евреин, бивш вицепремиер, престъпник и крупен финансов мошеник, свръхкорумпиран тип, следствен по 15 съдебни дела, член на Ротари клуб, забранено му е да напуска страната. Известен с прякорът си мистър десет процента.

104. Адмирал Йозеф Лопес

105. Авис Бохлем

106. Лорд Карингтън

107. Тони Блеър

IX. РИМСКИ КЛУБ

1. Проф. Тодор Вълчев – банкер, член на „Б’най Б’рит“, евреин, изнесъл е от България над 1 млд. и половина щатски долара, бивш шеф на БНБ. Дъщеря му работи в австрийската Райфайзен банк.
2. Георги Пирински – председател на Народното събрание
3. Андрей Луканов – бивш премиер /покойник/
4. Муравей Радев – бивш министър на финансите в кабинета Костов

Други ложи

Соломон Исаков Паси – външен министър и почетен президент на Атлантическия клуб в България, внук на масон от най-висшата 33-та степен, също масон, член на СДС; член на тайната ложа „Бнай Брит“ („юдейското гестапо“); радетел на идеята „България в НАТО“ и „България- бананова република“; човек от висшия ешелон на „петата колона“ в България. Агент на Моссад.

Георги Пирински – роден в САЩ, виден комунистически деец, член на БКП (БСП), член на Висшия съвет на БСП, бивш министър на външните работи, от „задкулисния отбор“.

Муравей Радев – икономист, бил е зам. ректор на ВМЕИ – Пловдив; бивш член на БКП; номенклатурен кадър след 10.11.1989 г. (т.е. след „обръщането на палачинката“); яростен антикомунист; син шаман в партия „Демократичен форум“- съюзник на СДС; финансов министър в правителството на Иван Костов; икономически „реформатор“, съсипващ икономиката на България.

Филип Димитров – от кохортата на сините шамани; член на СДС; бивш министър-председател – възстановил незаконно българското гражданство на 40 000 евреи (създаване на „пета колона“); хомосексуалист, удобен и лесен за манипулиране; паднал от власт с гръм и трясък, поради многобройните си гафове; разрушител на България; за благодарност е изпратен като посланник в САЩ; сътрудник на българската ционистка организация „Шалом“, член на Атлантическия клуб.

Адрей Луканов – Произхожда от руските евреи; член на ЦК на БКП; участвува в “дворцовия преврат” срещу Тодор Живков (10.11.1989 г.); след това в ръководството на БСП; виновен за източването на около 19 милиарда долара от България; свързан с международния аферист и шпионин на четири разнузнавания Робърт Максуел (евреин) – убит по-късно от своите (“Мосад”); Андрей Луканов създава т. нар. “дисиденти“ и „опозиция“ – т.е. “сините комунисти” от СДС, които поканва за преговори на т. нар. “кръгла маса” (излюзия за обществото, че нещо се променя!). Чрез подставени лица раздава капитали на около 300 избрани комунистически фамилии. Главен виновник за икономическата престъпност след 1989 г. и за създаването на организираната престъпност (“борчески” и други групировки) и икономическата разруха на страната; баща му Карло Луканов е бил вицепремиер и министър на външните работи по време на сталинисткия режим.Луканов е убит на 02.10.1996 г. от наемен убиец – украинец от Симферополската мафия; вероятно зад убийството му стоят икономически интереси на по-големи акули; за посредник при убийството се посочва бизнесменът Ангел Василев (шеф на “Колонел”); фактите около убийството и истинския поръчител се прикриват. Андрей Луканов е бивш министър-председател на България през 1990 г. Подава оставка след стачната вълна на “Подкрепа”.

Соломон Леви – ционист, масон, пише за организациите на евреите в България – „Шалом“ и „Бней Брит Кармел“ в София (1996-1997 г.)

Нинел Кьосева – пише за ционизма и еврейските масонски ложи в България (1998 г.)

263tpow

Давид Коен – бивш посланник на Израел в България (1998 г.), син на родители български евреи, емигрирали в Израел.

Проф. Бар Зоар (род. 1938 г.) – роден в България, д-р по философия на Еврейския университет в Ерусалим, депутат в Кнесета, пише фалшиви монографии за Холокоста, професор в Университета в Атланта (САЩ). Участвува на конференции в СУ.

Алберт Декало – публицист, ционист, пише в Годишника на Обществено-културно-просветна организация на евреите в България – „Шалом“ (1986 г.); „пета колона“.

Феня Декало – журналистка, пише във в. „Македония“ и работи за еврейските масонски организации в България „Шалом“ и „Бней Брит Кармел“ („Еврейското Гестапо“), „пета колона“.

Давид Беневенисти – публицист, автор на материала „Интернационалните добродетели на партията на тесните социалисти: 80 години Бузлуджански конгрес“ (1971 г.), комунист, член на БКП, идеолог на червените палачи; сега проводник на глобализма и „пета колона“!

Hristina-Angelakova-2

Израел Майер – публицист, „промива мозъци“ в общественния сектор (1986 г.), „пета колона“.

Витали Таджер – публицист, „промива мозъци“ в обществения сектор (1986 г.), „пета колона“.

Йосиф Алеви – публицист, пише за „видни евреи в България“ (1969 г.)

Татяна Антонова Шамрай – асистент в катедрата по руски език на Великотърновския университет (1972 г.), „промивач на мозъци“ сред студентите.

Жак Аройо – преподавател по политическа икономика в СУ (1951 г.); „промивач на мозъци“ сред студентите, клакьор на БКП, член на БКП; „червен шаман“.

Жаклен Бехар – преподавател по педагогика, правни и държавни науки в СУ (1953 г.), клакьор на комунистите, член БКП, „промивач на мозъци“ сред студентите.

Жак Меламед – преподавател по правни и държавни науки в СУ (1953 г.), клакьор на комунистите, член БКП, „промивач на мозъци“ сред студентите.

Нисим Яхиел – преподавател по философия в СУ (1954 г.), клакьор на комунистите, член на БКП, „промивач на мозъци“ сред студентите.

Леон Леви – преподавател по философия в СУ (1958 г.), клакьор на комунистите, член БКП, „промивач на мозъци“ сред студентите.

Проф. Нисим Сабат Аладжем – роден 1921 г., преподавател по „Марксизъм-ленинизъм“ във Висшия лесотехнически институт в София след 1949 г., член на БКП, клакьор и идеолог на комунистическите палачи, „промивач на мозъци“; „червен шаман“!

Хаския Давидов Несимов – роден 1911 г. в София, преподавател, доцент и професор (1973 г.) във ВЛТИ, клакьор и идеолог на комунистическите палачи, „промивач на мозъци“; член на БКП.

Лев Главинчев – счетоводител, червен палач – касапин от МВР след 09.09.1944 г., участвувал в репресии и избиване на хора от интелигенцията в София, член на БКП, виновен за смъртта на хиляди хора (виж книгата на Мито Исусов)!

Израел Зеев(и) – следовател, член на БКП, палач и касапин на хора; служител на МВР след 09.09.1944 г., измъчвал и убивал арестантите с особена жестокост и садизъм, виновен за смъртта на стотици хора (виж книгата на Мито Исусов)!

проф. Нико Яхиел – член на БКП, палач на комунистите; от висшия ешелон, съветник на „другаря“ Тодор Живков близо 30 години, посветен във всички тайни дела на бившия „първи“. След 1990 г. издава книга срещу тоталитарния режим („ветропоказател“ от висша категория). Агент на ЦРУ и „Мосад“; в момента живее в Израел с $2000 пенсия и си пише мемоарите.

Лейзер Марко Майер – доцент в катедра „Икономика на строителството, финанси и кредит“, към Висшия институт за народно стопанство „Д. Благоев“ – Варна (1971-80 г.), член на БКП; „промивач на мозъци“.

Бениамин Раймонд Коен – роден 1930 г. в град Видин, завършил ИСИ – София (1953 г.). На работа във ВИАС, ст. научен сътрудник, доцент (1978 г.), ръководител катедра „Фотограметрия и картография“ (1979-80 г.), агент на „Мосад“ и ЦРУ.

Д-р Яко Моис Афар – род. 1924 г. в град София, завършил Медицински факултет на СУ (1951 г.); доцент по биохимия; работил в Централния научноизследователски институт по физическа култура, преподавател в Куба (1968-1970 г.); професор, член на БКП, съден за взимане на подкупи от студентите във ВИФ (НСА) и лежал в затвора! Синът му – д-р Афар работи в Националния възстановителен център „Дианабад“, набеден рефлексотерапевт, две години е бил на работа в Израел, където се е занимавал неизвестно с какво („Мосад“, ЦРУ, Шин-Бет). Като специалист е некадърник и мошеник!

Ева Азаря Аладжем Михайлова – (род. 1938 г.) в град София, старши преподавател в ЦИУУРК, завършила ВМЕИ в София (1961 г.), специализации в Ленинград (77-85 г.), преподавател в СУ член на БКП, „промивач на мозъци“ сред студентите!

Букица Барух Гринберг – (род. 1949 г.) в град София, завършила университета в Мериленд, САЩ със специализация, главен асистент във факултета за класически и нови фиологии в СУ; (1981 г.) член на БКП, „промивач на мозъци“.

Грета Маркова Ескенази – (род. 1931 г.) в град София, завършила Физикоматематическия факултет на СУ, специализация в Москва, гл. асистент, доцент в Геоло-географски факултет на СУ, член на БКП, „промивач на мозъци“.

Моис Давид Авишай – (род. 1921 г.) в град Бургас, икономист, професор, завършил ВИИ „К. Маркс“ 1952 г., професор 1980 г. – преподавал по политическа икономия; член на БКП, „промивач на мозъци“, „червен шаман“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Израел Рафаел Коен – роден 1914 г. икономист, доцент във ВИИ „К. Маркс, член на БКП, на работа в Министерството на промишлеността, преподавател във ВМЕИ, „промивач на мозъци“ и играч от горния ешелон на комунистите.

Барух Аврам Тачи – род. 1926 г. в София, машинен инженер, завършил в Прага, три специализации в Англия, кандидат на техническите науки, преподавател във Военната академия, доцент във ВМЕИ (1972 г.), член на БКП; „промивач на мозъци“ и играч от горния ешелон на комунистите.

Самуил Леон Фархи – род. 1930 г. в гр. Шумен, електроинженер, завършил Държавната политехника (1952 г.); кандидат на техническите науки, професор (1976 г.) във ВМЕИ, „промивач на мозъци“, член на БКП.

Жак Жул Аройо – род. 1921 г., завършил СУ (1951 г.); професор (1968 г.); изследвания – икономически механизъм за управление на народното стопанство, член на БКП, клакьор на комунистическата власт, „промивач на мозъци“.

Нисим Сабат Аладжем – род. 1921 г., професор, „промивач на мозъци“, „червен шаман“.

Давид Исаков Давидов – род. в гр. София, завършил Планово-икономическия институт в Ленинград (1950 г.), професор (1975 г.) в УНСС; ректор на ВИИ „К.Маркс“ (1972 – 1975 г.), член на БКП, зам. министър; „промивач на мозъци“ от висша категория; палач с писалка от горния слой на червената кохорта!

Проф. Алберт Давидов Аврамов (1924 – 1982 г.) – род. в гр. София, завършил ФССН в СУ (1951 г.), занимава се със статистика („стъкмистика“), член на БКП, „червен шаман“ и „промивач на мозъци“.

Stulbat, Kanitz

В околностите на средновековната българска столица Велико Търново има много забележителности, но една от тях е особенно загадъчна. Това е каменния обелиск при с. Лесичери.

Доц. Лейзер Марко Майор – род. 1933 г. в гр. Добрич, завършил ВИНС – Варна (1958 г.); специализация в Москва (1972 и 1986 г.) и в Будапеща (1980 г.), член на БКП, преподавател във ВИНС; „промивач на мозъци“; „пета колона“.

Дико Йосиф Суружон – род. 1957 г. в гр. Варна, завършил математика в СУ (1980 г.), гл. асистент, преподавател във ВИНС; „промивач на мозъци“; „пета колона“.

Исак Москона – публицист; „промивач на мозъци“ (1970 г.) съчинител на „Еврейска култура“.

Николай Кауфман – музиковед, „промивач на мозъци“ (1990 г.) съчинител на „Еврейска култура“.

Николай Цвятков Уфчев – публицист, съчинител на „Еврейска култура“. (1990 г.), „пета колона“, „промивач на мозъци“

Анна Рашковска – научен сътрудник в Института за паметници на културата (1968 – 1991 г.), изкуствовед, съчинителка на „Еврейска култура“, „пета колона“; работи за еврейската организация „Шалом“.

Рашел Ангелова – ст.н.с. в Центъра по архитектура при БАН; съчинител на „Еврейска култура“; разглежда например архитектурата на различни синагоги, като „връх на сладоледа“ в европейската и българската архитектура, „пета колона“ (1998 г.)!

Йоан Левиев – роден 1934 г. в гр. Пловдив, завършил Художествена академия (1958 г.); живопис и графика, посредствен художник; обществен паразит.

Рубен Аврамов Леви е специална личност от горната кохорта; историк, фактически идеолог на марксизма в България; директор на обединената школа на Коминтерна в Москва (1941-1943 г.); секретар на ЦК на БКП (1950 г.); председател на Комитета за наука, изкуство и култура и министър на културата в България (1952-1957 г.); червен шаман, палач с писалка и идеолог на комунистическите палачи.

Самуил Видас – „културно-просветник“ (1975 г.), съчинител на „еврейска култура“.

Мильо Басан – музикант, пише за евреи в бъгарската естрадна музика като: Нисо Левиев, Якоб Голдщайн, Алберт Пинкас, Мильо Басан, Борис Левиев, Моис Якоб Пинкас, Нико Нисимов, Бенцион Елиезер, Петър Ступел, Жул Леви, Морис Аладжем, Александър Аврамов и други световно неизвестни бездарници в областта на музиката (1978 г.).

Леа Коен Зидарова – пише за евреи – композитори; световно неизвестни; съчинители на „еврейска култура“

Манехем Бенсусан (1901-1958 г.) – роден в гр. Русе, диригент и композитор; обществен паразит.

Агафия Бенарова – съчинителка на „еврейска култура“; пише за еврейски музиканти като: М. Цадинов; Сийка Петрова, Таня Цокова, Анжел Кокенов, г. Ниньо, Ружа Габай, Израел Аладжем, Нисим Алфандари и други обществени паразити! (1986 г.).

Боян Дановски – режисьор на политически и социалистически театър, театрален паразит, член на БКП, представян като „творец и мислител“ !

Яко Молхов – съчинител на „еврейска култура“ (1989 г.) (под това се разбира: хвалебствия, анализи, превъзнасяне на въображаеми заслуги и „творчески успехи“, както и натрупване на несъществени факти, раздути, преувеличени и украсени, за да се манипулира публиката и да се внуши значимостта на „еврейската култура“).

Алберт Коен – балетрист и мемоарист (1988 г.), партизанин-терорист; палач; член на БКП; съчинител на „еврейска култура“ . (Забележете, че всички тези „творци“ български евреи, родени в България, никъде не говорят за българска култура (а това е средата, в която са се развили и работили), а претендират за някаква „еврейска култура“! Такава е философията и разбиранията на „петата колона“ – да се ерозира и разрушава българското (и всяко друго) общество с неговите християнски ценности и традиции и да се налага сатанинският (талмудистки) нов световен ред…)

Ребека Клейтман – публицистка, съчинителка на „еврейска култура“ (1995 г.)

Рам Соломон – публицист, съчинител на „еврейска култура“ (1988 г.); „пета колона“.

Исак Москона – (1904-1985 г.) род. в гр. Пловдив, член на БКП; публицист, съчинител на „еврейска култура“ 1978 г.); област езикознание. (1985 г.).

Ицках бен Аврам-Нисим – публицист, съчинител на „еврейска култура“ (1988 г.); област езикознание.

Д-р Марко Исак Левиев (Марко Бунин – 1906 – 1980 г.), комунистически пост, член на БКП, съчинител на „еврейска култура“, червен шаман.

Виктор Барух – писател, член на БКП, червен шаман. (под „червен шаман“ се разбира: идеолог и клакьор на комунизма, палач с писалка и отровител на душите на народа, душегубец, говорител на Юда и Сатаната – „пътят към ада е постлан с добри намерения“). Пише антибългарски книги („Отречени от закона“ – 1993 г.); „пета колона“, съчинител на „еврейска култура“ и история.

Салис Таджер – поет, белетрист, член на БКП, червен шаман и съчинител на „еврейска култура“ (1957 – 1984 г.).

Роза Бранц – съчинителка на „еврейска култура“ (1987 г.) работи за „Шалом“.

Валери Петров – род. 1920 г. в гр. София, поет и писател, баща му е проф. Нисим Меворах (Юридически факултет на СУ); Н. Меворах е член на БКП, дипломат след 1944 г. Представител на България в ООН и посланик в САЩ, той и синът му са суперактивни членове на БКП, червени шамани, палачи с писалки, идеолози на тоталитарната власт!

Розалия Ликова – публицистка, пише монографии за „изтъкнати“ евреи, съчинителка на „еврейска култура“ 1994 г.

Давид Овадия (1929 – 1995 г.) – литератор, червен шаман, съчинител на „еврейска култура“, член на БКП.

Алберт Бенбасат – историк, фалшификатор на българската история, зав. Отдел „‘музеи“ в Министерството на културата в правителството на Иван Костов (2000 г.); един от хората, опитали се да ликвидират Националния исторически музей в София, участва в организационни комитети за провеждане на конгреси по тракология, „пета колона“, съчинител на „еврейска култура“, работи за „Шалом“ и „Бней Брит“ („еврейското Гестапо“)!

Снежана Крумова Панова – род. 1934 г. в гр. Видин; завършва история в СУ (1957 г.); кандидат на историческите науки (1966 г.): дисертация „Стопанска дейност на евреите на Балканите през XVI и XVII в.“; асистент по история на БКП и КПСС в СУ (1958 – 1961 г.); научен сътрудник в Института по история при БАН (1967 г.); директор на Българския научен институт във Виена (1980 – 1985 г.); член на БКП; професор в Свободния университет във Варна (1995 г.); червена шаманка, пропагандатор и експлоататор на комунизма и неговите облаги за „избраните“; съчинител на „еврейска култура“ и история.; сега „пета колона“ (в зависимост от това как се „обръща палачинката“ – първо сме комунисти, а после ционисти и глобалисти).

Рубен Леви Аврамов – род. 1900 г. в гр. Самоков, завършил Международната ленинска школа в Москва (1928 г.); кандидат на историческите науки (1933 г.); член на БКП; обществен и партиен деец; директор на Института по съвременни и социални теории след 1944 г.; червен шаман, палач с писалка; пътят му е осеян трупове; „промивач на мозъци“! Фалшификатор на българската история!

Леон Соломонов Асланов (1920 – 1976 г.) – роден в гр. Варна; завършил Висшата партийна школа (1954 г.); член на БКП; специализирал в Москва (1960 – 1961 г.); кандидат на историческите науки (1959 г.); доцент във Висшата партийна школа; историк – фалшификатор на българската история; червен шаман и убиец с писалка; садист прилагащ „еврейски психофашизъм“!

Давид Соломон Елазар – историк, роден 1920 г. в гр. София; завършил Висшата партийнашкола (1949 г); член на БКП; партиен функционер; завършил Военната академия; директор на Института по история на БКП; червен шаман; палач; фалшификатор на българската история!

Берта Якова Калаора – род. 1929 г. в Благоевград, завършила Висшата партийна школа (1954 г.) и история в СУ (1969 г.); профсъюзен деец; журналистка; ст. научен сътрудник в Научноизследователския институт по профсъюзни проблеми; чевена шаманка; специалист по „промиване на мозъци“; фалшификатор на българската история, член на БКП.

Давид Буко Коен – род. 1919 г. в гр. Нова Загора; завършил Висшия институт по държавно стопанство (1942 г.); кандидат на икономическите науки (1966 г.); член на БКП; служител на МВР (ДС); завеждащ ЦДИА; ръководител на научния архив на БАН; старши научен сътрудник (1970 г.) идеолог на комунистите в България.

Клара Йосиф Пинкас – родена 1923 г. в гр. София; завършила Висшата партийна школа (1952 г.); кандидат на историческите науки (1960 г.); преподавател във Висшата партийна школа (ковачница за изроди и „промивач на мозъци“ с помощта на комунистичекия юдейски психофашизъм!) аспирант по обществени науки в Москва; ст. преподавател в АОНСУ; доцент; зам. директор на Инстиута по марксизъм-ленинизъм; член на БКП.

Д-р Салватор Израел (1908-1986 г.) – публицист, съчинител на „еврейска култура“ и история; „пета колона“; сътрудничи на „Шалом“ (1984 г); член на БКП; работил в ИСУЛ.

Страхил Димитров Гичев (1926-1990 г.) – род. в гр. Пловдив, историк, следвал в Юридиески факултет и богословие в СУ; научен сътрудник в Института по балканистика (1965 г); от 1973 г. до 1987 г. е ръководител на група „Извори на българската история“ в Института за история (БАН);специализации в Ленинград, Москва и Израел; занимава се с хебраистика (наука за евреите); владеел 12 езика; фалшификатор на българската история; съчинител на „еврейска култура“ и история.

Бойка Василева (1953-1998 г.) – завършила Историческия факултет на СУ (1975 г.); старши научен сътрудник в Институт по история (БАН); специализация във Франция и Москва; монография „Евреите в България 1942 – 1952 г.“; докторска дисертация за историята на врейската общност в България; сътрудник на „Шалом“; промивачка на мозъци“; „пета колона“ и съчинител на „еврейска култура“.

Жана Авишай – съчинителка на „еврейска култура“; сътрудник на „Шалом“ (1991 г.). „пета колона“.

Самуел Франсес – съчинител на „еврейска култура“ и история (генеалогии на юдейски фамилии); „пета колона“ (1994 г.)

Ничко Бенбасат – съчинител на „еврейска история“; „пета колона“ (1994 г.); сътрудник на „Шалом“.

Матилда Албухайре – съчинителка на „еврейска култура“ и история, „пета колона“ (1998 г.) сътрудник на „Шалом“.и „Бней – Брит“.

Димитрина Митова Джонова – „пета колона“ (1991 г.);

Люсиен Аврамов – „пета колона“ (1988 г.);

Соломон Розанис – „пета колона“ (1988 г.);

Олга Зироевич – „пета колона“ (1998 г.);

Ашер Ханакел – историк, „пета колона“ (1956 г.); фалшификатор на българската история, член на БКП, от червените шамани.

Актуализираме статията до колкото може. Това е много трудна задача.

Advertisements

23 thoughts on “Масони в България

 1. В брошурата на Главно управление на архивите към Министерски съвет на Р България от 2003 г. под № 1012 чета Кирил Шиваров, дали някой знае повече по това?

 2. Българинът обича да бъде забелязван, да му се възхищават, да му се прекланят, да се прекланя на по-високо стоящите от него, да е ласкан, да е възвеличаван. И какво по-удобно от това, да членува в ложи, организации, клубове, да бъде и той там сред цвета на Европа и Америка. А истината е проста- вгледайте се в сърцето си, вижте какво желае то, правете каквото ви диктува то. Сърцето е отражение на душата и духовното и е вечна – след него всичко е временно и тленно. В отвдното се броят само тези, които са сътворили нещо полезно за всички тук на Земята, ратувалите за благополучието на нацията си, на човечеството, на съседа си, без да са накърнявали други нации или хора. Само това се брои, а тези, които се превъзнасят и вредят на околните, те се прераждат в по-неравностойни ситуации от сегашните, за да се научат на човечност и да не повтарят грешките си. Хитлер, например, се е преродил до сега 999,999,999,999 пъти в мравка,, работила яко в мравешката колония и стъпкван точно толкова пъти, колкото човеци са погинали заради него, ако не вярвате, поглеждайте в краката си и вижте как поредната мравка ви се моли да не я стъпчете..Няма значение дали членуваш в БКП и БСП и в масонска ложа или фашистки легион по едно и също време или по отделно, не си ли човек, не работиш ли за благото на хората и нацията и човечеството, в следващото си прераждане се превръщаш в мравка под краката на точно тези, които си мамил, угнетявал и затривал.

 3. За повече информация по темата прочетете книгата на проф. Евгений Сачев. Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940.год.

 4. Така както е започнал авторът можеше да продължи и с членовете на Комсола и ОФ…, но трябва да сме толерантни – всеки има право да изплюе на хартия своите разбирания.

 5. ХТМУ също са такива. Някои ги наричат еврейско циганска мафия. БАН продава титли зад които не се знае стои ли защита. Това никак не е безобидно понеже задължава хазната със 150 лева на месец и пълни университетите с псевдо учени, които бързат да си избият вложените средства.

 6. Hotel RIU Helios…..Пред хотела има същия обелиск като този на снимката ….и хотела е на В.Златев

 7. Това е истината, а ЦЯЛАТА ИСТИНА Е ОЩЕ ПО СТРАШНА. ЗА ЕДНО СЪМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СПОКОЕН И ГОРД – БЪЛГАРИН НИКОГА НЕ Е РАБОТИЛ СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА РОДИНАТА НИ, БЪЛГАРИН НИКОГА НЕ Е КРАЛ ОТ БЪЛГАРИЯ, ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН. А НА ТЕЗИ УНИКАЛНИ МЕКЕРЕТА ЩЕ ИМ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, А КОГАТО СЕ ПРЕСЕЛЯТ В ОТВЪДНОТО ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ТЯХ ТАКА КАКТО ЗАСЛУЖАВАТ, МИР ЗА ДУШИТЕ ИМ НИКОГА НЯМА ДА НАСТЪПИ. ДО СРЕЩА В ОТВЪДНОТО.
  JEDIDIAH СЪМ В ОЧАКВАНЕ .:.

  • Най добрия роб е този които казва че не е роб. Запомни това о и мойте съболезнования с това ти изказване туко що си спечели още един живот на тази планета 😉

 8. Как ловко преплитате реални и исторически факти с умишлено преиначена информация, граничеща с фантазия! Чудя се как има хора, които приемат за истина всички написани в тази статия неща. Комбинацията от подбраните снимки, пропагандния начин на изразяване и описанието на всяка личност от „изобличаващите“ ви листи ви прави достойни сътрудници на средно добър жълт вестник в България. А тези списъци от години обикалят статии и форуми, не знам как не се изтъркаха вече…

 9. Малко „преиначена“ информация,но има и доста истина…само за Левски не ми се пише,че е доста неприемливо…

 10. Левски никога не е ставал член на масонска ложа.Това го твърдят само българомразците…и масоните,които също са мразят всичко българско..най-вече религията ни,Светото Православие….

  • Не само Левски е бил масон но и Раковски и Ботев. Всички те са се учили от Гарибалди и Манцини. Но най добре прочетете книгата на проф. Сачев.

  • То самото православие си е грях и окултизъм … чети Библията да разбереш коя е истинската църква и кои са лъжливите.

 11. нямам какво да кажа следя публикациите но след тази. та това е прекалено прекалено отвратително. ХИТЛЕР Е БИЛ ПРАВ !!

 12. Информацията е стара, отчасти невярна, в много отношения непълна. Много от изброените лица са членове на други ложи, освен на споменатите, а други са членове на други , вместо споменатите. Нека авторът си актуализира информацията, защото вече сме юни 2013, а не септември 2000г.

 13. Че то у нас е пълно със тайни организации.Сигурно водим световна класация по брой членове на глава от населението,а пък сме малка държава.

(НОТА: Ще отнеме повече време за преглеждането на коментарите! Бъдете търпеливи, няма да се появяват бързо.) Очакваме вашето мнение по темата, но ви молим да прочетете първо правилата за коментарите.

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.